Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

TURYSTYKA A WYCHOWANIE :
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. BANACH BARBARA

Rola turystyki rodzinnej w procesie wychowania / Barbara Banach, Waldemar Gierat. W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofia Brańka. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002, Sygn.: 285742 Cz (Ped. 3399)

2. ŁATACZ EWA

Wychowawcza rola turystyki w ujęciu Karola Wojtyły / Ewa Łatacz. W: Rocznik Edukacji Alternatywnej 1 (05), 2006 / [red. nacz. Sławomir Sztobryn]. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2006, Sygn.: 304243 Cz (Ped. 3744)

3. POZNAWCZE

Poznawcze i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole : praca zbiorowa / red. Kazimierz Denek. - Kalisz : IKN ODN, 1988, Sygn.: 222113

4. TURYSTYKA

Turystyka jako szansa rozwoju kraju i wychowania młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Przecławskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Podyplomowe Studium Rekreacji i Turystyki. Warszawa : UW. IPSiR, 1995

5. WYCHOWANIE

Wychowanie do kultury fizycznej, zdrowia, turystyki i ochrony środowiska : XI Forum Oświatowe / [materiały zebrała Anna Grycan ; wyboru dokonał Józef Rusiecki]. Olsztyn : IKN ODN, 1988, Sygn.: 224123

 

ARTYKUŁY

 

1.          Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki / Roman Król // Wychow. na co Dzień 2007 nr 7/8 s. 38-40

2.          Elementy edukacyjne turystyki / Jan Niewęgłowski // Seminare T. 24 (2007) s. 461-478

3.          Funkcje i dysfunkcje wychowawcze turystyki / Elżbieta Niedzielska // Rocz. Nauk. / WSHG Pozan. T. 3 (2000/2001) s. 45-48

4.          Krajoznawcze możliwości oddziaływań wychowawczych na młodzież / Kazimierz Danek // Lider 2000 nr 7-8 s.7-14

5.          Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia / Kazimierz Danek // Wychow. Fiz. Zdr. 2002 nr 2 s.4-9

6.          Krajoznawstwo w integracji kształcenia i wychowania fizycznego / Kazimierz Danek // Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 6/7 s.26-31

7.          Pedagogiczny potencjał turystyki / Krzysztof Lubański // Zesz. Nauk. / Almamer WSE 2006 z. 3 s.145-160

8.          Refleksja o młodzieży wędrującej... : krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej / Anna Matuszak // Geogr. w Szk. 2002 nr 4 s. 210-212

9.          Rola i zadania szkoły w wychowaniu do turystyki dzieci i młodzieży : (badania sondażowe) / Jarosław Żbikowski // Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Biała Podl. (2000) T. 7 s.281-294

10.       Rola wycieczki, podstawowej formy działalności krajoznawczo-turystycznej, w nauczaniu i wychowaniu / Jolanta Pergół // Lider 2002 nr 7-8 s.7

11.       Transfer doświadczenia w wychowaniu przez turystykę / Wojciech Ryszkowski, Ewa Ryszkowska // Turyst. i Rekr. (Warszawa) T. 1 (2005) s. 192-195

12.       Turystyczna szkoła charakterów / Ryszard Makowski // Probl. Opiek.-Wychow. R. 45 nr 2 (2005) s. 19-23 (Zakład Poprawczy Laskowiec)

13.       Turystyka i rekreacja w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w opinii kadry pedagogicznej / Jacek Klawender // Turyst. i Rekr (Warszawa) T. 1 (2005) s. 211-215

14.       Turystyka jako technika oddziaływań wychowawczych / Gabriela Błażejczyk // Lider 2007 nr 5 s.17-20

15.       Turystyka jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły / Janusz Bielski // Lider 2007 nr 7-8 s.4

16.       Walory i wartości turystyki kwalifikowanej wykorzystywane w procesie wychowania młodzieży / Tomasz Łączek // Zesz. Wszechnicy Świętokrzyskiej Z. 21 (2004) s. 133-142

17.       Wychowanie do aktywności fizycznej / Jacek Mańczak // Wychow. Fiz. i Zdr. 2007 nr 8/9 s.27-29

18.       Wychowanie do turystyki w szkołach ponadpodstawowych w Łodzi / Agata Magdalena Wolska // WSHiG w Poznaniu (2004) Z.6 s.181-186

19.       Wychowanie dzieci i młodzieży do turystyki i rekreacji w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego / Rafał Rowiński, Andrzej Dąbrowski // Roczniki Naukowe AWF / AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie T. 44 (2005/2006) s. 85-107

20.       Wychowawcza rola turystyki w ujęciu Karola Wojtyły / Ewa Łatacz // Rocznik Edukacji Alternatywnej 2006 nr 1 s. 201-211

21.       Wypoczynkowa i zdrowotna funkcja turystyki / Jerzy Rut // Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. 200 z. 2 s.231-236

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony