Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Planowanie kariery

 

Książki

 

 1. Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku / Adam Bartoszek. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003.

 

 1. Kreowanie rozwoju zawodowego a perspektywy rynku pracy : (materiały szkoleniowe) / Agnieszka Piotrowska-Piątek. - Kielce : Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Edwarda Lipińskiego, 2005.

 

 1. Kształtowanie kariery zawodowej : poradnik dla studentów i absolwentów : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Smyczka. - Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004.

 

 1. PLANY edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji : zamierzenia, wybory, realia / Ryszard Parzęcki; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : WSHE, 2003. Sygn.: 291316 Cz

 

 1. PROGRAMY edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Stan prawny : kwiecień 2006 r.. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2006. Sygn.: 300233 Cz

 

 1. PROJEKTOWANIE przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji / Magdalena Piorunek. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Sygn.: 293017 Cz

 

 1. ZAWÓD z pasją : nauka, praca, kariera / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. - Bielsko-Biała : "Park", 2004. Sygn.: 295223 M

 

 1. ZAWÓD z pasją : praktyczny przewodnik po rynku pracy / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. - Bielsko-Biała : "Park", 2004. Sygn.: 300317

 

Artykuły

 

 1. Determinanty sukcesu współczesnego menedżera / Krystyna Kubik // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 5, s. 136-147

 

 1. Kariera jednostki - determinanty wyborów / Alicja Miś // Zesz. Nauk. / AE Krak.-Nr 512 .-(1998) s. 19-25

 

 1. Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków / Alicja Miś // Zesz. Nauk. / AE Krak.-Nr 607 .-(2002) s. 57-66

 

 1. Kariera zawodowa - definicje, typologie i jej etapy w życiu pracownika / Maria Stolarska // Zesz. Nauk. Salez. WSEZ.-Nr 1 .-(1999) s. 33-57

 

 1. Kształtowanie kariery zawodowej jako wyznacznik przedsiębiorczości / Alicja Smolbik-Jęczmień  // Zarządzanie. - Nr 2 (2004), s. 179-190

 

 1. Menedżerska droga do kariery / Józef Penc // Zesz. Nauk. / WSZarządz. Warsz .-Z. 6 .-(1999) s. 5-23

 

 1. Model kariery w nowej koncepcji przedsiębiorstwa / Franciszek Krawiec // Współczesne Zarządzanie. - 2005, nr 1, s. 44-50

 

 1. Motywacja i samoświadomość jako psychologiczne determinanty efektywności szkolenia / Marek Płaczek // Pedag. Pr.-[Nr] 34 .-(1999) s. 110-113

 

 1. Nauczyciel w teatrze życia - czyli uwagi o projektowaniu własnej drogi / Marek Kuźnik // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. - Z. 12 (2004), s. 95-102

 

 1. Oczekiwania wobec absolwenta uczelni wyższej - próba wytyczenia ścieżki kariery zawodowej / Andrzej Pieczywok // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 65-72

 

 

 1. Planowanie karier pracowniczych, czynniki wspomagające i utrudniające / Leszek Cichobłaziński // Pr. Wydz. Zarządz. PCzęst., Zarządz. Market.-Z. 7 .-(2001) s. 99-108

 

 1. Planowanie karier zawodowych - nowy instrument motywowania pracowników / Henryk Januszek // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn.-Z. 265 .-(1998) s. 188-204

 

 1. Planowanie karier zawodowych elementem zarządzania współczesnej organizacji / Agnieszka Kwiatek // Pr. Wydz. Zarządz. PCzęst., Zarządz. Market.-Z. 5 .-(1999) s. 40-46

 

 1. Planowanie życia / Ludmiła Krawczyk. // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 12-13

 

 1. Przyszłość zarządzania karierą / Janusz Strużyna, Ewa Madej // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2005, nr 2, s. 9-32

 

 1. Rozwój kariery zawodowej pracowników a sukces organizacji / Alicja Smolbik-Jęczmień // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 5, s. 167-177

 

 1. Rozwój zawodowy człowieka w aspekcie planowania kariery / Marzena Dymek // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2004, nr 1, s. 99-104

 

 1. Student planuje karierę / Rafał Szczepanik // Eduk. Ustaw. Doros. -2003 nr 2 s. 94-96

 

 1. Studia doktoranckie : kształcenie dla kariery naukowej czy kariery zawodowej? / Małgorzata Dąbrowa-Szefler // Nauka Pol.-[T.] 11 .-(2002) s. 27-51

 

 1. System ETNA - Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie / Jacek Kwiatkowski, Aldona Okraszewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 35-40

 

 1. System karier w organizacjach / Alicja Miś // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Nr 646 (2004), s. 69-80

 

 1. Teoretyczne aspekty kariery zawodowej / Grzegorz Łukasiewicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Nr 642 (2004), s. 83-96

 

 1. Uwarunkowania rozwoju zawodowego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych / Marta Czechowska // Pedag. Społ.-2003 nr 1 s. 73-82

 

 1. Zarządzania / Akademia Morska w Gdyni. - Nr 6 (2005), s. 39-52

 

 1. Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy : od kompetencji w karierze po kapitał karier / Alicja Miś // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2005, nr 2, s. 43-56

 

 1. Zarządzanie sobą / Barbara Kożuch // Współcz. Zarządz.-2002 nr 1 s. 106-113

 

 1. Zmiany w funkcji personalnej w przedsiębiorstwach na przykładzie planowania ścieżki kariery / Przemysław Jankowski, Janusz Kraśniak // Zesz. Nauk., Ser. 1 / AE Pozn.-Z. 248 .-(1997) s. 93-101

  

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony