Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Zajęcia z wychowania fizycznego troską o prawidłowy i wszechstronny rozwój

(wybór materiałów)

Książki

1. KIELECKIE

KIELECKIE studia edukacji wczesnoszkolnej. T. 1, Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci
i młodzieży / pod red. Andrzej Jopkiewicz. - Kielce : Wyższa Szk. Pedag. im. J. Kochanowskiego, 1999. - Sygn.: 275413 Cz (Ped. 3086/1)

2. SKOCZYLAS, WIESŁAW

ZMIENNOŚĆ rozwoju sprawności fizycznej uczniów oraz jej pedagogiczne i zdrowotne aspekty / Wiesław Skoczylas. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2004. - Sygn.: 293835 Cz (Ped. 3557), 293836

3. ZDROWIE

ZDROWIE i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży / red. Mariusz Zasada ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1999. - Sygn.: 267614 M

Artykuły

1.       Diagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I-III jako przeciwdziałanie regresji rozwoju dziecka / Robert Bąk // Lider. – 2006, nr 11, s.5-8

2.       Oddziaływanie ćwiczeń pływackich na rozwój fizyczny i motoryczny / Elżbieta Janik //. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 2, s.36-37

3.       Postępowanie nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia / Małgorzata Staniszewska //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 2, s.16-20

4.       Rozwijanie potrzeb i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień / Maria Kwasiborska //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 5, s.14-15

5.       Urozmaicenie lekcji z piłki siatkowej ćwiczeniami technicznymi rozwijającymi koordynację / Joanna Dobosz, Beata Dobosz //  Lider. – 2001, nr 12, s.17

6.       Wybrane aspekty rozwoju psychoruchowego dziecka pod kątem uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -  2007, nr 3, s. 25-27

7.       Zmiany społeczne jako czynnik warunkujący rozwój różnych form aktywności fizycznej / Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2001, nr 4, s.445-467

8.       Znajomość rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży warunkiem programowania wychowania fizycznego w szkole : Krótka charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży w okresie dorastania (IV etap kształcenia) / Krystyna Okoń // Lider. – 2001, nr 5, s.9-10

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony