Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Metodyka pracy z osobami dorosłymi :
bibliografia w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1. Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. nauk. E. Anny Wesołowskiej. Płock : „Novum”, 2002. Sygn.: 284039 Cz

2. JANKOWSKI, Dzierżymir

Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Dzierżymir Jankowski, Kazimierz Przyszczypkowski, Józef Skrzypczak. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1999. Sygn.: 261507 Cz, 263279

3. KARAŚ, Stanisław

Dydaktyka oświaty pozaszkolnej / Stanisław Karaś. Warszawa ; Radom : Instytut technologii Eksploatacji, 1995. Sygn.: 245614 Cz, 300295, 245615

4. PÓŁTURZYCKI, Józef

Dydaktyka dorosłych / Józef Półturzycki. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1991. Sygn.: 236668, 236667 Cz

5. Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Wujek. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992. Sygn.: 236942 Cz, 236943

6. Wybrane zagadnienia z oświaty dorosłych : skrypt dla studentów pedagogiki / pod red. Józefa Skrzypczaka. Wyd. 3. – Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1995. Sygn.: 246698, 262521

 

ARTYKUŁY

 

1.       „Tygodnie nauki dorosłych” jako forma promocji edukacji całożyciowej / Ewa Przybylska // Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 3 s.9-16

2.       Formy w edukacji dorosłych / Jerzy Kopeczek // Kwartalnik Edukacyjny 2004 nr 3/4 s.88-98

3.       Kształtowanie indywidualności – główny paradygmat edukacji dorosłych / Elżbieta Krzystek // Eduk. Doros. 2000 nr 3 s.59-65

4.       Metoda wizualizacji w kształceniu dorosłych? / Jolanta Religa, Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2006 T. 2 s.68-72

5.       Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych : wybrane zagadnienia / Małgorzata Cieciura // Zesz. Teor. Rachun. T. 14 (2003) s.7-17

6.       Metody i technologie interakcyjne w edukacji dorosłych / Kazimierz Wieczorkowski // Eduk. Doros. 2000 nr 4 s.93-105

7.       Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem dorosłym / Beata Boczukowa // Eduk. Ustaw. Doros. 2002 [nr] 1 s.27-31

8.       Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi / Mieczysław Malewski // Teraź. Człow. Eduk. 2000 nr 1 s.47-63

9.       Od nauczania do uczenia się, czyli współczesne konteksty rozumienia edukacji dorosłych / Teraź. Człow. Eduk. 2006 nr 4 s.25-35

10.   Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości między nowoczesnością a postmodernizmem / Ewa Solarczyk-Ambroziak // Chowanna R.48 t.2 (2005) s.56-68

11.   Struktury innowacyjne w kształceniu osób dorosłych / Beata Przyborowska // Rocz. Andrag. 2000 s.66-72

12.   Trening jako forma kształcenia dorosłych : nierozpoznany przez andragogikę obszar / Ewa Skibińska // Rocznik Andragogiczny 2004 s.95-110 (Materiały z XVII Forum Pedagogów „Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, Wrocław-Brzeg)

13.   Uczeń dorosły w procesie edukacyjnym / Ryszard Kalamarz // Kwart. Eduk. 2006 nr 3 s.41-51

14.   W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych / Mieczysław Malewski // Teraź. Człow. Eduk. 2006 nr 2 s.23-51

15.   Wybrane aspekty kształcenia osób dorosłych : motywacja, komunikacja / Paweł Bandel // Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 2 s.75-88

16.   Wybrane tendencje rozwoju dydaktyki dorosłych / Jerzy Stochmiałek // Eduk. Ustaw. Doros. 2003 [nr] 1 s.20-31

17.   Zmiany w edukacji dorosłych : elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Eduk. Dorosłych 2005 nr 2/3 s.77-90

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony