Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Zygmunt Freud:
bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

 

KSIĄŻKI

 

1. APPIGNANESI, Lisa

Kobiety Freuda / Lisa Appignanesi, John Forrester; przeł. [z ang.] Elżbieta Abramowicz.- Warszawa: Jacek Santorski & Co Wydaw., 1998. Sygn.: 261304

2. BABIN, Pierre

Zygmunt Freud "Lekarz snów" / Pierre Babin ; przekł. Maja i Adam Pawłowscy.- Wrocław:Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. Sygn.: 241891

3. BETTELHEIM, Bruno

Freud i dusza ludzka / Bruno Bettelheim; [przekł. i przem.] Danuta Danek. - [Wyd. 2]. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Ag. Wydaw., 1994. Sygn.: 289535

4. BOROWSKA, Beata

Problemy uzależnienia w psychologii Z. Freuda / Beata Borowska.- Warszawa: "Stakroos", 1995.

5. CASAFONT, Josep Ramon

Zygmunt Freud / Josep Ramon Casafont ; [Tł. Dorota Bartnik].- Warszawa: Muza, 2007.

6. CHERTOK, Leon

Rewolucja psychoterapeutyczna: od Mesmera do Freuda / Leon Chertok, Raymond de Saussure; przeł. Artur Kowaliszyn.- Warszawa: Past. Wydaw. Naukowe, 1988. Sygn.: 221648, 299986, 221867

7. CHOROMAŃSKI, Michał

Polowanie na Freuda / Michał Choromański.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1976. Sygn.: 128434

8. CWOJDZIŃSKI, Antoni

Freuda teoria snów / Antoni Cwojdziński.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. Sygn.: 291672

9. de BERG, Henk

Teorie Freuda a badania literaturoznawcze i kulturowe / Henk de Berg ; przekł. Maria Bralewska.- Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004.

10. DYBEL, Paweł

Dialog i represja: antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda / Paweł Dybel; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: IFiS PAN, 1995. Sygn.: 244430

11. DYBEL, Paweł

Freuda sen o kulturze / Paweł Dybel.- Warszawa: Instytut Kultury, 1996. Sygn.: 248528

12. DYBEL, Paweł

Urwane ścieżki: Przybyszewski - Freud - Lacan / Paweł Dybel.- Kraków: "Universitas", 2000. Sygn.: 273077

13. EYSENCK, Hans J.

Zmierzch i upadek imperium Freuda / Hans J. Eysenck; Tł. z ang. Anna Jarczyk. - Kraków: "WiR Partner", 2002. Sygn.: 282052

14. FREUD, Martin

Freud - mój ojciec / Martin Freud; przeł. [z ang.] Rafał Gałkowski. - Warszawa: Interpress, 1993. Sygn.: 241592

15. Freud, Siegmunt

Psychopatologia życia codziennego ; Marzenia senne / Siegmund Freud; [Tł. z niem.].- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Sygn.: 299361

16. FROMM, Erich

Kryzys psychoanalizy: szkice o Freudzie, Marksie i psychologii społecznej / Erich Fromm; [przeł.] Wojsław Brydak. - [Wyd. 2 (popr.)]. - Poznań: "Rebis", 2000. Sygn.: 266293

17. FROMM, Erich

Zerwać okowy iluzji: moje spotkania z myślą Marksa i Freuda / Erich Fromm; przeł. Jan Karłowski; słowo wstępne Mirosław Chałubiński. - Poznań: "Rebis", 2000. Sygn.: 267897, 285868, 268293

18. GARDNER, Howard

Niepospolite umysły: o czterech niezwykłych postaciach i naszej własnej wyjątkowości: Wolfgang Amadeusz Mozart, Wirginia Wolf, Zygmunt Freud, Mahatma Gandhi / , Howard Gardner; Tł. [z ang.] Anna Tanalska-Dulęba. - Warszawa: "CiS": "W.A.B.", 1998. Sygn.: 256865

19. GAY, Peter

Freud / Peter Gay; przeł. Hanna Jankowska. – Poznań: Zysk i S-ka, 2003.

20. JACOBS, Michel

Zygmunt Freud / Michael Jacobs; przekł. Marta Lipińska; wstęp do wyd. polskiego Maciej Musiał. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. Sygn.: 301757

21. KÄSTNER, Ingrid

Zygmunt Freud (1856-1939): badacz umysłu, neurolog, psychoterapeuta: teksty wybrane / Ingrid Kästner, Christina SchrÖder; przekł. [z niem.] cz. 1 Bogumił Płonka [i in.]; przekł. [ z niem.] tekstów Z. Freuda Ryszard Ziobro - Wrocław: "Arboretum", 1997. Sygn.: 257365

22. Książka kucharska Zygmunta Freuda / oprac. edytorskie James Hillman, Charles Boer; przeł. [z ang.] Jacek Bomba; okł. i il. Jeff Fisher. - Warszawa: "Elma Books", 1999. Sygn.: 264862, 276384

23. MAŁYSZEK, Tomasz

Romans Freuda i Gradivy: rozważania o psychoanalizie / Tomasz Małyszek. - Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2002. Sygn.: 284670

24. MARKUS, Georg

Zygmunt Freud i tajemnice duszy / Georg Markus; przeł.[z niem.] Monika Auriga. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1993. Sygn.: 240691

25. PALAGIN, Petr Aleksandrovic

Mity astrologów i psychoterapeutów / Piotr Palagin; przekł. [z ros.] prozy Alina Styczyńska; przekł. poezji Alla Chrzanowska. - Białystok: "Studio Astropsychologii", 1997. Sygn.: 260231

26. PAŁKA, Violetta

Wewnętrzny krąg władzy w myśli S. Freuda / Violetta Pałka.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.

27. POSPISZYL, Kazimierz

Zygmunt Freud / Kazimierz Pospiszyl ; wybór tekstów, Tł. [z niem.] Barbara Kocowska [i in.].- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn.:235737

28. ROSIŃSKA, Zofia

Freud / Zofia Rosińska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002. Sygn.: 295286

29. STONE, Irving

Pasje utajone czyli Życie Zygmunta Freuda / Irwing Stone; z ang. przeł. Henryk Rzeczkowski. – Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2006.

30. SZEWCZUK, Włodzimierz

Wstęp do antypsychoanalizy / Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa: "Książka i Wiedza", 1973. Sygn.: 100743, 100745

31. Wielkie eseje w nauce / pod red. Martin Gardner; [aut.] Asimov Isaac [i in.]; [tł. z ang.] ; [przekł. biogramów] Marta Appelt [i in.]. - Warszawa: "Prószyński i S-ka", 1998. Sygn.: 256792, 256599

32. WILSON, Stephen

Zygmunt Freud / Stephen Wilson; przekł. Anna Jachimiak. - Warszawa: "Wiedza Powszechna", 2001. Sygn.: 279646

33. Wojna o pamięć: spór o dziedzictwo Freuda / Frederick C. Crews [i in.]. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Sygn.: 284892

 

Artykuły

 

1.       "Złudzenie" psychoanalizy czyli czego Freud dowiedział się o Bogu? / Dorota Jewdokimow Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Polskie Forum Psychologiczne.- 2004, T. 9, nr 2, s. 116-123

2.       Czas relatywizmu: uwagi o Freudzie / Andrzej Fiderkiewicz // Fronda.-2000, nr 19/20, s. 324-333

3.       Do Freuda i dalej / Harold Bloom // Literatura na Świecie.- 2003, nr 9/10, s.230-286

4.       Ego versus Id: dynamika racjonalnych i irracjonalnych składników aparatu psychicznego w teorii Freuda / Lucjan Miś // Rocz. Nauk.-Dydak., Przegląd Filozoficzny.- WSP Krak.1997, Z. 7, s.19-31

5.       Feminizm a psychoanaliza: wybrane zagadnienia psychologii kobiety w koncepcjach Zygmunta Freuda i Melanii Klein / Piotr Szałek // Świat Psychoanalizy.- 1999, nr 2, s.116-143

6.       Freud - odkrycia, pojęcia, twierdzenia [Cz. 1-3] / Danuta Danek // Arkusz.- 2002, nr 5, s.1-3; nr 6, s.4; nr 7, s.12

7.       Freud - odkrycia, pojęcia, twierdzenia Cz. 2-3 / Danuta Danek // Arkusz.- 2002, nr 6, nr 7, s. 4, s. 12

8.       Freud - odkrycia, pojęcia, twierdzenia Cz. 4 / Danuta Danek // Arkusz.- 2002, nr 8, s.12

9.       Freud - odkrycia, pojęcia, twierdzenia Cz. 5 / Danuta Danek // Arkusz.- 2002, nr 9, s. 13

10.   Freud - odkrycia, pojęcia, twierdzenia Cz. 6 / Danuta Danek // Arkusz.- 2002, nr 10, s. 4-5

11.   Freud a Jung / Leszek Dąbkowski // Acta Univ. Wratisl.,Filozofia.- 1996, nr 22, s. 75-83

12.   Freud a Jung : pogadanka subiektywna / Jerzy Prokopiuk // Albo albo.- 2001, z. 1, s. 9-13

13.   Freud i feminizm - glosa do artykułu Joanny Bator / Maciej Uliński // Przegląd Filozoficzny.- 1997, nr 2, s. 109-114

14.   Freud i idea pseudonauki / Frank Cioffi ; Tł. z ang. Ryszard Stachowski Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Nauka.- 2007, nr 1, s. 29-60

15.   Freud i Jaspers - dwie hermeneutyki / Paweł Dybel // Świat Psychoanalizy.- 1998, nr 2, s. 5-18

16.   Freud i Kant : dwie koncepcje podmiotu i Ja / Paweł Dybel. Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Filozoficzny.-2004, R. 13, nr 4, s. 287-302

17.   Freud i literatura / Lionel Trilling ; tł. z ang. Marcin Szuster // Res Publica Nowa.-2004, R. 17, nr 2 s. 150-161

18.   Freud i Rorty : o psychoanalitycznej i pragmatycznej aurze języka i moralności w filozofii człowieka / Hanna Stępniewska-Gębik // PAL Przegląd. Artystyczno-Literacki.- 1999, nr 10, s. 86-100

19.   Freud i zdanie Anaksymandra / Andrzej Leder // Res Publica Nowa.-2006, R. 19, nr 3, s. 122-126

20.   Freud jako czytelnik noweli Wilhelma Jensena "Gradiva" / Michael Rohrwasser ; tł. Paweł Dybel // Świat Psychoanalizy.- 1998, nr 2, s. 112-129

21.   Freud nie wymyślił Nietzschego / Andrzej Śliwerski Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Studia Psychologica.-2006, R. 4[6], nr 6, s. 261-282

22.   Freud w Polsce / Zofia Rosińska // Edukacja Filozoficzna.-2001, Vol. 32, s.245-260

23.   Freud wiecznie żywy / Mark Solms Tł. z ang. // Świat Nauki.- 2004, nr 6, s. 74-81

24.   Freud wiecznie żywy? / John Horgan ; tł. z ang. Elżbieta Józefowicz // Świat Nauki.- 1997, nr 2, s. 72-78

25.   Freud zinterpretowany / Paweł Dybel // Res Publica Nowa.- 2000, nr 3, s.47-51

26.   Freud, Szekspir i Makbet / Kamila Budrowska // Świat Psychoanalizy.-1998, nr 2, s.100-111

27.   Freud: hermeneuta czy herezjarcha? / Michał Paweł Markowski // Res Publica Nowa.- 2000, nr 3, s. 41-45

28.   Freude an der Bewegung - zum Fremdsprachenunterricht in den ersten Klassen der Waldorfschule : ein Erfahrungsbericht / Robert Turkiewicz // Orbis Ling.-1995, Vol. 2, s. 171-176

29.   Freudowskie motywy, postawy i zachowania w sporcie Cz. 1 / Zbigniew Czajkowski -Pchnięciem prostym // Sport Wyczyn.- 2001, nr 3/4, s. 139-142

30.   Freudowskie motywy, postawy i zachowania w sporcie Cz. 2 / Zbigniew Czajkowski -Pchnięciem prostym // Sport Wyczyn.- 2001, nr 5/6, s. 122-127

31.   Freudyzm / Francis Parker Yockey ; tł. Piotr Kosmala // Templum.-2001, nr 1, s. 136-142

32.   Gdyby Freud spotkał Tolkiena / Sebastian Uznański // Nowa Fantastka.- 2004, nr 2, s.69-71

33.   Hermeneutyka psychoanalityczna Zygmunta Freuda / Paweł Dybel // Przegląd Filozoficzny.- 1994, nr 1, s.65-77

34.   Inne spojrzenie na Edypa. Fragm. książki "Freud i dusza ludzka" / B Bettelheim // Twórczość.- 1991, nr 6, s.92-98

35.   Kolumb psychologii / Cezary Domański // Charaktery.- 2006, nr 5, s.42-44

36.   Konferencja międzynarodowa poświęcona psychoanalizie Zygmunta Freuda / Krzysztof Dybel // Zag. Naukozn.- 1996, z. 4, s.597-600

37.   Lewica freudowska a ideologia ruchów feministycznych / Piotr Szałek // Kultura i Społeczeństwo.- 2001, nr 2, s.57-72

38.   Melancholia - gra pozorów i masek: (koncepcja melancholii Siegmunda Freuda) / Paweł Dybel // Świat Psychoanalizy.- 1999, nr 2, s.96-115

39.   Mężczyzna Zygmunt Freud / Czesław S. Nosal. // Albo albo.- 2004, z. 1, s. 155-157

40.   Mozart, Freud, oświecenie / Szymon Wróbel // Przegląd Polityczny.-2006, nr 77, s. 25-35

41.   Niech spotkam człowieka. W pięćdziesięciolecie śmierci Zygmunta Freuda / D Danek // Twórczość.- 1990, nr 5, s.52-62

42.   O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury: Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma / Edward Fiała // Pamiętnik Literacki.- 2001, z. 4, s.75-96

43.   Obuchowski Kazimierz: Dramat Zygmunta Freuda czyli o tym, że czasem niedobrze mieć rację / Kazimierz Obuchowski // Literatura.- 1987, nr 2, s.12-19, nr 3, s.34-39

44.   Oda do radości" - "An die Freude" - muzyczny aspekt naszej europejskości / Małgorzata Gawor // Rocznik Pedagogiczny WSF-P Krak.- 2003, s.65-70

45.   Proces kształtowania mojej osobowości w kontekście filozofii Z. Freuda / Zofia Katarzyna Jaworska // Zeszyty Naukowe WSE Warszawa.-1996, nr 4, s.151-154

46.   Przeciwieństwa w procesie przemian duchowych człowieka: (Zygmunt Freud i jego następcy) / Jadwiga Wais // Edukacja Filozoficzna.-1996, Vol. 22, s.177-188

47.   Przemijalność piękna i melancholia Freuda / Paweł Dybel // Teksty Drugie.- 1999, nr 3, s.17-31

48.   Psychoanaliza - nauka czy mit?: Ludwig Wittgenstein a Siegmund Freud / Józef Bremer // Forum Philos.-2001, T. 6, s.91-116

49.   Psychoanaliza - Nietzsche i Freud / Józef Pietrzak // Ruch Filozoficzny.- 1998, nr 2, s.281-287

50.   Psychoanaliza Freuda i feminizm - dwie hermeneutyki kultury / Joanna Bator //Przegląd Filozoficzny.- 1996, nr 4, s.19-41

51.   Religia i kultura w poglądach Z. Freuda. (Zarys niektórych problemów) / Kazimierz Pospiszyl // Przegląd Humanistyczny.- 1990, nr 8/9, s.49-64

52.   Rola cienia w kulturowym rozwoju człowieka archetypowego: filozoficzna refleksja nad wybranymi zagadnieniami psychoanalizy Freuda i psychologii integralnej Junga / Paweł Wieczorek // Nauki Humanistyczne.-1998, nr 4, s.249-253

53.   Rozwój świadomości: Freud i Wilber / Bogna Choińska // Studia Filozoficzne.-1999, nr 2, s. 115-123

54.   Sen wiedeńskiego psychiatry: czy Freud należy do nauki czy do sztuki? / Marek Ostrowski // Polityka.-2000, nr 38, s.70-72

55.   Sens i znaczenie w świetle freudowskiej koncepcji interpretacji / Hubert Mikołajczyk // Pr. Nauk., Filoz. WSP Częst.-2000, Z. 2, s.53-62

56.   Teoria osobowości Richarda Meyera jako twórcza kontynuacja dzieła Freuda / Beata Gutowska-Tęcza // Ann. UMCS, Sect. J.-2001, Vol. 14, s.111-116

57.   Teoria popędów u Freuda / Marek Drwięga // Psychoterapia.-1998, nr 1, s.51-57

58.   Trilling i Freud / Michał Warchala // Res Publica Nowa.-2004, R. 17, nr 2, s. 148-149

59.   Wojaczek według Freuda - Freud według Wojaczka / Konrad Wojtyła // Dyskurs (Szczecin).-2004, Z. 1, s. 159-174

60.   XI Forum Inspiracji Jungowskich "Jung a Freud", 4 marca 2006, Warszawa / Andrzej Wierzba // Albo albo.- 2005, z. 3, s. 170-171

61.   Zygmunt Freud - uczony, mąż i ojciec / Kazimierz Pospiszyl // Problemy Rodziny.- 1990, nr 1, s.24-28

62.   Zygmunt Freud jako apologeta mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl // Problemy Rodziny.- 1990, nr 3, s.33-37

63.   Zygmunt Freud jako kolekcjoner i znawca starożytności / Joachim Śliwa // Alma Mater.-1999, nr 11, s.39-41

64.   Zygmunt Freud jako myśliciel pogranicza / J Mizińska , S Magierska // Akcent.- 1993, nr1/2, s.47-56

65.   Zygmunt Freud, czyli niemożliwość pozytywnej utopii / M Chałubiński // Colloquia Commun. 1989 nr 3/6 s.5-20, Miesięcznik Literacki.-1990, nr 1, s.100-109

66.   Zygmunt Freud: ja, bezbożny Żyd / Robert Nogacki // Fronda.-2000, nr 19/20, s. 294-322

67.   Zygmunt Freud: kolekcjoner i znawca starożytności / Joachim Śliwa Streszcz. w jęz. łac. // Meander.-1998, nr 6, s. 631-640

68.   Zygmunt Freud: poruszyciel piekieł / Piotr Skórzyński (Subiektywny leksykon pisarzy XX wieku ; cz. 3 ) // Topos.- 2000, nr 1, s. 143-152

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony