Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Filozofia wychowania:
bibliografia w wyborze

KSIĄŻKI

 

1.       ABLEWICZ KRYSTYNA

Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej / Krystyna Ablewicz. Kraków : 2003. Sygn.: 291643 Cz

2.       Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Warszawa : 2004. Sygn.: 295841 Cz

3.       Alternatywy myślenia o/dla edukacji / wybór tekstów pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego. Warszawa : 2000. Sygn.: 270907 Cz;272128

4.       ANDRUKOWICZ WIESŁAW

Antycypacja kierunku i modelu edukacji / Wiesław Andrukowicz. Szczecin : 1994.

5.       ANDRUKOWICZ WIESŁAW

Szlachetny pożytek / Wiesław Andrukowicz. Szczecin : 2006.

6.       BAŃKA JÓZEF

Edukacja i czas / Józef Bańka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : [Poznań] : 1996

7.       BERGSON HENRI

Wykłady o wychowaniu / Henri Bergson ; przekł. Piotr Kostyło ; posł. Hanna Zielińska- Kostyło i Piotr Kostyło. Warszawa : 2004.

8.       BIŁOS EDWARD

Ku nauczaniu personalistycznemu w gimnazjum / Edward Biłos ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa : 2000. Sygn.: 285018 Cz

9.       BŁAJET PIOTR

Ciało jako kategoria pedagogiczna / Piotr Błajet. Toruń : 2006. Sygn.: 300170;

10.   BOROWSKA TERESA

Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji / Teresa Borowska. Warszawa : 1998.

Sygn.: 272139 Cz; 282845;

11.   CZEREPANIAK –WALCZAK MARIA

Pedagogika emancypacyjna / Maria Czerepaniak- Walczak. Gdańsk : 2006. Sygn.: 301470 Cz 301471;

12.   DZIEMIDOWICZ CZESŁAW

Neopozytywizm i hermeneutyka - ku nowej episteme pedagogiki : Czesław Dziemidowicz, Wojciech Muzyka. Olsztyn : 1994

13.   Edukacja a wizje świata / pod red. nauk. Józefa Kwapiszewskiego ; [Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku]. Słupsk : 2002.

14.   Edukacja i wyzwolenie / [wybór i oprac.] Krzysztof Blusz. Kraków : 1992

Sygn.: 239112;239113;239114; 239111 Cz ;

15.   Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki / pod red. Krystyny Duraj- Nowakowej i Janusza Gniteckiego. Kraków : 1997

16.   Etos edukacji w XXI wieku / pod red. Ireny Wojnar ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Warszawa : 2000 Sygn.: 274164;274474;

17.   Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoniego Rumińskiego. Kraków : 2004

Sygn.: 292563 Cz

18.   Filozofia a pedagogika / red. Piotr Dehnel i Piotr Gutowski. Wrocław : cop. 2005. Sygn.: 299734 Cz

19.   Filozofia edukacji i etos rodziny / pod red. nauk. Wiesława Wójcika i Marka Rembierza ; [wprow. Wiesław Wójcik i Marek Rembierz]. Bielsko- Biała : 2007.

20.   FOLKIERSKA ANDREA

Sergiusz Hessen / Andrea Folkierska. Warszawa : 2005.

21.   FRĄCKOWIAK TADEUSZ

O pedagogice nadziei / Tadeusz Frąckowiak. Poznań : 2007.

22.   Fundamenty edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Joanna Danilewska. Kraków : cop. 2005.

Sygn.: 300179 Cz

23.   GNITECKI JANUSZ

Filozofia nauki i edukacja / Janusz Gnitecki. Poznań : 2002.

24.   GNITECKI JANUSZ

Metodologia badań w pedagogice hermeneutycznej / Janusz Gnitecki ; [Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza]. Poznań : 2007.

25.   GOGACZ MIECZYSŁAW

Podstawy wychowania / Mieczysław Gogacz. Niepokalanów : 1993 Sygn.: 239661 Cz

26.   GORISZOWSKI WŁODZIMIERZ

Szkice pedagogiczno- filozoficzne / Włodzimierz Goriszowski. Piotrków Trybunalski : 2004.

27.   JURA JÓZEF

Szkoła funkcjonalna / Józef Jura ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Warszawa : 1996

28.   KONIOR ADAM

Edukacja a sens bycia / Adam Konior ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. Poznań : Leszno : 2007.

29.   Krytyka rozumu pedagogicznego / pod red. Stefana Sarnowskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Bydgoszcz : 1993 Sygn.: 251569 Cz

30.   KRZYSZTOSZEK ZOFIA

Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych / Zofia Krzysztoszek. Warszawa : 1977.

31.   KUTROWSKI SZCZEPAN

Usprawiedliwić sens kultury - perspektywa dla pedagogiki / Szczepan Kutrowski. Kielce : 1993

32.   ŁUKASZEWICZ RYSZARD M.

Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map / Ryszard M. Łukaszewicz. Wrocław : 1994 Sygn.: 243779

33.   ŁUKASZEWICZ RYSZARD M.

Studia nad alternatywami w edukacji / Ryszard M. Łukaszewicz. Wrocław : 2002.

34.   MARKOCKI ZYGMUNT

Zmienność w edukacji / Zygmunt Markocki, Paweł Tyrała ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk : 1999.

35.   MELOSIK ZBYSZKO

Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji / Zbyszko Melosik. Toruń ; Poznań : 1995

36.   MELOSIK ZBYSZKO

Współczesne amerykańskie spory edukacyjne / Zbyszko Melosik. Poznań : 1994

Sygn.: 244234 Cz;254997

37.   MĘCZKOWSKA ASTRID

Podmiot i pedagogika / Astrid Męczkowska. Wrocław : cop. 2006 Sygn.: 299753;299846

38.   MICHALSKI JAROSŁAW

Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno- kognitywnego / Jarosław Michalski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń : 2004 Sygn.: 301344 Cz

39.   Moralność i etyka w ponowoczesności / red. Zbigniew Sareło. Warszawa : 1996

40.   NOWAK – ŁOJEWSKA AGNIESZKA

Zrównoważanie i uspójnianie struktur poznawczych i obrazowania językowego w procesie kształcenia / Agnieszka Nowak- Łojewska. Kraków : 2002 Sygn.: 280797

41.   NOWICKA – KOZIOŁ MARIA

Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu / Maria Nowicka- Kozioł. –Wyd. 2 zm. - Warszawa : 1997 Sygn.: 257981 Cz;258791

42.   O pedagogice / Immanuel Kant ; [tł. Dorota Sztobryn]. Łódź ; [Mysłaków] : 1999. Sygn.: 258957

43.   Obszary dyskusji o edukacji / pod red. Apolonii Suchory- Olech ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk : 1999

44.   OSTASZ LECH

Potencjał ludzki a wychowanie / Lech Ostasz. Olsztyn : 2001 Sygn.: 280269 Cz

45.   OSTROWSKA URSZULA

Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym / Urszula Ostrowska. Kraków : 2000 Sygn.: 267262;267263

46.   Pamięć, miejsce, obecność / red. Jan P. Hudzik, Jadwiga Mizińska. Lublin : 1997 Sygn.: 269743

47.   PASTERNIAK WOJCIECH

O pedagogice wyższych stanów świadomości / Wojciech Pasterniak. Zielona Góra ; Poznań : 2003. Sygn.: 289026 Cz

48.   PASTERNIAK WOJCIECH

Przestrzeń edukacyjna / Wojciech Pasterniak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra : 1995 Sygn.: 247482;247483;

49.   PASTERNIAK WOJCIECH

Rozjaśnić egzystencję / Wojciech Pasterniak. Poznań : 2001. Sygn.: 277711 Cz;

50.   Pedagogika ogólna / pod red. Teresy Kukołowicz, Mariana Nowaka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : 1997 Sygn.: 263928 Cz;300886;263929

51.   Pedagogika ogólna a filozofia nauki / red. nauk Andrzej Pluta. Częstochowa : 1997 Sygn.: 283362

52.   Pedagogika twórczości i dialogu / pod red. Jana Łaszczyka. Warszawa : [2006].

53.   Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900- 1939 / wstęp Sławomir Sztobryn ; oprac. Sławomir Sztobryn i Małgorzata Świtka. Gdańsk : 2006. Sygn.: 299941

54.   Powstrzymać regres człowieczeństwa : [Warszawa] : 1997].

55.   Problemy teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedmiotów technicznych / pod red. Waldemara Furmanka. Rzeszów : 1995

56.   Przemiana, myśl i poznanie / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. Poznań : 2003.

57.   SAWICKI MIECZYSŁAW

Dziecko jest osobą / Mieczysław Sawicki. Warszawa : 1995

58.   SAWICKI MIECZYSŁAW

Hermeneutyka pedagogiczna / Mieczysław Sawicki. Warszawa : cop. 1996

Sygn.: 264478 Cz;264479;264480

59.   SPENCER HERBERT

O wychowaniu umysłowym moralnym i fizycznym / Herbert Spencer ; tł. Antoni Peretiatkowicz ; wstępem i komentarzem opatrzył Ryszard Wroczyński. Warszawa : cop. 2002.

60.   Szkoła otwarta. .. / pod red. Ewy Bilińskiej- Suchanek, Lucyny Preuss- Kuchty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk : 1994

61.   SZKUDLAREK TOMASZ

Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu / Tomasz Szkudlarek. Kraków : 1993 Sygn.: 249519 Cz;

62.   SZKUDLAREK TOMASZ

Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski. Kraków : 2000. Sygn.: 266885 Cz;266886;300822;271118

63.   SZOŁYSTEK ADOLF E.

Filozofia pedagogiki / Adolf E. Szołtysek. Katowice : 2003.

64.   SZTOBRYN SŁAWOMIR

Filozofia wychowania Sergiusza Hessena / Sławomir Sztobryn. Łódź : 1994

65.   TUROS LUCJAN

Platon o człowieku, kulturze i wychowaniu / Lucjan Turos ; Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie. Warszawa : 2003.

66.   Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej / pod red. Wojciecha Pasterniaka i Jerzego Kaliszana. Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : 1997

67.   WASILEWSKI MARCIN

Paideutyka Protagorasa i Platona / Marcin Wasilewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Poznań : 2007.

68.   WITKOWSKI LECH

Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego / Lech Witkowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Spraw Publicznych. Katedra Teorii Edukacji i Kultury Kraków ; Toruń : 2001

69.   WITKOWSKI LECH

Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność / Lech Witkowski. Warszawa : 1997.

Sygn.: 280503 Cz

70.   WITKOWSKI LECH

Uniwersalizm pogranicza / Lech Witkowski. Toruń : 2000.Sygn.: 266392;266393

71.   WOJCIESZEK KRZYSZTOF ANDRZEJ

Na początku była rozpacz... / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. Kraków : 2005. Sygn.: 296135

72.   Wyzwania pedagogiczne i edukacyjne współczesnych przeobrażeń / pod red. nauk. Ryszarda Czyżewskiego i Bogdana Drozdowicza ; [Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej]. Słupsk : 2004.

73.   Wyzwania współczesnego świata w dydaktyczno- wychowawczym systemie pracy szkoły - warsztaty dydaktyczne : [pod red. Jana Fudalego, Wiesławy Sieczych, Hanny Trojnarskiej] ; Katedra Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź : 1994

74.   Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Alicji A[nny] Kotusiewicz. Białystok : 1994

75.   ZIELIŃSKA HANNA

Ivan Illich - między romantyzmem a anarchizmem pedagogicznym / Hanna Zielińska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń : 1996

76.   ŻECHOWSKA BARBARA

O poznawaniu nauczyciela / Barbara Żechowska. Katowice : 1995 Sygn.: 152551 Cz.;245518

77.   ŻYWCZOK ALICJA

Filozoficzne korzenie pedagogiki radości / Alicja Żywczok. Kraków : 2000.

 

ARTYKUŁY

 

1.             "Filozoficzność" w kształceniu pedagogów jako otwieranie (się) na humanistykę / Lech Witkowski // Colloquia Commun.- 2003 [nr] 2 s. 102- 117.

2.             "Metateoretyczne" założenia pedagogiki teonomicznej i teonomicznej dydaktyki literatury / Wojciech Pasterniak // Dydak. Lit. T. 21 (2001) s.95- 110

3.             Aksjologiczne bariery cywilizacyjne a nadzieje pedagogiki / Wojciech Pasterniak // Dydak. Lit. [T.] 20 (2000) s.69- 74

4.             Aksjologiczne podstawy współczesnej edukacji / Janusz Gnitecki. - Streszcz. w jęz. ang. // Dydak. Lit. - T. 21.- (2001) s. 69- 94.

5.             Antropologia indywidualności - problemy, perspektywy, konsekwencje pedagogiczne / Bruno Hamann ; tł. Ludwik Gładyszewski. - Streszcz. w jęz. niem. // Stud. Gnes. - T. 11.- (1997) s. 105- 127.

6.             Antropologia pedagogiczna i antropologiczne podstawy pedagogiki / Marian Nowak.- Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Eduk.- Nr 5. - (2000) s. 7- 31.

7.             Antropologiczne podstawy edukacji globalnej / Andrzej Grzegorczyk // Forum Ośw.- 1999 t. 1/2 s. 5- 13.

8.             Antropologiczne podstawy wychowania / Marian Wolicki. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 3- 8.

9.             Co człowiekowi przynależy z natury? / Paweł Pasieka. // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 38 (2004), s. 137- 155.

10.         Co nazywamy filozofią edukacji? / Rafał Godoń // Kwart. Pedag. 2004 nr 1/2 s.13- 26.

11.         Czy edukacja potrzebuje utopii? / Anna Murawska. Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2004, nr 1/2, s. 44- 51.

12.         Czy roztropność ma szanse w dzisiejszej pedagogice?. / Ewa Łatacz // Paedag. Christ. 2000 t. 2 s.97- 106

13.         Czynnik X w kolejnych etapach rozwoju refleksji pedagogicznej : od mądrości wychowania do refleksji w perspektywie transcendentalno- uniwersalistycznej / Janusz Gnitecki // Dydak. Lit. - [T.] 20. - (2000) s. 31- 48.

14.         Dialogiczna fenomenologia ks. J. Tischnera jako antropologiczna podstawa pedagogiki dialogu. Anna Szudra // Paedag. Christ. 2003 t. 2 s.133- 152.

15.         Dlaczego nie powinniśmy mówić o pedagogice jako nauce? / Paul Standish ; tł. Rafał Godoń. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 49, nr 4 (2004), s. 5- 26.

16.         Dylematy współczesnej pedagogiki - od pedagogiki ku pedagogii / Krystyna Barłóg // Kwart. Eduk. 2001 nr 42 s.8- 9

17.         Eksplikacja pojęcia "edukacja" w świetle założeń hermeneutyki Hansa- Georga Gadamera / Barbara Myrdzik. - Streszcz. w jęz. ang. // Kult. i Eduk. - 1996 nr 2 s. 65- 72.

18.         Emancypacja - teleologia - temporalność. / Małgorzata Kunicka // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 4, s. 49- 58.

19.         Etos edukacji w XXI wieku. - Warsz., 2000. - Rec. Jerzy Kubin // Pol. 2000 Plus. - 2001 nr 2 s. 122- 125.

20.         Etyczny wymiar pedagogiki. / Annemarie Pieper // Eduk. Filoz. Vol. 34 (2002) s.101- 108

21.         Filozofia - rozumienie - wychowanie (wstęp) / Maria Reut. - Tekst również w jęz. ang.; tł. z pol. E[wa] Kębłowska- Ławniczak // Kwart. Pedag.- 1997 nr 1/2 s. 5- 42.

22.         Filozofia a pedagogika - na przykładzie Immanuela Kanta / Jan P[aweł] Hudzik. - Streszcz. w jęz. ang. // Lub. Rocz. Pedag.- T. 17. - (1995/1996) s. 61- 72.

23.         Filozofia a pedagogika, czyli o relacjach między kulturą i wychowaniem w warunkach współczesności / Jan P[aweł] Hudzik. - Streszcz. w jęz. ang. // Eduk. Filoz.- Vol. 28.- (1999) s. 144- 159.

24.         Filozofia i pedagogika - tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną. / Tadeusz Lewowicki // Colloquia Commun. 2003 nr 2 s. 17- 24

25.         Filozofia krytyczna Jürgena Habermasa a pedagogika / Bogusław Śliwerski // Społ. Otwarte.- 1998 nr 3 s. 24- 30

26.         Filozoficzne konteksty teorii i praktyki pedagogicznej. / Jarosław Gara // Kwartalnik Pedagogiczny R.50 nr 2 (2005) s.7- 24.

27.         Filozoficzne podstawy programu szkolnego / Małgorzata Sagan. Bibliogr. // Zeszyty Społeczne KIK. - R. 15, nr 15 (2007), s. 231- 243.

28.         Filozoficzne źródła rozumienia tekstu w pedagogice / Jolanta Kruk // Prz. Nauk. / WSSE Gdań.- Nr 1.- (2002) s. 53- 63.

29.         Filozoficzno- pedagogiczne podstawy dyferencjacji i integracji w edukacji / Petr I. Sikorskij ; tł. z ros. Paweł Biłous. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Wszechn. Świętokrz.- Z. 11. - (2000) s. 41- 48.

30.         Heideggerowska krytyka współczesnej cywilizacji i jej implikacje dla pedagogiki / Małgorzata Lidia Przanowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwart. Pedag. - 2001 nr 2 s. 41- 65.

31.         Hermeneutyka - podstawowe założenia i zastosowania w pedagogice / Teresa Giza. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Świętokrz., Ser. A. - T. 23. - (1996) s. 39- 48.

32.         Humanistyczna myśl - humanistyczna edukacja w wybranych kręgach kulturowych / Janina Parafiniuk- Soińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Eduk. Hum. (Szczec.). - 1999 nr 1 s. 7- 21.

33.         Humanistyczna pedagogika dla przyszłości. / Irena Wojnar // Prometeusz.- 2004, nr 2, s. 6- 16

34.         Humanistyczne źródła pedagogiki emancypacyjnej. / Hanna Kostyro – Zielińska // Acta UNC, Socjol. Wychow. - Z. 15 (2003) s.185- 196

35.         Humanizm i metafizyka : u źródeł pedagogiki humanizmu tragicznego Bogdana Suchodolskiego. / Andrzej Ciążela // Pedagogika Kultury.- T. 1 (2005), s. 145- 155

36.         Implikacje pedagogiczne antropologii Jacquesa Maritaina / Wojciech Cichosz. - Streszcz. w jęz. niem. // Stud. Gdań. - T. 13. - (2000) s. 159- 173.

37.         Implikacje pedagogiczne egzystencjalno- analitycznej koncepcji autotranscendencji / Marian Wolicki // Wroc. Prz. Teol. - 1998 nr 2 s. 79- 87.

38.         Istota pedagogiki personalistycznej / Wojciech Chudy. Streszcz. w jęz. ang. // Ethos. - R. 19, nr 3 (2006), s. 52- 74.

39.         Jak wychowywać w duchu pedagogiki personalno- egzystencjalnej Janusza Tarnowskiego ?./ Bogusław Śliwerski // Wychow. na co Dzień 1995 nr 4/5 s.15- 17.

40.         Ku utopijności pedagogicznego myślenia / Astrid Męczkowska. Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 3 (2005), s. 5- 17.

41.         Logos wiedzy i praxis edukacji : studium z zakresu filozofii edukacji / Anna Koczut // Zesz. Nauk., Nauki Społ. / UO. - Z. 12. - (1998) s. 123- 134.

42.         Metajęzyk a pedagogika krytyczna. / Krzysztof Sokołowski // Słup. Pr. Pedag. Nr 1 (2001) s.129- 134

43.         Między indywidualizmem a kolektywizmem : personalizm, solidaryzm i prawo w koncepcji Sergiusza Hessena / Krzysztof Maliszewski. // Pedagogika Kultury. - T. 2 (2006), s. 73- 89

44.         Misja "krytycznego myślenia" / Dariusz Zalewski // Cywilizacja. - Nr 7. - (2003) s. 136- 140.

45.         Myśl Platona w pedagogice XX wieku : recz o twórczości Sergiusza Hessena / Tadeusz W[acław] Nowacki // Prz. Hist.- Ośw. - 1997 nr 1/2 s. 5- 22.

46.         Myślenie o edukacji w kontekście przemian filozofii edukacji w Polsce i na świecie. / Agnieszka Nowak – Łojewska // Edukacja 2003 nr 4 s.12- 25.

47.         Myślenie, w którym działamy : (przeciw kawitacji mitycznej ogólności pedagogiki) / Piotr Zamojski. Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 4 (2005), s. 113- 126.

48.         Normatywizm - etyczność - zangażowanie : współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki : [materiały z konferencji]. Teraź. Człow. Eduk. 2001 nr spec. s.1- 282

49.         Nowa filozofia człowieka i nowa pedagogika / Andrzej Szyszko- Bohusz, Wojciech Pasterniak. - Streszcz. w jęz. ang. // Idō Ruch Kult. - T. 3. - (2002) s. 141- 153.

50.         Nowa filozofia człowieka i nowa pedagogika / Andrzej Szyszko- Bohusz, Wojciech Pasterniak // Dydak. Lit. - [T.] 20. - (2000) s. 13- 29.

51.         Nowe nurty w myśli pedagogicznej : sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. / Mirosław Górecki // Pedagogika Społeczna.- 2004, [nr] 2/4, s. 139- 142

52.         O hermeneutycznej tradycji w rozwoju filozofii nauki i edukacji w kulturze europejskiej / Janusz Gnitecki. Streszcz. w jęz. ang. // Dydaktyka Literatury. - [T.] 24 (2004), s. 45- 66.

53.         O niektórych meandrach współczesnej pedagogiki rodziny. / Ryszard Karpowicz // Probl. Rodz. 2000 nr 1 s.21- 23

54.         O nowy humanizm w edukacji / Józefa Chmielewska Ruch Pedag. 2000 [nr] 3/4 s.154- 158

55.         O nowy humanizm w edukacji : ogólnopolska konferencja naukowa w Puławach, 18- 20 września 2000 r.. / Małgorzata Okupnik // Kult. Współcz. 2000 [nr] 4 s.121- 125

56.         O pedagogice naszych czasów - uwagi w związku z "Pismami filozoficznymi" A. Einsteina / Wojciech Pasterniak // Edukacja. - 2002 nr 2 s. 88- 92.

57.         O pedagogice naszych czasów : uwagi w związku z "Pismami filozoficznymi" A. Einsteina / Wojciech Pasterniak. - Streszcz. w jęz. ang. // Dydak. Lit. - [T.] 22. - (2002) s. 15- 21.

58.         O pożytkach jakie pedagog z filozofii mieć może / Monika Kardaczyńska // Colloquia Commun. - 2003 [nr] 2 s. 118- 126.

59.         O przemianach pedagogiki - ewolucja czy rewolucja?. / Tadeusz Lewowicki // Kształc. Zawod. Pedag. - [T.] 2 (2000) s.173- 182

60.         O recepcji filozofii wychowania Sergiusza Hessena / Bogusław Śliwerski. Czytanie Hessena - w odpowiedzi Bogusławowi Śliwerskiemu / Andrea Folkierska. Polemika. // Ruch Pedagogiczny. - R. 76, nr 3/4 (2005), s. 61- 80.

61.         O roli filozofii w pedagogice / Monika Lechniak. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Nauk Społ. - 1995 z. 2 s. 55- 65

62.         O wspólnocie i odrębności pojęć "trzech pedagogik" (społecznej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej). / Tamara Zacharuk // Pedag. Społ. 2001 nr 1 s.7- 19

63.         Odpowiedzialność i wolność w pedagogice tradycyjnej i liberalnej. / Barbara Polańska // Eduk. i Dialog 2000 nr 3 s.19- 22

64.         Ograniczenia i zasięg teorii pedagogicznych / Edward Erazmus. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Świętokrz., Ser. A. - T. 23. - (1996) s. 29- 37.

65.         Osoba zadaniem pedagogiki : wykłady bydgoskie / Mieczysław Gogacz. - Warsz. , 1997. - Rec. Jerzy Niepsuj // Stud. Philos. Christ. - 1998 nr 1 s. 154- 156.

66.         Pedagogiczna recepcja wizji idealnych Floriana Znanieckiego / Dorota Jankowska // Edukacja. - 1998 nr 3 s. 5- 12.

67.         Pedagogiczne implikacje sporu o transcendencję / Jan Rutkowski. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwart. Pedag. - 2002 nr 3/4 s. 7- 22.

68.         Pedagogika a kompleks i system nauk o wychowaniu. / Stanisław Kawula // Ruch Pedag. 2000 [nr] 3/4 s.27- 51.

69.         Pedagogika a narracyjność : pedagogiczne implikacje filozofii hermeneutycznej Paula Ricoeura : ref. / Rafał Godoń. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwart. Pedag. - 1994 nr 4 s. 41- 45.

70.         Pedagogika a teologia pastoralna. / Krystian Wojaczek // Teol. Prakt. T. 3 (2002) s.297- 300.

71.         Pedagogika egzystencjalizmu : jej kierunki, cele i rola w rozwoju nauk pedagogicznych. / Marian Nowak // Roczniki Nauk Społecznych.- T.32, z.2 (2004), s. 5- 29.

72.         Pedagogika i badania interdyscyplinarne. / Krzysztof Polak // Ruch Pedag. 2000 [nr] 3/4 s.52- 58.

73.         Pedagogika i filozofia - wzajemne relacje : stanowisko pedagogów okresu międzywojennego w świetle literatury czasopiśmiennej. / Sławomir Sztobryn // Colloquia Commun. 2003 nr 2 s. 25- 39.

74.         Pedagogika jako dyscyplina filozoficzna w ujęciu Mieczysława Gogacza / Dawid Pełka. Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophiae Christianae. - R. 42, nr 2 (2006), s. 87- 94.

75.         Pedagogika jako swoista nauka o człowieku. / Stanisław Kawula // Ruch. Pedag. 2000 nr 1/2 s.52- 69

76.         Pedagogika kultury a "geisteswissenschaftliche Pädagogik" : próba analizy hermeneutycznej źródeł pedagogiki niehermeneutycznej / Andrzej Ciążela. // Pedagogika Kultury. - T. 2 (2006), s. 53- 72.

77.         Pedagogika na zgliszczach podmiotowości? / Astrid Męczkowska. Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 4 (2005), s. 73- 90.Materiały z seminarium naukowego "Teraźniejszość jako impuls dla pytań o ogólność pedagogiki", Gdańsk.

78.         Pedagogika niedyrektywna. / Bogusław Śliwerski // Eduk. i Dialog 2001 nr 9- 10 s.18- 25.

79.         Pedagogika radykalnego humanizmu Ericha Fromma. / Bogusław Śliwerski // Gestalt 1994 nr 16 s.28- 31

80.         Pedagogika religijna, chrześcijańska i personalistyczna - bliska pedagogice kultury / Janusz Gajda. Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko- Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - R. 6[7], nr 12 (2005), s. 15- 36.

81.         Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia : koncepcje zaniechane, koncepcje przebrzmiałe, wątki konieczne. / Stanisław Karaś // Eduk. Ustaw. Doros. 2001 [nr] 1 s.7- 13

82.         Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia : wątki praktyczne. / Anna Murawska, Iwona Korpaczewska // Eduk. Hum. (Szczec.) 2001 nr 1 s.69- 73

83.         Pedeutologiczne implikacje dialogowego bycia w świecie / Beata Zamorska. - Streszcz. w jęz. ang. // Teraź. Człow. Eduk. - 2002 nr 4 s. 77- 87.

84.         Personalizm pedagogiczny jako jeden z nurtów nauk o wychowaniu. / Renata Matysiuk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9 (2004), s.15- 23

85.         Pojęcie rozwoju człowieka w pedagogice. / Agnieszka Salamucha // Rocz. Nauk Społ. 2000/2001 z. 2 s.159- 166.

86.         Polska myśl pedagogiczna i jej historia w XX wieku. / Sławomir Sztobryn // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2005 nr 2 s.43- 53

87.         Prawda w rozumieniu fenomenologicznym jako podstawowa wartość procesu edukacji / Ireneusz Pyrzyk. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.). - T. 8. - (2000) s. 117- 125.

88.         Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych. / Zbigniew Kwieciński // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.- 2004, nr 3, s. 15- 27.

89.         Projekt całościowego poznania pedagogicznego / Krystyna Duraj- Nowakowa. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja. - 2000 nr 3 s. 19- 31.

90.         Przekleństwo edukacji - przepaść między wiedzą praktyczną i teoretyczną / Erich Fromm ; tł. Anna Tanalska- Dulęba // Społ. Otwarte. - 1996 nr 10 s. 32- 33.

91.         Przestrzenie edukacyjne jako wytwory kultury / Wojciech Pasterniak // Dydak. Lit. - [T.] 19. - (1999) s. 77- 86.

92.         Rozumienie hermeneutyczne w pedagogice / Jan Łysek // Chowanna. - 1996 t. 1/2 s. 7- 20.

93.         Samowychowanie jako wyzwalanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności : (rozważania z pogranicza filozofii, pedagogiki i andragogiki) / Tadeusz Dyrda. - Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Pedag. - Z. 27. - (1999) s. 65- 92.

94.         Seminarium Edukacji Alternatywnej : od filozofowania w kontekście edukacji do edukacji alternatywnej / Janusz Gnitecki // Stud. Eduk. - Nr 2. - (1996) s. 208- 210.

95.         Sokrates a edukacja ponowoczesna / Wiesław Andrukowicz. - Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Pedag. / USzczec. - Nr 3. - (1999) s. 5- 11.

96.         Spór o edukację - kontekst filozoficzny / Henryk Kiereś // Cywilizacja. - Nr 7. - (2003) s. 41- 45.

97.         Strukturalizm, poststrukturalizm a problem pola dyscyplinowego pedagogiki. / Astryd Męczkowska // Teraź. Człow. Eduk. 2002 nr 4 s.7- 26

98.         Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształcącego się człowieka / Jerzy Semków // Kult. i Eduk. - 2000 nr 3/4 s. 97- 103.

99.         Teoretyczno- praktyczne dylematy współczesnej pedagogiki / Monika Kardaczyńska. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Świętokrz., Ser. A. - T. 23. - (1996) s. 21- 28.

100.      W nurcie personalistycznego wychowania. / Janusz Mółka // Rocz. Wydz. Pedag. WSF- P Krak. 2003 s.71- 86

101.      W poszukiwaniu prawomocności wychowania / Wiesława Kubiak. - Streszcz. w jęz. ang. // Eduk. Hum. (Szczec.). - 2001 nr 2 s. 59- 64.

102.      Wielkość poziomów teorii pedagogicznej, ich związek z praktyką. / Halina Gajdamowicz // Eduk. Doros. 2000 nr 2 s.13- 25

103.      Wola kształtowania siebie jako warunek spełnionego życia / Kamila Lasocińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. - 2002 nr 6 s. 85- 95.

104.      Wprowadzenie dialogu i filozoficznego spotkania do polskiego szkolnictwa / Maria Chymuk. // Filozofia Dialogu. - T. 1 (2003), s. 257- 265.

105.      Współczesna szkoła: wychowywać czy eksperymentować? / Barbara Kiereś. // Cywilizacja. - Nr 18 (2006), s. 52- 59.

106.      Wychowanie na rozdrożu : wołanie o personalistyczną filozofię wychowania. / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska- Sołdatow // Nowy Test 2000 nr 1 s.124- 126

107.      Wyzwalający dyskurs pedagogiki ogólnej / Piotr Skuza. Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 3, s. 37- 49.

108.      Założenia filozoficzne i wychowawcze chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej. / Adam Orczyk // Zesz. Form. Katech. - 2004 nr 2 s.39- 43

109.      Zastosowanie fenomenologicznych koncepcji emocji i uczuć na gruncie współczesnej pedagogiki / Teresa Borowska // Te Colloquia Commun. 2003 nr 2 s. 197- 204

110.      Związek aksjologii i teleologii edukacji / Kazimierz Denek // Tor. Stud. Dydak. - Nr 17. - (2001) s. 23- 41.

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony