Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Gustaw Herling-Grudziński : bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

 KSIĄŻKI

 

1.    BIELSKA-KRAWCZYK, JOANNA

Między widzialnym a niewidzialnym: widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Bielska-Krawczyk. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2004. (Modernizm w Polsce: studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną; t. 2). Sygn.: 298377

2.    BIEŃKOWSKA, EWA

Pisarz i los: o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ewa Bieńkowska. - Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2002. Sygn.: 287479

3.    BŁOŃSKI, WALDEMAR

Od Norwida do Herlinga Grudzińskiego. T. 1 i T. 2: wybór opowiadań i opracowanie metodyczne wraz z Ojca Świętego Jana Pawła II „Listem do artystów” / Waldemar Błoński; słowo wstępne ks. bpa Józef Zawitkowski. - Warszawa: „Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski”, 1999. Sygn.: 265128

4.    BOLECKI, WŁODZIMIERZ

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - [Wyd. 3 zm. i rozszerz.]. - Kraków: „Universitas”, 2007. Sygn.: 306290

5.    BOLECKI, WŁODZIMIERZ

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1994. (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929; 78) Sygn.: 241826 – 241827

6.    BOLECKI, WŁODZIMIERZ

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1997. (Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929; 78) Sygn.: 250765 M

7.    BORKOWSKA, GRAŻYNA

Gustaw Herling-Grudziński / [wstęp] Grażyna Borkowska; [Übers. Alicja Rosenau]. Kraków: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska, 2000

8.    Człowiek w świecie...: książka zbiorowa / pod red. Mariusz Chołody [i in.]. - Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2006. Człowiek w świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aneta Piechowiak. Sygn.: 302554

9.    DĄBROWSKA, JADWIGA

„Inny świat” - Gustaw Herling-Grudziński / oprac. Jadwiga Dąbrowska. Białystok: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa”; Bielsk Podlaski: Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość”, 1991

10.    DURLIK, ELŻBIETA

Gustaw Herling-Grudziński: zestawienie bibliograficzne / [oprac. Elżbieta Durlik]; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Kielce: WBP. DI-B, 1991

11.    FRANASZEK, ANNA

Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego: wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999 / Anna Franaszek; Instytut Książki i Czytelnictwa. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2006

12.    Gustavus Herling-Grudziński - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis: 20 V 1991/red. Maria Jankowska. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1992

13.    Gustaw Herling Grudziński doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / red. Halina Kosienkowska. - Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1997. Sygn.: 261215

14.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

„Inny świat”: zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2000. Sygn.: 268119

15.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Rozmowy w Neapolu / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki; rozmowy przeprowadził, oprac. i przygotował do druku Włodzimierz Bolecki. - Warszawa: „Szpak”, 2000. Sygn.: 269813

16.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Dziennik pisany nocą / Gustaw Herling-Grudziński; wyboru dokonał Henryk Chłystowski - Warszawa: „Czytelnik”, 2001.Sygn.: 276436

17.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Dziennik pisany nocą 1993-1996 / Gustaw Herling-Grudziński; [posł. i nota o aut.] Zdzisław Kudelski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1998. Sygn.: 258220

18.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Eseje / Gustaw Herling-Grudziński; wyboru dokonał Tomasz Burek - Warszawa: „Czytelnik”, 2001. Sygn.: 276436

19.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Herling-Grudziński i krytycy: antologia tekstów / wybór i oprac. Zdzisław Kudelski - Lublin: Press publica, 1997. Sygn.: 252237

20.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński; oprac. i przygot. tekstu do druku Włodzimierz Bolecki. - Kraków: Wydaw. Literackie, 2000. Sygn.: 267618, 269081

21.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAWO

Opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński; wyboru dokonał Zdzisław Kudelski; przedmową opatrzył Tomasz Burek - Warszawa: „Czytelnik”, 2001. Sygn.: 276436

22.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Pod światło / Gustaw Herling-Grudziński, Titti Marrone; posłowie Sergio Romano; przeł. [z wł.] Stanisław Kasprzysiak. - Kraków: Baran i Suszczyński, 1998. Sygn.: 256337, 286913, 266504

23.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Rozmowy w Dragonei / Gustaw Herling-Grudziński; rozmowy przeprowadził, oprac. i przygot. do dr. Włodzimierz Bolecki;. - Warszawa: „Szpak”, 1997. Sygn.: 251985

24.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Skrzydła ołtarza: opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński. - [Wyd. 4]. - Warszawa: „Czytelnik”, 2001. Sygn.: 274750

25.    HERLING-GRUDZIŃSKI, GUSTAW

Upiory rewolucji / Gustaw Herling-Grudziński. - Lublin: UMCS, 1999. Sygn.: 265575

26.    KARPIŃSKI, WOJCIECH

Książki zbójeckie / Wojciech Karpiński. - Wyd. 2 rozsz.. - Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Sygn.: 282352

27.    KOSAKOWSKA, IGA

Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat: streszczenie, omówienie, cytaty / oprac. Iga Kosakowska. Białystok: KAW-B, 1997

28.    KUDELSKI, ZDZISŁAW

Studia o Herlingu-Grudzińskim: twórczość, recepcja, biografia / Zdzisław Kudelski; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Katedra Polskiej Literatury Współczesnej KUL. - Lublin: TNKUL. Wydaw., 1998. Sygn.: 281274

29.    KUDELSKI, ZDZISŁAW

Herling-Grudziński i krytycy: antologia tekstów / wybór i oprac. Zdzisław Kudelski.Warszawa: „Presspublica”; Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Sygn.: 252237

30.    KUDELSKI, ZDZISŁAW

Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego: katalog wystawy w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie / [tekst i wybór materiałów Zdzisław Kudelski]. Lublin: Muzeum Lubelskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. Sygn.: 243640

31.    LEMENTOWICZ, URSZULA

„Inny” świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lamentowicz. - Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2000. Sygn.: 267411

32.    LIPIEC, ZOFIA

Gustaw Herling - Grudziński „Inny świat” oraz Opowiadania - Wieża, Most, Drugie przejście / oprac. Zofia Lipiec. - Radom: „Ston I”, cop.1994. Sygn.: 247590

33.    Literaturoznawstwo / pod red. Joanna Ślósarska. - Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. „Nie można żyć bez nadziei” (Gruzy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Arkadiusz Morawiec. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ISSN 1505-8441; Nr 5 (10) 2000). Sygn.: 268172 - 268173, 298634 – 298635

34.    Literaturoznawstwo / pod red. Joanna Ślósarska; [aut.] Renata Jagodzińska [i in.]. - Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001.Szałamow według Herlinga-Grudzińskiego (uwagi na marginesie Piętna) / Arkadiusz Morawiec. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ISSN 1505-8441; Nr 6 (19) (2001). Sygn.: 268172 - 268173, 298645

35.    ŁĘCKA, GABRIELA

Salon literacki / z polskimi pisarzami rozmawia Gabriela Łęcka. - Warszawa: Wydaw. W.A.B., 2000. Sygn.: 265366

36.    MALINOWSKA, KATARZYNA

Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Katarzyna Malinowska. - Kraków: „Universitas”, 2006. Sygn.: 303946

37.    MORAWIEC, ARKADIUSZ

Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: autentyzm - dyskursywność - paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. - Kraków: „Universitas”, 2000. Sygn.: 271123

38.    NASIŁOWSKA, ANNA

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Nasiłowska. Warszawa: „Patria”, 1994

39.    O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. [Cz. 3], W osiemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza / pod red. Jan Pacławski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. - Kielce: WSP, 1999. Sygn.: 240240

40.    O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. [Cz.] 2, Materiały z sesji / pod red. Irena Furnal; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. - Kielce: WSP, 1995. Sygn.: 240240 – 240241

41.    O Gustawie Herlingu-Grudzińskim: materiały z sesji [naukowej Gustaw Herling-Grudziński - pisarz i dzieło, Kielce 25-27 września 1991] / pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. Kielce: WSP. IFP, 1992

42.    PASZEK, JERZY

Gustaw Herling-Grudziński / Jerzy Paszek. - Katowice: „Śląsk”, 1992

43.    SIUDA, MARIA MAŁGORZATA

Gustaw Herling-Grudziński: bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze / oprac. Maria M. Siuda; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. Kielce: PBW, 1991

44.    SUCHARSKI, TADEUSZ

Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego / Tadeusz Sucharski. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Sygn.: 282131

45.    TOMASZEWSKI, FELIKS

„Światy” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: opowiadania / Feliks Tomaszewski. Gdańsk: Wydaw. Marek Rożak, 1994

 

ARTYKUŁY

 

1.      „Biała noc miłości” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – „wędrówki po tekstach” / Ewa Jaskółowa -Streszcz. w jęz. ang. fr. // Język Artystyczny.-T. 11.-2001, s. 113-124

 2.      „Madrygał żałobny” / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Kwartalnik Artystyczny.-2000 nr 1 s. 32-44

 3.      „Nie jestem nihilistą...” / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Konrad Witold Tatarowski // Tygiel Kultury.-2000 nr 7/9 s. 82-86

 4.      „Święty Smok” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: w poszukiwaniu metafizycznego uzasadnienia / Anna Wolska.-Streszcz. w jęz. niem. // Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litterania Polonica.-[Z.] 5.-2002, s. 221-230

 5.      „Wierzę w posłannictwo pisarza” / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Leszek Szaruga // Pogranicza .-1996, Nr 2, s. 6-16

 6.      Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Danuta Ostaszewska .-Streszcza. W jęz. ang. afr. // Język Artystyczny -T. 11.- 2001, s. 13-28

 7.      Apokaliptyczny tryptyk Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leonid Malcev; tł. z ros. Jolanta Aulak -Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Humanistyczny.-2003, nr 2, s. 75-83

 8.      Biała noc miłości / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 1999.-Rec. Krystyna Kralkowska-Gątkowska // Śląsk.-2002 nr 3 s. 72;Rec. Maria Cyranowicz // Kwartalnik Artystyczny.-2000 nr 2 s. 212-214;Rec. Mieczysław Orski // Przegląd Powszechny.-2000 nr 9 s. 289-292

 9.      Bóg Herlinga-Grudzińskiego / Grzegorz Górny. // Fronda. – 2004, nr 34, s. 20-21

 10.   Choroba i cierpienie u Herlinga-Grudzińskiego / Wawrzyniec Ciesielski // Więź.-2000, nr 3, s. 106-114

 11.   Chrześcijaństwo to nie tylko dusze / Henryk Seweryniak // Więź.-2000 nr 6 s. 50-56

 12.   Cierpienie w „Dziadach” i „Innym świecie” / Maria Firut // Polonistyka.-1998, nr 7, s. 459-463

 13.   Cmentarz Południa / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki // Więź.-1997, nr 3, s. 89-96

 14.   Controluce / Gustaw Herling-Grudziński, Titti Marrone.-Napoli, 1995.-Rec. Monika Woźniak // Dekada Literacka.-1996, nr 7/8, s. 15

 15.   Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998?” / Ewa Pietruszka // Warsztaty Polonistyczne.-1997, nr 2, s. 23-27

 16.   Dalle letture italiane di G. Herling-Grudziński: Ignazio Silone / Andrzej Zieliński.-Streszcz. w jęz. pol. // Acta Universitatis Wratislaviensia Romanica-1996, nr 41, s. 509-523

 17.   Dawać świadectwo - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskurs aksjologiczny / Romualda Piętkowa -Streszcz. w jęz. ang. fr. // Język Artystyczny -T. 11.- 2001, s. 47-59

 18.   Don Ildebrando / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 1997.-Rec. Ewa Piechocka // Kwartalnik Artystyczny.-1997 nr 4 s. 243-244; Rec. Joanna Bielska-Krawczyk // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki-1998 nr 11 s. 148-152; Rec. Krzysztof Uniłowski // Fa-Art.-1997 nr 2/3 s. 98-100

 19.   Dotknięcie Zła: demonologia Gustawa Herlinga Grudzińskiego / Tadeusz Błażejewski. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - T. 4 (2005), s. 51-64

 20.   Dzieło otwarte mistrza z Neapolu / Eugeniusz Kabatc.-Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny.-2001, nr 2, s. 200-210

 21.   Dziennik pisany nocą / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 2001.-Rec. Tomasz Romanowicz // Nowe Książki.-2001, nr 10, s. 26-27; Rec. Anna Łukowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I.-Vol. 19.-1994, s. 174-178; Rec. Andrzej Stanisław Kowalczyk // Nowe Książki.-1999, nr 11, s. 29-30

 22.   Dzisiaj podejrzewam, że Herling-Grudziński był przeciwny / Józef Hen; rozm. przepr. Monika Gwiazda // Plama.-2001, nr 1, s. 40-49

 23.   Egzorcyzmy i zło / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Odra.-1997, nr 5, s. 33-37

 24.   Epitet w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Artur Rejter.-Streszcz. w jęz. ang. fr. // Język Artystyczny.-T. 11.-2001, s. 92-109

 25.   Eseje / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 2001.-Rec. Tomasz Romanowicz // Nowe Książki.-2001, nr 9, s. 19

 26.   Fingowanie czy asertywność? - w „Błogosławionej, świętej” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Marta Bolińska. // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. – 2005,nr 5, s. 5-19

 27.   Godzina cieni / Gustaw Herling-Grudziński.-Krak., 1996.-Rec. Sławomir Buryła // Kresy.-1996 nr 4 s. 157-160

 28.   Gorący oddech pustyni / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 1997.-Rec. Sergiusz Sterna-Wachowiak // Nowe Książki.-1997 nr 8 s. 21-22; Rec. Joanna Bielska-Krawczyk // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki-1998 nr 11 s. 148-152; Rec. Arkadiusz Morawiec // Znak.-1998 nr 12 s. 136-141

 29.   Gustaw Herling-Grudziński - członek honorowy Towarzystwa: przem. / Zdzisław Libera // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.-1994,nr 29, s. 149-153

 30.   Gustaw Herling-Grudziński - in memoriam / Irena Grudzińska-Gross // Res Publika Nowa.-2000, nr 9, s. 104-106

 31.   Gustaw Herling-Grudziński - pod słońcem samotności / Elżbieta Morawiec // Arcana.-2000, nr 4, s. 119-124

 32.   Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) - Perseusz końca wieku / Piotr Skórzyński.-Subiektywny leksykon pisarzy XX wieku // Topos.-2002, nr 4/5, s. 172-182

 33.   Gustaw Herling-Grudziński: nekr. / Jan Józef Szczepański // Rocznik Otwocki.-T. 5.-2000, s. 242-243

 34.   Gustaw Herling-Grudziński: oblicza milczenia / Stanisław Danecki // Tytuł.-1998, nr 1, s. 127-163

 35.   Gustaw Herling-Grudziński i Stefan Żółkiewski: zestawienie i przeciwstawienie / Tomasz Burek // Arcana -2003, nr 2, s. 144-158

 36.   Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska / Andrzej Zieliński // Przegląd Humanistyczny.-1995, nr 2, s. 11-41

 37.   Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przypowieści o „Tajemnicy” / Krystyna Pietrych // Tygiel Kultury.-1998, nr 1/2, s. 60-64

 38.   Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z prywatną ojczyzną / Maria Gołębiewska // Polonistyka.-1998, nr 5, s. 269-271

 39.   Herling - współczesny tradycjonalista / Marta Wyka, Jerzy Jarzębski; rozm. przepr. Marcin Baran // Dekada Literacka.-1999, nr 5/6, s. 2-4

 40.   Herling, Einaudi i tajemnica przedmowy: fragm. / Paolo Mieli; tł. z wł. Paweł Bravo // Przegląd Polityczny.-1999, nr 42, s. 62-63

 41.   Herling, Hercen, Szestow... / Grzegorz Przebinda // Znak.-1997, nr 8, s. 84-90

 42.   Herlinga-Grudzińskiego opowieść teatralna / Lech Sokół // Dialog.-2000, nr 6, s. 158-164

 43.   Herlinga-Grudzińskiego spór z Borowskim wokół koncepcji rzeczywistości koncentracyjnej / Sławomir Buryła // Ruch Literacki.-1998, z. 1, s. 65-81

 44.   Herling-Grudziński - obecność antymanichejczyka / Wojciech Kaliszewski // Więź.-1997, nr 11, s. 73-81

 45.   Herling-Grudziński a zakazy: na podstawie opowiadania „Cmentarz Południa” / Anna Kałuża.-Streszcz. w jęz. ang. fr. // Język Artystyczny.-T. 11.-2001, s. 140-154

 46.   Herling-Grudziński i krytycy: antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kudelski.-Warsz., 1997.-Rec. Piotr Szewc // Nowe Książki.-1997, nr 8, s. 20-21

 47.   Herling-Grudziński i Włochy / Francesco M. Cataluccio; tł. Jerzy Uszyński // Zeszyty Literackie.-1997, nr 3, s. 149-152

 48.   Herling-Grudziński, jakiego poznałem / Aleksander Wilkoń // Język Artystyczny.-T. 11.-2001 s. 7-10

 49.   Herling-Grudziński o Andrzejewskim / Janusz Detka // Studia Kieleckie., Seria Filologiczna .-2000, nr 2, s. 81-90

 50.   Historia neapolitańskiego mostu: („Most” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Radosław Borzęcki // Akcent.-1997, nr 1, s. 77-84

 51.   Infernalne oblicze Barabasza / Tadeusz Błażejewski // Studia Słowianoznawcze.-T. 3.-2002, s. 183-192

 52.   Jak powstają opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński; rozm? przepr. Włodzimierz Bolecki // Kresy.-2000 nr 1 s. 50-65

 53.   Jubileusz, Rok Święty / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Więź.-2000 nr 6 s. 36-49

 54.   Kapuściński i Herling / Marta Herling ; tł. Halina Kralowa. // Zeszyty Literackie. - R. 25, 2007, nr 1, s. 112-113

 55.   Kaspar Traussig czyta Kanta / Jacek Wojtysiak. // Znak. - R. 56, nr 12 (2004), s. 111-116

 56.   Kategoria dyskursywności w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Arkadiusz Morawiec.-Streszcz. w jęz. ang. // Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka-T. 7.-2000, s. 205-228

 57.   Kolorowe pisanie : („paleta” Herlinga-Grudzińskiego) / Joanna Krawczyk-Bielska.. Streszcz. w jęz. ang. / Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 61 (2005), s. 175-194

 58.   Krytycy krajowi o Herlingu-Grudzińskim: (obieg oficjalny 1945-1988) / Zdzisław Kudelski.-Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Humanistyczny.-1998, z. 1 Spec., s. 527-547

 59.   Lekcja wygnania: Miłosz, Herling-Grudziński / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie-1999, nr 3, s. 99-105

 60.   List z Niewierzyna / Jaxa Mayer // Teatr.-2000 nr 9 s. 71-72

 61.   Ludzie polskiej książki / oprac. Barbara Petrozolin-Skowrońska, Katarzyna Tischner // Wydawca.-2000, nr 10, s. 22-25

 62.   Malarska poetyka niewidzialnego / Magdalena Rembowska-Płuciennik. // Teksty Drugie. - 2005, nr 6, s. 95-100

 63.   Martwy Chrystus [fragm.] / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Arkusz.-2000 nr 4 s. 12

 64.   Miejsce Herlinga (1919-2000) [nekr.] / Jerzy Paszek // Śląsk.-2000, nr 8, s. 9

 65.   Między wywiadem a autobiografią - o „Najkrótszym przewodniku po sobie samym” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Małgorzata Kita.-Streszcz. w jęz. ang. fr. // Język Artystyczny.-T. 11.-2001, s. 60-73

 66.   Miłość w Wenecji / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki // Zeszyty Literackie.-1997, nr 2, s. 81-91

 67.   Mistycyzm w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Bielska-Krawczyk.-Streszcz. w jęz. ang. // Acta UNC, Filologia Polska.-Z. 59.-2003, s. 85-104

 68.   Moje „podwójne życie pisarza” / Gustaw Herling-Grudziński // Alma Mater -Nr 22.-(2000) s. 10-11

 69.   98.Most / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki // Arkusz.-1997, nr 3, s. 3

 70.   Motywy biblijne w „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Paweł Winiewski // Studia Kieleckie, Seria Filologiczna.-2000,nr 2, s. 49-55

 71.   Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński.-Krak., 2000.-Rec. Mieczysław Orski // Przegląd Powszechny.-2000, nr 9, s. 289-292; Rec. Andrzej Bąkowski // Palestra.-2000, nr 9/10, s. 62-63

 72.   Nekrologi filozofów / Gustaw Herling-Grudziński; Rozom. przepr. Włodzimierz Bolecki // Teksty Drugie.-1996, nr 6, s. 132-154

 73.   Nie wieszajcie strzelby na ścianie / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Dialog.-2000 nr 6 s. 146-157

 74.   Nieobecność mitu / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Opcje.-1995, nr 3, s. 13-15

75.   Niestety, istnieje fatum... / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Teatr.-1997, nr 1, s. 49-56

 76.   Nieznana rozprawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Adam Fitas // Pamiętnik Literacki.-2003, z. 3, s. 167-192

 77.     O Herlingu-Grudzińskim w „drugim obiegu” [fragm. pracy] / Zdzisław Kudelski // Archiwum Emigracji.-1998, z. 1, s. 53-60

 78.     O Herlingu-Grudzińskim Włodzimierza Boleckiego / Paweł Panas Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2007, nr 1/2, s. 98-105

 79.     O Herlingu-Grudzińskim, inteligencji i poezji / Leszek Szaruga // Przegląd Polityczny.-2000, nr 45, s. 126-133

 80.     O malarstwie / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Kresy.-1997, Nr 1, s. 69-81

 81.     O niektórych aspektach poznawczych opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskigo / Aleksander Madyda // Fraza.-2000, nr 3, s. 126-135

 82.     O Polsce, o polityce, o Papieżu i o Rosji: ostatnia rozmowa „Więzi” z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / rozm. przepr. Cezary Gawryś, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Wojciech Wieczorek, Andrzej Friszke, Zbigniew Nosowski, Wojciech Kaliszewski // Więź.-2000 nr 10 s. 25-39

 83.     O wielkiej ucieczce Tołstoja / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Odra.-2000 nr 6 s. 60-67

 84.     Od konkretu do mitu: obraz stron rodzinnych w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anita Borawska // Zeszyty Naukowe WSP Olszt., Prace Filologiczne-Z. 1.-1995, s. 165-175

 85.     Odpowiedzialność literatury / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Basil Kerski // Przegląd Polityczny.-Nr 45.-2000 s. 14-16

 86.     Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: (podstawowe zagadnienia genologiczne) / Arkadiusz Morawiec.-Streszcz. w jęz. ang. // Zagadnienia Rodzajów Literackich-1999, z. 1/2, s. 125-139

 87.     Ostatnie słowa / Sławomir Iwasiów. // Pogranicza. - 2007, nr 1, s. 91-93

 88.     Pięć dialogów / Gustaw Herling-Grudziński, Józef Życiński.-Warsz., 1999.-Rec. Andrzej Wolan // Dziś.-2000, nr 6, s. 121-128; Rec. Jerzy Wocial // Nowe Książki-2000, nr 2, s. 60-61

 89.     Pisarz i los - recenzja / Marcin Lul // Pamiętnik Literacki. - R. 95, z. 4 (2004), s. 228-236; Rec. Arkadiusz Morawiec // Nowe Książki-2003, nr 9, s. 46-47; Rec. Jan Sochoń // Więź.-2003, nr 8/9, s. 151-154

 90.     Pisarze są dalej odpowiedzialni... / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Zdzisław Kudelski // Kresy.-1997, nr 1, s. 41-49

 91.     Pod światło / Gustaw Herling-Grudziński, Titti Marrone.-Krak., 1998.-Rec. Joanna Bielska-Krawczyk // Nowe Książki-1998 nr 7 s. 19

 92.     Podróż do Burmy: dziennik / Gustaw Herling-Grudziński.-Krak., 1999.-Rec. Marta Wyka // Nowe Książki-1999, nr 9, s. 19; Rec. Justyna Gładyś // Dekada Literacka-1999, nr 11/12, s. 18-19

 93.     Podróż do piekieł: na marginesie lektury „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Marek Walczak // Studia Paradyskie.-T. 3.-1993, s. 177-190

 94.     Podzwonne dla dzwonnika / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 2000.-Rec. Robert Ostaszewski // Fa-Art.-2000 nr 3 s. 70-71; Rec. Piotr Śliwiński // Nowe Książki-2000 nr 6 s. 57

 95.     Polemika z recenzją książki „Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” / Arkadiusz Morawiec // Pamiętnik Literacki -2003, z. 1, s. 251-256

 96.     Pomiędzy przestrzenią piękna a cierpieniem - wokół opowiadań włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Achtelik. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. – 2005, nr 9, s. 135-142

 97.     Portret krytyka bezkompromisowego: Gustaw Herling-Grudziński wobec powojennej literatury polskiej 1945-1951 / Arkadiusz Bagłajewski // Kresy.-1997, nr 1, s. 50-59

 98.     Portret wenecki / Gustaw Herling-Grudziński.-Lub., 1995.-Rec. Arkadiusz Bagłajewski // Kresy.-1995 nr 4 s. 219-222; Rec. Antoni Bojańczyk // Palestra.-1996 nr 3/4 s. 218-219; Rec. Sławomir Buryła // Opcje.-1996 nr 2 s. 112-113

 99.     Postaci biblijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Marcin Lul // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – 2005, nr 4, s. 173-187

 100.       Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Włodzimierz Bolecki // Znak.-1997, nr 2, s. 96-101

 101.       Przeszłość, która dzieli / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Andrzej Morawski // Przegląd Polityczny-Nr 35.-(1997) s. 102-105, 107-108

 102.       Rozmowa spisana nocą / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Mirosław Wójcik // Akcent.-1999,, nr 2, 105, 107-108 s. 176-182

 103.       Rozmowy w Dragonei / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki.-Warsz., 1997.-Rec. Elżbieta Morawiec; Hanna Gosk // Nowe Książki-1997, nr 8, s. 18-20

 104.       Rozmowy w Neapolu / Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki.-Warsz., 2000.-Rec. Tadeusz Sucharski // Znak.-2001, nr 5, 0.-s. 150-154; Rec. Piotr Szewc // Nowe Książki.-2000, nr 10, s. 43-44; Rec. Jerzy Madejski // Pogranicza.-2000, nr 6, s. 112-115;

 105.       Sposoby przedstawiania sytuacji dialogowych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Mirosława Siuciak.-Streszcz. w jęz. ang. fr. // Język Artystyczny-T. 11.-2001, s. 74-91

 106.       Spotkanie z legendą [z taśmoteki Rozgłośni Polskiej RWE] / Konrad Witold Tatarowski // Tygiel Kultury-2000 nr 7/9 s. 81

 107.       Studia o Herlingu-Grudzińskim: twórczość, recepcja, biografia / Zdzisław Kudelski.-Lub., 1998.-Rec. Sławomir Buryła // Pamietnik Literacki.-2000, z. 4, s. 229-235; Rec. Justyna Gładyś // Dekada Literacka-1999, nr 7/8, s. 18-19; Rec. Magdalena Rembowska // Teksty Drugie.-2000, nr 1/2, s. 134-140

 108.       Sugestia autentyzmu (jako efekt stylizacji reportażowej) w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Arkadiusz Morawiec // Nowy Test.-2001, nr 1, s. 78-93

 109.       Szałamow według Herlinga-Grudzińskiego: (uwagi na marginesie „Piętna”) / Arkadiusz Morawiec.-Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe WSHE Łódź.-2001, nr 6, s. 33-47

 110.       Sześć medalionów; Srebrna szkatułka / Gustaw Herling-Grudziński.-Warsz., 1994.-Rec. Andrzej Litwornia // Arkusz.-1998,) [nr 4, 4.-s. 8-9

 111.       Sztuka patrzenia - wybrane teksty o malarstwie w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Pietrzak.-Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny-2001, nr 2, s. 211-217

 112.       Świat według Herlinga / Joanna Bielska-Krawczyk.-Streszcz. w jęz. ang. // Acta UNC, Filologia Polska.-Z. 52.-1999, s. 23-57

 113.       Traktat teologiczny: „Drugie Przyjście” Gustawa Herling-Grudzińskiego / Tadeusz Błażejewski.-Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne-Ser. 50.-1995, s. 313-334

 114.       Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w oczach krytyki emigracyjnej / Zdzisław Kudelski // Kresy.-1997, nr 1, s. 60-68

 115.       Unde malum? / Mieczysław Orski. // Przegląd Powszechny. - R. 124, nr 4 (2007), s. 138-140

 116.       Warszawa, Lwów i Grodno (1937-1940) / Gustaw Herling-Grudziński; oprac. Zdzisław Kudelski // Kresy.-2002, nr 2, s. 184-195

 117.       Wczesne lata warszawskie: Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) [nekr.] / Krzysztof Muszkowski // Archiwum Emigracji-Z. 3.-2000, s. 239-240

 118.       Widok z wieży: rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Elżbieta Sawicka.-Warsz., 1997.-Rec. Hanna Gosk // Nowe Książki-1997, nr 8, s. 19-20

 119.       Wieczne pogranicza / Gustaw Herling-Grudziński // Nowe Książki.-1995, nr 12, s. 10

 120.       Wybrane zagadnienia kompozycji opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Magdalena Rembowska.-Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatio Lodziensis, Folia Litterania Polonica.-Z. 4.-2001, s. 197-217

 121.       Wydestylować przypowieść / Andrzej Litwornia // Arkusz.-1996, nr 4, s. 5

 122.       Z archiwum mojego ojca / Marta Herling; tł. z wł. Jacek Moskwa. // Zeszyty Historyczne. - Z. 157 (2006), S. 3-1

 123.       Za co prawica kocha Herlinga-Grudzińskiego? / Katarzyna Nadana // Bez Dogmatu.-2001, nr 48, s. 26-27

 124.       Zbrodniarz i kobiety / Inga Iwasiów. // Nowe Książki. - 2007, nr 3, s. 57

 125.       Zło nie umarło / Gustaw Herling-Grudziński; rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Śląsk.-2000, nr 9, s. 20-21

 126.       Związki międzytekstowe w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: (rekonesans) / Magdalena Rembowska // Ruch Literacki-2000, z. 6, s. 661-680

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony