Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Jak rozwiązywać kluczowe problemy wychowawcze szkoły

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

 1. Biała, Monika

PROBLEMY z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. Sygn.: 302798 Cz (Psych. 1717), 302799 – 302800

 1. Brophy, Jere

MOTYWOWANIE uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. Sygn.: 285150 Cz (Ped. 3388)

 1. Covington, Martin V.

MOTYWACJA do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; tł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004Sygn.: 293169 Cz (Ped. 226), 293170, 306073

 1. DZIECI i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Scholar", 2007 Sygn.: 304333 Cz (Psych. 1634), 304334

 2. Guerin, Suzanne

PRZEMOC i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Henness ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008Sygn.: 306540 Cz (Psych. 77), 306541

 1. Hauk, Diemut

ŁAGODZENIE konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002  Sygn.: 280298 Cz (Psych. 428) Sygn.: 303487 Sygn.: 306027

 1. Heyne, David

NIECHĘĆ do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings ; [oraz] Neville King, Bruce Tonge ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004Sygn.: 291516 Cz (Ped. 3529), 291517

 1. Illeris, Knud

TRZY wymiary uczenia się : poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się / Knud Illeris ; [red. nauk. Mieczysław Malewski ; przekł. z jęz. ang. Alicja Jurgiel i in.]. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006 Sygn.: 303178, 303198

 1. JAK radzić sobie z agresją i przemocą? : niezbędnik nauczyciela / Kampania Społeczna Dzienników Regionalnych i Fundacji Grupy TP. - Warszawa : "Profile", 2006. Sygn.: 303268 Cz (Ped. 3727), 303269 – 303271

 2. Koll, Lea Regine

WYCHOWANIE bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : "Jedność", 2006. Sygn.: 301937 Cz (Psych. 492), 301938

 1. Lawson, Sarah

JAK pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; [tł. Zofia Barczewska-Zabroń]. - Kielce : "Jedność", 2006Sygn.: 300903 Cz (Psych. 213), 303484

 1. PRACA opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesław Kępski. - Lublin : UMCS, 2005Sygn.: 298756 Cz (Ped. 782)

 2. PROFILAKTYKA w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenna Kamińska-Buśko [i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005Sygn.: 299888 Cz (Ped. 1286), 306140

 3. Sokołowska, Ewa

JAK postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007Sygn.: 304641 Cz (Psych. 1755), 304642

 1. Speck, Otto

TRUDNOŚCI wychowawcze : być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych / Otto Speck ; przekł. Elżbieta Cieślik. - [Wy. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007Sygn.: 306377 Cz (Ped. 69), 306378

 1. Uhman, Grażyna

MOTYWOWANIE uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2005Sygn.: 297346 Cz (Ped. 564), 302929

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony