Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Nasza mała ojczyzna
(wybór materiałów)

 

Książki

 

1. BONISŁAWSKI, RYSZARD

PARKI zabytkowe / tekst Ryszard Bonisławski; fotografie Włodzimierz Małek. - Łódź : "Sagalara", 2002. - Sygn.: 288120 Cz

 

2. ĆWIKŁA, EWA

PRZEDSZKOLAK chodzi po mieście Łodzi / Ewa Ćwikła. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001. - Sygn.: 277625, 280221

 

3. KRAJEWSKA, JADWIGA

POZNAJ Łódź i region łódzki : propozycja arkuszy pracy dla ucznia gimnazjum / Jadwiga Krajewska. - Łódź : ŁCDNiKP, 2002. - Sygn.: 292334 - 292335

 

4. LASY

LASY Polski. [T.] 1, Dzielnica Łódzko-Opoczyńska : kraina VI : Małopolska / red. nacz. Wiktor Turowski. - Sulechów : "Sigma Media", 2006. - Sygn.: 300796 M

 

5. ŁÓDŹ

ŁÓDŹ i Ziemia Łódzka : regionalizm w zreformowanej szkole : materiały pomocnicze dla nauczycieli edukacji regionalnej : praca zbiorowa / pod red. Aliny Popławskiej. - Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygn.: 292378 - 292379, 288604 Cz

 

6. ŁÓDŹ

ŁÓDŹ i okolice : konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej / pod red. Jolanty Fiszbak. - Łódź : "Literatura", 2002. - Sygn.: 280676 Cz, 297219, 285067 - 285068, 280677

 

7. ŁÓDŹ

ŁÓDŹ i województwo : podręcznik dla gimnazjum / [aut.] Marek Koter [i in.]. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. - Sygn.: 287181 M, 288363 - 288364

 

8. MAĆKOWIAK, TADEUSZ

ŁAGIEWNIKI łódzkie : przewodnik / Tadeusz Maćkowiak. - [Wyd. 3]. - Łódź : "Literatura", 2004. - Sygn.: 293206

 

9. MOJA

MOJA "mała ojczyzna" Łódź i region Polski Środkowej : podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej / pod red. Elżbiety Szkurłat; [aut.] Barbara Dzięcioł-Kurczoba [i in.]. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005. - Sygn.: 299171 M, 299172

 

10. OLSZEWSKI, BOHDAN

OD Oporowa do Żarnowa : wędrówki po ziemi łódzkiej / Bohdan Olszewski. - Łódź : "Literatura", cop. 2005.  - Sygn.: 296065

 

11. PAPIERNIK, BOŻENA

TEKSTY wspomagające nauczanie historii - dzieje regionu. Cz. 1, Ziemia łęczycko-sieradzka w czasach panowania Piastów / Bożena Papiernik; [red.] Alina Popławska. - Łódź : ŁCDNiKP, 2004. - Sygn.: 294068 Cz, 294069

 

12. PARK

PARK krajobrazowy wzniesień łódzkich : mapa turystyczno-krajozawcza / red. Marek Lawin. - Łódź : "GEOgraph", 2003. - Sygn.: 287183 Bibl., 288303 Bibl.

 

13. PARK

PARK imienia ks. bp. Michała Klepacza / pod red. Romualda Olaczka. - Łódź : Stow. Film - Przyroda - Kultura, 2006. - Sygn.: 300818

 

14. PARKI

PARKI i ogrody województwa łódzkiego / praca pod red. Gosi Świderek. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2005. - Sygn.: 300246

 

15. ŚCIEŻKA

ŚCIEŻKA dydaktyczna : Nieborów - Siwica - Arkadia / red. Stanisław Pytliński; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Stowarzyszenie Przyjaciół Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. - Skierniewice : Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 1999. - Sygn.: 296997 Cz

 

16. ŚRÓDKOWSKA, IZABELA

ŁÓDŹ w 3 dni / Izabela Śródkowska, Izabela Nowakowska, Paweł Wojtyczka. - Warszawa : "Muza SA", 2006. - Sygn.: 300910

 

17. ŚWIDEREK, GOSIA

SPACERY po zielonej Łodzi / Gosia Świderek, Katarzyna Krakowska. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2004. - Sygn.: 295976 Cz, 297626 - 297628, 295977

 

18. TRATKIEWICZ, RENATA

EDUKACJA regionalna : dziedzictwo kulturowe Ziemi Łęczyckiej : program dla II etapu edukacyjnego / Renata Tratkiewicz. - Łęczyca : [b. w.], [2005?]. - Sygn.: 301450 Cz

 

19. WĘDRÓWKI

WĘDRÓWKI ortograficzne po Łodzi / [aut.] Jolanta Kaleta-Spychalska, Jadwiga Wojciechowska; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2004. - Sygn.: 292340 - 292341

 

20. WĘDRÓWKI

WĘDRÓWKI po Łodzi : edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Hanny Derewlanej; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2004. - Sygn.: 294093 Cz, 294094

 

21. WOJEWÓDZTWO

WOJEWÓDZTWO łódzkie : atlas znakowanych szlaków rowerowych / [red. Karol Kawałko; tekst i oprac. przebiegu tras Piotr Machlański; oprac. kartograficzne Piotr Borowczak [i in.]; oprac. graf. Maria Rulewicz; Urząd Marszałkowski w Łodzi]. - Piła : "BiK", [2005?]. - Sygn.: 301263 Bibl.

 

22. WOJEWÓDZTWO

WOJEWÓDZTWO łódzkie u progu trzeciego tysiąclecia / [scen. i koment. do zdj.] Marzena Kwietniewska-Talarczyk. - Kraków : "Norpol", 2001. - Sygn.: 280293 Cz

 

 

23. WOJEWÓDZTWO

WOJEWÓDZTWO łódzkie zaprasza / [tekst] Jarosław A. Janowski. - Łódź : Urząd Marszałkowski, 2001. - Sygn.: 280285

 

24. WPŁYW

WPŁYW wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta / aut. Marek Koter [i in.]. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - Sygn.: 298596

 

ARTYKUŁY

  

    1.  Co każdy mieszkaniec Łodzi wiedzieć powinien. Projekt edukacyjny / Mirosława Klimczak // Przegląd Edukacyjny. – 2002, nr 5, s.18

    2.  Dzieje herbu miasta Łodzi / Marek Adamczewski // Wędrownik. – 2001, nr 3, s.10-13

    3.  Edukacja ekologiczna w Województwie Łódzkim / Dariusz Jędrasiak // Wędrownik. – 2000, nr 1, s.12-15

    4.  Galeria wielkich Łodzian / Katarzyna Ośko // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 2, s.75-79

    5.  Jak obyczaj każe ... [Sieradzkie] / Magdalena Wawrzyniak // Szkolne Wieści. – 2006, nr 4,
s.13-14

    6.  Jak powstało miasto nad Łódką? – wyruszamy na wędrówkę ortograficzną po Łodzi / Małgorzata Marciniak // Przegląd Edukacyjny. – 2005, nr 3, s.13-15

    7.  Konstantynów Łódzki / Bernard Cichosz // Wędrownik. – 2001, nr 2, s.24-26

    8.  Las Łagiewnicki, jego szata roślinna, świat zwierzęcy i problemy ochrony wód : scenariusz zajęć terenowych / Michał Stopczyński // Aura. – 2000, nr 4, dod. s.3

    9.  Łęczyckie zabytki / Andrzej Borucki //  Wędrownik. – 2005, nr 4, s.4-8

 10.  Łódzkie ślady Juliana Tuwima : spacer po mieście / Iwona Lewandowicz // Przegląd Edukacyjny. – 2003, nr 2, s.5-7

 11.  Miasto Las – „Kolumna” / Ryszard Bonisławski // Wędrownik. – 2002, nr 1, s.29-31

 12.  Mój pomysł na edukację regionalną / Marzena Wlazłowicz-Pietras // Przegląd Edukacyjny. – 2003, nr 3, s.8-9

 13.  Na lekcje i piknik do Bratoszewic / Anna Iwicka-Okońska, Katarzyna Paliwoda // Przegląd Edukacyjny. – 2006, nr 1, s.8-9

 14.  Narodziny i pierwsze lata województwa łódzkiego (1919-1939) / Wiesław A. Leśniewski // Wędrownik. – 2002, nr 3, s.3-4

 15.  Nasza mała ojczyzna : wycieczki po regionie łódzkim / Aleksandra Sudowska // Przegląd Edukacyjny. – 2006, nr 1, s.5-7

 16.  Pabianice – dane pomocnicze do edukacji regionalnej / Elżbieta Ratyńska // Wędrownik. – 2002, nr 3, s.40-42

 17.  Pabianickie legendy / Salomeja Mandat // Przegląd Edukacyjny. – 2003, nr 2, s.7-9

 18.  Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich miejscem edukacji ekologicznej / Katarzyna Krakowska // Aura. – 2000, nr 5, dod. s.4-5

 19.  Park Źródliska I i II – zielone serce Łodzi / Katarzyna Krakowska // Wędrownik. – 2005, nr 1,
s.20-21

 20.  Powstanie i rozwój Łodzi / Barbara Bandurka-Majchrzak // Przegląd Edukacyjny. – 2003, nr 4, s.12-14

 21.  Region w sercu Polski – przewodnik subiektywny / Iwona Bartczak, Marzena Andrzejewska // Przegląd Edukacyjny. – 2006, nr 3, s.18-21

 22.  Rezerwaty przyrody w powiecie sieradzkim / Krzysztof Gara // Wędrownik. – 2001, nr 4, s.31-33

 23.  Rezydencja „Księży Młyn” / Dorota Berbelska // Spotkania z Zabytkami. – 2002, nr 10, s.22-24

 24.  Rowerem przez gminę Bielawy / Wojciech Miedzanowski // Wędrownik. – 2005, nr 3, s.16-34

 25.  Tropem łódzkiej secesji / Piotr Machlański // Wędrownik. – 2003, nr 2, s.18-20

 26.  Wille „Ziemi obiecanej” / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak // Spotkania z Zabytkami. – 2002, nr 10, s.20-22

 27.  Z dziejów parku im. Stanisława Staszica w Łodzi / Wacław Pawlak // Wędrownik. – 2003, nr 1, s.50-51

 28.  Zgierz u progu XXI wieku / Mirosława Adamkiewicz // Wędrownik. – 2000, nr 4, s.19-24
 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony