Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna
i kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej
(wybór materiałów)

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. FREINET CELESTIN : Niezmienne prawdy pedagogiczne. - Otwock : [Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Freineta], [1993]. - Sygn.: 241617 Cz

2. Kossak-Główczewski Kazimierz : Edukacja regionalna i alternatywna : w poszukiwaniu źródeł realizacji na przykładzie pedagogiki Freineta // W : Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych / red. Kazimierz Kossak-Główczewski. - Gdańsk, 1999. - s. 133-145. – Sygn.: 259274 Cz, 259275

3. KOSSAK-GŁÓWCZEWSKI Kazimierz : Liceum kaszubskie – podstawowe pytania na temat niezależnej edukacji regionalnej. W: PEDAGOGIKA Freineta na dziś : materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Seminarium Animatorów i Sympatyków Pedagogiki Freineta we Wrocławiu 26-27 maja 1989 roku / red. Alicji Kargulowa, Bogumiła Kollek. - Jelenia Góra, 1992. – s.159-162. - Sygn.: 240720 Cz, 240721

4. PEDAGOGIA Celestyna Freineta a edukacja regionalna / pod red. Wandy Frankiewicz [i in.]. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1997. - Sygn.: 277759, 256842 Cz, 268912

 

Artykuły

 

1. Doświadczenie poszukujące Celestyna Freineta a edukacja regionalna – na przykładzie Nowej Huty / Małgorzata Kaliszewska // Hejnał Oświatowy. – 1998, nr 3, s.23-27

2. Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna / Wanda Chmurzyńska // Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s.204-205

3. Pytanie o realizacyjność edukacji regionalnej. (Uwag kilka z perspektywy racjonalności niedominujących i pedagogii postkomunistycznych na przykładzie koncepcji C. Freineta) / Kazimierz Kossak-Główczewski // Freinetowskie Inspiracje. – 1995, nr 12 (1), s.4-10

 

Strony www

 

Ferenc Magdalena Maria : Możliwości adaptacji dorobku Celestyna Freineta w edukacji regionalnej. [on-line].
Dostęp: http://www.eduskrypt.pl/index.php?listbook=1

 

Tożsamość kulturowa – wybór publikacji zwartych

 

1.       ETYCZNY wymiar tożsamości kulturowej : studia z antropologii społecznej / pod red. Marioli Flis; [aut.] Mariola Flis [i in.]. - Kraków : "Nomos", [2004]. - Sygn.: 292675

2.       RÓŻA wiatrów Europy : o środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej / red. nauk. Andrzej Tyszka. - Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego : "Oficyna Naukowa", 1999. - Sygn.: 260994

3.       SZWED ROBERT : Tożsamość a obcość kulturowa : studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społecznokulturalną a stosunkiem do obcych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003. - Sygn.: 297002

4.       TOŻSAMOŚĆ kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych / pod red. Danuty Walczak-Duraj. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2004. - Sygn.: 298593

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony