Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

ARTETERAPIA :
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. Arciszewska-Binnebesel ALINA

Szczęśliwy świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. Sygn.: 291602 Cz (Met. 270)

2. Arteterapia

Arteterapia / [zespół red. Leon Hanek, Maria Passella]. Wrocław : AM, 1990

3. Arteterapia

Arteterapia : materiały I ogólnopolskiej konferencji szkoleniowo-naukowej "Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej" Łódź, 4-5 listopada 1999 / red. Agnieszka Gmitrowicz, Wiesław Karolak. Łódź : Polski Komitet Międzyn. Stow. Wychow. przez Sztukę, 2000

4. DRAMA

Drama i arteterapia w szkole : programy i scenariusze zajęć / Irena Borecka [i in.]. Wałbrzych : Wydaw.Państ. WSZ im. Angleusa Silesiusa, 2005

5. DZIECKO

Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia / pod red. Mirosławy Knapik; przy współpr. Katarzyny Krasoń. Katowice : Wydaw. UŚ., 2003

6. EUROPA

Europa, integracja, sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej środkami artystycznymi / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher. Bielsko-Biała : Wyższa Szk. Administracji, 2007

7. Gładyszewska-Cylulko JOANNA

Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Kraków : „Impuls”, 2007 Sygn.: 304729 Cz (Psych. 1754), 304730 - 304731

8. GŁOWACKA ELŻBIETA

Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2006, Sygn.: 303525 Cz (Psych. 1722)

9. Godawa Joanna

W kręgu sztuki i arteterapii. Słowa, które mają uzdrawiającą moc / Joanna Godawa. W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2007, Sygn.: 304727 – 304728, S 169-176

10. Handford Olga

Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007 CD-ROM (Pracownia Audiowizualna) Sygn.: 305584 Cz (Met. 1085), 305585

11. handford Olga

Mandala w arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. Łódź : wydaw. WSHE, 2008

12. Handford Olga

Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 2008+CD-ROM (Pracownia Multimedialna) Sygn.: 309310 Cz (Met. 1439), 309311

13. Kalbarczyk Anna

Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. Wyd. 2. Kraków : „Impuls”, 2005, Sygn.: 296079 Cz (Met. 4392)

14. Kalbarczyk Anna

Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. Wyd. 3. Kraków : „Impuls”, 2006

15. KAROLAK WIESŁAW

Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydaw. WSH-E, 2006. - 185 s., VII k. tabl. : il. kolor. ; 21 x 21cm Sygn.: 305603 Cz (Met. 1090), 302361

16. KAROLAK WIESŁAW

Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Wyd. 2. - Łódź : WSHE, 2007 Sygn.: 306543

17. KAROLAK WIESŁAW

Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. Łódź : Wydaw. WSHE, 2005, Sygn.298883 Cz (Psych. 751)

18. KONIECZNA EWELINA J.

Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. Kraków : „Impuls”, 2003 Sygn.: 289501 Cz (Psych. 1518), 289502

19. Konstańczak Stefan

Arteterapia - sztuka przynosi nadzieję / Stefan Konstańczak. W: Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek [i in.]. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004, Sygn.: 295841 Cz (Ped. 3612), S.176-187

20. Kotyza Magdalena

Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków / Magdalena Kotyza, Mariusz Matysik. W: Ciąłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. Zielona Góra : "Sand Media", 2002. Sygn.: 287307 Cz (Ped. 2048), S.499-508

21. KOZIEŁŁO DANUTA

Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. Poznań : Inst. Historii UAM, 1999

22. KOZIEŁŁO DANUTA

Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. Wyd. 2 uzup. Poznań : KMK Promotions, cop. 2002, Sygn.: 295046 Cz (Psych.1584)

23. KULTURA

Kultura a integracja - sztuka wobec niepełnosprawności / red. Grażyna Szafraniec. Katowice : Biblioteka Śląska, 2004

24. Kwiatkowska Grażyna Ewa

Arteterapia / Grażyna Ewa Kwiatkowska. Lublin : Wydaw. UMCS, 1991 Sygn.: 243622

25. METODY

Metody i formy terapii sztuką / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2005, Sygn.: 299469 Cz (Psych.448)

26. MOC

Moc sztuki : innowacje w praktyce terapii sztuką i terapii kreatywnej / [przekł. z niem. Beata Gierlicka-Szarek]. Kraków : Krakowski Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego, 1996

27. PISZCZEK MARIA

Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. Wyd. 2 poszerz. Warszawa : Centrum Metod. Pomocy Psychol.-Pedag., 2002

28. PISZCZEK MARIA

Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. Warszawa : Centrum Metod. Pomocy Psychol.-Pedag. MEN, 1997, Sygn.: 263191, 263190 Cz (Psych. 1389)

29. POGRANICZA

Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego / pod red. Anny Radzik. Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2001

30. PSYCHIATRIA

Psychiatria i sztuka : oblicza psychiatrii : XLI Zjazd Psychiatrów Polskich, Warszawa 17-19 czerwiec 2004 / [red. Andrzej Kowal, Maria Pałuba]. Kraków : Szpital Spec. im. dra Józefa Babińskiego, 2004

31. RUDAWSKI TOMASZ

Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. Warszawa : Uniw. Warszawski, 2007

32. SPOTKANIA

Spotkania ze sztuką : koncepcja terapii artystycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / red. Mirosława Knapik przy współpr. Wiesławy A. Sacher. Katowice : Biblioteka Śląska, 2005

33. SZTUKA

Sztuka a niepełnosprawność : poradnik nauczania / Very Special Arts International ; [tł. z ang. Piotr Cichoń]. Katowice : „Atlas” : współpr. „Zachęta” [1994]

34. SZTUKA

Sztuka i ekspresja dziecka - w poszukiwaniu sensu tworzenia / pod red. Katarzyny Krasoń. Katowice : ZKSO nr 2, 2003

35. SZTUKA

Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Skoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. Bielsko-Biała : Wyższa Szk. Admin., 2007

36. SZTUKA KRYSTYNA

Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym / Krystyna Sztuka. Częstochowa : Wydw. WSP, 2003

37. SZTUKA

Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. Kraków : „Impuls”, 2004, Sygn.: 292559 Cz (Ped. 766), 292560

38. SZTUKA

Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny. Warszawa : Wydaw. APS im. Marii Grzegorzewskiej, 2003, Sygn.: 309736, 291781 Cz (Ped. 139)

39. SZULC WITA

Kulturoterapia - wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie / Wita Szulc. [Wyd. 2 poszerz. i uzup.]. Poznań : Wydaw. Uczelniane AM, 1994

40. Szulc WITA

Nauczanie sztuki i arteterapia / Wita Szulc. W: Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymir Jankowski. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1996. Sygn.: 258961 Cz (Ped. 2673), 259737, 264843, S.173-183

41. SZULC WITA

Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu / Wita Szulc. Poznań : Dział Wydaw. UczelnianychAm im. KM, 2001

42. TAŃCE

Tańce w kręgu / [oprac.] Judy King ; [tł. Małgorzata Korczak]. Warszawa : „Kined” – Joanna Zwolińska, 2001

43. TEATR

Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Glinieckiego i Lucyny Maksymowicz. Słupsk : Słupski Ośrodek Kultury, [Koszalin] : Teatr „Stop”, 2001 (Mater. z seminarium i warsztatów teatralnych, 5-6.10.2001 r., Słupsk)

44. TERAPIA

Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK / pod red. Andrzeja Wojciechowskiego. Toruń : Wydaw. UMK, 2004, Sygn.: 298399

45. TWÓRCZOŚĆ

Twórczość i terapia : materiały pokonferencyjne / pod red. Edyty M. Nieduziak. Sandomierz : TNS, 2003

46. Tyszkiewicz Magdalena

Psychopatologia ekspresji : stymulacja twórczości pacjentów psychiatrycznych / Magdalena Tyszkiewicz. Gdańsk : GTN : Wydaw. Gdańskie, 1994, Sygn.:  262303

47. W KRĘGU

W kręgu sztuki i ekspresji dziecka : rozważania inspirujące / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. Katowice ; Mysłowice : Górnośląska WSP im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006

48. W KRĘGU

W kręgu zagadnień edukacji artystycznej i terapii / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. Głogów : Państ. Wyższa Szk. Zawod., 2006

49. Winkler Agata

Arteterapia formą wspomagania niepełnosprawności / Agata Winkler. W: (BEZ)RADNOŚĆ wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka [i in.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydaw. WAM, 2007, Sygn.: 306107 Cz (Ped. 48), 306108, 307774, S.187-199

50. WYBRANE

Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. Zielona Góra : Red. Wydaw. Hum.-Społ UZ, 2002

51. WYCHOWANIE

Wychowanie estetyczne w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży / praca przygot. pod red. Jerzego Wuttke i Mirosława Kisiela. Mysłowice : Górnośl. WSP im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006

52. WYMIARY

Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. Mysłowice : Górnośląska WSP im. Kardynała Augusta Hlonda, Katowice : „Librus”, 2005

53. WYRAZIĆ

Wyrazić i odnaleźć siebie : implikacje praktyczne / pod red. Małgorzaty Łączyk i Barbary Majkut-Czarnoty ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. Katowice : Dukarnia Archidiecezjalna, 2008

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          "Arteterapia w katechezie specjalnej" : VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna 20-23 IX 2007 / Roman Buchta // Katecheta R. 52 nr 2 (2008) s. 76-79

2.          "Grawitacja lotu" : prawdziwe historie dziewcząt, które uciekały / Tadeusz Wolan // Probl. Opiek.-Wychow. R. 43[44] nr 9 (2004) s. 33-37 (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy [Radzionków])

3.          [Konferencja naukowa "Rola arteterapii w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów" : referaty] // Muzykoter. Pol. 2003 nr 1 s. 5-41

4.          Aktywność twórcza więźniów a ich styl adaptacji do warunków więziennych / Anetta Jaworska // Przeg. Więz. Polskiego Nr 52/53 (2006) s. 113-124

5.          Arteterapia - niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej? / Ewelina Justyna Konieczna // Kult. i Eduk. 2003 nr 2 s. 127-139

6.          Arteterapia - oswajanie informacji emocjonalnych / Małgorzata Bębenek // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 2004 nr 1 s. 149-157

7.          Arteterapia - poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala-Wnuk // Psych. w Szk. 2005 nr 2 s. 3-11

8.          Arteterapia - problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szk. Spec. T. 67 nr 5 (2006) s. 376-379

9.          Arteterapia / Maria Szymczyk // Wychowawca 2007 nr 4 s. 22-23

10.       Arteterapia / Tomasz Rudowski // Cogitatus Nr 3 (2006) s. 106-114

11.       Arteterapia formą wspierania niepełnosprawnych i ich rodzin / Maria Widerowska // Roczniki Naukowe / Państw. Wyższa Szk. Zaw. im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [Nr] 11 (2007) s. 25-28

12.       Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas // Szk. Spec. T. 67 nr 4 (2006) s. 298-306

13.       Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 1 s. 30-32

14.       Arteterapia paliatywna : barwy zachodzącego słońca / Wita Szulc // Polskie Forum Psychol. T. 12 nr 1 (2007) s. 22-30

15.       Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska // Opieka, Wychow., Ter. 2005 nr 1/2 s. 34-37

16.       Arteterapia w psychiatrii / Marzanna Morozewicz, Anna Obuchowicz-Caban // Nowy Test 2001 [nr] 1 s. 142-145 (I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa w Łodzi)

17.       Artreterapia w rehabilitacji osób chorych psychicznie / Ewa Kopińska // Niepełn. i Rehab. R. 6 nr 4 (2006) s. 36-47

18.       Dwie konferencje : terapia przez sztukę / Elżbieta Marek // Życie Szk. [R.] 59 nr 10 (2005) s. 52-58

19.       Edukacja arteterapeutów - historia i perspektywy / Wita Szulc // Kwart. Eduk. 2005 nr 3 s. 3-10

20.       Europa - integracja - sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej / Wiesława A. Sacher // Auxil. Soc. 2005 nr 2 s. 328-334

21.       Głos w sprawie zakresu znaczeniowego pojęć: arteterapia, sztuka, twórczość / Andrzej Wojciechowski // Paedag. Christ. 2006 t. 1 s. 205-210

22.       Jaka jesteś współczesna poezjo? / Jerzy Lucjan Woźniak // Akant R. 10, nr 6 (2007) s. 40-41

23.       Jakość życia osoby z dysfunkcją narządu wzroku w poetyckim zapisie niewidzących twórców - terapia przez sztukę w redukcji obaw i kreowaniu nadziei / Małgorzata Czerwińska // Prace Nauk. WSP w Częstochowie. Psychologia Z. 11 (2003) s. 17-28

24.       Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // Edukacja 2003 nr 2 s. 103-109

25.       Konferencja naukowa na temat "Rola arteterapii w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów" / Paweł Cylulko // Muzykoter. Pol. 2003 nr 1 s. 43-46

26.       Metody twórczej resocjalizacji / Marek Konopczyński // Pedag. Społ. 2006 nr 2 s. 39-115

27.       Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski // Chowanna R. 49 t. 2 (2006) s. 109-115

28.       Mówiąc językiem sztuki : (o warsztatach arteterapeutycznych dla dorosłych osób głuchoniewidomych) / Elżbieta Paradowska // Szk. Spec. T. 65 nr 4 (2004) s. 304-307

29.       Obcowanie ze sztuką jako odkrywanie własnych możliwości : strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej / Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała // Auxil. Soc. 2002 nr 3/4 s. 95-108

30.       Od przedmiotu do podmiotu : fragment rozważań o rozwoju podmiotowym: "W rzeczy samej rzecz o rzeczach" / Wiesław Karolak // Civitas Hominibus 2006 vol. 1 s. 105-116

31.       Projekt naukowo-artystyczny: Europa - integracja - sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapetycznej / Wiesława A. Sacher // Guliwer 2004 nr 4 s. 110-114

32.       Psychokorekcyjne właściwości terapii przez sztukę / Janina Florczykiewicz // Podl. Zesz. Pedag. Nr 5/6 (2002) s. 59-66

33.       Rola arteterapii w rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu głębszym na przykładzie DSP w Opolnicy / Krystyna Domska-Bujnowicz // Niepełnospr.i Rehab. R. 4 nr 4 (2004) s. 73-77

34.       Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka, Wychow. Ter. 2005 nr 1/2 s. 31

35.       Rysunek w arteterapii - wzajemna fascynacja sztuki i psychologii / Joanna Wiszniewska-Domańska // Tygiel Kult. 2007 nr 10/12 s. 167-169

36.       Rzecz o poezjoterapii / Sławomir Maciej Krzyśka // Opieka Wychow. Ter. 2004 nr 1/2 s. 42-43

37.       Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Opieka Wychow., Ter. 2007 nr 1/2 s. 15-20

38.       Sztuka a terapia : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1-2 lutego 2002 / Lidia Kataryńczuk-Mania // Wychow. Muzycz. Szk. 2002 nr 3 s. 152-154

39.       Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // Szk. Spec. T. 66 nr 3 (2005) s. 214-219

40.       Terapeutyczna rola poezji / Jerzy Lucjan Woźniak // Śląsk R. 11 nr 11 (2005) s. 75

41.       Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // Życie Szk. nr 10 (2005) s. 26-28

42.       Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szk. 2003 nr 6 s. 357-359

43.       Terapia śmiechem / Anna Wojnar // Alma Mater Nr 69 (2005) s. 27-29 (Działalność Fundacji "Dr Clown" realizującej program terapii śmiechem w szpitalach dziecięcych)

44.       Terapia twórczością jako profilaktyka stresu / Anna Rożnowska // Słupskie Prace Pedagog. Nr 3 (2004) s. 81-90

45.       Tworzenie człowieka podmiotowego / Wiesław Karolak ; rozm. przepr. Przemysław Dakowicz // Tygiel Kult. 2007 nr 10/12 s. 164-166

46.       Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka // Wychow. Fiz. Zdr. 2004 nr 2 s. 13-16

47.       Uplastycznienie zachowań w procesie warsztatów arteterapeutycznych / Grażyna Jezierska // Zesz. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika T. 3 (2004) s. 185-193 (Materiały z Sympozjum "Praca wychowawcza w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych - teoria i praktyka", Płock)

48.       Warsztaty arteterapeutyczne : spotkanie ze sztuką / Grażyna Jezierska // Życie Szk. [R.] 61[60] nr 6 (2006) s. 28-39

49.       Warsztaty plastyczne dla studentów pedagogiki i resocjalizacji / Joanna Wajdenfeld // Pedag. Społ. 2006 nr 2 s. 206-212

50.       Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 1 s. 27-29

51.       Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 5 s. 38-40

52.       Występ za jeden uśmiech / Mateusz Wyrwich // Nowe Państ. 2002 nr 9 s. 26-27 (Spektakle objazdowego Pogotowia Teatralnego dla chorych dzieci)

53.       Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // Wychow. Techn. w Szk. R. 45[46] nr 4/5 (2006) s. 9-12

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony