Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ :
bibliografia w wyborze za lata 2003 - 2007

 

Książki

 

 1. Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. -Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. sygn.: 298775 Cz
 2. Akademia on-line. Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
 3. Badania operacyjne i systemowe 2004 : na drodze do społeczeństwa wiedzy / pod red. Andrzeja Straszaka, Jana W. Owsińskiego. – Warszawa : "Exit", 2004.
 4. Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie / red. nauk. Maria Kocójowa.- Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2003. sygn.: 302593 Bibl.
 5. E-edukacja.net : materiały z III ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając.- Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007.
 6. E-learning w kształceniu akademickim : materiały z II ogólnopolskiej konferencji - Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając.- Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2006.
 7. GNITECKA ANNA

Formy interaktywności we współczesnej edukacji / Anna Gnitecka.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2006.

 1. GÓRNIKIEWICZ JACEK Z.

Instytucje w USA oferujące studia na odległość / Jacek Z. Górnikiewicz.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.

9.  GÓRNIKIEWICZ JACEK Z.

Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Jacek Z. Górnikiewicz. - Białystok : "Trans Humana", 2004. sygn.: 297437 Cz

 1. HYLA MAREK

Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla.- Wyd. 2.- Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.

 1. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. - Kraków : "Rabid", 2003. sygn.: 290114 Cz
 2. Internet i techniki multimedialne w edukacji : seminarium, Warszawa 5 grudnia 2003 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.- Warszawa : IPWC, 2004.
 3. JUSZCZYK STANISŁAW

Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. -Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. sygn.: 284287 Cz

 1. Media, kultura popularna, edukacja / pod red. Witolda Jakubowskiego. -Kraków : "Impuls", 2005. sygn.: 296566 Cz
 2. Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17. maja 2006 r. : praca zbiorowa / pod red. nauk. Henryka Babisa i Agnieszki Budziewicz.- Szczecin : Print Group, 2006.
 3. Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. nauk. Marian Kopczewski.- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006.
 4. Nowe technologie w kształceniu na odległość : I konferencja, Koszalin-Osieki, 9-11 czerwca 2005 : materiały konferencyjne / pod red. Wojciecha Tarnowskiego, Tomasza Królikowskiego.- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005.
 5. Nowe technologie w kształceniu na odległość" : II krajowa konferencja naukowa, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006 : materiały konferencyjne / pod red. Tomasza Królikowskiego, Walerego Susłowa, Błażeja Pałasza.- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006.
 6. Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej = From new teaching techniques to virtual education / red. nauk. Wacław Stryjowski.-Poznań : Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, 2006.
 7. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia.- Wyd. 2.- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
  sygn.: 295546 Cz, 295616; 295617; 295618
 8. PLUTA – OLEARNIK MIROSŁAWA

Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Mirosława Pluta-Olearnik.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.

 1. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. sygn.: 284669 Cz , 293359
 2. Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia : materiały konferencyjne, Łódź 17-18 czerwca 2004 / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2004.
 3. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. - Warszawa : FPiAKE, 2005.
 4. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / pod red. Macieja Tanasia ; .-Warszawa : "Mikom", 2005. sygn.: 302735
 5. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.
 6. Wyzwania współczesnej edukacji - e-nauczanie / red. Ryszard Podpora.- Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2006.
 7. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [et al.].- Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. sygn.: 303876 Cz

 

Recenzje

1.       Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń, 2002. –Rec. Anna Antosz. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 49, nr 3 (2004), s. 226-230.

2.       E-learning w kształceniu akademickim : materiały z II ogólnopolskiej konferencji - Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. - Warszawa, 2006. –Rec. Krzysztof Pierścieniak // Rocznik Andragogiczny. - 2005, s. 289-291.

3.       Podstawy metodyczne e-pedagogiki. - Warszawa, 2004.- Rec. Stanisław Konarski. // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2005, nr 1, s. 175-183.

4.       Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Jacek Górnikiewicz. - Białystok, 2004.- Rec. Stefan Konstańczak. // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 113-117.

5.       Studia na odległość w USA i w Polsce Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Jacek Górnikiewicz. - Białystok, 2004. – Rec. Stefan Kostańczak. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 86-88.

 

Artykuły

 1. "Dyplom Uniwersytetu w Leeds w zasięgu ręki" / Marzena Drużdżel. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 110-116.
 2. "E-learning" wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk // Prometeusz. - R. 3, nr 1 (2006), s. 3-13.
 3. "Online Educa Berlin 2004" czyli światowa konferencja poświęcona e-learningowi / Dorota Myko // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 93-94.
 4. III Sympozjum "Kształcenia na odległość - metody i narzędzia" : Gdynia, 17-18 października 2005 / Zbigniew Wiśniewski // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 30-31.
 5. III Warsztaty e-learningowe IMM : "W świecie usług e-learningowych" / Olga Ordyńska // E-Mentor - 2006, nr 1, s. 28-29.
 6. 1000 opinii o e-edukacji / Marcin Dąbrowski, Maria Zając. // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 50-52.
 7. Algorytmy metod uczenia się w systemie komputerowego wspomagania nauczania na podstawie metodologii Reusable Learning Objects (RLO) / Maria Zając, Marcin Piekarczyk // Informat. Teor. Stosow .-Nr 5 .-(2003) s. 167-177.
 8. Badanie potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników w kontekście rozwoju e-edukacji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu / Maciej Kierzek, Marcin Tyburski. // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 38-42.
 9. Charakterystyka portalu edukacyjnego oraz systemu USOS w kontekście zdalnego nauczania / Piotr Smejda // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 183 (2004), s. 139-146.
 10. Dyplom z sieci / Paulina Szrubarz // Prz. Tech .-2003 nr 7 s. 27,37.
 11. Dyrektor szkoły promotorem e-learning / Witold Kołodziejczyk ; rozm. przepr. Mariusz Malinowski // Dyr. Szk .-2003 nr 11 s. 53.
 12. Dyskusja redakcyjna o efektach e-learningu / Marcin Dąbrowski, Piotr Bołtuć. -Fragm. // E-Mentor. - 2006, nr 3, s. 31-32.
 13. Dziesięciolecie Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie / Ralph Ganter, Oleg Bogomołow // Prometeusz. - R. 3, nr 3 (2006), s. 3-4.
 14. Edukacja na odległość : kilka refleksji konstruktywistycznych i kognitywistycznych / Stanisław Juszczyk //Chowanna .-2003 t. 1 s. 150-168.
 15. Edukacja przyszłości - e-Learning i telemedycyna / Wojciech Lasoń, Wiesław Pyrczak, Irena Roterman-Konieczna // Krakowskie Studia Małopolskie. - Vol. 10, nr 10 (2006), s. 275-282.
 16. Edukacja zdalna i e-learning - wybrane zagadnienia na przykładzie Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl / Andrzej Jaszczuk. // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 21-22
 17. Wybrane elementy e-edukacji w Uniwersytecie Gdańskim / Grażyna Penkowska. // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 23-25.
 18. E-edukacja : uwagi zawodowca / Łukasz A. Turski // Zagadnienia Naukoznawstwa. - T. 42, z. 2 (2006), s. 183-189.
 19. Efektywność dydaktyczna systemów kształcenia dystansowego - kierunki badań / Danuta Morańska // Chowanna. - R. 46, t. 2 (2003), s. 135-148.
 20. E-learning - badanie potrzeb nauczycieli / Elżbieta Gajek // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 40-42.
 21. E-learning - chwyt reklamowy czy rewolucja w nauczaniu? / Jacek Urbaniec ; rozm. przepr. Anna Wojnar // Alma Mater .-Nr 57/58 .-(2004) s. 48-49.
 22. e-Learning - nowa jakość w kształceniu ustawicznym / Beata Świrska, Alicja Buszkiewicz // Eduk. Ustaw. Doros .-2003 [nr] 4 s. 42-50.
 23. E-Learning - nowa postać edukacji / Krystyna Pleskot-Makulska // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 83-94.
 24. E-learning - nowe trendy w nauczaniu / Michalina Jaworek // Rynek Pr .-2003 nr 2 s. 141-152.
 25. E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Magdalena Kąklewska-Brodawka. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30.
 26. E-learning "szyty na miarę", czyli o indywidualizacji w nauczaniu online / Maria Zając. // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 13-18.
 27. E-learning : raport teleinformatyczny / oprac. Krzysztof Maciejewski // Gaz. Bank .-2003 nr 10 s. 27-30.
 28. E-learning a konkurencyjność przedsiębiorstw / Anna Kępińska-Jakubiec // Firma i Rynek. - 2005, nr 2[1], s. 20-27.
 29. E-learning a wiedza korporacyjna / Iwona Grabara // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2006, nr 3/4, s. 119-132.
 30. E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne? / Renata Nestorowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - Z. 179, t. 2 (2004), s. 259-265.
 31. E-learning jako współczesny model kształcenia w uczelniach wyższych / Dorota Turlej // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 20, cz. 2 (2004), s. 161-174.
 32. E-learning oczami studentów / Małgorzata Zakrzewska ; rozm. przepr. Katarzyna Turek, Marta Pachocka. // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 43-46.
 33. E-learning w dziedzinie systemów automatyzacji / Włodzimierz Boroń // Stud. Informat .-2003 nr 3 s. 93-102.
 34. E-learning w naukach medycznych / Wiesław Pyrczak, Irena Roterman-Konieczna, Bartłomiej Łasocha, Przemysław Matuszewski // Krakowskie Studia Małopolskie. - Vol. 8, nr 8 (2004), s. 403-412.
 35. E-learning w procesie kształcenia menedżerów / Artur Wrzalik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2004, nr 3, s. 69-74.
 36. E-learning w szkoleniu kadr - raport z badań / Olga Sobolewska. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2006, nr 3/4, s. 100-107.
 37. E-learning w zakresie studiow wyższych / Jarosław Kępa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 59-66.
 38. E-learning z perspektywy globalnej, czyli 4 dni w świecie edukacji i nowych technologii / Dorota Myko // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 80-81.
 39. E-learning, blended learning - wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe? / Jerzy Cieślik. // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 20-24.
 40. Elektroniczna edukacja dla archiwistów / Maria Kocójowa // Archeion. - T. 105 (2003), s. 84-94.
 41. Elektroniczne platformy edukacyjne : otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 53-59.
 42. E-nauczanie : podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju / Piotr Górczyński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. - Z. 6 (2004), s. 39-62.
 43. Ewaluacja wiedzy przy pomocy samoorganizujących sieci neuronowych / Krzysztof Łukasiak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 41-50.
 44. Ewolucja języka edukacji zdalnej / Ewa Lubina // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 36-39.
 45. E-ZDZ Elektroniczna Platforma Edukacyjna / Marcin Kołodziejczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 107-110.
 46. Galanet - internetowa szansa dla miłośników języków romańskich / Anna Grabowska. // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 4 (2005), s. 73-75.
 47. Graficzne metody ewaluacji wiedzy w nauczaniu na odległość / Sylwia Woźniak-Organiściak // Automatyka .-2003 z. 3 s. 697-705.
 48. Gry w wirtualnym środowisku nauczania / Lucio Margulis ; tł. Joanna Tabor // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 83-86.
 49. Innowacje dysruptywne w kształtowaniu relacji z klientami wewnętrznymi i instytucjonalnymi / Iga Rudawska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - Z. 179, t. 1 (2004), s. 245-251.
 50. Internetowe podyplomowe studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim / Grażyna Wieczorkowska // Now. Psychol .-2003 nr 2 s. 87-96.
 51. Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? : dyskusje o... / Andrzej Bronk, Ryszard Maciołek, Jerzy M. Mischke, Aneta Nowak, Anna K. Stanisławska, Przemysław Stencel, Jacek Urbaniec, Andrzej Wodecki, Wojciech Zieliński. // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 16-21.
 52. Komputerowe wspomaganie nauczania w zakresie zagadnień wyścigu w układach cyfrowych / Halina Kamionka-Mikuła // Stud. Informat .-2003 nr 3 s. 229-236.
 53. Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego / Ewa Lubina // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 29-32.
 54. Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu / Zbigniew Meger // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 19-22.
 55. Krążące obiekty wiedzy / Marcin Dąbrowski. // Forum Akademickie. - R. 12, nr 2 (2005), s. 36-37.
 56. Kształcenie na odległość - wczoraj i dziś : (refleksje czytelnika) / Andrzej Kusztelak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 91-95.
 57. Kształcenie na odległość - współczesne tendencje oświatowe / Jan D. Łuszkiewicz // Eduk. Ustaw. Doros .-2003 [nr] 4 s. 50-57.
 58. Kształcenie na odległość : możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Katarzyna Grzejszczak, Alina Meissner, Anna Grabowska. // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 20-25.
 59. Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa / Edward Szczepanik // Wychow. Tech. Szk .-2003 nr 5 s. 9-13.
 60. Kształcenie na odległość w Polsce / Grzegorz Kiedrowicz // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. - Nr 4 (2004), s. 86-93.
 61. Kształcenie na znaczną odległość / Wojciech Markiewicz // Polityka .-2004 nr 43 s. 36,38.
 62. Lejtnant Kowalski wynajduje żarówkę / Andrzej Janowski // Prometeusz. - R. 3, nr 3 (2006), s. 53-54.
 63. Marka na rynku dydaktyki internetowej / Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek. -  Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - Z. 179, t. 2 (2004), s. 273-279.
 64. MasterSolution dla e-learningu / Enrico Korb, Frank K. Seibt // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 20-23.
 65. Meandry polskiego sporu o kształcenie na odległość / Wojciech Pomykało. Fragm. książki "Spór o przyszłość polskiej szkoły wyższej // Prometeusz. - R. 3, nr 3 (2006), s. 66-78.
 66. Model organizacyjnego portalu wiedzy / Kamil Sitarski // Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska. - Z. 16 (2004), s. 23-40.
 67. Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego "Modele i jakości e-edukacji" / Anna K. Stanisławska // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 26-27.
 68. Multimedialne Obiekty Wiedzy: róbmy swoje - zamiast kolejnych dyskusji o... / R. Robert Gajewski. // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 4-7.
 69. Naturalna potrzeba weryfikacji / Stanisław Paszczyński // Forum Akademickie. - R. 12, nr 12 (2005), s. 41-43.
 70. Nauczanie na odległość / Teresa Pietrulewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 87-98.
 71. Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy / Zbigniew E. Zieliński // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Nr 641 (2004), s. 123-131.
 72. Nauczanie na odległość nową formą studiowania / Jacek Zapalski // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 97-107.
 73. Nauczanie na odległość w Polsce / Robert Dygas, Paulina Przywieczerska// Prometeusz. - R. 2, nr 3 (2005), s. 49-54
 74. Nauczanie psychologii w Internecie - refleksje po roku / Grażyna Wieczorkowska // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 1, s. 112-117.
 75. Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy / Witold T. Bielecki // Problemy Zarządzania. - 2005, nr 1, s. 44-49.
 76. Nauczanie wirtualne w kształceniu menedżerów / Jarosław Sosnowski. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - Z. 179, t. 2 (2004), s. 267-272.
 77. Nie pozbawiajcie nas szansy / Wiesław Korzeniewski // Prometeusz. - R. 3, nr 3 (2006), s. 44-45.
 78. Nowoczesne formy nauczania na odległość / Sławomir Wiak, Maria Dems //Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 .-Nr 3 .-(2003) s. 165-178.
 79. Nowy paradygmat doskonalenia menedżerów / Agnieszka Sitko-Lutek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2006, nr 3/4, s. 65-74.
 80. Nowy rodzaj edukacji - e-nauczanie / Ilona Kowalska-Burnat // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia. - Z. 3 (2006), s. 106-113.
 81. O konieczności określenia kompetencji i standardów przygotowania nauczycieli edukacji na odległość (ENO) / Wiesław Zawisza // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 4, s. 84-89.
 82. O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online / Maria Zając, Wiesław Zawisza. // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 24-28.
 83. Pedagogiczne problemy nauczania na odległość / Swietłana Sysojewa // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 3/4 (2004), s. 51-59.
 84. Perspektywy dalszego rozwoju e-edukacji w świetle wyników badania korzystania z internetu przez studentów SGH / Agata Zadrożna, Anna Folbrier. // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 22-27.
 85. Platforma MOODLE / Dorota Karczewska // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 3 (2006), s. 61-64.
 86. Podmiotowe badanie jakości a obiektywne kryteria jakości? : o zapomnianym e-uczniu w debacie na temat jakości w e-learningu / Ulf Ehlers ; tł. Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 80-87.
 87. Podstawy e-learningu : od Shannona do konstruktywizmu / Zbigniew Meger // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 35-42.
 88. Podstawy przygotowania kursu języka biznesu online / Zbigniew Meger, Maja Zawierzeniec // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 30-33.
 89. Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły / Lechosław Hojnacki // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 23-27.
 90. Portret uczestnika kursów internetowych : dla kogo nauka przez Internet jest najlepsza / Aneta Mieszkowska, Marcin Skład // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89-100.
 91. Pracownia internetowa i co dalej? / Bożena Falencka-Jasińska // Dyr. Szk .-2003 nr 7/8 s. 14-16.
 92. Problemy i wyzwania zdalnej edukacji / Andrzej Barczak // Wiek XXI. - 2004, nr 3, s. 9-23.
 93. Projektowanie sekwencji nauczania kursów e-learningowych / Bartosz Marcinkowski, Michał Kuciapski // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 3, s. 99-109.
 94. Projekty językowe eTwinning / Elżbieta Gajek, Paweł Poszytek // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 4 (2005), s. 75-80.
 95. Przesłanki i modele rozwoju e-campusów / Stanisław Wrycza, Michał Kuciapski // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 3, s. 127-136.
 96. Przykład zasobów informatycznych dla systemów kształcenia dystansowego / Jan Piecha // Piotr. Stud. Pedag .-T. 10 .-(2003) s. 67-79.
 97. Przyszłością edukacja na odległość / Kinga Mazur // Oświata i Wychowanie. - 2005, nr 9, s. 2-6.
 98. Rachunek sekwentów Gentzena w automatycznej ewaluacji testów egzaminacyjnych / Adam Niewiadomski, Andrzej Indrzejczak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 51-58.
 99. Relacja z II Konferencji Naukowej Akademia On-line / Agnieszka Wierzbicka // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 33-34.
 100. Rola emocji w procesie kształcenia na odległość / Ewa Lubina // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 22-26.
 101. Rola nauczyciela w tworzeniu społeczności studenckiej online / Marta Chomicz. -Streszcz. w jęz. ang. // Matematyka Stosowana. - Nr 6 (2005), s. 89-93.
 102. Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zajęć / Marcin Dąbrowski // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 35-41.
 103. Rozmyte miary podobieństwa tekstów w automatycznej ewaluacji testów egzaminacyjnych / Adam Niewiadomski, Rafał Grzybowski // Informat. Teor. Stosow .-Nr 5 .-(2003) s. 193-199.
 104. Rozwiązania e-learningowe wybranych ośrodków akademickich : analiza dobrych praktyk / Maria Zając. // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 54-57.
 105. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym / Dariusz Turek // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2005, nr 1, s. 187-189.
 106. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II / Marcin Dąbrowski // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 23-24.
 107. Scenariusze wirtualnych zajęć - raport z badań / Marcin Dąbrowski. // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 44-46.
 108. Sprawozdanie z seminarium i warsztatów pt. "Dzielmy się wiedzą" (Szczytno, 30 listopada - 2 grudnia 2004 r.) / Krzysztof Augustyniak, Jerzy Kosiński // Przegląd Policyjny. - R. 14, nr 4 (2004), s. 168-174.
 109. Studium przypadku: e-learning w BOT Elektrowni Bełchatów SA / Piotr Gliszczyński. // E-Mentor. - 2006, nr 3, s. 24-25.
 110. System e-duk@cja / Jerzy Brandys, Sebastian Polak, Aleksander Mendyk, Miłosz Polak // Alma Mater. - Nr 70 (2005), s. 25-26.
 111. Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narzędzia w edukacji na odległość / Dariusz Czekan // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 34-37.
 112. Szkolenia e-learningowe na Pomorskiej Adademii Regionalnej CISCO w ocenie uczestników / Bartosz Marcinkowski, Stanisław Wrycza // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 3, s. 111-118.
 113. Szkoła wirtualna / Beata Boczukowa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9 (2004), s. 69-72.
 114. Szkoła z Edusatem / Wojciech Pomykało ; rozm. przepr. Irena Dryll //Nowe Życie Gosp .-2004 nr 8 s. 16-18
 115. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość - koncepcja i realizacja projektu / Zbigniew E. Zieliński // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 28-32.
 116. Takie rzeczy to tylko w erze... e-learningu / Andrzej Bronk, Marcin Dąbrowski, Jerzy M. Mischke, Aneta Nowak, Adam Pawełczak, Anna K. Stanisławska, Przemysław Stencel, Jacek Urbaniec, Wojciech Zieliński // E-Mentor. - 2006, nr 3, s. 20-23.
 117. Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych / Zbigniew Kramek. -Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 3, s. 65-73.
 118. Tradycje komunikowania a komunikowanie w kształceniu zdalnym przez Internet / Anna Wach-Kąkolewicz // Neodidagmata. - [T.] 27/28 (2004/2005), s. 67-78.
 119. Tutor i uczeń w e-nauczaniu / Józef Dobrowolski. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 2 (2006), s. 83-85.
 120. Udostępnianie aplikacji w nauczaniu na odległość / Arkadiusz Rzucidło .-Streszcz. w jęz. ang. //Arch. Informat. Teor. Stosow .-2003 z. 3 s. 235-247.
 121. W Gorlicach / Michał Korbelak. // Oświata i Wychowanie. - 2005, nr 3, s. 36-38.
 122. We wspólnym froncie przeciw konserwatyzmowi i korupcyjnej ośmiornicy : wystąpienie końcowe doktora hab. Wojciecha Pomykało, profesora WSSE, prezesa Fundacji Innowacja. -  Streszcz. w jęz. ang., niem., ros., chiń. // Prometeusz. - R. 3, nr 3 (2006), s. 61-65.
 123. Wirtualne campusy - modele i studium przypadków / Stanisław Wrycza, Michał Kuciapski. - Bibliogr. -Streszcz. w jęz. ang. // Pieniądze i Więź. - R. 8, nr 3 (2005), s. 142-159.
 124. Wirtualne społeczności edukacyjne : charakterystyka roli nauczyciela w ich tworzeniu i rozwijaniu / Ewa Lubina // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 47-53.
 125. Wstępna ocena przydatności materiałów dostępnych na platformie e-sgh - omówienie wyników ankiet / Maria Zając, Marcin Dąbrowski. // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 61-65.
 126. Wykorzystanie hurtowni danych w systemach zdalnego nauczania / Andrzej Cader // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 .-Nr 3 .-(2003) s. 179-187.
 127. Wykorzystanie internetu w szkoleniach pracowników / Agnieszka Izabela Baruk //Ekon. Org. Przeds .-2004 nr 2 s. 80-86.
 128. Wykorzystanie możliwości e-learningu w kształceniu i dokształcaniu inżynierów / Sylwester Markusik, Aleksander Bułkowski. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 29-32.
 129. Wykorzystanie technik multimedialnych w nauczaniu dystansowym / Piotr Porwik // Piotr. Stud. Pedag .-T. 10 .-(2003) s. 49-56.
 130. Wyzwania nowoczesnej edukacji - e-nauczanie : sprawozdanie z konferencji poświęconej e-edukacji / Ryszard Podpora // Katecheta. - R. 49, nr 11 (2005), s. 62-63.
 131. XI Międzynarodowa Konferencja Online Educa "Technology supported learning and training", Berlin, 29.11-02.12.2005 / Roksana Neczaj, Katarzyna Turek // Rocznik Andragogiczny. - 2005, s. 174-177.
 132. Zarządzanie treścią w systemie komputerowego wspomagania nauczania GLM-edu / Rafał Grzybowski, Konrad Grzanek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 19-32
 133. Zasady projektowania i udostępniania zasobów informatycznych w systemach kształcenia dystansowego / Jan Piecha // Piotr. Stud. Pedag .-T. 10 .-(2003) s. 57-66.
 134. Zastosowania technologii agenckich w adaptatywnych webowych systemach uczenia / Anna Rokicka-Broniatowska // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - Z. 12 (2004), s. 131-153.
 135. Zastosowanie aplikacyjne e-learningu w edukacji / Tomasz Wiech. -  Bibliogr. // Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. - T. 2 (2005), s. 105-117.
 136. Zastosowanie Internetu w nauczaniu zdalnym na poziomie akademickim / Krzysztof Kuśmierczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 3, s. 67-76.
 137. Zastosowanie technologii peer-to-peer do kooperatywnego e-learningu / Aleksander Bułkowski. // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 22-25.
 138. Zintegrowany system informatyczny jako środowisko do badań z zakresu zarządzania wiedzą, komunikacją i kooperacją w e-nauczaniu / Zbigniew Filutowicz, Krzysztof Przybyszewski, Marcin Smardzewski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 7-18.

 

Edukacja na odległość za granicą

1.       Ewaluacja systemów e-edukacyjnych w Danii - Blackboard Academic Suite i DDU net : studium przypadku - Lyngby Business Academy (Kopenhaga) / Magdalena Śniegocka // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 78-83.

2.       Edukacja dzieci w Outback w Australii / Mieczysław Sprengel // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 98-103.

3.       E-learning w Chorwacji / Daliborka Pašić, Dragana Kupres ; tł. Joanna Tabor // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 89-91.

4.       MasterSolution dla e-learningu [Niemcy] / Enrico Korb, Frank K. Seibt // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 20-23.

5.       Charakterystyka funkcjonowania systemu LAMS (Learning Activity Management System) / Adam Stecyk [Stany Zjednoczone] // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 77-79

6.       "Better Than Being There" - Kiedy e-learning jest najbardziej efektywny [Stany Zjednoczone] / Vlad Wielbut. // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 80-83.

7.       The impact of instructional technology on business education in the United States / Frederic W. Widlak. Streszcz. w jęz. pol. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2004, nr 2, s. 53-59.

8.       Zasady i podstawowe kierunki działalności Akademii Edukacji na Odległość na Ukrainie / Igor Dubinskij // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 63-67.

9.       Nauczanie na odległość w systemie podwyższania kwalifikacji pracowników pedagogicznych w szkołach  [Ukraina] / Wiktor Olijnyk // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 68-76.

 

Edukacja na odległość Polska a UE

1.       eContentplus - lepszy dostęp do treści cyfrowych / Joanna Tabor. // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 44-46.

2.       Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów / Małgorzata Sołtysiak, Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 1, s. 64-68.

3.       Program e-Learning - kształcenie za pomocą mediów elektronicznych / oprac. Iwona Kacak. -Fragm. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 63-69.

4.       Stan i możliwości rozwoju e-lerningu w kształceniu ustawicznym / Zbigniew Kramek, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 70-79.

5.       Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 3, s. 109-112.

 

 

Strony WWW

(Dostępność sprawdzana 03.11.2007 r.)

 

Specyfika nauczania na odległość. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl/327.html

Wspomaganie komputerowe nauczania na odległość. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl/255.html

e-learning - nowe środowisko dydaktyczne. Małgorzata Wawrzynkiewicz // Gazeta IT 2005 nr 9 http://www.gazeta-it.pl/edukacja/git22/112.html

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony