Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Selekcja szkolna:
wybór literatury

 

KSIĄŻKI

1 .BOROWICZ RYSZARD

Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia: casus Suwalszczyzny / Ryszard Borowicz ; Wszechnica Mazurska w Olecku. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2000 – Sygn.280910

2. GURNIK GRAŻYNA

Szkoła szans / Grażyna Gurnik. Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 2006 - Sygn. 303555 Cz (Ped. 805)

3. JASTRZĄB-MROZICKA MIROSŁAWA

Społeczne skutki selekcji do wyższego wykształcenia: komunikat z badań / Mirosława Jastrząb-Mrozicka. Warszawa ; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989

4. KOZIEJ SŁAWOMIR

Selekcja szkolna w szkolnictwie zawodowym / Sławomir Koziej. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1997 – Sygn. 275360 Cz (Ped. 3100)

5. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW

Bezbronni: odpad szkolny na wsi / Zbigniew Kwieciński. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Toruń: „Edytor”, 2002

6. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW

Wykluczanie / Zbigniew Kwieciński. Wyd. 2 poszerz. Toruń :Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002 – Sygn. 283149

7. KWIECIŃSKI ZBIGNIEW

Wykluczanie: badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa/ Zbigniew Kwieciński. Toruń :Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002 – Sygn. 280852

8. LISOWSKA ELŻBIETA

Selekcje szkolne u progu kształcenia: z badań czynników i skutków doboru uczniów do oddziałów klasy pierwszej w wielkomiejskich szkołach podstawowych / Elżbieta Lisowska. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1999. – Sygn. 275362 Cz (Ped. 3101)

9. PREUSS-KUCHTA LUCYNA

Przyzwolenie uczniów na działania selekcyjne w procesie kształcenia / Lucyna Preuss-Kuchta, Słupsk: Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004

10. PREUSS-KUCHTA LUCYNA

Szkolne selekcjonowanie: jakie jest - jakie może być / Lucyna Preuss-Kuchta ; [Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie]. Koszalin: Wydaw. Centrum Edukacji Nauczycieli, 1998

11. Progi szkolne: praca zbiorowa / pod red. Juliana Radziewicza. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000 – Sygn. 273009 Cz (Ped. 3010), 273010

12. SZYMAŃSKI MIROSŁAW JÓZEF

Studia i szkice z socjologii edukacji / Mirosław J. Szymański. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000 – Sygn. 270912 Cz (Ped. 2944), 272140

13. SZYMAŃSKI MIROSŁAW STANISŁAW

Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym / Mirosław Szymański. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1988 – Sygn. 221588 Cz (Ped. 1872), 306941

14. SZYMAŃSKI MIROSŁAW STANISŁAW

Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna / Mirosław Szymański. Warszawa: IBE, 1996

15. WASILEWSKA MAŁGORZATA

Selekcje szkolne w latach przemian / Małgorzata Wasilewska. Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003 – Sygn. 300792

16. Wejner Teresa

Sprawdzian - egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej / Teresa Wejner. Łódź: Wydaw. Wyższ. Szk. Eduk. Zdrow., [2007] – Sygn. 306724

17. Wykluczeni: wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008. – Sygn. 306586

 

ARTYKUŁY

 

1.       Badania nad selekcjami szkolnymi / Iwona Ocetkiewicz. // Nowa Szkoła R. 61 nr 1 (2005) s. 56-58 (Zawiera rec. książki: Selekcje szkolne w latach przemian / Małgorzata Wasilewska Kielce, 2003)

2.       Co z tą segregacją? / Maria Węglowska-Wojt // Dyrektor Szkoły. 2005 nr 4 s. 44-45

3.       Czy możliwe jest zmniejszenie dystansu między krańcami struktury społecznej?: rola szkoły w rozlepianiu rzeczywistości / Piotr Mikiewicz // Kult. i Eduk. 2001 nr 1 s. 62-76

4.       Dwie szkoły, dwie Polski: jak pogodzić w edukacji wolność wyboru z ideą dobra wspólnego? / Piotr Legutko // Tyg. Powsz. 2003 nr 1 s. 4

5.       Kondycja polskiej szkoły i kierunki jej przemian / Jacek Tendej // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 3 (2007), s. 58-62 (Zawiera rec. książki: Szkoła szans / Grażyna Gurnik. - Warszawa, 2006)

6.       Młodzież na pierwszym progu selekcyjnym: deprywacja i selekcje społeczne / Ryszard Borowicz // Kult. i Eduk. 2001 nr 1 s. 77-94

7.       O potrzebie badań nierówności edukacyjnych / Beata Gofron // Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. Z. 8/10 (1999/2001) s. 499-507

8.       Odpad i inni... / Anna Wojciechowska // Głos Naucz. 2002 nr 32 s. 6 (Drogi kariery szkolnej)

9.       Perspektywy oświatowe i życiowe dzieci z wybranych krajów [ref. ] / Rafał Piwowarski // Edukacja 2002 nr 4 s. 11-20

10.   Podziały, dobory uczniów w klasie i szkole: działania selekcyjne [fragm. ] / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja 2004 nr 1 s. 20-32

11.   Problem górnej ćwiartki: polskie szkoły równają do średniej, ale nie kształcą elit / Piotr Legutko // Nowe Państwo 2005 nr 6 s. 28-31

12.   Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studia / Henryk Domański // Studia Socjologiczne 2004 nr 2 s. 65-93

13.   Selekcje społeczne i edukacyjne na progu szkół ponadgimnazjalnych - zróżnicowania środowiskowe / Jarosław Domalewski // Kultura i Edukacja 2005 nr 3 s. 59-76

14.   Selekcje wewnątrzszkolne w aspekcie społecznym: uwarunkowania podziałów i doborów w klasach i do klas / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja 2005 nr 4 s. 18-31

15.   Społeczny los "wykluczonych": zasadnicza szkoła zawodowa jako medium marginalizacji / Piotr Mikiewicz // Acta UNC, Socjol. Wychow. Z. 15 (2003) s. 81-100

16.   Sprawiedliwość i wykluczanie / Piotr Kostyło // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2007 nr 2 s. 77-95 (Na marginesie książki Zbigniewa Kwiecińskiego "Wykluczanie")

17.   Szkoda czasu na dzieciństwo / Mariusz Cieślik // Wprost 2004 nr 36 s. 20-26

18.   Szkoła w obliczu pogłębiającego się zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia / Jan A. Malinowski. // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 9 s. 27-29

19.   Ukryta selekcja - atrybut edukacji: uczniowie wobec podziałów i doborów w klasach szkolnych / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja 2005 nr 2 s. 43-50

20.   Uroki pustej szkoły / Marta Zahorska. // Polityka Społeczna R. 31 nr 9 (2004) s. 18-20

21.   Wykorzystanie metody etnograficznej do analizy działań selekcyjnych / Lucyna Preuss-Kuchta // Słup. Pr. Hum. Nr 16b (1999) s. 127-139

22.   Znaczenie progów selekcyjnych dla efektywności kształcenia / Maria Jolanta Stąpór // Acta Sci. Acad. Ostrov. Z. 5 (1999) s. 221-233

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony