Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU : materiały w wyborze

 

 KSIĄŻKI

 

1. „O poznawaniu przyrody przez dzieci pięcio-, sześcioletnie / oprac. Anna Politowicz; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Skierniewicach. - Skierniewice : WOM, 1992

2. Campbell, Bernard

Ekologia człowieka / Bernard Campbell PWN 1995, Warszawa 1995 Sygn.:242036

3. Dudzikowa, Maria

Wychowanie przez aktywne uczestnictwo / Maria Dudzikowa WSiP, Warszawa 1987 Sygn.:217489; 218656; 218657; 218658; 218659; 218660; 248783; 294991

4. Duraj-Nowakowska, Krystyna

Tematy systemowe : geneza i założenia, planowanie i przykłady / Krystyna Duraj-Nowakowska – Wyd 3. – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1999 Sygn.:272095; 272094; 272093 Cz

5. Dymara, Bronisława

Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz – Kraków : “Impuls”, 1998 Sygn.:256809; 256810; 254720 Cz

6. Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody : edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej : zabawy, pomysły i projekty / Hedwig Wilken; [tł.] Edyta Panek. - Kielce : „Jedność”, 2004 Sygn.:291928 Cz

7. Dziurzyńska, Teresa

A jak będzie słońce... A jak będzie deszcz : wiersze, opowiadania, teatrzyki, przysłowia i zagadki dla przedszkoli : wypisy / Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa – Warszawa : WSiP, 1996

8. Dziurzyńska, Teresa

Na słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli / Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stólowa – Warszawa : WSiP, 1998 Sygn.:258463 Bibl.

9. Edukacja ekologiczna w przedszkolu : propozycje rozwiązań metodycznych / oprac. Krystyna Lipińska, Bożena Suskiewicz, Ewa Jagiełło. – Wyd 2. – Piotrków Tryb. : WOM, 1995

10. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu / materiał zebrał i oprac. zespół doradców metodyków wychowania przedszkolnego. - Tarnobrzeg : WOM, 1992 Sygn.:238372

11. Ekologia już w przedszkolu (propozycje rozwiązań metodycznych) / oprac. Zespół Samokształceniowy pod kierunkiem Małgorzata Karbowiak; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Skierniewicach. - Skierniewice : WOM, 1996 Sygn.:249148 Cz

12. Ekologia w przedszkolu : propozycje rozwiązań metodycznych / zebrała Teresa Barska; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Legnicy. - Legnica : WOM, 1994 Sygn.:245658 Cz

13. Elbanowska, Stefania

Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym / Stefania Elbanowska Warszawa 1983 Sygn.:181619; 181620; 181621; 181622; 181920; 181921; 293048; 181618 Cz

14. Frątczak, Emilia

Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym / Emilia Frątczak, Jan Frątczak WSiP, Warszawa 1979 Sygn.:153412; 153413; 153414; 153447; 153448; 153449; 154286; 154287; 154288; 154289; 293035; 293036; 154284 Cz

15. FrĄtczak, Emilia

Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym / Emilia Frątczak, Jan Frątczak – Wyd. 2. popr. i rozsz. – Warszawa : WSiP, 1991

16. Frątczak, Jan

Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych / Jan Frątczak LOP, Warszawa 1987

17. Gałczyńska, Teresa

Ten piękny tajemniczy świat. Edukacja ekologiczna w przedszkolu / Teresa Gałczyńska Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, Warszawa 1997

18. GRODZIŃSKA-JURCZAK, Małgorzata

Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien? / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Bartosiewicz. - Kraków : „Zielone Brygady”, 2002 Sygn.:287306 M

19. KARWOWSKA-STRUCZYK, Małgorzata

Nisze ekologiczne a rozwój dziecka / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000 Sygn.:272134; 270911 Cz

20. Kawa G.

Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / G. Kawa WOM, Piła 1995

21. Kielar-Turska, Maria

Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata / M. Kielar-Turska WSiP, Warszawa 1992 Sygn.:288326

22. Kruk, Helena

Z ludźmi i przyrodą : wybór literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym / Helena Kruk– Warszawa : WSiP, 1991 Sygn.:239401; 239402; 239403

23. Kutyłowska, Grażyna

Ekologia w przedszkolu / Grażyna Kutyłowska Didasko, Warszawa1996

24. Kutyłowska, Grażyna

Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć / Grażyna Kutyłowska – Warszawa : Wydaw. DIDASKO, 1997 Sygn.:254552; 254553; 261740; 278566 Cz

25. Lenartowska, Józefa

Przedszkolaki bawią się i śpiewają : książka metodyczna dla nauczycieli przedszkoli / Józefa Lenartowska – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1990 Sygn.:231591; 231592

26. Łukaszewicz, Ryszard

“Leczenie głupoty” i ... czyli Salony Edukacji Ekologicznej Naturmy / Ryszard M.Łukaszewicz – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocł., 1996 Sygn.:250918 Cz

27. Nasz mały teatrzyk inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków / wybór Elżbieta Zaleska. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1989

28. PECIA, Jolanta

Zostań przyjacielem przyrody : opowiadania i ćwiczenia dla przedszkolaków / Jolanta Pecia. - Kraków : „Zielone Brygady”, 2003 Sygn.:287711

29. Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi / tł. z niem. Edeltrauta Janik. – Warszawa : WSiP, 1998

30. SALACH, Iwona

3 [trzy]-latki : poznanie środowiska przyrodniczego / Iwona Salach. - Płock : „Iwanowski”, 1995 Sygn.:277879 Cz

31. SALACH, Iwona

4 [cztero]-latki : poznanie środowiska przyrodniczego / Iwona Salach. - Płock : ZWiR „Iwanowski”, 1995 Sygn.:250245 Cz

32. Sojda, D.

Bądź mistrzem-przyjacielem czyli edukacja ekologiczna na wesoło, Ośrodek Edukacji Ekologicznej / D. Sojda Kraków 1993

33. STASIUK, Stanisław

Ekologia w przedszkolu : materiały metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego : edukacja ekologiczna / Stanisław Stasiuk; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Biała Podlaska : WOM, 1996 Sygn.:249766 Cz

34. Studzińska, Maria

Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną / Maria Studzińska– Warszawa : WSiP, 1989 Sygn.:228623; 228624; 251844; 228622 Cz

35. SUCHORA-OLECH, Apolonia

Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej / Apolonia Suchora-Olech; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2000 Sygn.:288907 Cz

36. SUCHORA-OLECH, Apolonia

Orientacja ekologiczna, globalna i podmiotowa w edukacji wczesnej / Apolonia Suchora-Olech; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000 Sygn.:288644 Cz

37. materiały do edukacji proekologicznej w przedszkolach. - Legnica : WOM, 1995 Sygn.:252937 Cz

38. TYLIKOWSKA, Agnieszka

Ekosmyk i wielkie sprzątanie : [dla dzieci w wieku] od 3 do 6 lat : naklejki, animacje, gry, i dużo innych pomysłów / Agnieszka Tylikowska; [il.] Jan Malik. - Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn.:259152 M

39. TYLIKOWSKA, Agnieszka

Ekosmyk w świecie przyrody : dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat : naklejki, animacje, gry i dużo innych pomysłów / Agnieszka Tylikowska; il. wykonał Robert Orziński. - Warszawa : „Żak”, 1998 Sygn.:259154 M

40. Warsztaty metodyczne z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli : (wybrane materiały pomocnicze) / [aut.] Andrzej Szlachetka [i in.]; [materiały zebrały i oprac.] Barbara Cichosz [i in.]; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. - Legnica : WOM, 1996

41. WITEK, Stefan

Przedszkolne wycieczki przyrodnicze : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / Stefan Witek. - Kalisz : IKN. ODN, 1986 Sygn.:199795

42. Wychowanie ekologiczne w przedszkolu : (zeszyt metodyczny dla nauczycieli) : praca zbiorowa / oprac. Maria Barwińska [i in.]; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : ODP, 1995 Sygn.:245338 Cz

43. Wychowanie ekologiczne w przedszkolu / aut. oprac. Zofia Krakowska [i in.]; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. - Łódź : WODN, 1996

44. Zielone zadania zadania matematyczne o treściach z ekologii i ochrony środowiska dla przedszkolaków / Wojciech Dziabaszewski; oprac. graf. i il. Barbara Wasilczuk. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998 Sygn.:256081 M

 

ARTYKUŁY

 

1.  „Czym skorupka za młodu...” : wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój dziecka / Ewa Bochno // Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 5 s.283-285.

2.  „Mam w przyrodzie przyjaciela” - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi” : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola. [Cz. 1-2] / Renata Bogdan, Halina  Oleszkowicz // Aura nr 5 dod. s.7-8; nr 6 dod. s.1-3.

3.  „Przedszkolaki sprzątały świat” / Anna Kuligowska // Aura 2005nr 1 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 124 s.7.

4.  „Skarbów ziemi trzeba bronić” / Janina Hubicka, Renata Janowska // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 9 s.541-543.

5.  „Świadomość ekologiczna od przedszkola” / Mariola Wilczyńska // Szkolne Wieści 2006 nr 2 s.20.

6.  „Wody i lasu do czasu” / Iwona Domlewska, Krystyna Łobacz // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 9 s.548-549.

7.  „Zielone przedszkole” / Urszula Brach // Wychowanie w Przedszkolu 1992 nr 3 s.179-180.

8.  22 kwietnia - Dzień Ziemi / Irena Wieczorek // Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 4 s.227-229.

9.  Bal ekologiczny / C Milewska // Wychowanie w Przedszkolu 1996 nr 2 s. 119-120.

10.   Biologia morza w ... przedszkolu / Hanna Dolata, Karolina Zaborowska // Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 4 s. 238–241.

11.   Bliżej przyrody / Salomea Broda // Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 3 s. 156–157.

12.   Czy las rośnie dla nas? : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Magdalena Szeptyńska // Aura 2002 nr 9 dod. s.6-8.

13.   Dbajmy o przyrodę / Zofia Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 9 s.568-570.

14.   Dobre rady na odpady / A Wożniak // Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 4 s. 230-231.

15.   Doświadczenia ekologiczne / Teresa Olszowy // Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 4 s. 235-238.

16.   Drzewo smutne i wesołe / Ewa Dudziak - Przybytek // Wychowanie w Przedszkolu 1996 nr 3 s.165-166.

17.   Dwugłos: ekologia w przedszkolu / D Koziara // Wszystko dla Szkoły 1997 nr 4 s. 6.

18.   Dziecięca akademia ekologiczna / L Grymbowska // Biblioteka w Szkole 1995 nr 1-2 s. 23.

19.   Dzień Ziemi – teatrzyk ekologiczny / W Parysz // Przyroda Polska 2001 nr 4 s. 18–19.

20.   Dzień Ziemi : scenariusz apelu z okazji Światowego Dnia Ziemi / Anna Królikowska // Ekoświat 2001 nr 4 s. 6–7.

21.   Edukacja ekologiczna / Oprac. Mirosława Markiewicz [i in] // Wychowanie w Przedszkolu 1994 nr2 s.97-102.

22.   Edukacja ekologiczna / Salomea Broda // Wychowanie w Przedszkolu 1998 nr 7 s. 567-569.

23.   Edukacja ekologiczna / T. Wyląg // Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 2 s. 107-108.

24.   EDUKACJA ekologiczna / Wychowanie w Przedszkolu 1994 nr 2 s. 97-102.

25.   Edukacja ekologiczna przedszkolaków / Zofia Krakowska // Prz. Eduk. [Łódź] 1995 nr 1 s.8-10.

26.   Edukacja ekologiczna w przedszkolu / Zofia Przygórzewska // Aura 2000 nr 6 dod. s.8.

27.   Ekologiczne przedszkole / L Walińska // Gazeta Szkolna 2002 nr 38 s. 15.

28.   Ekologicznie i pożytecznie. Badanie działań prowadzonych w Przedszkolu nr 80 „Zielona Dolinka” we Wrocławiu / K Majchrzak ,B Korbecka // Dyrektor Szkoły 2003 nr 10 s. 40-42.

29.   Energia w życiu człowieka / Mirosław Markiewicz // Wychowanie w Przedszkolu 1994 nr 8 s.480-481.

30.   Gleba i szkodliwe substancje : doświadczenia : [Edukacja środowiskowa w przedszkolu] / Emilia Chrzanowska // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 1 s.39-41.

31.   Happening ekologiczny zorganizowany w Przedszkolu nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim / K Dryjas // Grupa i Zabawa 1998 nr 2 s. 33-35.

32.   Impresje o bocianach / Barbara Korbecka, Krystyna Majchrzak // Dyrektor Szkoły 2002 nr 7/8 s.40-41.

33.   Jesienny las. Scenariusz z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej dla grupy 6-latków / Ewa Drozdowicz // Bliżej Przedszkola 2007 nr 10 s.56-57.

34.   Kształtowanie świadomości ekologicznej sześciolatków / S Michilewicz, G Kutyłowska // Wychowanie w Przedszkolu 1993 nr 4 s. 217-220, 229.

35.   Kształtowanie świadomości ekologicznej w przedszkolu / Joanna Walaszkowska // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 6 s. 351-352.

36.   Lato leśnych ludzi (Propozycje zabaw, ćwiczeń, gier terenowych, które pozwolą dzieciom zapoznać się z życiem lasu) / Monika Szala // Wszystko dla Szkoły 2000 nr 7/8 s. 8–9.

37.   Mechanizmy zachowań 6-latków wpływających na kształtowanie ich postaw proekologicznych / Bożena Płazińska // Pr. Nauk. WSP Częst., Pedag. - Z. 11 (2002) s.133-137.

38.   Metody i formy w edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym / Maria Fiszer // Pr. Nauk. WSP Częst., Pedag. - Z. 11 (2002) s.35-43.

39.   Mityng ekologiczny w przedszkolu / Salomea Broda // Aura 2000 nr 8 dod. s. 8.

40.   Możliwe już w przedszkolu / Maria Bracha, Zofia Reszczyk // Aura 2002 nr 1 dod. s.1-2.

41.   NA ile jesteś zielony? – Quiz: ile wiesz na temat środowiska / Guliwer 1993 nr 5 s. 46-49.

42.   Najmłodsi przyjaciele Ziemi : program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym / Maria Rojek // Aura 1999 nr 11 dod. s. 1.

43.   Najmłodsi Przyjaciele Ziemi : program edukacji w wieku przedszkolnym / Małgorzata Suświłło // Aura 1999 nr 11 dod. s. 1.

44.   Nie było nas, był las (Ekologia) / Jan Sandner // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 1 s. 23-29.

45.   Nie niszczcie roślinek, bo dają nam tlen : program edukacji ekologicznej / Irena Piwowarska // Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 6 s. 372-373.

46.   Nieokiełznane żywioły / Jan Sandner // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 5 s.286-290.

47.   O edukacji ekologicznej sześciolatków / Aldona Kania // Wychowanie w Przedszkolu 1992 nr 2 s. 108-111.

48.   O ochronie środowiska / Teresa Parczewska // Wychowanie w Przedszkolu [R.] 58 nr 2 (2005) s.24-26.

49.   Ochraniajmy lasy, parki i ich mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Dorota Grzechowiak // Aura 2002 nr 9 dod. s.6-8.

50.   Program przedszkolnej edukacji ekologicznej / Marcin Korniluk // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 2 s.44-45.

51.   Przedszkolak przyrodnikiembadaczem / Alina Danilewicz, Danuta Frydrych // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 9 s. 544-546.

52.   Przedszkolaki na ścieżce ekologicznej / Barbara Adamiec// Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 311–312.

53.   Przyczyny i skutki degradacji środowiska / Jan Sandner // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 10 s.604-606.

54.   Przyroda wokół nas / Małgorzata Maroń, Barbara Wierzbicka // Wychowanie w Przedszkolu [R.] 58 nr 3 (2005) s.31-33.

55.   Rośliny (Propozycja zabawy zapoznającej z cyklem rozwojowym drzewa) / Monika Szala // Wszystko dla Szkoły 2000 nr 7/8 s. 14–16.

56.   Scenariusz przedstawienia “Dlaczego powinniśmy chronić “brzydkie zwierzęta” / Dorota Majchrzyk, Zofia Kula // Ekoświat 2001 nr 12 s. 32.

57.   Świadomość ekologiczna dzieci / Małgorzata Grodzińska – Jurczak . i in // Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 4 s. 195-198.

58.   Ufoludki wśród wirusów : [scenariusz inscenizacji / Anna Solska // Ekoświat 2001 nr 3 s. 18–19.

59.   W Ekokraju (Scenariusze inscenizacji z okazji Światowego Dnia Ziemi) / Agnieszka Warzybok // Ekoświat 2001 nr 4 s. 32–33.

60.   Warszawskie sześciolatki w zielonym przedszkolu / Helena Prus - Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu 1994 nr 8 s.501-506.

61.   Wielkie poszukiwania. Scenariusz wycieczki ekologicznej / E Morzyszek – Banaszczyk // Wszystko dla Szkoły 1999 nr 2 s. 3-4.

62.   Wizyta w ogrodzie / Bronisława Ryglewicz-Pełka // Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 4 s. 236–237.

63.   Woda źródłem życia (poznawanie zagadnień ekologicznych) / E Kijek , B Stanisławska // Wychowanie w Przedszkolu 1993 nr 4 s. 232-235.

64.   Wszystkiemu winna emisja zanieczyszczeń / Jan Sandner // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 6 s.336-339.

65.   Wychowanie do porozumienia z przyrodą / L Domka // Wychowanie na co Dzień 1998 nr 12 s. 10-13.

66.   Wychowanie ekologiczne w przedszkolu / Piotr Skubała // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 8 s. 458-465.

67.   Wykorzystanie zabaw w edukacji środowiskowej / Barbara Berdzik – Bochenek // Życie Szkoły 1992 nr 3 s.156-160.

68.   Z ekologią w przedszkolu / Ewa Morzyszek-Banaszczyk // Wszystko dla Szkoły 1999 nr 2 s. 3.

69.   Z ekologią za pan brat : teleturniej dla kl. V-VIII / Elżbieta Buchcic // Biblioteka w Szkole 1999 nr 5 s. 29.

70.   Zabawa ekologiczna / I Orzeł // Życie Szkoły 2003 nr 4 s. 237-238.

71.   Zagadnienia ekologii już w przedszkolu / M.J Studzińska // Wychowanie w Przedszkolu 1992 nr 5 s. 299-303.

72.   Zbliżanie dzieci 6-letnich do świata przyrody / Salomea Broda // Aura 2000 nr 6 dod. s. 1-2.

73.   Zielone przedszkole - czy warto? / Elżbieta Mateusiak // Wychowanie w Przedszkolu 1996 nr 3 s.184-186.

74.   Złota kaczka (Scenariusz inscenizacji z okazji Światowego Dnia Ziemi) / Barbara Żelezny // Ekoświat 2001 nr 4 s. 18–19.

75.   Żyj z przyrodą w zgodzie / Marzanna Krzaczkowska, Halina Mariowska, Zofia Zajączkowska // Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 8 s. 481-484.

76.   Żyj z przyrodą w zgodzie : Dzień Ziemi w przedszkolu / Renata Fester // Wychowanie w Przedszkolu 1994 nr 8 s.477-479.

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony