Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

ULICA PIOTRKOWSKA w Łodzi

 

KSIĄŻKI

 

1. Jak to

Jak to było z „panną Piotrkowską” czyli narodziny łódzkiej Pietryny. W: Jędrzejczyk Wiesława : Łódź w baśni i legendzie / [wstęp Elżbieta Ostrych, Paweł Zawilski, Jacek Jordan ; il. Janina Dzikowska-Najder ; na podst. legend spisanych przez Stanisława Rachlewskiego i Zdzisława Konickiego oraz Joannę Fiszbak, oprac. Wiesława Jędrzejczyk, Celina Jaworska-Maćkowiak, Witold Kowalski]. Łódź : „Literatura”, 2001, Sygn. 279181, S.48-53

2. KONDEK WACŁAW

Ulica Piotrkowska : studium pt. Ulica Ziemi Obiecanej / Wacław Kondek ; poprzedził Tadeusz Chróścielewski ; noty hist. oprac. Anna Rynkowska. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1969 Sygn.: 79889 Cz (Szt. 90)

3. KONICKI ZDZISŁAW

Piotrkowska / Zdzisław Konicki. W: Konicki Zdzisław : Ulice Łodzi : ulice w szachownicę... Łódź : Wojciech Grochowalski, 1995, Sygn. 246167 M, S.37-40

4. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac Juliusz Heinzla : ul. Piotrkowska 104 / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.46-47

5. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac braci Steinertów : ul. Piotrkowska 272 a i b / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.50-52

6. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac Ewalda Kerna : ul. Piotrkowska 179 / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.68-70

7. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac Gustawa Adolfa Kindermanna : ul. Piotrkowska 151 / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.74-75

8. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac Juliusza Roberta Kindermanna : ul. Piotrkowska 137/139 / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.71-73

9. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac Maksymiliana Goldfedera : ul. Piotkowska 77 / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.57-59

10. Laurentowicz-Granas Małgorzata

Pałac Wilhelma Schweikerta : ul. Piotrkowska 262 / Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak. W: Laurentowicz-Granas Małgorzata, Manżett-Kubiak Joanna : Pałace „Ziemi Obiecanej”. Łódź : „Zora”, 1997, Sygn. 254186, S.83-86

11. Łuczko-Fijałkowska GRAŻYNA

Na Piotrkowskiej w Europie... : 1990-2000 : 10 lat wydarzeń artystycznych na Piotrkowskiej = In Piotrkowska in Europe... : 1990-2000 : 10 years of artistic events in Piotrkowska street / [teksty Grażyna Łuczko-Fijałkowska ; współpr. Jolanta Ciach ; tł. Małgorzata Dąbkowska]. [Łódź] : Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, [2000]

12. Małek Włodzimierz

Detal architektoniczny ulicy Piotrkowskiej / [fot.] Włodzimierz Małek ; oprac. Marta Ertman ; tł. Janusz Wróblewski. Łódź : „Artus“, 1990 Sygn.: 231238 Cz (Szt. 742)

13. OLSZEWSKI BOHDAN

Betania ; Dom Towarzystwa „betania” – ul. Piotrkowska 275 / Bohdan Olszewski. W: Olszewski Bohdan : Łódź moje miasto : przewodnik po dawnej Łodzi / Bohdan Olszewski. Łódź : „Literatura”, 1996, Sygn. 250358, S.25-27

14. OLSZEWSKI BOHDAN

Długie, młode życie : Dom Artura Rubinsteina – ul. Piotrkowska 78 / Bohdan Olszewski. W: Olszewski Bohdan : Łódź moje miasto : przewodnik po dawnej Łodzi / Bohdan Olszewski. Łódź : „Literatura”, 1996, Sygn. 250358, S.15-18

15. OLSZEWSKI BOHDAN

Kobierzec z miasta Kum : „Biała Fabryka” Ludwika Geyera ul. Piotrkowska 282/284 / Bohdan Olszewski. W: Olszewski Bohdan : Łódź moje miasto : przewodnik po dawnej Łodzi / Bohdan Olszewski. Łódź : „Literatura”, 1996, Sygn. 250358, S.28-32

16. OLSZEWSKI BOHDAN

Na dalekiej Ukrainie : Dom Tadeusza Micińskiego - ul. Piotrkowska 29 / Bohdan Olszewski. W: Olszewski Bohdan : Łódź moje miasto : przewodnik po dawnej Łodzi / Bohdan Olszewski. Łódź : „Literatura”, 1996, Sygn. 250358, S.19-21

17. OLSZEWSKI BOHDAN

Podejrzana czamarka : Dom „Pod Gutenbergiem” – ul. Piotrkowska 86 / Bohdan Olszewski. W: Olszewski Bohdan : Łódź moje miasto : przewodnik po dawnej Łodzi / Bohdan Olszewski. Łódź : „Literatura”, 1996, Sygn. 250358, S.22-24

18. OLSZEWSKI BOHDAN

Ren, Dunaj i Jasień : Pałac Scheiblera – ul. Piotrkowska 266/268 / Bohdan Olszewski. W: Olszewski Bohdan : Łódź moje miasto : przewodnik po dawnej Łodzi / Bohdan Olszewski. Łódź : „Literatura”, 1996, Sygn. 250358, S.34-36

19. Przewłocka Renata

Koncepcja miejskiego systemu informacyjnego w Łodzi na przykładzie ulicy Piotrkowskiej / Renata Przewłocka. Łódź : Wydaw. PŁ, 1999

20. RYNKOWSKA ANNA

Ulica Piotrkowska / Anna Rynkowska. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1970 Sygn.: 86869-86871, 294923, 101932

21. Rzadkowolska Magdalena

Oficyna przy ulicy Piotrkowskiej : działalność Wydawnictwa Łódzkiego w latach 1957-1996 / Magdalena Rzadkowolska. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2007

22. Spruch-Cieplucha Kazimiera

Biblioteka przy Trakcie Piotrkowskim / oprac. Kazimiera Spruch-Cieplucha. Łódź : Bibl. Dzieln. Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga, 1982

23. WILMAŃSKI JERZY

Antykwariat przy Piotrkowskiej / Jerzy Wilmański ; il. Stanisław Ibis-Gratkowski. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983 Sygn.: 183602, 183631

24. WILMAŃSKI JERZY

Duchy Piotrkowskiej / Jerzy Wilmański. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 2002 Sygn.: 280075

25. Współczesność

Współczesność Piotrkowskiej : materiały łódzkiej narady profesjonalistów Muzeum Historii Miasta Łodzi, styczeń 1991 / [red. Jadwiga Szewczyk] ; Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Łódź : FUP, 1991

 

ARTYKUŁY

 

1.          Cztery kultury na Piotrkowskiej / Jan Skąpski // Przegląd 2002 nr 41 s. 68-69 (Festiwal Dialogu Czterech Kultur)

2.          Dwie ulice - "dwa miasta w mieście" na przykładzie ulicy Piotrkowskiej i Alei Piłsudskiego w Łodzi / Anita Staszewska-Furmanek // Czasopismo Techniczne.  R. 101 z. 2 (2004) s. 179-185 (Materiały z IX Międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania Urbanistycznego "Miasto w mieście", Kraków)

3.          Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej / Anita Wolaniuk // Turyzm 1998 z. 2 s. 75-84

4.          Imprezy kulturalno-rozrywkowe na ulicy Piotrkowskiej w opinii przechodniów i mieszkańców / Waldemar Cudny // Turystyka i Hotelarstwo [Nr] 1 (2002) s. 111-127

5.          Między Piotrkowską a Księżym Młynem : szanse i zagrożenia rozwoju Łodzi / Anna Buchner-Jeziorska // Kron. M. Łodzi 1996 z. 1 s. 107-113

6.          Ostatni, który zbierał pieczarki na ulicy Piotrkowskiej... : Łódź i łodzianie w życiu i twórczości Jana Sztaudyngera / Anna Sztaudynger-Kaliszewicz // Kron. M. Łodzi 1995 z. 2 s. 65-76 (Sztaudynger Jan)

7.          Piotrkowska i inne okolice kina / Jan Jakub Kolski // Gaz. Wybor. 1998 nr 272 dod. s. 26-33

8.          Piotrkowska znana i nieznana / Judyta Badowska // Spotk. z Zabyt. 2002 nr 10 s. 14-15

9.          Przemiany w fizjonomii ulicy Piotrkowskiej w Łodzi / Waldemar Cudny // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Z. 7 (2006) s. 183-200

10.       Struktura branżowa ulicy Piotrkowskiej : raport o stanie obecnym / Wojciech Michalski, Ewa Szafrańska // Kron. M. Łodzi 2003 [z.] 2 s. 15-23 (Placówki handlowe i usługowe)

11.       Ulica Piotrkowska lat pięćdziesiątych [w. ] / Jan Jerzy Karp //W Kręgu Lit. 2003 nr 2 s. 189-195

12.       Wpływ decyzji funkcjonalnych i przestrzenno-komunikacyjnych na kształt ulic leżących w obszarze oddziaływania ulicy Piotrkowskiej w Łodzi / Joanna Fiszer // Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska Z. 43 (2004) s. 41-46 (Materiały z konferencji "Perspektywy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w XXI wieku", Szczyrk)

13.       Z Piotrkowskiej w Himalaje / Bogdan Koszela // Gaz. Wybor. 1997 nr 243 dod. s. 50-56

14.       Znad Adriatyku na Piotrkowską : wiedeński architekt projektował pałace Kindermannów / Krzysztof Stefański // Kron. M. Łodzi 2004 [z.] 1 s. 185-190 (Karl Seidl)

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony