Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

MŁODOCIANE MATKI : bibliografia w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1. BIDZAN MARIOLA

Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. Kraków : „Impuls”, 2007. Sygn. 303728-303729

2. BIDZAN MARIOLA

Własne dziecko a wyobrażenie o nim u nastoletnich matek oraz u młodych pełnoletnich kobiet / Mariola Bidzan, Monika Redzińska. W: Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa. Kraków : „Impuls”, 2004 Sygn. 295555 Cz (Socj. 593) S.239-256

3. KUCHARSKI TOMASZ

Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczennic liceum ogólnokształcącego / Tomasz Kucharski, Magdalena Palkij. W: Środowisko – młodzież –zdrowie : pedagogiczne wymiary zagrożeń i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski [i in.]. Toruń : „Akapit”, 2007 Sygn. 305363 Cz (Ped. 3776), 307094 S.234-255

4. WIĘCŁAWSKA ANNA

Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2005. Sygn. 300190 Cz (Socj. 656)

5. WRÓBLEWSKA WIKTORIA

Nastoletnie matki w Polsce : studium demograficzne na podstawie badania "Ankieta Młodych Matek" z 1988 r. / Wiktoria Wróblewska. Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991

 

ARTYKUŁY

 

1.       Ciąża i macierzyństwo nastoletnich dziewcząt - problematyka diagnozy i prewencji / Alicja Skowrońska // Pampaedia 2004 nr 1 s. 215-231

2.       Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła R. 63 nr 3 (2007) s. 47-49

3.       Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman // Polityka Społeczna R. 34 nr 8 (2007) s. 54-59

4.       Niektóre cechy osobowości nastolatek oczekujących dziecka a ich więź z nienarodzonym dzieckiem / Mariola Bidzan, Monika Redzimska // Psychologia Rozwojowa T. 11 nr 3 (2006) s. 145-151

5.       Nieletnie macierzyństwo w perspektywie statystycznej i prawie polskim / Anna Więcławska // Paedag. Christ. 2003 t. 2 s. 187-190

6.       O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec // Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 2 s. 35-38 (Badania na terenie woj. Lubelskiego)

7.       Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska. CYTATA // Probl. Opiek.-Wychow. R. 46 nr 8 (2006) s. 47-48

8.       Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powodujące powstawanie tego zjawiska / Dorota Sidorczuk // Niepełnosprawn. i Rehab. 2002 nr 3 s. 58-70

9.       Przedwczesna ciąża : doniesienie z badań / Alicja Skowrońska // Rocznik Pedagogiczny T. 27 (2004) s. 375-380

10.   Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie / Anna Więcławska // Paedag. Christ. 2003 t. 1 s. 203-211

11.   Stowarzyszenie LATONA / Beata Banasiak-Parzych // Dziecko Krzywdzone 2007 nr 2 s. 193-194

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony