Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

 

 1. Boniecka, Danuta

MATEMATYKA : standardy wymagań egzaminacyjnych w zadaniach / Danuta Boniecka, Jadwiga Mariańska. - Opole : „Nowik", 2001 Sygn.: 280230

 1. Boniecka, Danuta

MATURA z matematyki w zadaniach / pod red. Danuta Boniecka. - Opole : "Nowik", 2002. Sygn.: 285465

 1. Boniecka, Danuta

NOWA matura z matematyki 2000 / pod red. Danuta Boniecka. - Opole : "Nowik", 2000. Sygn.: 269006, 270976

 1. Boniecka, Danuta

REPETYTORIUM przed maturą : matematyka / Danuta Boniecka, Jadwiga Mariańska. - Opole : "Nowik", 2004. Sygn.: 295446

 1. Borowska, Maria

MATEMATYKA : vademecum maturalne / Maria Borowska, Anna Jatczak. - Gdynia : "Operon", 2006. Sygn.: 302330

 1. Człapiński, Jacek

MATEMATYKA : materiały dla uczniów i nauczycieli / [red.] Jacek Człapiński ; Kuratorium Oświaty w Łodzi. - Kraków : "Omega", 2002. Sygn.: 285235

 1. Człapiński, Jacek

MATEMATYKA. Cz. 2, Funkcje wykładnicze i logarytmiczne, Stereometria, Rachunek prawdopodobieństwa / Jacek Człapiński, Jadwiga Uss. - Kraków : "Omega", 2006. Sygn.: 302293 M

 1. Człapiński, Jacek

MATEMATYKA. Cz. I, Liczby i ich zbiory, Funkcje i ich własności, Wielomiany i funkcje wymierne, Funkcje trygonometryczne, Ciągi liczbowe, Planimetria, Geometria analityczna / Jacek Człapiński, Jadwiga Uss. - Kraków : "Omega", 2006. Sygn.: 302293 M

 1. Dąbrowski, Henryk

MATEMATYKA : testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie / Henryk Dąbrowski, Cezary Koneczny. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001. Sygn.: 277319, 280219

 1. Dymel, Jacek

MATURA 2005 - matematyka : zbiór zadań / Jacek Dymel, Katarzyna Piórek ; współpr.metodyczna Barbara Podobińska. - Kraków : "Idea", 2004. Sygn.: 293699 Cz (Matura/9), 293700

 1. Herburt, Irmina

MATEMATYKA : pytania, zadania, arkusze egzaminacyjne : zakresy podstawowy i rozszerzony / Irmina Herburt, Anna Olszańska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2004. Sygn.: 294053 Cz (Matura/47), 302316

 1. INFORMATOR maturalny od 2005 roku z matematyki / Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ; w porozumieniu z  Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. - Warszawa : CKE, 2003. Sygn.: 289104 M
 2. Jastrzębska, Ewa

MATEMATYKA : kurs przygotowawczy i przykładowe zestawy egzaminacyjne / Ewa Jastrzębska, Jan Jastrzębski, Michał Sadowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2001. Sygn.: 277623

 1. Kiełbasa, Andrzej

MATURA z matematyki : poziom podstawowy i rozszerzony. Cz. I / Andrzej Kiełbasa. - Warszawa : Wydaw. "2000", 2006. Sygn.: 301425 Cz (Matura 89/1)

 1. Kiełbasa, Andrzej

MATURA z matematyki : poziom podstawowy i rozszerzony. Cz. II / Andrzej Kiełbasa, Piotr Łukasiewicz. - Warszawa : Wydaw. "2000", 2006. Sygn.: 301425 Cz (Matura 89/2)

 1. Knysz, Tadeusz

MATEMATYKA : co trzeba umieć w szkole średniej : analiza umiejętności i wymagań / pod red. Tadeusz Knysz ; oprac. zespół Elżbieta Baczyńska [i in.]. - Opole : "Nowik", 2001. Sygn.: 274648, 281416

 1. Ludwikowska, Małgorzata

MATEMATYKA : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Małgorzata Ludwikowska, Marcin Krawczyk. - Gdynia : "Operon", 2005. Sygn.: 296188 Cz (Matura/57)

 1. Ludwikowska, Małgorzata

MATEMATYKA : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Małgorzata Ludwikowska, Marcin Krawczyk. - Gdynia : "Operon", 2005. Sygn.: 296181 Cz (Matura/56)

 1. Ludwikowski, Piotr

MATEMATYKA : tematy maturalne : zbiór zadań i arkusze egzaminacyjne / Piotr Ludwikowski [i in.]. - Kraków : "Omega", 2001. Sygn.: 274990

 1. Łączyńska, Urszula

MATURA z matematyki : zestawy zadań / Urszula Łączyńska. - Warszawa : "Rea", 2002. Sygn.: 286854

Majchrowski, Marian

VADEMECUM maturzysty : matematyka : przygotowanie do matury i egzaminów testowych / [red. meryt.] Marian Majchrowski. - Warszawa : "Lynx-SFT", 2000. Sygn.: 273786

 1. MATEMATYKA 2006 r. : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi i komentarze / [Centralna Komisja Egzaminacyjna]. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro, 2006. Sygn.: 303287 Cz (Matura 101)
 2. MATURA : matematyka : oryginalne arkusze egzaminacyjne : gotowe rozwiązania - klucze, doskonały trening przed maturą, najnowsze informacje o maturze / [Centralna Komisja Egzaminacyjna]. - Kraków : "Greg", [2006]. Sygn.: 303239 Cz (Matura 95)
 3. MATURA 2002 : przedmioty obowiązkowe : język polski i matematyka / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : "Tutor", [2001?]. Sygn.: 274944
 4. OSIĄGNIĘCIA maturzystów w roku 2007 : komentarz do zadań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007 / [wstęp i red. Katarzyna Lisowska i in.]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2007. Sygn.: 307014 Cz (Matura 105), 307015
 5. Piekarczyk, Beata

MATEMATYKA / Beata Piekarczyk ; [konsultacja merytoryczna Ewa Artymiuk]. - Kraków : "Greg", [2005]. Sygn.: 303249

 1. Piórek, Katarzyna

MATURA z matematyki 2002 : zbiór zadań przygotowujący do nowej matury / Katarzyna Piórek, Jacek Dymel, Elżbieta Brodzik. - Kraków : "Idea", 2001. Sygn.: 277746

 1. Prejbisz, Piotr

MATURA 2002 : testy : przedmioty obowiązkowe : język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski : praca zbiorowa / red. Piotr Prejbisz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Sygn.: 272689 Cz (Ped. 2988)

 1. Skoracki, Klaudiusz

PASZPORT maturzysty : matematyka przed maturą / Klaudiusz Skoracki. - Warszawa : "RM", cop. 2000. Sygn.: 272723

 1. Skórnik, Krystyna

MATEMATYKA : zestawy zadań przygotowujących do matury i egzaminów na studia / Krystyna Skórnik, Renata Sucharek , Teodor Paliczka . - Katowice : "Videograf II", 2002. Sygn.: 280363

 1. Smólski, Adam

MATEMATYKA : księga maturzysty / Adam Smólski. - Warszawa : "Muza SA", 2000. Sygn.: 266386

 1. SYLLABUS z matematyki 2002 / Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. Sygn.: 269189 - 269190, 276180 - 276181
 2. Świda, Elżbieta

MATEMATYKA : zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze egzamniacyjne / Elżbieta Świda, Krzysztof Kłaczkow, Agnieszka Winsztal. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2004. Sygn.: 292049 Cz (Matura/34)

 1. Treliński, Gustaw

MATURA w kieszeni : zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami. T. 2 / Gustaw Treliński, Jan Górowski, Adam Łomnicki. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000. Sygn.: 278637

 1. Treliński, Gustaw

MATURA w kieszeni : zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami. T. 1 / Gustaw Treliński, Jan Górowski, Adam Łomnicki. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000. Sygn.: 278637

 1. Uryga, Jacek

NOWA matura : matematyka : rozwiązywanie zadań : zasady nowej matury z matematyki, kryteria oceniania, różne działy matematyki, kilkaset przykładowych zadań krok po kroku, wzory, definicje, rysunki : poziom podstwowy i rozszerzony / Jacek Uryga. - Bielsko-Biała : "Park", 2004. Sygn.: 299183 Cz (Matura 74)

 1. Vosicky, Zdenek

MATEMATYKA : matura, egzamin wstępny / Zdenek Vosicky. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i S-ka, [2000?]. Sygn.: 273646

 1. Werychowski, Klaudiusz

MATURA z matematyki 2002 / Klaudiusz Werychowski, Janina Nakonieczna. - [Warszawa] : "Plus", 2001. Sygn.: 277647, 277973

 1. Zając-Nowakowa, Helena

MATEMATYKA : zagadnienia do egzaminu maturalnego / [aut.] Helena Zając-Nowakowa. - Warszawa : "Plus", 2000. Sygn.: 272197

 

Artykuły:

 

1.          Jak być może / Bolesław Niemierko // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 32-34

2.          Jeszcze o maturze : czy matura wymusza zmianę nauczania? / Agnieszka Orzeszek. // Matematyka. - [R.] 59, nr 1 (2006), s. 29-31

3.          Jeszcze o maturze 2007 / Zofia Leszczyńska. // Matematyka. - [R.] 60, nr 7 (2007), s. 407-408

4.          Matura 2006 - było łatwiej? / Jan Kraszewski. // Matematyka. - [R.] 59, nr 7 (2006), s. 16-23

5.          Matura 2007 - znów zmiany / Wioletta Kowalska, Jan Kraszewski, Magdalena Nowak // Matematyka. - [R.] 60, nr 7 (2007), s. 400-406

6.          Sprzeciw wobec takiej matury / Jacek Bagiński, Ewa Dudek, Grażyna Komarzyniec, Teresa Markiewicz, Andrzej Pfeifer. // Matematyka. - [R.] 58, nr 6 (2005), s. 52-54

7.          Strategia sukcesu na maturze / Katarzyna Dymek-Nowak, Zofia Golińska, Jolanta Karpierz, Agata Przężak, Anna Superson, Grażyna Szuba. // Matematyka. - [R.] 58, nr 5 (2005), s. 30-33

8.          W obronie matury 2005 / Tadeusz Rams. // Matematyka. - [R.] 59, nr 1 (2006), s. 32-35

9.          Źle się stało : (Matura '05) / Agnieszka Wojciechowska. // Matematyka. - [R.] 58, nr 4 (2005), s. 16-20

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony