Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Adaptacje filmowe:
bibliografia w wyborze

KSIĄŻKI

 

1. ANALIZA

Analiza i interpretacja utworu filmowego w szkole / pod red. Henryka Depty. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1980 ("Noce i dnie", "Popiół i diament", "Wesele"

2. BUJNICKI TADEUSZ

Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2, Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1988

3. BYCZKOWSKI TYTUS

Stara baśń od kuchni : kiedy słońce było Bogiem / Tytus Byczkowski. -Poznań : "Rebis", 2003

4. CZAPLIŃSKI LESŁAW

W kręgu operowych mitów / Lesław Czapliński. Kraków : „Rabid”, 2003

5. Film w szkolnej edukacji humanistycznej / wybór i oprac. Ewelina Nurczyńska-Fidelska. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1993

6. FISHER JUDE

Władca Pierścieni : Drużyna Pierścienia : filmowe postacie i miejsca / Jude Fisher. - Warszawa : "Amber", 2001

7. FISHER JUDE

Władca Pierścieni : Dwie wieże : filmowe postacie i miejsca / Jude Fisher. - Warszawa : "Amber", 2002

8. FISHER JUDE

Władca Pierścieni : Powrót króla : filmowe postacie i miejsca / Jude Fisher. - Warszawa : "Amber", 2003

9. FRANKOWSKI JACEK

Ogniem i mieczem w karykaturze Jacka Frankowskiego / [oprac. graf. Jacek Frankowski]. - Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 1999

10. GROCHOWSKI WIESŁAW MARIA

Galopem przez "Ogniem i mieczem" / Wiesław Maria Grochowski. Warszawa : „Askon”, 1999

11. HABRYN ANNA

"Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią/ Anna Habryn. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1972

12. HELMAN ALICJA

Twórcza zdrada : filmowe adaptacje literatury / Alicja Helman. Poznań : „Ars Nova”, 1998

13. HOPFINGER MARYLA

Adaptacje filmowe utworów literackich : problemy teorii i interpretacji / Maryla Hopfinger. Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1974

Intermedialność / pod red. Romana Lewickiego, Ingeborg Ohnheiser. Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

14. IRVING JOHN

Moje filmowe perypetie : pamiętnik / John Irving. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

15. JACKIEWICZ ALEKSANDER

Historia literatury w moim kinie / Aleksander Jackiewicz. Warszawa : Wydaw. Artyst. i Film., 1974

16. JACKIEWICZ ALICJA

Moja filmoteka : literatura i teatr w filmie / Aleksander Jackiewicz. Warszawa : Wydaw. Art. i Film. 1989

17. KAŁUŻYŃSKI ZYGMUNT

Perły kina : leksykon filmowy na XXI wiek. T. 2, Ekranizacje literatury / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek. Michałów-Grabina : Instytut Wydaw. Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2005

18. KATAFIASZ OLGA

Próby wrażliwości : Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha / Olga Katafiasz. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2005

19. KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF

Diament odnaleziony w popiele / Krzysztof Kąkolewski. Wyd. 2. - Warszawa : "von borowiecky", 1998 ("Popiół i diament")

20. KIEŚLOWSKI KRZYSZTOF

Duże zwierzę : scenariusz na podstawie opowiadania Kazimierza Orłosia Wielbłąd / Krzysztof Kieślowski. - Kraków : "Znak", 2000

21. KOBLEWSKA JANINA

Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza Janina Koblewska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedał., 1974

22. KOŁODYŃSKI ANDRZEJ

Słownik adaptacji filmowych / [aut. Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski]. Bielsko-Biała : „Park”, cop. 2005

23. KOŁODYŃSKI ANDRZEJ

Słownik adaptacji filmowych / aut. Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag. ZNP, Bielsko-Biała : „Park”, cop. 2008

24. KOSECKA BARBARA

Lektury na ekranie czyli Mały leksykon adaptacji filmowych / Barbara Kosecka, Katarzyna Kubisiowska. Kraków : „Znak”, 1999

25. KULCZYCKA-SALONI JANINA

"Faraon" Bolesława Prusa / Janina Kulczycka_Saloni. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1967

26. KUŹNICKA JOANNA

Gry adaptacyjne we współczesnym kinie / Joanna Kuźnicka. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świetokrzyskiej, 2003

27. LUDWICKI KONRAD

Kino Marka Hłaski / Konrad Ludwicki. - Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2004

28. ŁUKASZEWICZ KRZYSZTOF Sto dni Hoffmana czyli Jak powstawało "Ogniem i mieczem" / Krzysztof Łukaszewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

29. MICZKA TADEUSZ

Wielka improwizacja filmowa - opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza - Lawa Tadeusza Konwickiego / Tadeusz Miczka. - Kielce : "Szumacher", 1992

30. Między powtórzeniem a innowacją : seryjność w kulturze / pod red. Alicji Kisielewskiej. Kraków : „Rabid”, 2004

31. NURCZYŃSKA-FIDELSKA EWELINA

Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy / Ewelina Nurczyńska-Fidelska. - Katowice : "Śląsk", 1998

32. OGNIEM I MIECZEM

Ogniem i mieczem : fenomen z pogranicza : materiały seminarium popularnonaukowego zorganizowanego przez Muzeum Kinematografii, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki w ramach programu promocyjnego Literatura na ekranie - filmowe adaptacje prozy Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem i inne tytuły, Łódź 29.09.1999 / pod red. Barbary Kurowskiej i Mieczysława Kuźmickiego. - Łódź : Muzeum Kinematografii, 2000

33. ORŁOWSKI WŁADYSŁAW

Z książki na ekran / Władysław Orłowski. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1974

34. PAN KLEKS

Pan Kleks na ekranie : przewodnik po filmach "Akademia Pana Kleksa" i "Podróże Pana Kleksa" / [aut. tekstów Janina Brzechwa [i in.]. - Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw., 1988

35. POLONIŚCI

Poloniści o filmie : [praca zbiorowa] / pod red. Marka Hendrykowskiego ; [aut. Edward Balcerzan i in.]. Poznań : WiS, 1997

36. SIBLEY BRIAN

Władca Pierścieni : jak powstała filmowa trylogia / Brian Sibley. - Warszawa : "Amber", 2002

37. SIBLEY BRIAN

Władca Pierścieni : przewodnik po filmie / Brian Sibley. - Warszawa : "Amber", 2001

38. SIENKIEWICZ

Sienkiewicz i film / pod red. Lecha Ludorowskiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce : KTN, 1998

39. SKRZYPCZAK PIOTR

Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku / Piotr Skrzypczak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004 (Lalka, Noce i dnie, Ziemia Obiecana)

40. ŚLESICKI WŁADYSŁAW TADEUSZ

Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy : notatki z filmowego planu / Władysław Ślesicki. [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik", 1986

41. ŚLÓSARZ ANNA

Lektury licealne a kino komercyjne: aksjologiczny wymiar edukacji filmowej / Anna Ślósarz. Kraków : Wydaw. i Poligrafia Zakonu Pijarów, cop. 2002

42. URBAŃCZYK ANDRZEJ

Wyspiański w krainie filmu / Andrzej Urbańczyk, Zbigniew Wyszyński. Kraków : Centrum Sztuki Filmowej. . : Krakowski Dom Kultury – „Pałac pod Baranami”, 1987

43. WAJDA ANDRZEJ

O filmowaniu prozy Iwaszkiewicza / Andrzej Wajda // W: Opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1985. - S.209-220

44. WESELIŃSKI ANDRZEJ

The modern novel and film / Andrzej Weseliński. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warsz. 1999

45. WIERZEWSKI WOJCIECH

Film i literatura. Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszewchniania Kultury, 1983

46. WOJCIEWSKI KRZYSZTOF

Quo vadis : chwila i wieczność : impresje z planu filmowego / Krzysztof Wojciewski. - Warszawa : Telekomunikacja Polska 2001

47. WOKÓŁ

Wokół problemów adaptacji filmowej : praca zbiorowa / pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej i Zbigniewa Batki ; [zespół aut. Alicja Helman i in.]. Łódź : Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, 1997

48.ŻEROMSKI

Żeromski na ekranie / [red. nauk. Jan Pacławski] ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce : KTN, 1997

49. ŻYBURTOWICZ ZENON

Ogniem i mieczem : portret filmu / Zenon Żyburtowicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

50. ŻYBURTOWICZ ZENON

Stara baśń : kiedy słońce było bogiem / Zenon Żyburtowicz portret filmu. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003

 

ARTYKUŁY

 

1.          "A śmierć odmiga się w stawie..." : "Panny z Wilka" Andrzeja Wajdy / Seweryn Kuśmierczyk // Twórczość 1998 nr 7 s. 53-75

2.          "Awantura o Basię" jako fabularny film przygodowy w kl. IV / Anna Marzec // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1980/81 z. 3 s.74-80

3.          "Baśń z tysiąca i drugiej nocy" czyli orientalne marzenie Jana Potockiego i Wojciecha Jerzego Hasa / Iwona Grodź // Kino 2004 nr 1 s. 64-67 (Ekranizacja powieści "Rękopis znaleziony w Saragossie")

4.          "Dziedziczka" Williama Wylera i "Plac Waszyngtona" Agnieszki Holland - dwie odmienne adaptacje powieści Henry'ego Jamesa / Sławomir Bobowski // Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit. Nr 42 (2003) s. 217-230

5.          "Grzechy dzieciństwa" jako adaptacja filmowa. Klasa VI / Anna Marzec // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1986/87 z. 3 s.324-332

6.          "Imię róży" - analiza filmowej "czynności tekstotwórczej" / Iwona Kolasińska // Stud. Filmozn. [T.] 19 (1998) s. 19-32

7.          "Krajobraz po bitwie" A. Wajdy - pogłębienie charakterystyki bohatera opowiadań obozowych T. Borowskiego / Zofia Ostaszewska // "Język Polski w Szkole Średniej" 1992/93 z. 3 s.37-81

8.          "Nie zmylił się mistrz taki" / Maria Janion, Małgorzata Dziewulska, Tomasz Łubieński, Tomasz Jastrun, Tadeusz Lubelski; rozm. przepr. Marian Stala // Tyg. Powsz. 1999 nr 42 dod. s. II-III

9.          "Ogniem i mieczem" - między historią a artystyczną wizją przeszłości / Marceli Kosman // Życie i Myśl 1999 nr 2 s. 65-76

10.       "Ogniem i mieczem" - powieść i film / Jolanta Juran // Bibl. Warm.-Mazur. 1999 nr 1/2 s. 75-79 (Zestawienie bibliograficzne)

11.       "Ogniem i mieczem", czyli polsko-ukraińskie "Przeminęło z wiatrem" / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Jerzy Wójcik // Rzeczpospolita 1997 nr 155 s. 28

12.       "Pan Tadeusz" : Mickiewicz na ekranie 70 lat temu / Jerzy Płażewski // Kino 1999 nr 10 s. 18-20

13.       "Pan Tadeusz" na wolności / Andrzej Wajda ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski // Tyg. Powsz. 1999 nr 42 dod. s. I,IV

14.       "Potulna" Dostojewskiego, "Łagodna" Bressona / Bronisława Stolarska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 96-109

15.       "Pożegnania" : z czym się żegna Wojciech Jerzy Has? / Wojciech Świdziński // Kwartalnik Filmowy. R. 29 nr 57/58 (2007) s. 65-72

16.       "Przedwiośnie" Andrzeja Wajdy : dzieje niezrealizowanego projektu / Tadeusz Lubelski. // Kwartalnik Filmowy R. 29 nr 57/58 (2007) s. 118-130

17.       "Ptaki" Tarjei Vesaasa i "Żywot Mateusza" Witolda Leszczyńskiego : problematyka adaptacji filmowej / Magdalena Szczucka // Kwart. Film. Nr 39/40 (2002) s. 151-163

18.       "Quo vadis" w drodze na ekrany / Kazimierz Sobolewski // Prz. Tyg. 2000 nr 11 s. 17

19.       "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją" Toma Stopparda : świat dopowiedzeń, cieni i niedopowiedzeń / Magdalena Łapińska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999), s. 210-224

20.       "Sanatorium Pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa : rola barw w koncepcji plastycznej filmu / Monika Kosteczko // Pam. Szt. Pięk. 2001 nr 1 s. 47-56

21.       "Tytus Andronikus" : teatr, film czy widowisko z wartości? / Hanna Mamzer // Prz. Bydg. R. 14 (2003) s. 19-30

22.       "Wesele" A. Wajdy / Zbigniew Wyszyński // "Język Polski w Szkole Średniej".  1988/89 z. 2 s.178-188

23.       "Wierna rzeka na ekranie / Janina Dietrich // "Polonistyka" 1988 nr 1 s.75-78

24.       "Zbójeckie" czy zabójcze? : z perspektywy historyka literatury o najnowszych ekranizacjach polskiej klasyki dziewiętnastowiecznej / Marian Ursel // Stud. Filmozn. [T.] 24 (2003) s. 39-51

25.       "Zmysły" - film Luchino Viscontiego, opowiadanie Camillo Boito / Joanna Wojnicka // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 63-77

26.       "Żniwa" i odzyskane szczęście : powieść zilustrowana czy przekodowana? / Leonid Heller // Blok Nr 2 (2003) s. 143-160

27.       ...Nad rzeką, której nie ma : filmowe adaptacje prozy Stanisława Czycza / Łukasz Maciejewski // Dekada Literacka R. 15 nr 2 (2005) s. 98-100

28.       A słońce było bogiem... / Alicja Cichowicz // Kino 2003 nr 7/8 s. 38 (Wystawa "Stara baśń - kiedy słońce było bogiem. Kulisy filmu" w Muzeum Kinematografii w Łodzi)

29.       Adaptacja czy inspiracja? : śladami kontekstów literackich "Truposza" / Elżbieta Wiącek // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 311-321 (Jim Jarmusch)

30.       Adaptacja filmowa literatury w dyskursie nauk humanistycznych / Joanna Kuźnicka // Stud. Mater. Polonist. T. 6 (2002) s. 227-252

31.       Adaptacja i problem autorstwa w kinie socrealistycznym / Piotr Zwierzchowski. -Fragm. książki // Kwartalnik Filmowy R. 26 nr 49/50 (2005) s. 78-103

32.       Adaptacja jako choroba przenoszona / Rafał Koschany // Polonistyka 2002 nr 7 s. 398-403

33.       Adaptacja tekstu literackiego dla potrzeb filmu / Jolanta Kowalczyk // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1992/93 z. 4 s.106-112

34.       Adaptacja telewizyjna dzieła literackiego (zarys problematyki) / Grażyna Stachówna // "Język Polski w Szkole Średniej" 1987/88 z. 3 s.323-327

35.       Adaptacje filmowe - pro i contra / Piotr R. Mazur // Cywilizacja Nr 9 (2004) s. 223-229

36.       Analiza i interpretacja filmu "Wesele" Andrzeja Wajdy / Janusz Plisiecki // Stud. Filmozn. T. 18 (1997) s. 125-133

37.       Animacja i filozofia : o adaptacji filmowej "13 bajek z królestwa Lailonii" Leszka Kołakowskiego / Katarzyna Mąka // Kwart. Film. Nr 43 (2003) s. 173-180

38.       Arcydramat na ekranie, czyli rzecz o "Lawie" w reżyserii t. Konwickiego / Anna Marzec // "Polonistyka" 1991 nr 5 s.331-336

39.       Atmosfera Dzikich Pól / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Małgorzata Dipont // Prz. Tyg. 1997 nr 13 s. 14 (O ekranizacji "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza)

40.       Bajka dla nieco starszych dzieci [korespondencja z Waszyngtonu ] / Tomasz Zalewski // Polityka 2002 nr 47 s. 98-99 (Premiera filmowej adaptacji bestselleru "Hary Potter i kamień filozoficzny")

41.       Ballada "Alcabon" Bolesława Leśmiana : scenariusz adaptacji filmowej : propozycja zajęć / Jolanta Sikora // Nowa Polszcz 1998 nr 2 s. 28-31 (Zajęcia w katowickim Pałacu Młodzieży)

42.       Bankowa inwestycja / Jolanta Skawrońska // Wprost 1999 nr 5 s. 90-92 (Realizacja filmu "Ogniem i mieczem")

43.       Bar wzięty! / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik // Polityka 1997 nr 12 s. 50, 52-53 (Ekranizacja "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza)

44.       Barbarzyński świat przełomu wieków / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Barbara Hollender // Rzeczpospolita 2000 nr 96 s. A9 (O ekranizacji "Quo vadis" H. Sienkiewicza)

45.       Baryka ma sto lat / Zdzisław Pietrasik // Polityka 2000 nr 48 s. 48-50 (Ekranizacja "Przedwiośnia" Żeromskiego)

46.       Bez żyrandola, czyli upiór na Smolnej / Grażyna Stachówna. // Dialog R. 51 nr 12 (2006) s. 185-193 (Leroux Gaston – Upiór Opery)

47.       Biedaczyna w szarym habicie / Krzysztof Zanussi ; rozm. przepr. Krzysztof Mikruta // Tyg. Powsz. 1997 nr 24 s. 15 (O filmie "Brat naszego Boga")

48.       Bienek filmowy / Jan F[ranciszek] Lewandowski // Śląsk 2003 nr 12 s. 51-53 (Filmowe adaptacje prozy Horsta Bienka)

49.       Bohaterowie i świat ich przeżyć w utworach i filmach okresu wojny i okupacji (klasa III) / Janina Solak // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1985/86 z. 3 s.63-70

50.       Byłem Raskolnikowem : rozmowa z twórcą animowanej "Zbrodni i kary" Piotrem Dumałą / rozm. przepr. Katarzyna Bielas // Gaz. Wybor. 2002 nr 38 s. 10

51.       Chanson triste : o "Pożegnaniach" Wojciecha Jerzego Hasa / Julia Michałowska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 237-243 (Stanisław Dygat)

52.       Cierpienia młodego Baryki / Filip Bajon ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita 2001 nr 41 s. A7 (Ekranizacja "Przedwiośnia")

53.       Co powie Lem : Solaris / Steven Soderbergh, James Cameron ; rozm. przepr. Wojciech Orliński // Gaz. Wybor. 2003 nr 37 dod. Duży Format nr 7 s. 8-11

54.       Co powie nam o nas Gombrowicz / Jan Jakub Kolski ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Kino 2002 nr 5 s. 13-15, 55 (O projekcie sfilmowania "Pornografii")

55.       Co to jest sztolcowszczyzna? : "Kilka dni z życia Obłomowa" Nikity Michałkowa / Łucja Demby // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 110-122

56.       Co z tym Fredrą? / Anna Tatarkiewicz. // Przegląd 2005 nr 1 s. 56-57

57.       Co za dużo, to niezdrowo? / Andrzej Kołodyński, Agnieszka Fulińska, Maciej Parowski, Wojtek Kałużyński, Michał Szklarski, Marek Gumkowski, Małgorzata Wieczorek // Nowa Fantast 2004 nr 5 s. 6-7 (Nagrody "Oscara" dla filmu "Władca Pierścieni: Powrót króla")

58.       Conan Barbarzyńca uczy historii : [filmy historyczne] / Grażyna Stachówna // Dialog 1995 nr 2 s.87-91

59.       Czekając na "Pianistę" / Anna Draniewicz // Kino 2001 nr 7/8 s. 4-7

60.       Czekoladoholicy / Katarzyna Długosz // Przegląd 2005 nr 36 s. 38-40 (Roald Dahl, Tim Burton)

61.       Człowiek z Afryki / Gavin Hood ; rozm. przepr. Iwona Cegiełkówna, Rafał Janc // Kino 2001 nr 3 s. 28-31 (O filmie "W pustyni i w puszczy")

62.       Człowiek zamaskowany, czyli tajemnice upiora opery / Grażyna Stachówna. // Studia Filmoznawcze [T.] 26 (2005) s. 21-34 (Leroux Gaston – Upiór Opery)

63.       Człowiek, cyborg, androgyne, Orlando / Magdalena Radkowska // Kwart. Film. Nr 31/32 (2000) s. 153-163 (Ekranizacja książki Virginii Woolf "Orlando")

64.       Czuję, że robię! / Sławomir Mizerski // Polityka 1997 nr 47 s. 116-120 (Ekranizacja "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza)

65.       Czy film zabije poemat? : "Pan Tadeusz" Wajdy pozbawia wyobraźni czytelników Mickiewicza / Tomasz Goban-Klas // Prz. Tyg 1999 nr 46 s. 16-17

66.       Czy gimnazjaliści dorośli do "Pana Tadeusza"? / Bogdan Mazur // Nowa Szk. 2000 nr 3 s. 20-23

67.       Czy kino boi się Virginii Woolf? / Anita Piotrowska // Kino 2003 nr 5 s. 17-20

68.       Czy warto dzisiaj czytać (i oglądać) Witkacego? : przed filmowym "Nienasyceniem" / Katarzyna Taras // Kino 2003 nr 11 s. 32-34,62

69.       Czym się różnią powieści i filmy? / Thomas Leitch ; tł. Karolina Bykowska // Studia Filmoznawcze [T.] 26 (2005) s. 249-258

70.       Czytanie z chmur / Piotr Dumała ; rozm. przepr. Katarzyna Jabłońska // Tyg. Powsz. 2002 nr 8 s. 12 (Na marginesie filmu "Zbrodnia i kara")

71.       Dalsze dzieje grzechu : skandale filmowe / Zygmunt Kałużyński // Polityka .- 2002, nr 39, s. 67-68 (O książce Waleriana Borowczyka "Moje polskie lata" poświęconej pracy nad filmem "Dzieje grzechu" i aktorce Grażynie Długołęckiej)

72.       Damska niszczycielka / Zygmunt Kałużyński // Polityka 1999 nr 29 s. 45-46,48 (O ekranizacjach powieści "Niebezpieczne związki" Pierre'a Choderlos de Laclos)

73.       Dekolonizacja Sienkiewicza / Elżbieta Szymańska // Przegląd.-2000 nr 44 s. 18 (Ekranizacje pow. "W pustyni i w puszczy")

74.       Dialogi w powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" i w adaptacji filmowej [fragm. pracy ] / Małgorzata Braniecka // Zesz. Nauk. WSHE Łódź. 2001 nr 5 s. 123-130

75.       Dickens - najwspanialszy z Poet's Corner / Elżbieta Królikowska-Avis. -Korespondencja z Londynu // Kino R. 39 nr 10 (2005) s. 36-40 (Oliwer Twist)

76.       Dlaczego "Henryk V", czyli krótka historia trzech premier / Iwona Rentflejsz // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 172-180 (Filmy Laurence Oliviera i Kennetha Branagha)

77.       Dlaczego filmuję "Pana Tadeusza" / Andrzej Wajda; oprac. T.L. // Kino 1998 nr 5 s. 4-7

78.       Dlaczego właśnie Henry James? / Alicja Helman // Kino R. 38 nr 12 (2004) s. 72-73 (Zawiera rec. książki: Henry James on stage and screen. - New York, 2000 Zawiera rec. książki: Henry James goes to the movies. - Lexington, 2002)

79.       Dlaczego zachwyca? : Pan Tadeusz / Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Kazimiera Szczuka // Gaz. Wybor. 1999 nr 249 s. 12-14

80.       Dokąd idzie Kawalerowicz? / Waldemar Chrostowski ; rozm. przepr. Helena Kowalik // Przegląd 2001 nr 33 s. 16-19 (Ekranizacja "Quo vadis")

81.       Dokąd idziesz człowieku? / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Iwona Cegiełkówna // Kino 2000 nr 5 s. 4-6 (Ekranizacja "Quo vadis")

82.       Dumny Polak, dumny Ukrainiec / Bogumiła Berdychowska // Gaz. Wybor. - 1999 nr 95 s. 20 (Prawda historyczna o stosunkach polsko-ukraińskich w filmie "Ogniem i mieczem")

83.       Duże zwierzę : scenariusz na podstawie opowiadania Kazimierza Orłosia "Wielbłąd" / Krzysztof Kieślowski .-Krak. , 2000 .-Rec. Hanna Baltyn // Nowe Książ. 2000 nr 10 s. 26-27

84.       Dzieci atomu na srebrnym ekranie / Magda Denik. // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Z. 4 (2006) s. 204-217 (Filmowe adaptacje komiksów)

85.       Dziedzictwo po Neronie : dokąd zmierza Kawalerowicz, ekranizując "Quo vadis"? / Zygmunt Kałużyński // Polityka 2000 nr 17 s. 24-26

86.       Dzieje zadłużenia : amerykańskie sztuki teatralne w hollywoodzkim kinie / Grażyna Stachówna // Dialog. 1997 nr 12 s. 133-147

87.       Egoistyczna, niszczycielska, zaborcza / Izabella Cywińska ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Kino R. 39 nr 4 (2005) s. 24-26 (Jarosław Iwaszkiewicz - Kochankowie z Marony)

88.       Ekranizacja utworów Prusa / Rafał Marszałek // "Polonistyka" 1982 nr 6 s.463-470

89.       Ekranizacja, której wszyscy się obawiają / Arkadiusz Grzegorzak // Nowa Fantast. 1998 nr 9 s. 20-22 (Przygotowania do realizacji "Władcy Pierścieni" J.R.R. Tolkiena)

90.       Ekranizacje gier komputerowych / Arkadiusz Grzegorzak // Nowa Fantast.  2001 nr 9 s. 60-61

91.       Ekranizacje w kręgu współczesnej literatury popularnej / Anita Has-Tokarz // Res. Hist. Z. 13. (2002) s. 337-355

92.       Ekranowe czytanie / Aniela Książek-Szczepanikowa // "Polonistyka" 1993 nr 10 s.584-588

93.       Ekstrawagancka modernistka : o powieściach Colette i ich ekranizacjach / Anna Ledwina // Stud. Filmozn. [T.] 21 (2000) s. 127-150

94.       Elf z telefonem czyli jak kręcą "Wiedźmina" / Jarosław Grzędowicz // Fenix. 2000 nr 10 s. 117-118

95.       Epidemia dymków / Sylwia Borkowska // Nowa Fantastyka. 2004 nr 10 s. 42-43

96.       Epopeja w budowie / Stanisław Zawiśliński // Wprost 2000 nr 16 s. 104-105 (Przygotowania do ekranizacji "Quo vadis")

97.       Fantazje filmowe : wariacje na temat "Ulissesa" [fragm. ] / Suzanne Buchan ; tł. Teresa Rutkowska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 143-161 (Adaptacje dokonane przez Wernera Nekesa i Josepha Stoicka)

98.       Film czyta literaturę / Paulina Kwiatkowska // Dialog R. 51 nr 7 (2006) s. 66-72 (Shakespeare, Witkiewicz, Wojaczek)

99.       Film i literatura - nowy paradygmat / Marek Hendrykowski // Polonistyka 2002 nr 7 s. 388-391

100.   Film o wspólnej lekturze / Grzegorz Leszczyński // Guliwer 1998 nr 3 s. 6-10 (Ekranizacja powieści "Sposób na Alcybiadesa" w reżyserii Waldemara Szarka)

101.   Filmowa adaptacja utworów literackich w Polsce w latach 1911-1939 / Agnieszka Staniak // Res. Hist. Z. 13 (2002) s. 327-335

102.   Filmowanie przemijania czasu, czyli o adaptacji "Panien z Wilka" / Anna Marzec // "Język Polski w Szkole Średniej" 1990/91 z. 2 s. 98-104

103.   Filmowe maski Erika - upiora Opery / Grażyna Stachówna // Kino R. 39 nr 2 (2005) s. 68-72

104.   Filmowe sprawy Jerzego Kosińskiego / Elżbieta Ostrowska // Tygiel Kult. 1996 nr 5 s. 70-74 (Ekranizacja powieści J. Kosińskiego "Wystarczy być")

105.   Filmowy "Faraon" jako światowej rangi fenomen artystyczny / Zygmunt Machwitz // Tygiel Kult. 1997 nr 8/9 s. 78-84

106.   Filmowy konterfekt Witkacego / Katarzyna Taras // Kwart. Film. Nr 33 - (2001) s. 73-84

107.   Filmowy sezon 2001 - literatura i ekran / Piotr Skrzypczak // PAL Prz. Aryst.Lit. 2002 nr 1/2 s. 52-56

108.   Filmowy Shakespeare / Izabela Grad // Studia Filmoznawcze. - [T.] 27 (2006) s. 241-253 (Zawiera rec. książki: Próby wrażliwości : szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha / Olga Katafiasz. - Kraków, 2005)

109.   Frankenstein: w niewoli libido : o antykulturowym horrorze Paula Morriseya / Bartosz Kazana // Kultura Popularna 2006 nr 1 s. 79-86

110.   Gdzie leży Narnia? / Katarzyna Długosz. // Przegląd. - 2005, nr 51/52, s. 56-57 (Ekranizacja powieści "Lew, Czarownica i stara szafa")

111.   Gra o bardzo wielką świeczkę / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Monika Zakrzewska // Wiad. Kult. 1997 nr 12/13 s. 39 (O ekranizacji "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza)

112.   Gra z czasem / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Maria Malatyńska // Dekada Lit. 2001 nr 11/12 s. 6-12 (Ekranizacja "Quo vadis")

113.   Granica i sytuacja graniczna w "Pustyni Tatarów" / Sławomir Sikora // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 272-288 (Ekranizacja pow. Dino Buzattiego)

114.   Hajże, na cokół! : rozmowa redakcyjna o "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy / Marek Zaleski, Mateusz Werner, Robert Piłat, Piotr Gruszczyński, Tomasz Jastrun, Andrzej Leder, Teresa Oleszczuk, Paweł Śpiewak // Res. Pub. Nowa 1999 nr 11/12 s. 3-12

115.   Hamlet jak młody gniewny : po latach dociera do nas legenda: "Hamlet" Tony'ego Richardsona / Tadeusz Sobolewski // Gazeta Wyborcza 2006 nr 36 s. 11

116.   Hanna Krall jako muza / Tadeusz Szczepański // Kino R. 41 nr 3 (2007) s. 86-87 (Zawiera rec. książki: Krall i filmowcy / Katarzyna Mąka-Malatyńska. Poznań, 2006)

117.   Historia namiętności / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Monika Paluszkiewicz // Wprost. - 1999, nr 7, s. 99 (O ekranizacji "Ogniem i mieczem")

118.   Hobbit w Hollywood / Peter Jackson ; rozm. przepr. Janusz Wróblewski // Polityka 2001 nr 34 s. 46-47 (Ekranizacja "Władcy pierścieni" J.R.R. Tolkiena)

119.   Hoffman i Sienkiewicz - krytycy o "Ogniem i mieczem" / Małgorzata Gromadzińska // Życie i Myśl 1999 nr 2 s. 77-83

120.   Hoffmanowi na odsiecz : po premierze "Ogniem i mieczem" / Piotr Wojciechowski // Tyg. Powsz. 1999 nr 7 s. 16

121.   Inwazja pożeraczy umysłów / Paweł Gzyl // Nowe Państ. 2001 nr 48 s. 40-41 (Filmy inspirowane grami komputerowymi)

122.   Ja poczekam / Andrzej Sapkowski ; rozm. przepr. Maciej Parowski // Nowa Fantast. 2000 nr 11 s. 23-24 (Filmowa wersja "Wiedźmina")

123.   Jak porwać Ligię? : jeden dzień na planie filmu "Quo vadis" / Zdzisław Pietrasik // Polityka 2000 nr 26 s. 116-121

124.   Jak Soplica z Tischnerem / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek // Wprost 1998 nr 25 s. 88-89 (Filmowe adaptacje literatury XIX-wiecznej)

125.   Jak to z "Zemstą" było... / Iwona Cegiełkówna // Kino 2002 nr 10 s. 8-10

126.   Jarmark geniusza Irek Grin. // Nowa Fantastyka 2004 nr 7 s. 6-8 (Stephen King)

127.   Jedynie słuszny wizerunek wiedźmina / Marek Oramus // Polityka .-2000 nr 36 s. 52-54 (Spór o obsadę aktorską w filmie "Wiedźmin Geralt")

128.   Jeszcze raz zaczynam / Andrzej Wajda ; rozm. przepr. Katarzyna Bielas // Gaz. Wybor. 1998 nr 154 dod. s. 22-23 (Ekranizacja "Pana Tadeusza")

129.   Joyce, sen i kino : o adaptacji filmowej "Finnegans Wake" / Krzysztof Loska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 162-170

130.   Kariera Lary Croft / Aleksy Uchański // Polityka 2001 nr 32 s. 46-49 (Ekranizacje gier komputerowych)

131.   Kariera Lectera / Dariusz Bitner // Pogranicza 2003 nr 1 s. 47-51

132.   Karykatura wg Browna / Devin Gordon // Newsweek Polska 2006 nr 1 s. 32-34 (Kulisy ekranizacji książki "Kod Leonarda da Vinci" Dana Browna w reżyserii Rona Howarda)

133.   Kasowy jak Szekspir / Ewa Likowska // Prz. Tyg. 1999 nr 13 s. 16 (Adaptacje filmowe)

134.   Kennetha Branagha taniec z Szekspirem / Agata Adamiecka-Sitek // Teatr 2001 nr 10 s. 54-61

135.   Kilka podróży Juliusza Verne'a / Konrad J. Zarębski // Nowa Fantastyka 2004 nr 10 s. 37-39

136.   Kim jest "Don Giovanni"? : wprowadzenie do jednej opery Mozarta / Tomasz Cyz // Res. Pub. Nowa 2003 nr 5 s. 92-102

137.   Kino wielkiego szmalu / Karol Polański // Prz. Tyg. 1999 nr 51 s. 10-11 (Koszty produkcji i zyski z filmów "Ogniem i mieczem" i "Pan Tadeusz")

138.   Kino z biblioteki / Filip Bajon, Stefan Chwin, Alicja Helman, Krystyna Janda, Maria Janion, Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Lubelski, Stefan Morawski, Daniel Olbrychski, Marian Stala, Anna Tatarkiewicz ; oprac. Maja Wolny // Polityka 1999 nr 14 s. 54-56 (Ekranizacja utworów literackich)

139.   Kinowa uroda gotycyzmu : na przykładzie adaptacji "Kobiety w bieli" Wilkie Collinsa / Grażyna Stachówna // Dialog 2002, nr 8/9 s. 152-162 (Porównanie wersji radzieckiej W. Derbeniowa i brytyjskiej T. Fywella)

140.   Kłopoty z Trylogią : dlaczego władze PRL wstrzymywały ekranizację dzieł Sienkiewicza? / oprac. Józef Stępień // Prz. Tyg. 1999 nr 7 s. 17

141.   Kobieta kocha chłopca, mężczyzna kocha... : Iwaszkiewicz i film / Katarzyna Taras // Kino R. 39 nr 4 (2005) s. 70-73

142.   Komiksowe lato / Katarzyna Długosz // Przegląd 2002 nr 28 s. 43-45 (Filmowe adaptacje komiksów)

143.   Komu sława, komu chwała / Kazimierz Kutz ; rozm. przepr. Jerzy Wójcik // Rzeczpospolita 1997 nr 75 s. 21 (Ekranizacja "Sławy i chwały" wg Jarosława Iwaszkiewicza)

144.   Kosmos czyta w naszych myślach / Zygmunt Kałużyński // Polityka 2003 nr 11, s. 73-75 (Ekranizacja "Solaris" przez Andrzeja Tarkowskiego i Stevena Sorderbergha)

145.   Koszmar "Dziejów grzechu" / Grażyna Długołęcka ; rozm. przepr. Jadwiga Polanowska // Prz. Tyg. 1999 nr 15 s. 15

146.   Kraszewski w adaptacjach filmowych / Mariusz Chrostek // Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Hist. Lit. Z. 5 (1999) s. 117-145

147.   Kredyt na Dzikich Polach / Krystyna Doliniak // Gaz. Bank. 1999 nr 7 s. 33-34 (Kredytowanie realizacji filmu "Ogniem i mieczem" przez Kredyt Bank PBI S.A.)

148.   Król litr : Szekspir na nowe sposoby / Mariusz Czubaj // Polityka. 2001 nr 20 s. 44-45, 47

149.   Krwawy kapturek : bajki po przejściach / Piotr Sarzyński // Polityka. 2003 nr 49 s. 66-69 (Współczesne adaptacje literatury dziecięcej)

150.   Krzyżaków ci u nas dostatek / Mirosław Skowron // Tyg. Solid .-2000, nr 32, s. 15 (Przygotowania do realizacji dwóch równoległych wersji filmu "Krzyżacy")

151.   Krzyże w ogniu / Barbara Hollender // Rzeczpospolita 2000 nr 122 dod. s. 4-7 (Ekranizacja "Quo vadis" H. Sienkiewicza)

152.   Książka-film: problem adaptacji prozy Hłaski / Konrad Ludwicki // Stud. Słowianozn. T. 4. (2003) s. 341-368

153.   Kto został zabity? : "Lolita" Vladimira Nabokova i Adriana Lyne'a / Izabela Filipiak // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 132-142

154.   Kuchnia filmowej "Zemsty" / Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski // Tyg. Powsz. 2002 nr 41 s. 12

155.   Kwadratura lewicowości / Filip Bajon ; rozm. przepr. Wiesław Kot // Wprost 2000 nr 4 s. 93 (O ekranizacji "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego)

156.   Kwestia wyobraźni / Wojciech Marek Darski // Tyg. Solid. 1999 nr 12 s. 17 (Filmowe adaptacje literatury)

157.   Lalka w reżyserii Wojciecha J. Hasa - inspiracja tematem literackim / Piotr Skrzypek //Acta UNC, Filol. Pol. Z. 51. (1998) s. 127-148

158.   Lekcje z filmem: "Kronika wypadków miłosnych" / Bronisława Stolarska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. 1991/92 z. 1-2 s.128-133

159.   Lektura panoramiczna / Agnieszka Zwiefka // Wprost. 1999 nr 46 s. 104-105 (Polskie ekranizacje dzieł Henryka Sienkiewicza)

160.   Listonosz dzwoni jednak więcej niż dwa razy / Jarosław Twardosz // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 32-50 (Analiza czterech adaptacji pow. Jamesa M. Caina "Listonosz dzwoni zawsze dwa razy")

161.   Literatura a film - problemy adaptacji filmowej dzieł literackich na przykładzie ekranizacji powieści Ericha Marii Remarka / Roman Dziergwa // Scr. Neophil. Posn. T. 1. (1999) s. 127-137

162.   Literatura i ekran : przemówienie podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Warszawskim / Andrzej Wajda. // Tygodnik Powszechny. 2005 nr 26 s. 15

163.   Literatura i film : nowy etap partnerstwa / Alicja Helman // Dialog 2004 nr 1 s. 5-15

164.   Łacińska msza / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita 2000 nr 303 s. D1,D3 (Ekranizacja powieści "Quo vadis" H. Sienkiewicza)

165.   Macież wy odwagę Lenina? / Filip Bajon ; rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik // Polityka. 2000 nr 31 s. 44-46 (Realizacja filmu "Przedwiośnie")

166.   Magia wielkiej przygody / Karol Konwerski // Nowa Fantastyka 2004 nr 10 s. 40-41 (Jules Verne - W osiemdziesiąt dni dookoła świata)

167.   Magia zapomnianego kina / Andrew Leman ; rozm. przepr. Arkadiusz Grzegorzak. // Nowa Fantastyka 2006 nr 7 s. 43 (Ekranizacja prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta)

168.   Maska czy twarz? : o tak zwanym charakterze narodowym i jego krytykach / Krzysztof Koehler // Teatr 2002 nr 10/11 s. 14-19 (Adaptacja "Zemsty")

169.   Miecz na miarę / Tomasz Biernawski ; rozm. przepr. Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita 1999 nr 36 s. 23 (Militaria w filmie "Ogniem i mieczem")

170.   Między "Ogniem i mieczem" : Henryk Sienkiewicz według Jerzego Hoffmana / Wiesław Kot // Wprost 1999 nr 7 s. 96-98

171.   Miłość i złudzenia czyli Szekspir wg Kennetha Branagha / Olga Katafiasz // Kino 2001 nr 11 s. 48-51

172.   Mit i język : o "Konopielce" Edwarda Redlińskiego i Witolda Leszczyńskiego / Karolina Pawłowska // Polonistyka 2002 nr 7 s. 419-424

173.   Moje życie z Jamesem Bondem / Zygmunt Kałużyński // Polityka 2002 nr 47 s.56-59

174.   Mozart Loseya, Mozart Bergmana / Piotr Piber // Dialog 2000 nr 3 s. 148-160

175.   Mój świat Trylogii : premiera "Ogniem i Mieczem" / Jerzy Hoffman ; oprac. Jerzy Wójcik // Rzeczpospolita 1999 nr 30 s. 28

176.   Mrówki na Telimenie / Maciej Piotrowski // Tyg. Solid 2000 nr 41 s. 10-11 (Wykorzystanie dekoracji do filmu "Pan Tadeusz")

177.   Na pierwszy ogień / Ewa Wituska // Prz. Tyg. 1999 nr 9 s. 14 (Kaskaderzy w "Ogniem i mieczem")

178.   Na planie Tischnera / Witold Bereś // Gaz. Wybor 2000 nr 245 dod. s. 26-29 (Realizacja filmu "Historia filozofii po góralsku wg ks. Tischnera")

179.   Na plebanii Makuszyńskiego : z planu "Szatana z VII klasy" / Lech Ordon ; rozm. przepr. Wiesław Adamik, Monika Kaniowska // Niedziela (A) R. 48 nr 34 (2005) s. 16

180.   Na początku była Księga... / Iwona Kolasińska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999), s. 244-255 ("Pamiętnik znaleziony w Saragossie" wg Jana Potockiego)

181.   Na zwierzęcym folwarku : przypomnienie starego przyjaciela / Jan Kłossowicz. // Przegląd Powszechny R. 121 nr 12 (2004) s. 653-657 (Ekranizacje "Folwarku zwierzęcego" G. Orwella)

182.   Nadciągają hobbici : filmowa wersja "Władcy pierścieni" - historyczna baśń z komputera / Janusz Wróblewski // Polityka 2001 nr 51/52 s. 84-86

183.   Najnowsze ekranizacje dramatów Williama Shakespeare'a: zagdanienie przekładu w badaniach filmoznawczych / Izabela Grad. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie Nr 45 (2005) s. 229-244

184.   Najpierw było słowo : pisarze o adaptacjach / Andrzej Sapkowski ; rozm. przepr. Iwona Cegiełkówna // Kino 2001 nr 7/8 s. 24-27 (Ekranizacja cyklu opowieści o Wiedźminie)

185.   Najtrudniejsze z moich przedsięwzięć / Andrzej Wajda ; rozm. przepr. Jerzy Wójcik // Rzeczpospolita 1998 nr 120 s. 29 (Ekranizacja "Pana Tadeusza")

186.   Najważniejsze cztery minuty! / Paweł Nurkowski ; rozm. przepr. Arkadiusz Grzegorzak // Nowa Fantast. 2001 nr 11 s. 58-59 (Efekty specjalne w filmie "Wiedźmin")

187.   Narkotyk zdrady : o adaptacjach filmowych powieści Johna le Carré / Tomasz Jopkiewicz // Kino R. 39 nr 11 (2005) s. 44-45

188.   Narodowa pornografia : Gombrowicz w Wenecji / Zdzisław Pietrasik // Polityka  2003 nr 36 s. 90-91 (Prezentacja filmu "Pornografia" w reż. Jana Jakuba Kolskiego)

189.   Nic śmiesznego / Zbigniew Majchrowski, Dorota Siwicka, Józef Bachórz, Wojciech Owczarski, Aleksander Nawarecki // Dialog 2003 nr 1/2 s. 130-142 (Dyskusja o filmie "Zemsta")

190.   Nie dla kaprysu podpalić / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Katarzyna Bielas, Jacek Szczerba // Gaz. Wybor. 2000nr 109 dod. s. 6-12 (Ekranizacja "Quo vadis" H. Sienkiewicza)

191.   Nie ma pan coś innego... / Stanisław Różewicz. // Twórczość R. 62 nr 10 (2006), s. 152-154 (O realizacji adaptacji filmowej opowiadania J. Iwaszkiewicza "Kościół w Skaryszewie")

192.   Niedopowiedzenie jest lepsze : pisarze o adaptacjach / Jerzy Pilch; rozm. przepr. Tadeusz Lubelski // Kino 2001 nr 3 s. 8-11

193.   Niepospolite ruszenie / Maja Wolny, Anna Grużewska // Polityka 1999 nr 10 s. 52-53 (Kampania reklamowa filmu "Ogniem i mieczem")

194.   Nieprzyzwoicie przyzwoita Pornografia : o ekranizacji powieści Gombrowicza - polemicznie / Wojciech Śmieja // Pogranicza 2003 nr 6 s. 30-37

195.   Nieugięty mecenas i artystyczna przyzwoitość / Kazimierz Kutz ; rozm. przepr. Andrzej Szpulak // Czas Kult. 1998 nr 4 s. 66-71 (O pracy nad serialem "Sława i chwała")

196.   Nowe kino szekspirowskie / Sylwia Kołos // PAL Prz. Artyst.-Lit. 1999 nr 6 s. 101-105

197.   Nowe kino szekspirowskie Cz. 2 / Sylwia Kołos // PAL Prz. Artyst.-Lit. 1999 nr 10 s. 135-139

198.   O "Przedwiośniu" marzył już niejeden : zanim powstał film Bajona / Jacek Szczerba // Gaz. Wybor. 2001 nr 50 s. 12-13

199.   O Czerwonym Kapturku zjadającym wilka... / Urszula Abucewicz // Kwart. Film. Nr 41/42 (2003) s. 207-224 (O filmie "Towarzystwo wilków" na podstawie opowiadania Angeli Carter)

200.   O człowieku, który nie mieszał martini / Beata Modrzejewska // Rzeczpospolita  1998 nr 30 dod. s. 24-25 (Postać tajnego agenta Jamesa Bonda w ekranizacjach powieści Iana Fleminga)

201.   O dobrym Ziemku i pięknej Dziwie : Jerzy Hoffman opowie trochę inną "Starą baśń" / Zdzisław Pietrasik // Polityka 2002 nr 26 s. 91-92

202.   O filmowej adaptacji "Nad Niemnem" / Janina Dietrich "Polonistyka" 1987 nr 2 s.122-125

203.   O grotesce : "Akademia pana Kleksa" w literaturze i filmie / Bożena Chrząstowska // "Polonistyka" 1987 nr 2 s.92-103

204.   O miłości i nienawiści w czasach zagłady / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka  2001 nr 8 s. 483-487 (Adaptacja filmowa "Pożegnania z Marią" Tadeusza Borowskiego)

205.   O nędzy świata / Krzysztof Zanussi ; rozm. przepr. Barbara Hollender // Rzeczpospolita 1997 nr 131 s. 29 (Ekranizacja sztuki Karola Wojtyły "Brat naszego Boga")

206.   O potrzebie samoograniczenia / Andrzej Wajda ; rozm. przepr. Tadeusz Lubelski // Kino 1998 nr 5 s. 8-9 (Ekranizacja "Pana Tadeusza")

207.   O walorach artystycznych adaptacji filmowej Quo vadis : (twórczość Jerzego Kawalerowicza w oczach krytyki) / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska // Forum Hum 2002 nr 1/2 s. 106-111

208.   O Wiedźminie Geralcie, detektywie Marlowe i efektach specjalnych / Maciej Parowski ; rozm. przepr. Iwona Cegiełkówna // Reżyser 2000 [nr] 10 s. 2-3 (Ekranizacja prozy Andrzeja Sapkowskiego)

209.   Obok kina? / Maciej Parowski // Nowa Fantast. 2001 nr 9 s. 57-58 (Adaptacje filmowe utworów Stanisława Lema)

210.   Obraz literacki i obraz filmowy / Janusz Plisiecki // Polonistyka 1985 nr 6 s.483-489

211.   Ocalić przeszłość od nieznaczenia : "Dolina Issy" Tadeusza Konwickiego / Natasza Korczarowska // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 263-270

212.   Od Andriollego do "Solidarności" : o adaptacjach filmowych "Pana Tadeusza" / Tadeusz Lubelski // Tyg. Powsz. 1998 nr 22 s. 9

213.   Odbiór dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji / Janusz Plisiecki // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1984/85 z. 5 s.56-66

214.   Odgrzewanie na ekranie / Ewa Likowska // Prz. Tyg. 1999 nr 3 s. 14 (Powtórne realizacje tych samych filmów)

215.   Odkrywanie Lailonii / Jacek Kasprzycki // Kino 2000 nr 2 s. 21-23 (Realizacja filmów wg bajek Leszka Kołakowskiego)

216.   Oglądając "Pannę Julię" Alfa Sjöberga / Tadeusz Szczepański // Kwart. Film. Nr 39/40 (2002) s. 138-150

217.   Ogniem i mieczem / Grażyna Stachówna // Dekada Lit. 1998 [1999] nr 2 s. 8-9

218.   Ogniem i mieczem / reż. Jerzy Hoffman .-Rec. Zdzisław Pietrasik // Polityka  1999 nr 7 s. 16

219.   Ogniem i mieczem / Roman Osica, Bartosz Michalak // Kino 1998 nr 2 s. 33-36

220.   Ogniem i mieczem '99 / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Katarzyna Bielas Jacek Szczerba // Gaz. Wybor. 1997 nr 62 s. 17,19

221.   Ogniem, mieczem i... techniką / Eugeniusz Kawenczyński // Prz. Tech. 1999 nr 27 s. IV okł. 23

222.   Ogniomieczomania / Alicja Dołowska // Tyg. Solid. 1999 nr 9 dod. s. 48-50 (Adaptacja filmowa Trylogii H. Sienkiewicza)

223.   Opakowanie zastępcze / Zdzisław Pietrasik // Polityka  1999 nr 16 s. 52-53 (Sukces filmu "Ogniem i mieczem")

224.   Opowieści Hoffmana / Małgorzata Dipont // Prz. Tyg. 1999 nr 6 s. 14 (Realizacja filmu "Ogniem i mieczem")

225.   Opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza : w jakim stopniu "Lawa" Tadeusza Konwickiego jest adaptacją, a w jakim interpretacją dramatu wieszcza? / Paweł Dąbrowski // Warsz.. Polonist. 1998 nr 1 s. 87-93

226.   Opowieść z oblężonego Zbaraża / Andrzej Haliński ; rozm. przepr. Jerzy Wójcik // Rzeczpospolita. 1999 nr 36 s. 23 (Scenografia do filmu "Ogniem i mieczem")

227.   Orła cień / Zdzisław Pietrasik // Polityka 2001 nr 19 s. 55-56,58 (Ekranizacje polskiej literatury)

228.   Ostatni walc mistrza Kubricka / Piotr Kletowski // Kwart. Film Nr 34 (2001) s. 161-178 ("Oczy szeroko zamknięte"-adaptacja opowiadania Arthura Schnitzlera)

229.   Ostatnia sprawa polska / Joanna Krakowska-Narożniak, Tadeusz Nyczek, Jacek Kopciński // Dialog 2001 nr 5/6 s. 194-201 (Ekranizacja "Przedwiośnia" Żeromskiego)

230.   Ostatnie dni "Quo vadis" / Stanisław Zawiśliński // Rzeczpospolita 2001 nr 198 s. D3

231.   Ostatnie tango na Solaris / Mariusz Czubaj // Polityka 2002 nr 47 s. 64-65

232.   Otchłań, męka, przekroczenie / Paulina Kwiatkowska // Kwartalnik Filmowy R. 25 nr 45 (2004) s. 197-216 (Werner Herzog - Woyzeck)

233.   Pajęcze gniazdo : wokół "Makbeta" Akiry Kurosawy / Aneta Pierzchała // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 181-198

234.   Pakiet / Inga Iwasiów // Pogranicza 2002 nr 3 s. 88-92 (Pierwowzór literacki a adaptacja filmowa)

235.   Pamiętnik z zagłady / Anna Zatorska // Wprost 2000 nr 23 s. 102-103 (Realizacja filmu na podstawie dziennika Anny Frank)

236.   Pan Andrzej / Wiesław Kot // Wprost 1998 nr 21 s. 114,116 (Ekranizacja "Pana Tadeusza")

237.   Pan Tadeusz pana Wajdy / Andrzej Wajda ; rozm. przepr. Paweł Goźliński // Gaz. Wybor. 1999 nr 78 dod. s. 10-19

238.   Pejzaż jarmarczny - kreowanie świata przedstawionego : (na podstawie "Doliny Issy" Czesława Miłosza, filmowej adaptacji powieści, plakatów i fotosów z filmu) / Katarzyna Karska // Akcent 2001 nr 1/2 s. 236-242

239.   Philip Marlowe z zadyszką / Leszek Bugajski // Newsweek Polska 2006 nr 5 s. 98-100

240.   Pianista / Izabela Szolc // Polityka 2001 nr 21 s. 108-113 (O realizacji filmu wg pamiętników W. Szpilmana)

241.   Pierwszy supergigant kostiumowy : 40 lat po premierze "Krzyżaków" wystawa na zamku w Malborku / Błażej Torański // Rzeczpospolita 2000 nr 158 s. A5

242.   Po stronie buntu / Filip Bajon ; rozm. przepr. Ula Mazur // Kino 2000 nr 6 s. 4-6 (Ekranizacja "Przedwiośnia")

243.   Pod niebem Afryki : szkic o ekranizacji "Pod osłoną nieba" Bernardo Bertolucciego / Bożena Kudrycka // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 289-310

244.   Pod powierzchnią oceanu : po amerykańskiej premierze "Solaris" / Stanisław Lem // Tyg. Powsz. 2002 nr 51/52 s. 19

245.   Pokusa mroku : o ekranizacjach prozy Patricii Highsmith / Tomasz Jopkiewicz // Kino 2000 nr 10 s. 25-27

246.   Polonez być musi / Andrzej Wajda ; rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik // Polityka 1998 nr 23 s. 48-50 (Ekranizacja "Pana Tadeusza")

247.   Polska jest jak Narnia / Andrew Adamson ; rozm. przepr. Wojciech Orliński. // Gazeta Wyborcza 2006 nr 5 s. 18-19

248.   Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy / Ewelina Nurczyńska-Fidelska .-Katow. , 1998 .-Rec. Barbara Głębicka-Giza // Akcent 1999 nr3/4 s. 204-205

249.   Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy / Ewelina Nurczyńska-Fidelska .-Katow. , 1998 .-Rec. Bartosz Żurawiecki // Dialog 2000 nr 2 s. 102-107

250.   Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy / Ewelina Nurczyńska-Fidelska .-Katow. , 1998 .-Rec. Barbara Kosecka // Kino 1999 nr 5 s. 57

251.   Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy / Ewelina Nurczyńska-Fidelska .-Katow. , 1998 .-Rec. Teresa Rutkowska // Nowe Książ. 1999 nr 6 s. 20

252.   Polski supergigancie "quo vadis"? : (przed premierą filmu Jerzego Kawalerowicza) / Piotr Skrzypczak // PAL Prz. Artyst.-Lit. 2000 nr 12 s. 66-71

253.   Popiół Diament [polem. ] / Andrzej Gelberg / Waldemar Łysiak // Tyg. Solid. 2001 nr 22 s. 12-13 (O filmie "Popiół i diament")

254.   Portrety dam / Małgorzata Radkiewicz // Kwart. Film. Nr 26/27 1999 s. 78-95 (O filmie "Portret damy" wg pow. Henry Jamesa)

255.   Pospolite ruszenie / Jolanta Gajda-Zadworna // Gutenberg 2000 nr 4 s. 48-51 (Promocja filmowych adaptacji literatury polskiej)

256.   Poszukiwania twórcze współczesnego filmu : ideologia i moralistyka K. Kieślowskiego na przykładzie filmu "Dekalog" / Zbigniew Wyszyński // "Język Polski w Szkole Średniej" 1991/92 z. 1 s.73-81

257.   Poszukiwanie "nauczyciela i mistrza" w "Krajobrazie po bitwie" A. Wajdy / Edward Klein // "Język Polski w Szkole Średniej" 1987/88 z. 1 s.97-99

258.   Pośmiertne życie Philipa D. / Michał Cetnarowski. // Nowa Fantastyka 2007 nr 11 s. 6-8,10

259.   Powrót Władcy Pierścieni / Katarzyna Długosz // Przegląd 2003 nr 5 s.42-43

260.   Powrót ze Śródziemia / Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek // Tyg. Powsz. 2004 nr 2 s. 13 (Ekranizacja trylogii "Władca pierścieni")

261.   Pożytki z sadyzmu : jak kino radzi sobie z markizem de Sade / Zygmunt Kałużyński // Polityka 2001 nr 7 s. 44-46

262.   Późne "Przedwiośnie" / Filip Bajon ; rozm. przepr. Alicja Dołowska // Tyg. Solid. 2000 nr 22 s. 11 (Ekranizacja powieści S. Żeromskiego)

263.   Prawda iluzji / Anna R. Burzyńska // Tygodnik Powszechny 2005 nr 35 s. 17 (Zawiera rec. książki: Próby wrażliwości : szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha / Olga Katafiasz. - Kraków, 2005)

264.   Prawda kresów / Władysław A[ndrzej] Serczyk // Polityka 1999 nr 6 s. 72,74-75 (Prawda historyczna w ekranizacji "Ogniem i mieczem")

265.   Program na nowe stulecie : "Lara Croft: Tomb Raider", "Final Fantasy", "A.I. - sztuczna inteligencja": trzy filmy, które pokazują, czego spodziewać się po kinie XXI wieku / Konrad J. Zarębski // Kino 2001 nr 10 s. 30-33,49

266.   Propozycja metodycznego opracowania filmu M. Kaniewskiej "Awantura o Basię" w klasie IV / Jacek Marczewski // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1980/81 z. 2 s.86-91

267.   Propozycja prelekcji do filmu A. Wajdy pt.: "Kronika wypadków miłosnych" / Joanna Łabuś // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1991/92 z. 1-2 s.126-127

268.   Próba integracji literatury i filmu. ("Krzyżacy") / Władysława Gałuszka // "Polonistyka" 1993 nr 10 s.604-612

269.   Przed filmem "Sklep jubilera" / Janusz St[anisław] Pasierb // Akcent 1998 nr 3 s. 244-246 (Ekranizacja sztuki Karola Wojtyły)

270.   Przepraszam, kto to nakręci? [korespondencja z Tunezji ] / Sławomir Mizerski // Polityka 2000 nr 46 s. 54,56-57 (Ekranizacja "W pustyni i w puszczy" w reż. Gavina Hooda)

271.   Przyjaciel pana Hrabala / Konrad J. Zarębski // Kino R. 41 nr 5 (2007) s. 25-27

272.   Przystanek Narnia / Artur Godnarski ; rozm. przepr. Jan Grzegorczyk, Paweł Kozacki // W Drodze 2006 [nr] 2 s. 76-86

273.   Quo vadis - powieść, film, historia [przem. ] / Marceli Kosman // Forum Nauk., Inst. Hist. Polit. / WSZarządz. Pozn. Z. 2 (2002) s. 299-303

274.   Quo vadis!? / Justyna Kobus // Wprost 2001 nr 35 s. 92-97 (Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza)

275.   Quo vadis? H. Sienkiewicza : powieść - adaptacje - Nagroda Nobla / Lech Ludorowski // Forum Nauk., Inst. Hist. Polit. / WSZarządz. Pozn. Z. 2 (2002), s. 225-236

276.   Radość z "Pana Tadeusza" / Andrzej Wajda ; oprac. Barbara Hollender // Rzeczpospolita. 1999 nr 243 s. D1

277.   Realizm literacki a realizm filmowy / Teresa Rutkowska // Kwartalnik Filmowy  R. 29 nr 59 (2007) s. 222-225 (Zawiera rec. książki: Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku / Piotr Skrzypczak. - Toruń, 2004)

278.   Recenzja znaleziona w "Tygodniku" / Paweł Potoroczyn // Tyg. Powsz.-2002 nr 51/52 s. 19 (O ekranizacji powieści "Solaris" Polem. z: Stacja Solaris / Stanisław Lem // Tamże 2002 nr 49)

279.   Reymont, izmy i kino / Marek Hendrykowski // Kwart. Film. Nr 43 (2003) s. 214-225 (Adaptacje filmowe)

280.   Różne oblicza zielonego ogra / Konrad J. Zarębski // Kino R. 38 nr 7/8 (2004), s. 47-49 (Kulisy ekranizacji książki W. Steiga przez producenta J. Katzenberga)

281.   Rzeczywistość trochę zmyślona? : rozprawa między historykiem, pisarzem i filmowcem / Jan Widacki, Andrzej Stojowski, Adek Drabiński ; oprac. Szymon Hołownia // Gaz. Wybor. 1999 nr 36 s. 18-19 (Ekranizacja "Ogniem i Mieczem")

282.   Sakiewka londyńczyka / Wojciech Orliński // Wiad. Kult. 1997 nr 19 s. 22 (Współczesne filmowe adaptacje dramatów W. Szekspira)

283.   Sanatorium czasu : kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu / Waldemar Frąc // Fraza 1999 nr 2/3 s. 211-217 ("Sanatorium pod Klepsydrą")

284.   Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej / Małgorzata Burzyńska-Keller // Kwart. Film. Nr 29/30 (2000) s.154-164

285.   Scalanie świata / Hanna Krall ; rozm. przepr. Tadeusz Sobolewski // Gaz. Wybor. 2000 nr 268 s. 14 (O filmie "Daleko od okna" wg opowiadania "Ta z Hamburga")

286.   Scenariusz oparty na fragmentach powieści K. Makuszyńskiego "Bezgrzeszne lata" / Barbara Mida // "Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1991/92 z. 1-2 s.134-138

287.   Scenarzysta Henryk Sienkiewicz / Zygmunt Machwitz // Tygiel Kult. 1997 nr 6/7 s. 87-91 (Adaptacje filmowe)

288.   Scenarzysta Karol Wojtyła / Krzysztof Zanussi // Polityka 1999 nr 25 s. 54-55 (O realizacji filmu "Brat naszego Boga")

289.   Selma w krainie żywych obrazów / Tadeusz Szczepański // Dialog 1998 nr 10, s. 100-109 (Filmowe adaptacje prozy S. Lagerlof)

290.   Sérénité : Iwaszkiewicz w kinie / Łukasz Maciejewski // Tygodnik Powszechny 2005 nr 10 s. 12

291.   Serialu droga przez mękę / Ewa Likowska // Prz. Tyg. 1998 nr 15 s. 14 (O realizacji serialu "Sława i chwała")

292.   Sfilmować marzenie : o ekranizacjach "Wiedźmina", "Harrego Pottera" i "Władcy Pierścieni" / Monika Anna Maria Pogoda // Pogranicza 2002 nr 4 s. 101-118

293.   Shakespeare uniwersalny? / Iwona Kurz // Dialog. 1998 nr 6 s. 93-101 (Adaptacje filmowe dramatów Williama Szekspira)

294.   Sienkiewicza czas kończyć / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Małgorzata Dipont // Prz. Tyg. 1998 nr 47 s. 15

295.   Skolimowskiego "Ferdydurke" - przygotowanie do recenzji. / Maria Kamińska // "Polonistyka" 1993 nr 10 s.601-603

296.   Skolimowskiego klucz do Gombrowicza / Marta Ziółkowska-Sobecka // Nowa Szkoła 1992 nr 6 s.372-375

297.   Soplicowo na sprzedaż? / Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski, Zbigniew Żakiewicz // Dialog 2000 nr 2 s. 108-118

298.   Splątane korzenie polskości / Janusz Tazbir // Znak 2000 nr 4 s. 4-10 (Ekranizacja dzieł polskiej literatury a historia i tożsamość kulturalna)

299.   Sprawić przyjemność Chandlerowi : wieczna atrakcyjność filmu "noir" / Jakub Socha // Kino R. 41 nr 9 (2007) s. 58-61

300.   Stacja Solaris / Stanisław Lem // Tyg. Powsz. 2002 nr 49 s. 24 (O amerykańskiej ekranizacji książki w reżyserii Stevena Soderbergha)

301.   Stanisław Przybyszewski w kinematografii rosyjskiej / Andrzej Moskwin // Kwart. Film. Nr 17 (1997) s. 141-150

302.   Stosowny i malowniczy : o ogrodach i krajobrazie w kilku filmowych adaptacjach powieści Jane Austen / Anna Oleńska // Kwartalnik Filmowy R. 25 nr 47/48 (2004) s. 234-242

303.   Strażnicy kanonu : kilka uwag o filmowych adaptacjach literatury polskiej / Dobrochna Dabert // Polonistyka [R.] 60 nr 5 (2007) s. 18-23

304.   Stygmaty potworności / Marek Ramus // Nowa Fantast. 2000 nr 2 s. 66-68 (Wykorzystanie w produkcji filmów science-fiction literatury staroangielskiej)

305.   Szarganie na ekranie / Andrzej Grabowski // Akant R. 10 nr 6 (2007) s. 47 (Szatan z siódmej klasy)

306.   Szekspir - nasz współczesny / Katarzyna Taras // Kino R. 41 nr 6 (2007) s. 85 (Zawiera rec. książki: Nowe kino szekspirowskie : adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat dziewięćdziesiątych / Sylwia Kołos. - Kraków, 2007)

307.   Szekspir i współczesność / Alicja Helman // Kwartalnik Filmowy R. 29 nr 59 (2007) s. 219-221 (Zawiera rec. książki: Nowe kino szekspirowskie : adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat dziewięćdziesiątych / Sylwia Kołos. - Kraków, 2007)

308.   Szekspir pop-kultury / Witold Jabłoński, Maria Kornatowska, Zdzisław Jaskuła // Kino 1997 nr 7/8 s. 34-38, 64-65 (Adaptacje filmowe dramatów Williama Szekspira)

309.   Sztuka porównania / Sylwia Kołos // Kino R. 40 nr 1 (2006) s. 78-79 (Zawiera rec. książki: Próby wrażliwości : szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha / Olga Katafiasz. - Kraków, 2005)

310.   Śmierć bez starych dekoracji / Piotr Litka // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 256-262 (Adaptacja pow. "Żywot Mateusza" Tarjei Vesaasa)

311.   Światło na Forstera / Alicja Helman // Kwart. Film Nr 21/22 (1998) s. 64-72 (Adaptacje filmowe powieści Edwarda Forstera)

312.   Święty Graal i Anty-Graal / Jerzy Prokopiuk // Kino R. 40 nr 5 (2006) s. 14-19 (Na marginesie filmu "Kod da Vinci" i książki D. Browna "Kod Leonarda da Vinci")

313.   Święty spokój / Stanisław Lem ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Kino 2000 nr 10 s. 4-9,59-60 (Adaptacje filmowe utworów pisarza)

314.   Tłumaczenie "Draculi" - filmu Francisa Forda Coppoli jako przykład skutecznej walki o zgodność przekładu z oryginałem / Michał Garcarz // Acta Neophilologica [Nr] 6 (2004) s. 69-80

315.   Tomek na tropach kodu / Ola Salwa // Przekrój 2006 nr 3 s. 6-11

316.   Transgresja unicestwiona? : "Pornografie" Gombrowicza i J.J. Kolskiego / Jerzy Brzozowski. // Dekada Literacka R. 14 nr 3 (2004) s. 70-75

317.   Trzy adaptacje / Piotr Zwierzchowski // Kino R. 40 nr 5 (2006) s. 78-79 (Zawiera rec. książki: Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku / Piotr Skrzypczak. - Toruń, 2004)

318.   Trzy przed północą / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Jacek Szczerba // Wprost 1998 nr 158 s. 11 (Montaż "Ogniem i mieczem")

319.   Trzy spojrzenia przez okno : "Pożegnania" Dygata i Hasa / Grażyna Stachówna // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 226-236

320.   Trzy sposoby na Szekspira / Paweł Łopatka // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 199-209 (Adaptacje Baza Luhrmanna, Ala Pacino i Petera Greenaway'a)

321.   Tunia / Tadeusz Stefańczyk // Twórczość R. 62 nr 4 (2006) s. 146-150

322.   Twórcy adaptacji filmowej "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej / Anna Marzec // "Język Polski w Szkole Średniej" 1988/89 z. 3 s.323-329

323.   Tylko miłość : Izabella Cywińska ekranizuje Iwaszkiewicza / Łukasz Maciejewski // Tygodnik Powszechny 2005 nr 3 s. 23

324.   Ut pictura poesis / Joanna Kuźnicka // Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. Z. 8/10 (1999/2001) s. 907-930 (Adaptacje filmowe utworów literackich)

325.   Uwierzyć w kino : refleksja wokół adaptacji filmowej "Solaris" Stanisława Lema / Waldemar Frąc. // Kwart. Film. Nr 26/27 .-(1999), s. 123-131

326.   W każdym z nas jest Ocean / Tomasz Jopkiewicz // Kino 2003 nr 3 s. 26-28 (Adaptacje "Solaris" St. Lema w reż. Andrieja Tarkowskiego i Stevena Soderbergha)

327.   W poszukiwaniu bohatera naszych czasów / Lech J[anusz] Majewski, Piotr Wereśniak, Przemysław Wojcieszek, Waldemar Krzystek, Bogusław Linda, Cezary Harasimowicz ; rozm. przepr. Katarzyna Majewska // Kino 2001 nr 9 s. 12-14

328.   W poszukiwaniu straconego czasu (o "Pannach z Wilka" J. Iwaszkiewicza i ich filmowej adaptacji) / Janina Dietrich // "Polonistyka" 1980 nr 3 s.197-199

329.   W poszukiwaniu tożsamości : (o adaptacji "Orlanda") / Alicja Helman // Stud. Filmozn. [T.] 19 (1998) s. 7-17

330.   W stronę Petersburga / Katarzyna Bielas // Gaz. Wybor. 1997 nr 201 dod. s. 22-23 (Realizacja animowanej adaptacji "Zbrodni i kary")

331.   Wiatr od wzgórz / Alicja Helman // Arkusz 1998 nr 5 s. 5 (Ekranizacje powieści Emily Brontë "Wichrowe wzgórza")

332.   Wichrowe wzgórza Meksyku / Alicja Helman // Kwart. Film. Nr 26/27 (1999) s. 52-62 (Adaptacja powieści Emily Brontë pt. "Otchłanie namiętności")

333.   Widza wkładam między lwy / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Helena Kowalik // Przegląd 2001 nr 15 s. 16-17 (Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza "Quo vadis")

334.   Wiedźmy, konie i morze forsy / Anna Sarzyńska // Gaz. Pol. 1997 nr 46 s. 12-13 (Realizacja filmu "Ogniem i mieczem")

335.   Wielka historia / Volker Schlöndorff ; rozm. przepr. Paweł T. Felis (Kolekcja "Gazety Wyborczej" ) // Gaz. Wybor. 2004 nr 156 s. 14 (O filmie "Blaszany bębenek")

336.   Wielka Teletombola, czyli jak filmować Sienkiewicza? / Piotr Skrzypczak // Prz. Aryst.-Lit. 1996 nr 9 s. 33-34

337.   Wiosną pięknie spalimy Rozłogi / Monika Panfil // Gaz. Wybor. 1997 nr 295 dod. s. 23-25 (O realizacji filmu "Ogniem i Mieczem")

338.   Wojna - zabawa / Alicja Helman // Kino 1999 nr 7/8 s. 46-48 (Ekranizacje "Niebezpiecznych związków" Pierre'a Choderlos de Laclos)

339.   Wpływ filmu na literaturę [fragm. ] / Katarzyna Figiel // Reżyser 1998 [nr] 2 s. 6-7 (Analiza opowiadań "Jak być kochaną" i "Inkarno")

340.   Wróble pofrunęły, reszta została : Wielkopolskie Soplicowo / Paweł Tomczyk // Rzeczpospolita 1999 nr 128 dod. s. 16-18 (Projekt wykorzystania dekoracji do filmu "Pan Tadeusz" wybudowanych w gminie Krzywiń)

341.   Współczesna literatura i film. Razem czy osobno? / Piotr Śmiałowski // Kino R. 39 nr 12 (2005) s. 9-12

342.   Współczesny mit i jego psychologiczne znaczenie : archetypowy bohater opowieści science-fiction / Agnieszka Golec // Albo albo 2001 z. 4 s. 147-157 (Analiza filmu "Diuna")

343.   Wszyscy jesteśmy Trojanami : wielki mit na ekranie / Agnieszka Krzemińska // Polityka 2004 nr 15 s. 64-68 (Na marginesie filmu "Troja")

344.   Wypromujcie mi to pięknie! / Mariusz Miodek // Kino 2000 nr 1 s. 30-34 (Kampanie promocyjne "Pana Tadeusza" i "Ogniem i mieczem")

345.   Wyspa doktora Moreau / Jarosław Grzędowicz // Fenix 1997 nr 9 s. 164-170 (Porównanie książki i filmu)

346.   Z lasu do opery : powrót Tarzana i Upiora / Zygmunt Kałużyński // Polityka.-1999 nr 48 s. 43-44,46 (Nowe wersje filmów fantastyczno-przygodowych)

347.   Z Tolkienowskiej nostalgii / Urszula Chęcińska // Pogranicza 2002 nr 4 s. 119-121 (Język powieści "Władca pierścieni" J.R.R. Tolkiena i jej ekranizacji)

348.   Za pięć dwunasta / Marek Brodzki ; rozm. przepr. Maciej Parowski // Nowa Fantast. 2001 nr 11 s. 57-58 (O ekranizacji "Wiedźmina" Andrzeja Sapkowskiego)

349.   Zajazd w kinie / Barbara Hollender // Rzeczpospolita 1998 nr 171 dod. s. 8-13 (O realizacji filmu "Pan Tadeusz")

350.   Zamiast "Przedwiośnia" / Marek Radziwon // Dialog 2000 nr 2 s. 95-101 (Na marginesie telewizyjnej adaptacji pow. J. Kadena-Bandrowskiego "Mateusz Bigda" w reż. Andrzeja Wajdy)

351.   Zamiast rewolty / Joanna Krakowska // Dialog 2004 nr 1 s. 86-91 ("Lot nad kukułczym gniazdem" w inscenizacjach teatralnych i filmie)

352.   Zaproszenie do dialogu : "Ogniem i mieczem" w ukraińskich oczach / Piotr Tyma // Tyg. Powsz. 1999 nr 10 s. 9

353.   Zawsze ktoś oprowadza nas po piekle / Tadeusz Konwicki ; rozm. przepr. Katarzyna Bielas, Jacek Szczerba // Gaz. Wybor. 2001 nr 145 s. 10-12 (O filmie "Lawa")

354.   Zimne ognie Kawalerowicza / Wiesław Chełminiak // Nowe Państ. 2001 nr 36 s. 6-7 (Premiera filmu "Quo vadis")

355.   Zmienne losy komiksowych herosów / Sebastian Jakub Konefał // Kino R. 41 nr 7/8 (2007) s. 18-22

356.   Znaczące niuanse / Elżbieta Baniewicz // Twórczość R. 63 nr 8 (2007) s. 110-111

357.   Znowu Krzyżacy / Marcin Kołodziejczyk // Polityka 2000 nr 29 s. 83 (Otwarcie wystawy na zamku w Malborku z okazji 40-lecia filmu "Krzyżacy")

358.   Zorro czuwa / Jacek Szczerba // Gaz. Wybor. 1998 nr 243 s. 20-21 (Adaptacje filmowe powieści Johnstona McCulleya)

359.   Zoś było w bród / Iwona Konarska // Prz. Tyg. 1998 nr 20 s. 15 (Zdjęcia próbne do roli Zosi w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy)

360.   Zwycięstwo Napoleona nad mrówkami / Zygmunt Machwitz // Tygiel Kult. 1998 nr 11/12 s. 89-92 (Adaptacja filmowa "Pana Tadeusza" z 1928 roku)

361.   Źle się bawicie : rozpoczęły się zdjęcia do filmu według powieści Güntera Grassa "Wróżby kumaka" / Krzysztof Gliński; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Tyg. Powsz. 2004 nr 46 s. 20

362.   Żuławski na Księżycu / Łukasz Żurek // Nowa Fantastyka 2007 nr 9 s. 4-6 (Realizacja filmu "Na srebrnym globie")

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony