Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Psychologia Rodziny
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

 

Książki

 

 1. Adamski, Franciszek

RODZINA : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. - Kraków : UJ, 2002. Sygn.: 303176 Cz, 281776

 

 1. Arens, Ulla

OTWARTOŚĆ i wstyd w rodzinie : intymność i tabu / Ulla Arens; [tł.] Przemysław Gawlik. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. Sygn.: 295311, 295652

 

 1. Augustyn,  Józef

Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn.  Kraków : Wydaw. WAM, 2003.

 

 1. Badora, Sylwia

RODZINA i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls" : ["Colonel"], 2001. Sygn.: 278117 Cz

 

 1. Bakiera, Lucyna

Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej : ciągłość i zmiana / Lucyna Bakiera. [w] : Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / red. nauk. Anna Michalska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006Sygn.: 304259 Cz

 

 1. Balcerzak-Paradowska, Bożena

RODZINA i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Sygn.: 295719 Cz

 

 1. Beisert, Maria

ROZWÓD : proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Sygn.: 273611

 

 1. Biała, Jolanta

ZAGROŻENIA w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej / Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. Sygn.: 301790 Cz

 

 1. Biedroń, Małgorzata

FUNKCJA opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn.: 303724 – 303725

 

 1. BLASKI i cienie życia rodzinnego / red. nauk. Zbigniew Tyszka. - Poznań : UAM, 2004. Sygn.: 303171 Cz

 

 1. Cadalbert-Schmid, Yolanda

DLACZEGO kobiety i mężczyźni inaczej wychowują dzieci / Yolanda Cadalbert-Schmid; z niem. przeł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2001. Sygn.: 280125, 298507

 

 1. Dyczewski, Leon

WIĘŹ między pokoleniami w rodzinie / Leon Dyczewski. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2002.  Sygn.: 288981 Cz

 

 1. DYLEMATY współczesnych rodzin / red. nauk. Anna Michalska. - Poznań : UAM, 2005. Sygn.: 298728 Cz

  

 1. Dysarz, Zofia

MOWA dziecka a więzi uczuciowe w rodzinie / Zofia Dysarz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. Sygn.: 290219 Cz

 

 1. Fajkowska-Stanik, Małgorzata

TRANSSEKSUALIZM i rodzina : przekaz pokoleniowy wzorów relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet / Małgorzata Fajkowska-Stanik. - Warszawa : Wydaw. Inst. Psychologii PAN : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2001. Sygn.: 281869

 

 1. Hehenkamp, Carolina

FENOMEN indygo : dzieci nowych czasów / Carolina Hehenkamp; [tł. z j. niem.] Agnieszka Biedrzycka. - Katowice : "Kos", 2005 Sygn.: 296312 Cz

 

 1. Jasiński, Tomasz J.

DZIECKO nie mówi... : badanie przymierza rodzinnego w triadzie : matka, ojciec, dziecko / Tomasz J. Jasiński. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2004. Sygn.: 295136 Cz

 

 1. Kawula, Stanisław

PEDAGOGIKA rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Sygn.: 297949 Cz, 304308

 

 1. KawulaStanisław

KSZTAŁTY rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. Sygn.: 297212 Cz

 

 1. Kobierzycki, Tadeusz

Ja i nie-ja : syndrom uzależnienia psychologicznego : model rodzinny / Tadeusz Kobierzycki. - Warszawa : "Stakroos", 2001.

 

 1. Kornacka-Skwara, Elżbieta

Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych / Elżbieta Kornacka-Skwara. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. Sygn. 301323 Cz

 

 1. Kowalczyk, Mirosława

DETERMINANTY zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej / Mirosława Kowalczyk. - Kraków : "Impuls", 2004. Sygn.: 292558 Cz

 

 1. Kozłowska, Anna

ZNACZENIE relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka : diagnoza i terapia / Anna Kozłowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. Sygn.: 276713 Cz, 276714

 

 1. Krzesińska-Żach, Beata

PEDAGOGIKA rodziny : przewodnik do ćwiczeń / Beata Krzesińska-Żach. - Białystok : "Trans Humana", 2007. Sygn.: 304407 Cz

 

 1. Nowak-Dziemianowicz, Mirosława

DOŚWIADCZENIA rodzinne w narracjach : interpretacje sensów i znaczeń / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2002. Sygn.: 285162, 285369

 

 1. Olearczyk, Teresa Ewa

SIEROCTWO i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2007. Sygn.: 305896 Cz, 305897

 

 1. Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne :na zlec. Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004.

 

 1. PEDAGOGIKA rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzej W. Janke. - Toruń : "Akapit", 2004. Sygn.: 303189 Cz, 303190

 

 1. Plopa, Mieczysław

PSYCHOLOGIA rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. - [Wyd. 4]. - Kraków : "Impuls", 2007. Sygn.: 305861, 293743 Cz

 

 1. Pomagać rodzinie : problemy współczesnej rodziny w ujęciu psychologicznym / red. Grażyna Soszyńska ; Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin. - Lublin : "Polihymnia",2003.

 

 1. Postępy psychoterapii. T. 4, Problemy małżeństwa i rodziny / pod. red. Lechosława Gapika i Agaty Woźniak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii. - Poznań : PW [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe] "Interfund", 2002.

 

 1. PSYCHOLOGIA w służbie rodziny / pod red. Iwona Janicka [i in.]. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003. Sygn.: 290044 Cz

 

 1. RODZINA a rozwój człowieka dorosłego / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Sygn.: 295340

 

 1. RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2001. Sygn.: 275611 Cz, 277761, 275612

 

 1. RODZINA w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska [i in.]. - Łódź : UŁ, 2004. Sygn.: 296991

 

 1. Terakowska, Dorota

BYĆ rodziną czyli Jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. 1 / Dorota Terakowska, Jacek Bomba. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. Sygn.: 290087

 

 1. Terakowska, Dorota

BYĆ rodziną czyli Jak zmieniamy się przez całe życie. 2 / Dorota Terakowska, Jacek Bomba. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. Sygn.: 290087

 

 1. Termińska-Mrowiec, Katarzyna

IRRACJONALNE zachowania w bliskich związkach : hermeneutyczna koncpecja relacji rodzinnych w patologii / Katarzyna Termińska-Mrowiec. - Białystok : "Trans Humana", 2003. Sygn.: 293011 Cz

 

 1. Tomalski, Przemysław

Nietypowe rodziny : o parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania / Przemysław Tomalski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Sygn. 303913

 

 1. Tyszka, Zbigniew

RODZINA we współczesnym świecie / Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. Sygn.: 285144 Cz

 

 1. Tyszka, Zbigniew

SYSTEM metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego / Zbigniew Tyszka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : UAM, 2001. Sygn.: 279225 Cz

 

 1. Wallerstein, Judith S.

DRUGA szansa : mężczyźni, kobiety i dzieci dziesięć lat po rozwodzie / Judith S. Wallerstein, Sandra Blakeslee; przeł. Piotr Żak. - Kielce : "Charaktery", 2006. Sygn.: 301267

 

 1. Wojciechowski, Franciszek

Obraz osobowości rodziców dziecka niepełnosprawnego / Franciszek Wojciechowski [w] : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysława Pilecka [i in.]. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005 Sygn.: 298114 Cz, 298115

 

 1. Wójcik, Elżbieta

TRZEBA kochać, żeby żyć : aspekty psychofizjologiczne małżeństwa / Elżbieta Wójcik. - Warszawa : "Adam", 2000. Sygn.: 269176

 

 1. Wrzesień, Witold

JEDNOSTKA, rodzina, pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie / Witold Wrzesień. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2003. Sygn.: 293232, 290183

 

 1. Wrzesień, Witold

RODZICE i ich dzieci w tańcu pokoleń / Witold Wrzesień, Aldona Żurek, Iwona Przybył. - Poznań : UAM, 2005. Sygn.: 298759 Cz

 

 1. WSPÓŁCZESNA rodzina polska - jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / pod red. Henryk Cudak [i in.]; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii AŚ, 2001. Sygn.: 284711 Cz

 

 1. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / red. nauk. Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2001. Sygn.: 279603 Cz, 299004

 

 1. ZAGROŻENIA życia rodzinnego / pod red. Grażyna Poraj [i in.]. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003 Sygn.: 289570 Cz, 289571

 

 1. Zawadzki, Roman

RODZINNY krąg / Roman Zawadzki, Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2004. Sygn.: 291563

 

 1. ŻYCIE rodzinne - uwarunkowania makro i mikrostrukturalne / red. nauk. Zbigniew Tyszka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2003. Sygn.: 304906, 304769

 

Artykuły

 

1.       Aktualne problemy rodziny i jej stan funkcjonalny i zagrożenia / Alina Wiercińska // Z Dośw. Pedag. – 2000, nr 3/4, s. 5-13

 

2.       Co zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce / Teresa Rostowska // Probl. Rodz. – 2000, nr 5, s. 21-27

 

3.       Czym jest socjalizacja w rodzinie / Władysław Jacher // Probl. Rodz. – 2000, nr 1, s. 35-38

 

4.       Definicje pojęć "małżeństwo" i "rodzina" w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego / Krystyna Slany // Małż. i Rodz. – 2002, nr 4, s. 3-8

 

5.       Definicje rodziny / Jarosław Sz Szymczak // Stud. nad Rodz. – 2002, nr 2, s. 151-165

 

6.       Edukacyjna funkcja rodziny / Teresa Rostowska // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 4, (2001), s. 93-101

 

7.       Ekspresyjność i instrumentalność ról w rodzinach dzieci przedszkolnych : analiza zmian ról rodzicielskich / Julita Wojciechowska // Forum Oświatowe. – 2005, t. 2, s. 39-56

 

8.       Funkcje społeczne i struktura rodziny / Tadeusz Grudniewski // Wychow. na co Dzień. – 2000, nr 4/5, s. 8-12

 

9.       Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny. Przyczyny, przejawy i środki zaradcze / Dorota Rybczyńska // Probl. Narkom. – 2002, nr 1, s. 20-28

 

10.    Funkcjonowanie osób wychowywanych w różnych systemach: (doniesienie z badań psychologicznych) / Maria Ryś //  Pedagogika Rodziny.- 2006, nr 1, s. 105-113.

 

11.    Interwencja wychowawcza w rodzinie / Renata Cebernik // Forum Ośw. – 2001, t. 2, s. 33-42

 

12.    Izolacja i poczucie osamotnienia w rodzinach / Katarzyna Dróżdż // Z Dośw. Pedag. – 2000, nr1, s.75-79; nr 2, s.89-93

 

13.    Koalicja na rzecz dziecka. O potrzebie działań zmierzających do wzmocnienia funkcji wychowawczej rodziny / Agnieszka Szymańska // Szkolne Wieści. – 2006, nr 6, s. 14-16

 

14.    Kolejny obowiązek czy złoty środek do celu - o potrzebie pedagogizacji rodziców (cz. 1) / Agnieszka Szymańska // Szkolne Wieści. – 2006, nr 3, s. 19

 

15.    Kolejny obowiązek czy złoty środek do celu - o potrzebie pedagogizacji rodziców (cz. 2) / Agnieszka Szymańska // Szkolne Wieści. – 2006, nr 4, s. 16-17

 

16.    Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system relacji rodzice – dzieci / Barbara Harwas-Napierała // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 17, (2006), s. 221-233

 

17.    Kreowane w mediach modele rodziny / Dorota Gębuś // Eduk. i Dialog. – 2001, nr 4, s. 45-50

 

18.    Kryzys rodzinny i powrót do równowagi / Irena Namysłowska // Psychoterapia. – 2001, nr 1, s. 13-22

 

19.    Kryzys rodziny / Konrad Studnicka-Gizbert // Dziś. – 2002, nr 3, s. 36-41

 

20.    Kształt polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji systemowej / Joanna Frątczak // Rocz. Socjol. Rodz. - T. 13, (2001), s. 177-183

 

21.    Kształtowanie świadomości rodziców / Urszula Kraśkiewicz // Wszystko dla Szk. – 2005, nr 10, s. 13-14

 

22.    Kształtowanie świadomości wychowawczej rodziców / Elżbieta Wolańska // Probl. Opiek.-Wychow. – 2003, nr 6, s. 32-33

 

23.    Kultura pedagogiczna rodziców / Marianna Gołębiewska // Gaz. Szk. – 2000, nr 31, s. 16

 

24.    Kultura pedagogiczna rodziców : wyzwanie i czynnik stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków / Stanisław Kawula //Rocz. Pedag. Rodz.-T. 2, (1999), s. 7-29

 

25.    Małżeństwa młodocianych - perspektywa pedagogiczna / Urszula Kempińska // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.). - T. 12, (2003), s. 109-128

 

26.    Między życiem a śmiercią - problem psychicznej i fizycznej separacji od rodzica / Marina Zalewska // Now. Psychol. – 2003, nr 1, s. 5-14

 

27.    Mit rodzicielskiego wychowania / Barbara Pasamonik // Eduk. i Dialog. – 2002, nr 5, s. 25-33

 

28.    Modele rodzinno-małżeńskie i sytuacja w nich dziecka według antropologii kulturowej / Daniel Jabłoński // Kult. i Eduk. – 2000, nr 3/4, s. 63-86

 

29.    Napięcie i destabilizacja we współczesnej rodzinie w dobie emancypacji społecznej / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Szkice Humanistyczne.- T. 5, nr 3/4 (2005), s. 283-293

 

30.    Niektóre ewolucyjne aspekty psychologii rodzicielstwa / Konstantinos Tsirgotis // Rocznik Pedagogiki Rodziny.- T. 7 (2004), s. 213-222

 

31.    Normalny system rodzinny - przegląd koncepcji / Maria Jolanta Siemińska // Psychoterapia. – 2000, nr 1, s. 15-25

 

32.    Oblicze współczesnej rodziny polskiej / Roman Chymkowski // Małż. i Rodz. – 2003, nr 3, s. 39-41

 

33.    Obraz rodziny w mediach / Andrzej Adamski // Cywilizacja.- Nr 13, (2005), s. 66-71

 

34.    Obraz rodziny w przekazie telewizyjnym : (propozycje nadawców - reakcje odbiorców) / Jan Szafraniec // Spr. Rodz. - Nr 61/62, (2003), s. 17-22

 

35.    Patologia w relacjach wewnątrzrodzinnych przedmiotem diagnozy pedagogicznej / Danuta Opozda // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 6, (2003), s. 75-82

 

36.    Pedagogiczne badania nad wychowaniem w rodzinie : modele i metody / Krzysztof Rubacha // Pedagogika Rodziny.- 2006, nr 1, s. 69-76.

 

37.    Pedagogiczny sens badań nad rodziną współczesną / Stanisław Kawula // Szkice Humanistyczne. - T. 6, nr 1/2 (2006), s. 143-167

 

38.    Pedagogizacja małżonków : relacje między mężczyzną a kobietą w małżeństwie / Bronisław Mierzwiński // Paedag. Christ. – 2000,  t. 1,  s. 189-206

 

39.     Pedagogizacja rodziców w praktyce / Elżbieta Bijacik-Knappe // Nowe w Szk. – 2001/2002, nr 3, s. 27

 

40.    Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania prorodzinnego dziecka / Adam Skreczko // Stud. nad Rodz. – 2001, nr 1, s. 175-182

 

41.    Podstawowe funkcje i zadania rodziny w świetle literatury pedagogicznej i aktów prawnych / Renata Matysiuk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. -  Nr10, (2004), s. 153-177

 

42.    Podstawowe potrzeby zaspokajane w rodzinie / Maria Florczak // Wszystko dla Szk. – 2007, nr 12, s. 6-7

 

43.    Polityka rodzinna w Polsce, ocena jej skutków : polityka społeczna państwa / Jacek Stróżyński // Zesz. / KS "Civ. Christ". - Nr 15/8, (2004), s. 70-78

 

44.    Problemy wychowawcze współczesnej rodziny / Tadeusz Graca // Zeszyty Naukowe. Pedagogia/Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.- Nr 4, (2004), s. 79-85

 

45.    Program wychowawczy wspierający rodzinę / Aneta Święch // Wychowawca. – 2003, nr 1, s. 24-27

 

46.    Psychoedukacja rodziców / Iwona Turbiarz // Remedium. – 2005, nr 6, s. 20-21

 

47.    Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowania w rodzinie / Marian Wolicki // Społeczeństwo i Rodzina.- R. 3, nr 1 (2006), s. 99-109

 

48.    Psychologiczne uwarunkowania zgodnego pożycia małżeńskiego / Joanna Różańska-Kowal // Małż. i Rodz. – 2002, nr 1, s. 25-29

 

49.    Psychoterapeutyczna problematyka cyklu życia rodziny / Katarzyna Termińska // Auxil. Soc. – 2003, nr 2, s. 75-82

Realizacja funkcji rodzinnych : teoria a rzeczywistość : wstęp do problematyki / Jadwiga Mazur // Forum Eduk. – 2004, nr 1, s. 79-90

 

50.    Relacje międzypokoleniowe a rodzina / Witold Wrzesień // Rocz. Socjol. Rodz. - T. 12, (2000), s. 57-70

 

51.    Relacje rodzina - dziecko we współczesnym świecie / Barbara Lulek // Kwart. Eduk. – 2003, nr 1, s. 15-20

 

52.    Rodzicielstwo a wychowanie - zagrożenia rodziny XXI wieku / Renata Doniec // Pedagogika Społeczna.- 2006, nr 3, s. 101-112

 

53.    Rodzina - czas wolny - zmiany : próba znalezienia wspólnego mianownika / Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska // Rocz. Nauk. / AWF Pozn. - Z. 51, (2002), s. 27-35

 

54.    Rodzina - jak pomagać skutecznie? : uwagi psychologa o poradnictwie rodzinnym / Bożena Gulla // Polonia Sacra.- R. 10, nr 18 (2005), s. 35-50

 

55.    Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze / Grażyna Cęcelek // Mazowieckie Studia Humanistyczne.- R.11, nr 1/2 (2005) s. 239-249

 

56.    Rodzina - środowisko wychowawcze dziecka / Aldona Grądzka-Tys // Podl. Zesz. Pedag. - Nr 8, (2003), s. 141-149

 

57.    Rodzina - zagrożenia i szanse / Maria Dubiel // Wychowawca.- 2006, nr 11, s. 24-26

 

58.    Rodzina a polityka - Polska a Europa / Elżbieta Trafiałek // Naucz. Początk. - 2007/2008, nr 2, s. 78-84

 

59.    Rodzina a samorealizacja / Lucjana Turos // Oświatowiec. – 2000, nr 1, s. 27-33

 

60.    Rodzina jako grupa wsparcia społecznego / Teresa Rostowska // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 5, (2002), s. 77-85

 

61.    Rodzina jako podmiot całożyciowej edukacji dorosłych / Józef Kargul // Chowanna.- R. 48, t. 2 (2005), s. 50-55

 

62.    Rodzina jako system interakcji / Agnieszka Stępniak-Łuczywek // Małż. i Rodz. – 2004, nr 1, s. 6-12

 

63.    Rodzina jako szansa rozwoju i twórczości / Halina Maria Jadach // Nauki Hum. - Nr 5, (2000), s. 25-34

 

64.    Rodzina jako wartość / Katarzyna Wrońska // Pedagogika Społeczna.- 2006, nr 3, s. 113-126

 

65.    Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym : perspektywa chrześcijańska / Jan Niewęgłowski // Seminare. - T. 20, (2004), s. 399-410

 

66.    Rodzina szkołą uczuć / Marta Taracha // Remedium. – 2001, nr 4, s. 18-19

 

67.    Rodzina w kryzysie / Małgorzata Duda // Polonia Sacra.- R. 10, nr 18 (2006), s. 5-10

 

68.    Rodzina w międzypokoleniowej transmisji wartości : aspekt teoretyczno-empiryczny / Renata Doniec // Pedag. Społ. – 2003, nr 1, s. 33-47

 

69.     Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona / Andrzej Margasiński // Nowiny Psychologiczne.- 2006, nr 4, s. 69-87

 

70.    Rodzina w procesie przygotowania do pełnienia ról społecznych / Dorota Gębuś // Tolerancja. - T. 8/9, (2002), s. 75-82

 

71.    Rodzina w systemie opieki i profilaktyki społecznej / Beata Zinkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - Z. 28, (2001), s. 141-153

 

72.    Rodzina w teorii psychologicznej / Lucyna Bakiera // Studia Edukacyjne. - Nr 6, (2004), s. 137-153

 

73.    Rodzina wobec nowych problemów edukacyjnych / Adam Skreczko // Zesz. Nauk./WSSuw.-Mazur. - Nr 7, (2003), s.  95-104

 

74.    Rodzina wobec problemów wychowania / Mirosława Nowak-Dziemianowicz // Teraź. Człow. Eduk. – 2001, nr 3, s. 33-46

 

75.    Rodzina wobec wyzwań transformacji ustrojowej / Leandra Korczak // Ruch Pedag. – 2001, nr 3/4, s. 50-63

 

76.    Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej : ciągłość i zmiana / Lucyna Bakiera // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 17 (2006), s. 101-115

 

77.    Rodzinny przekaz kulturowy : tradycja rodzinna jako wartość wychowania / Agnieszka Dąbrowska // Szkice Hum. – 2003, nr 1/2, s. 67-77

 

78.    Rodziny ryzyka jako obiekt działań pracy socjalnej / Bożena Matyjas // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 6, (2003), s. 67-73

 

79.    Rola rodziców jako osób znaczących : raport badawczy z zastosowaniem skal "Mój ojciec" i "Moja matka" / Ewa Domagała-Zyśk // Roczniki Nauk Społecznych.- T. 34, z. 2 (2006), s. 139-155

 

80.    Rola rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci / Agnieszka Iłendo-Milewska // Małżeństwo i Rodzina. - R. 4, nr 1/2, (2005), s. 16-18

 

81.    Rola rodziny w kształtowaniu ról i stereotypów płciowych / Katarzyna Palus // Roczniki Socjologii Rodziny.- T. 17 (2006), s. 187-202

 

82.     Rola rodziny w kształtowaniu systemu aksjonormatywnego człowieka w dobie eskalacji zła moralnego / Andrzej Kokiel // Edukacja Humanistyczna (Szczecin).- 2006, nr 2, s. 55-60

 

83.    Rola rodziny w powstawaniu zaburzeń emocjonalnych u dzieci / Konrad Olszewski Jacek // Probl. Rodz. 2000 nr 2/3 s.52-55

 

84.    Rola rodziny w przekazie wartości i zachowań prospołecznych / Katarzyna Węgrzyn // Ekon. i Hum. – 2002, nr 2, s. 159-173

 

85.     Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia w Unii Europejskiej / Anna Fidelus // Studia nad Rodziną.- R. 7, nr 2 (2003), s. 87-93

86.    Role w rodzinie - podział zadań i odpowiedzialności / Marian Duda // Kwart. Eduk. – 2000, nr 4, s. 17-22

 

87.    Rozwiązywanie konfliktów w życiu małżeństwa i rodziny / Agnieszka Dąbrowska / Pedag. Społ. – 2002, nr 4, s. 73-79

 

88.    Sens pedagogiczny rodzinności człowieka / Andrzej W. Janke // Wychowanie na co Dzień.- 2004, nr 10/11, s. 21-23

 

89.     Socjalizacja rodzajowa w rodzinie / Mariola Chomczyńska-Rubacha // Pedagogika Rodziny.- 2006, nr 1, s. 115-125.

 

90.    Socjalizacja rodzinna w kontekście przemian współczesnej rodziny w Polsce / Renata Doniec // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 6, (2003), s. 131-147

 

91.    Socjologia rodziny a pedagogika rodziny : przedmiot badań - możliwości współdziałania badawczego / Zbigniew Tyszka //Rocz. Pedag. Rodz. - T. 1, (1998), s. 9-25

 

92.    Spojrzenie psychologa na problemy współczesnej rodziny / Agnieszka Kielak // Podl. Zesz. Pedag. - Nr 3, (2001), s. 245-248

 

93.    Stan polityki prorodzinnej / Kazimierz Wiatr // Stud. nad Rodz. – 2003, nr 1, s. 99-110

 

94.    Stan przygotowania młodych małżonków do pełnienia funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w rodzinie / Bogusław Bieszczad // Rocz. Socjol. Rodz. - T. 12, (2000), s. 15-30

 

95.    Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci / Zbigniew Tyszka // Rocz. Socjol. Rodz. - T. 12, (2000), s. 7-14

 

96.    Strategie radzenia sobie rodziny w sytuacjach kryzysowych - wyzwania dla pracy socjalnej / Elżbieta Czapka // Zesz. Nauk. WSZiP Łomża. - Nr 5, (2001), s. 85-94

 

97.    Struktura i funkcje małżeństwa i rodziny - zagrożenia i nadzieje / Antoni Tomkiewicz // Roczniki Teologiczne. -  T. 51, z. 10, (2004)  s. 57-74

 

98.    Struktura i funkcje rodziny w kontekście jej szans i zagrożeń / Tadeusz Kowalewski // Zesz. Nauk. WSZiP Łomża. - nr 9, (2002), s. 99-121

 

99.    Styl wychowania - w stronę rzeczywistości / Leokadia Wiatrowska // Nowa Szkoła.- R. 62, nr 9 (2006), s. 26-29

 

100.Style wychowania dzieci w polskich rodzinach ubogich i zamożnych : podobieństwa i różnice / Agnieszka Pietrzyk // Probl. Rodz. – 2001, nr 2, s. 29-34

 

101.Sytuacja i formy pomocy rodzinie we współczesnej Europie / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Naucz. Początk. - 2007/2008, nr 2, s. 68-77

 

102.Sytuacja rodziny w Europie / Jerzy Zawada // Zesz. Społ. KIK - Nr 8, (2000), s. 79-86

 

103.Sytuacja współczesnej rodziny: zagrożenia i patologie / Maria Smereczyńska // Paedag. Christ. – 2000, t. 2, s. 139-146

 

104.Szanse i zagrożenia procesów wychowania w rodzinie / Mirosława Dziemianowicz // Probl. Opiek.-Wychow. – 2001, nr 7, s. 21-26

 

105.Szanse i zagrożenia rodziny w procesie zmian jej funkcji / Tadeusz Kowalewski // Zesz. Nauk./WSSuw.-Mazur. - Nr 7, (2003), s. 32-50

 

106.Świadomość wychowawcza rodziców / Sabina Kurzawa // Eduk. i Dialog. – 2005, nr 5, s. 3-6

 

107.Tradycja podstawą wychowania w rodzinie / Teresa Kukułowicz // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 5, (2002), s. 143-149

 

108.Tradycyjny czy partnerski model realizacji ról rodzicielskich /Anna Kwak // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 4, (2001), s. 153-166

 

109.Wartości w procesie wychowania rodzinnego / Ryszard Skrzypniak // Rocz. Socjol. Rodz. - T. 12, (2000), s. 31-47

 

110.Warunki wychowawczego funkcjonowania rodziny / Henryk Bednarski // Prace Naukowe. Pedagogika/ Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2004, nr 1, s. 62-68

 

111.Więzi rodzinne jako źródło cennych wartości w wychowaniu / Janina Maliszak // Życie Szk. – 2002, nr 7, s. 410-413

 

112.Więzi w rodzinach a zdrowie / Zygmunt Madeja // Słup. Pr. Pedag. - Nr 3, (2004), s. 43-58

 

113.Więź w rodzinach wielodzietnych / Anna Kotlarska-Michalska // Rocz. Socjol. Rodz. - T. 14, (2002), s. 57-70

 

114.Wpływ rodziny i innych grup małych na poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa jednostki / Aldona Żurek // Rocz. Socj. Rodz. - T. 12,  (2000),  s. 161-172

 

115.Wpływ rodziny na kształtowanie systemu wartości u dzieci / Henryk Cudak // Rocz. Pedag. Rodz. - T. 5, (2002), s. 153-165

 

116.Wpływ rodziny na zachowanie dzieci / Katarzyna Żuławnik-Rusnak // Eduk. i Dialog. – 2001, nr 3, s. 4-7

 

117.Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy / Helena Marzec // Małż. i Rodz. – 2003, nr 4, s. 33-37

 

118.Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie / Marta Karpowicz // Probl. Rodz. – 2001, nr 4/6, s. 33-38

 

119.Współczesne rodziny polskie: ich stan i kierunki przemian / Zbigniew Tyszka // Probl. Rodz. – 2001, nr 1, s. 29-31

 

120.Wychować rodzinę / Katarzyna Padło // Wychowawca.- 2007, nr 1, s. 8-10

 

121.Wychowawcze oddziaływanie rodziców w zakresie kształtowania tożsamości młodzieży / Danuta Opozda // Roczniki Nauk Społecznych.- T. 34, z. 2 (2006), s. 111-121

 

122.Z badań nad małżeństwem w Polsce : uwarunkowania i właściwości / Zofia Dąbrowska-Caban // Probl. Rodz. – 2001, nr 2, s. 3-12

 

123.Zaburzenia relacji między rodzicami i ich wpływ na rozwój dziecka / Ireneusz Werbiński // Stud. nad Rodz. – 2000, nr 1, s. 97-106

 

124.Zadania rodziny w wychowaniu młodego pokolenia / Zdzisław Leszczyński // Podl. Zesz. Pedag. - Nr 7, (2003), s. 157-159

 

125.Zagrożenia i szanse wychowawcze / Krystyna Piechurska // Zesz. Form. Katech. – 2003, nr 2, s. 69-75

 

126.Zagrożenia przebiegu procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej - jakościowa analiza opinii / Mirosława Kowalczyk-Szymańska // Roczniki Socjologii Rodziny. - T.16, (2005), s. 111-125

 

127.Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej / Władysław Majkowski // Zesz. Nauk./WSSuw.-Mazur. - Nr 7, (2003), s. 5-24

 

128.Zakłócenia w obszarze rodziny pod oddziaływaniem zewnętrznej (zagranicznej) migracji ludności w Polsce / Mikołaj Latuch // Zamoj. Stud. Mater. – 2001, z. 1, s. 151-162

   

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony