Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

EMIGRACJA ZAROBKOWA : wybór materiałów

 

 KSIĄŻKI

 

1. DANILEWICZ WIOLETTA

Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców / Wioletta Danilewicz. W: Edukacyjne tendencje XXI wieku dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Białystok : „Trans-Humana”, 2005 Sygn. 298693 Cz, 298694 S.283-295

 

2. DANILEWICZ WIOLETTA

Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz. Białystok : „Trans-Humana”, 2006 Sygn. 303554

 

3. Emigrować i wracać : migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2007 Sygn. 304740

 

4. Migracja, Europa, Polska / pod red. Wojciecha J. Burszty [i in.]. Poznań : ZBN PAN, 2003 Sygn. 302364

 

5. Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Warszawa : „Żak”, 2007 Sygn. 305640

 

6. Migracje powrotne Polaków : powroty sukcesu czy rozczarowania? / pod red. Krystyny Iglickiej. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002 Sygn. 284445

 

7. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red.] Elżbieta Nowicka. Warszawa : UKIE, 2004 Sygn. 294801

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          Aktualne problemy migracji zarobkowej w świetle mobilności przestrzennej Polaków / Jan Mielżyński // Problemy Profesjologii 2006 nr 2 s. 183-193

2.          Bezrobocie w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych / Elżbieta Siek // Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 2005 nr 2 s. 51-70

3.          Ci odlatują, Ci zostają : jak i po co zatrzymać młodzież w regionie? / Marek S. Szczepański // Śląsk R. 13 nr 6 (2007) s. 13

4.          Dlaczego emigracja nie jest rozwiązaniem? / Zdzisław Krasnodębski. // Nowe Państwo 2006 nr 3 s. 11-14

5.          Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży / Romuald Jończy // Polityka Społeczna R. 33 nr 10 (2006) s. 10-14

6.          Małżeństwo pod dwoma dachami : o dwóch nomadycznych sposobach bycia/niebycia we dwoje / Tomasz Szlendak. // Czas Kultury R. 22 nr 4 (2006) s. 46-53

7.          Migracja zarobkowa jako element przemian rynku pracy w aspekcie integracji europejskiej / Dariusz Tracz. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Z. 6 (2006) s. 347-354 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej", Krynica Górska)

8.          Migracja zarobkowa mieszkańców wschodniej Wielkopolski w latach 2000-2002 / Józef Augustiański. // Rocznik Koniński T. 15 (2005) s. 319-323

9.          Migracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej / Lidia Domańska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing Z. 6 (2006) s. 67-72 (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej", Krynica Górska)

10.       Migracje zarobkowe - temat do dialogu / Aneta Piątkowska. // Dialog : pismo dialogu społecznego 2007 nr 2 s. 2-8

11.       Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii - fakty i mity / Izabela Grabowska-Lusińska // Polityka Społeczna R. 34 nr 1 (2007) s. 19-24

12.       Migracje zarobkowe w województwie mazowieckim - komunikat z badań / Ewa Flaszyńska. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2005 t. 1 s. 51-57

13.       Mój głos w sprawie emigracji / Witold Kieżun // Przyszłość 2006 nr 2 s. 127-129

14.       Nowa wielka emigracja / Łukasz Kudlicki // Bezpieczeństwo Narodowe 2006 nr 1 s. 90-110

15.       O potrzebie polityki państwa w stosunku do migracji zagranicznych w Polsce / Antoni Rajkiewicz. // Przyszłość 2006 nr 1 s. 52-59

16.       Polacy na brytyjskim rynku pracy / Ewa Flaszyńska. // Rynek Pracy 2005 nr spec. (grudz.) s. 161-167

17.       Proletariat Nowej Europy / Teresa Święćkowska. // Bez Dogmatu Nr 67 (2006) s. 9-12

18.       Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski / Cezary Żołędowski // Polityka Społeczna R. 34 nr 5/6 (2007) s. 1-3

19.       Przyczyny i formy migracji zarobkowej Polaków do Republiki Federalnej Niemiec / Jadwiga Ziółkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Marketing i Zarządzanie Z. 3 (2005) s. 236-246

20.       Skutki emigracji zarobkowej ludności autochtonicznej dla przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w województwie opolskim / Romuald Jończy. // Śląsk Opolski R. 16 nr 3/4 (2006) s. 68-78

21.       Strzelaj albo emigruj / Maciej Iłowiecki. // Nowe Państwo 2006 nr 3 s. 15-17

22.       Swobodny przepływ pracowników z Polski do krajów Unii Europejskiej : (wybrane kontrowersje) / Anna Kamyczek // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Z. 7 (2005) s. 53-63

23.       Uwarunkowania zewnętrznych migracji zarobkowych na przykładzie Polski / Elżbieta Sulima // Optimum 2005 nr 4 s. 88-104

24.       Współczesna rodzina podhalańska : wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży - wyniki badań empirycznych / Bogdan Stańkowski // Seminare T. 23 (2006) s. 239-260

25.       Wybrane problemy migracji Polaków do pracy w krajach Unii Europejskiej / Władysław Masiarz. // Państwo i Społeczeństwo R. 6 nr 1 (2006) s. 179-185

26.       Wyjazdy młodych ludzi z podwójnym obywatelstwem w poszukiwaniu pracy / Paweł Popieliński // Rocznik Polsko-Niemiecki Nr 15 (2007) s. 105-123

27.       Wyjazdy sezonowe do Niemiec - próba wyjaśnienia ich społecznego sensu / Wojciech Łukowski // Przegląd Polonijny R. 31 z. 3 (2005) s. 45-58

28.       Wyjazdy sezonowe do Niemiec a inne formy współczesnej mobilności zagranicznej Polaków - wybrane aspekty ekonomiczne / Paweł Kaczmarczyk // Przegląd Polonijny R. 31 z. 3 (2005) s. 27-44

29.       Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna : sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Moralnej i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Opole 17 XI 2004) / Konrad Glombik // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 38 z. 2 (2005) s. 520-525

30.       Wyjeżdżać czy zostać? / Ludwik Malinowski // Forum Akademickie R. 12 nr 7/8 (2005) s. 44-47

31.       Zagraniczne migracje zarobkowe a rozwój kraju / Zdzisław M. Fiejka. // Przyszłość 2006 nr 1 s. 60-67

32.       Zarobkowe migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny R. 77 nr 1/2 (2006, s. 51-66

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony