Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Edukacja poprzez media
(wybór literatury z lat 2005-2008)

 

1.       (KON)TEKSTY kultury medialnej : analizy i interpretacje. T. 2 / red. nauk. Marek Sokołowski. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : "Algraf", 2007. Sygn.: 305313 Cz

 

2.       Andrzejewska, Jadwiga

Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : SBP, 2006 Sygn.: 301819 Bibl., 301820 – 301821

 

3.       Baron-Polańczyk, Eunika

Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2006. Sygn.: 302964 Cz

 

4.       Barski, Tadeusz

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. Sygn.: 301544 Cz

 

5.       Bednarek, Józef

Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. Sygn.: 301593 Cz, 301594

 

6.       DZIECKO w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. Sygn.: 300172 Cz

 

7.       EDUKACJA czytelnicza i medialna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej : (część I materiałów pomocniczych dla nauczycieli) / [red. Danuta Górecka]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. Sygn.: 303659 – 303660, 298041 Cz

 

8.       EDUKACJA techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia / pod red. Maria Kajdasz-Aouil [i in.]. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. Sygn.: 299731 Cz

 

9.       Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła

Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. - Kraków : "Impuls", 2004.Sygn.: 295171 Cz

 

10.   Izdebska, Jadwiga

Dziecko w świecie mediów elektronicznych : teoria, badania, edukacja medialna / Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2007. Sygn.: 305590 Cz, 305591

 

11.   Jakubowski, Witold

Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn.: 300216

 

12.   Jędryczkowski, Jacek

Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów / Jacek Jędryczkowski. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006. Sygn.: 301536

 

13.   KAMERA - pióro - warsztat twórcy filmowego : edukacja czytelnicza i medialna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej : (część III materiałów pomocniczych dla nauczycieli) / [aut. Iwona Filipowicz [i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2007. Sygn.: 305053Cz

 

14.   Kędzierska, Barbara

Inormatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli / Barbara Kędzierska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Sygn.: 300519

 

15.   KOMPUTER i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / red. Jadwiga Izdebska [i in.]. - Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygn.: 300507, 300505

 

16.   KOMPUTER w pedagogice specjalnej / pod red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005. Sygn.: 298970 Cz, 298971

 

17.   KOMPUTER w zarządzaniu wiedzą : praca zbiorowa / pod red. Janusz Moos; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006 Sygn.: 303681 Cz, 303682

 

18.   Lechowicz, Anna

Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością / Anna Lechowicz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. Sygn.: 296447 Cz

 

19.   MEDIA - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletta Tuszyńska-Bogucka. - Poznań : "eMPi2", 2006. Sygn.: 303522 Cz, 303523

 

20.   MEDIA wobec wielorakich potrzeb dziecka / [pod red. Stanisław Juszczyk [i in.]]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006. Sygn.: 300184 Cz, 302363

 

21.   METODY komputerowe w badaniach i nauczaniu historii / pod red. Krzysztof Narojczyk [i in.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Sygn.: 304747 Cz

 

22.   MULTIMEDIA w organizacjach gospodarczych i edukacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Leszek Kiełtyka. - Warszawa : "Difin", 2006. - 392 s. ; 23 cm Sygn.: 302990

 

23.   Musioł, Marcin

Media w procesie wychowania /. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. Sygn.: 306302, 305334 Cz

 

24.   Nagowska, Monika

NA szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Monika Nagowska. - Warszawa : "Sukurs", 2006. Sygn.: 303422 Bibl., 303423

 

25.   Osiński, Zbigniew

Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej / Zbigniew Osiński. - Toruń : "Mado", 2005. Sygn.: 299775 Cz

 

26.   Pasikowska, Beata

Komputer w nauczaniu zintegrowanym / Beata Pasikowska, Katarzyna Tomasik; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach. - Pabianice : Wydaw. WSHE, 2005. Sygn.: 300889 Cz

 

27.   PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / pod red. Maciej Tanaś; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - [Wyd. 2]. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2005. Sygn.: 302137

 

28.   Siemieniecka-Gogolin, Dorota

Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. - Toruń : "Mado", 2005. Sygn.: 299008 Cz

 

29.   TECHNOLOGIA informacyjna i edukacja multimedialna w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej / praca pod red. Anna Koludo; [aut. Jacek Janczyk [i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2007. Sygn.: 305049 Cz

 

30.   TECHNOLOGIA informacyjna w procesie dydaktycznym / pod red. Zbigniew Tanaś; [aut.] Józef Bednarek [i in.]. - Warszawa : "Mikom", 2005. Sygn.: 302735

 

31.   TELEWIZJA i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej / red. Jadwiga Izdebska [i in.]. - Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygn.: 300505

 

32.   Watoła, Anna

Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. Sygn.: 304303 Cz

 

 33.   Wolny-Zmorzyński, Kazimierz

Fotograficzne gatunki dziennikarskie : edukacja medialna : podręcznik akademicki / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007. Sygn.: 303891

 

34.   Ziębakowska-Cecot, Katarzyna

Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych / Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom : Politechnika Radomska, cop. 2005.

 

35.   Żylińska, Marzena

Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych : teoria i praktyka / Marzena Żylińska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. Sygn.: 304649 Cz, 304650

 

 

Oprac. M.L.

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony