Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

DZIECKO ULICY :
wybór literatury

 

 

KSIĄŻKI

 

1. DZIECI

Dzieci bez przyszłości? : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu / [red. Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra]. Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2003 [Materiały z seminarium dla posłów IV kadencji (7 stycznia 2003 r.)]

2. DZIECI

Dzieci ulicy : problemy, profilaktyka, resocjalizacja / red. nauk. Grażyna Olszewska-Baka. Białystok : „eRBe”, 2000, Sygn. 282729.

3. DZIECI

Dzieci żyjące na ulicy - nowe zjawisko miast afrykańskich / pod red. Jarosława Różańskiego. Warszawa : „Missio-Polonia”, 2004

4. FREY JANA

W ślepym zaułku wolności : dzieci ulicy / Jana Frey. Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich Wydaw., 2001, Sygn. 294116, 282329

5. KOŁAK WIESŁAW

Jak pomagamy dzieciom ulicy / Wiesław Kołak. W: Dzieci gorszych szans : materiały z seminarium naukowego Warszawa 19-20 marca 2001 r. : praca zbiorowa / pod red. Barbary Głowackiej. Warszawa : KKWR, 2001, Sygn. 284740 Cz (Ped. 239), 284741, S.45-153

6. KURZEJA ANNA

Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. Kraków : „Impuls”, 2008, Sygn. 309573 Cz, 309574

7. OGNISKA

Ogniska "Dziadka" Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego [i in.] ; "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". Warszawa : „Digipol”, 2007

8. Parysiewicz BEATA

Dziecko ulicy : wybrane zagadnienia / Beata Parysiewicz. W: Droga jako przestrzeń ludzka / red. Alojzy Drożdż [i in.]. Lublin : Wydaw. KUL, 2002, Sygn. 288895, S.239-244

9. PILCH Tadeusz

Dzieci ulicy – dzieci bez szans / Tadeusz Pilch. W: Dzieci gorszych szans : materiały z seminarium naukowego Warszawa 19-20 marca 2001 r. : praca zbiorowa / pod red. Barbary Głowackiej. Warszawa : KKWR, 2001, Sygn. 284740 Cz (Ped. 239), 284741, S.83-90

10. POMOC

Pomoc dzieciom ulicy : doświadczenia organizacji pozarządowych / Katarzyna Cholewa [i in.]. Warszawa : Fundacja dla Polski, 2003, Sygn. 302068

11. Szczepański Tomasz

Obóz terapeutyczny - jako nowa forma pracy z dziećmi ulicy / Tomasz Szczepański ; Fundacja Pomoc Społeczna SOS. Warszawa : FPS SOS, [1999]

12. WESTWATER JUDY

Dziecko ulicy / Judy Westwater, Wanda Carter ; [tł. Joanna Puchalska]. Warszawa : „Hachette”, 2008, Sygn. 309248

13. WINIARSKA MONIKA

Serce dla Peru / Monika Winiarska. Warszawa : Salezjański Ośrodek Misyjny : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2007 (Otwarty Dom Księdza Bosco (Lima)

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          "Dzieci ulicy" - praca wolontariuszy w środowisku lokalnym / Elżbieta Bielecka // Forum Ośw. 1999 t. 1/2 s. 82-90

2.          [Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy : materiały. Cz. 2] // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 3 dod. s. XIV-XIX

3.          V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 2 dod. s. 3-14

4.          VII Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy [materiały ] // Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 2 dod. s. 1-12

5.          Dom Powrotu, streetworking - społeczność terapeutyczna - reintegracja społeczna / Elżbieta Bielecka, Katarzyna Kaszek // Pedag. Społ. 2005 [nr] 4 s. 93-101 (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” (Białystok)

6.          Dzieci ulicy - ile ich jest, jak im pomóc? / Mirosław Kaczmarek, Mirosław Pęczak, Wiesław Kołak, Krzysztof Wilski, Grażyna Młotek, Lucyna Bojarska, Łukasz Ługowski, Jolanta Głowińska, Irena Malanowska, Irena Kruczek, Sławomir Wichary, Tomasz Bryndel ; oprac. Agnieszka Mączyńska-Dilis // Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 3 dod. s. 7-12

7.          Dzieci ulicy - te od "gorszego Boga" / Witold Salański // Probl. Alkoh. 2001 nr 1 s. dod. V-VII

8.          Dzieci ulicy - wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Krystyna Dymek-Balcerek // Prace Nauk. Pedagogika / Polit. Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 2002 nr 1 s. 46-54

9.          Dzieci ulicy / Dorota Bernhardt-Kowalska // Prawo i Życie 1998 nr 5 s. 7-9 (Praca wśród młodzieży i dzieci zaniedbanych wychowawczo)

10.       Dzieci ulicy / Iwona Konarska // Przegląd 2001 nr 12 s. 5-6 (Działania resocjalizacyjne)

11.       Dzieci ulicy / Władysław Sobecki // Nowa Szk. 1997 nr 8 s. 53-54

12.       Dzieci ulicy : alternatywne rozwiązania / Ewa Kozdrowicz // Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 7 s. 58-60 (Konferencja zorganizowana przez Fundację dla Polski w Bielsku-Białej)

13.       Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 2 s. 34-42

14.       Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jadwiga Raczkowska // Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 5 s. 57-61 (VII Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy)

15.       Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Probl. Opiek.-Wychow.-2001 nr 2 s. 56-58 (Konferencja w Warszawie)

16.       Dzieci ulicy w Pakistanie / Joanna M. Dąbrowska // Wychow. na co Dzień 2008 nr 3 s. 25-29

17.       Dzieci ulicy w Peru / Monika Winiarska // Probl. Opiek.-Wychow. R. 45 nr 4 (2005) s. 54-56

18.       Dzieci ulicy... były, są i będą? / Jan Tatarowicz // Opieka Wychow. Ter.-1999 nr 4 s. 12-14

19.       Dziecko ulicy - ewolucja pojęcia / Tadeusz Pilch // Opieka Wychow. Ter -2000 nr 1 s. 5-8

20.       Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 4 dod. s. 7-10

21.       Ich dzieci ulicy / Iwona Konarska // Przegląd 2003 nr 12 s. 57-58 (Tow. Przyjaciół Dzieci)

22.       Kim są współczesne dzieci ulicy? / Piotr Tomasz Nowakowski // Zesz. Społeczne KIK R. 14 nr 14 (2006) s. 219-226

23.       Konferencja sercem pisana "Pedagogika ulicy w Polsce" : (Warszawa, 30 maja 2005 r.) / Zbigniew F. Zaniewski // Pedag. Społ. 2005 nr 3 s. 131-136

24.       Matrix w realu / Katarzyna Sadura // Śląsk R. 12 nr 11 (2006) s. 22-24 (Dzieci ulicy)

25.       Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy [materiały ] // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 2 dod. s. I-XXV

26.       O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych - z doświadczeń praktycznych / Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Wałach // Chowanna R. 49 t. 2 (2006) s. 126-132 (Dom Aniołów Stróżów)

27.       Ojciec dzieci ulicy / Irena Świerdzewska // Tyg. Solid. 2004 nr 22 s. 31 (Guy Gilbert)

28.       Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychow. na co Dzień 2002 nr 1 s. 20-24

29.       Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym / Daniel Queff. Tł. // Pedag. Społ. 2005 [nr] 4 s. 121-128 (Materiały z III Konferencji "Pedagogika Ulicy w Polsce", Warszawa)

30.       Praca socjalna na ulicy w warunkach szczególnego ryzyka / Jacek Kurzępa // Pedag. Społ. 2005 [nr] 4 s. 9-34 (Stowarzyszenie „Misja Dworcowa im. ks. Jana Schneidera)

31.       Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR [ref. ] / Wiesław Kołak // Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 1 dod. s. 4-5

32.       Problemy egzystencjalne "dzieci ulicy" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychow. na co Dzień 2001 nr 7/8 s. 3-8

33.       Przestrzenie działania pedagoga ulicznego / Tomasz Szczepański // Pedag. Społ. 2005 [nr] 4 s. 106-112

34.       Przyjaciel Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 2 dod. s. 11-14 (Program Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego)

35.       Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR [fragm. przem. ] / Barbara Głowacka // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 3 dod. s. XX-XXII (Działalność Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego)

36.       Streetworking jako forma pracy socjalnej - działania Stowarzyszenia TADA / Paweł Kubicki, Marta Olcoń // Dziec. Krzywdz. Nr 2 (2003) s. 111-114 (Praca z dziećmi ulicy)

37.       Streetworking jako metoda wsparcia społecznego dzieci ulicy / Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk // Zesz. Nauk. / ŚWSZ im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nr 16 (2007) s. 35-42

38.       Streetworking w Peru : na przykładzie Comunidad de Acogida Don Bosco / Monika Winiarska // Pedag. Społ. 2005 [nr] 4 s. 141-144

39.       Stulecie praw - dzieci ulicy? : na marginesie miedzynarodowej konferencji w Białymstoku / Tadeusz Pilch // Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 5 s. 38-39

40.       Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szk. R. 62 nr 6 (2006) s. 48-51

41.       W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 4 dod. s. 5-6

42.       Współczesne dzieci ulicy : (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2006) / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szk. R. 63 nr 3 (2007) s. 53-58

43.       Współczesne zasady pracy z "dziećmi ulicy" w Rosji w warunkach przemian / Natalija L. Ivanova // Zarządz. i Eduk. 1999 nr 3 s. 153-162

44.       Wyjść naprzeciw : pedagog ulicy w perspektywie pedagogiki społecznej / Ewa Kozdrowicz // Pedag. Społ. 2005 [nr] 4 s. 113-120

45.       Zjawisko "dzieci ulicy" jako współczesny problem społeczny / Anna Fidelus // Studia nad Rodziną R. 9 nr 2 (2005) s. 125-135

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony