Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Etyka zawodowa nauczyciela
(wybór materiałów)

 

Książki

 

1. ETOS

ETOS nauczyciela w jednoczącej się Europie / pod red. Alicja A. Kotusiewicz. - Białystok : "Trans Humana", 2004. - 314 s. : tab., wykr. ; 21 cm

Sygn.: 295699

 

2. ETOS

ETOS pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszula Ostrowska [i in.]; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. - Bydgoszcz; Olsztyn : Wydaw. AB : UMW, 2002. - 221 s. : tab., wykr. ; 24 cm

Sygn.: 296089 Cz (Ped.3666)

 

3. ETYCZNY

ETYCZNY wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoni Rumiński. - Kraków : "Impuls", 2004. - 230 s. : tab. ; 24 cm

Sygn.: 292563 Cz (Ped.810)

 

4. ETYKA

ETYKA prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego : konferencja naukowa Wydziału Prawa i Administracji UW, 23 luty 2001 / pod red. nauk. Elżbieta Łojko. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2002. - 192, [1] s. ; 24 cm

Sygn.: 286067

 

5. KAŁUSZYŃSKI, MACIEJ

NAUCZYCIEL i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania / Maciej Kałuszyński. - Wrocław : "Atla 2", 2002. - 144 s. ; 21 cm

Sygn.: 280827 Cz (Ped.3245)

 

6. KOWAL, STANISŁAW

WSPÓŁCZESNE konteksty odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. - 161, [2] s. ; 21 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 398)

Sygn.: 301331 Cz (Ped.642)

 

7. KOŹMIŃSKI, GRZEGORZ

WIZERUNEK nauczyciela : jak kreować własny wizerunek, nauczycielski savoir vivre, etyka zawodowa / Grzegorz Koźmiński. - Piła : "K&K", 2004. - 63 s. ; 18 cm

Sygn.: 290982 Cz (Ped.3507)

 

8. MEIRIEU, PHILIPE

MORALNE wybory nauczycieli : etyka i pedagogika / Philipe Meirieu; z fr. przeł. Tomasz Grzegorczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2003. - 136 s. ; 29 cm

Sygn.: 286083

 

9. NAJDER-STEFANIAK, KRYSTYNA

O powinności nauczyciela : wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2007. - 119 s. ; 24 cm

Sygn.: 304405

 

10. OD PRAWA

OD prawa szkolnego do etyki pedagogicznej : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Januszowi Homplewiczowi z okazji czterdziestolecia jego pracy naukowej / pod red. A. Wojciech Maszke. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - 138 s., [2] k. tabl. : 2il. ; 24 cm

Sygn.: 282835

 

11. ROLA

ROLA wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka [i in.]; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej; Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : KUL, 2005. - 262 s. : tab., wykr. ; 24 cm

Sygn.: 299142 Cz (Ped.1288)

 

12. WOŁOSZYN-SPIRKA, WIESŁAWA

W poszukiwaniu realistycznych podstaw moralnego postępowania nauczyciela / Wiesława Wołoszyn-Spirka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001. - 162, [1] s. ; 21 cm

Sygn.: 274597 Cz (Ped.3059)

 

Artykuły

 

1. Groenwald, Maria

Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii prima facie / Maria Groenwald. -  Bibliogr. // Wychowanie
na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 8-11

 

2. Kropiwnicki, Jan

Wołanie o etykę zawodową / Jan Kropiwnicki. // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 25-26, s.6-7

 

3. Krzywicki, Feliks

Etyka egzaminatora nie tylko w teorii / Feliks Krzywicki. // Meritum. – 2006, nr 3/4, s.49-51

 

4. Kucharska, Jolanta

Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 2 (2006), s. 42-46

 

5. Ostrowska, Krystyna

Refleksja etyczna / Krystyna Ostrowska. // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 16-17

 

6. Piwoński, Zdzisław

Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? / Zdzisław Piwoński. // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8,
s.41-45; Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s.16-20;

 

7. Rusiecki, Mieczysław

Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki. -  Bibliogr. // Wychowawca. - 2004,
nr 10, s. 7-11

 

8. Stróżyński, Klemens

Kradzież myśli, kradzież słów / Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 5 (2006), s. 12-15

 

9. Szachniuk-Albowicz, Paulina

Moralna postawa nauczyciela / Paulina Szachniuk-Albowicz. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52

 

10. Szałek, Marek

Stosunek do pracy jako etyczny aspekt pracy nauczycielskiej / Marek Szałek. // Języki Obce w Szkole. – R. 49. nr 2 (2005), s.152-155

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony