Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Miejsce turystyki w edukacji :
wybór książek, czasopism i multimediów

 

 

Publikacje dla nauczycieli : wydawnictwa zwarte

 

1.       BEZPIECZNY wypoczynek dzieci i młodzieży : poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców - kolonii, obozów, wycieczek / [aut. Tadeusz Zagajewski ; współpr. Leszek Abrahamowicz i in.]. - Łódź : Wydaw. ATH, 2004. - 211, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm + CD-ROM (Pracownia Multimedialna) Sygn.: 291077 Cz (Ped. 3505), 291078

2.       DZIEJE turystyki w Polsce / Jerzy Gaj. - Wyd. 2 rozszerz.. - Warszawa : "Almamer", 2008. - 345 s. : il. ; 24 cm Sygn.: 310372

3.       KRAJOZNAWSTWO : zarys teorii i metodyki / Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki. - Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : "Proksenia", 2006. - 237, [7] s. : il. ; 24 cm Sygn.: 303538

4.       KRAJOZNAWSTWO i turystyka szkolna / Ignacy Janowski. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003. - 108 s. : tab., wykr. ; 21 cm Sygn.: 297779

5.       ORGANIZACJA i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych / Jan Strugarek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006. - 199, [1] s. : il. ; 24 cm Sygn.: 302371 - 302372

6.       PRAKTYCZNY poradnik kierownika wycieczek szkolnych / Gabriela Kondziałka. - Katowice : ZNP, 2002. - 70 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka OUPiS - ZNP ; 14) Sygn.: 284855 Cz (Ped. 3372)

7.       SZKOLNY przewodnik turystyczny / [red.] Zofia Wereszczyńska-Ołdakowska. - Warszawa : "Telbit", 2006. - 419 s. fot. (w tym kolor.) ; 23 cm. - (Wycieczki z Klasą ; 2) Sygn.: 297625 Bibl. (Geogr. 29/2)

8.       TURYSTYKA a świadomość ekologiczna / Paulina Bohdanowicz. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. - 361 s. : il. (w tym kolor.), mapy, tab., wykr. ; 24 cm Sygn.: 308921

9.       TURYSTYKA młodzieży i jej uwarunkowania / Agnieszka Wartecka-Ważyńska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2007. - 151 s. : il. ; 24 cm. - (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ; nr 8) Sygn.: 305413

10.   TURYSTYKA w Polsce : uwarunkowania organizacyjne i prawne / Leszek Butowski. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, 2007. - 232, [1] s. : tab., wykr. kolor. ; 24 cm Sygn.: 308797

11.   VADEMECUM organizatora turystyki niepełnosprawnych / Jakub Grabowski, Mariola Milewska, Andrzej Stasiak. - Łódź : WSTH, 2007. - 194 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm Sygn.: 309066

12.   WYBRANE zagadnienia z zakresu prowadzenia wycieczek : skrypt dla studentów kierunku turystyka i rekreacja / Andrzej Dąbrowski [i in.] ; red. Jacek Klawender ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. - 112 s. ; 24 cm Sygn.: 309767

13.   WYCIECZKA do lasu : poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów / Hanna Będkowska. - Warszawa : "Multico", 2005. - 234, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm Sygn.: 296498

14.   ZIELONE lekcje : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Hanna Będkowska ; [fot. Agata Będkowska]. - Józefów : "Forest", [2007]. - 240 s., [2] k. tabl. : tab., rys., fot. kolor. ; 24 cm + CD-ROM (Pracownia Audiowizualna) Sygn.: 310484, 304374 Cz (Met. 293)

 

Publikacje dla nauczycieli : artykuły z czasopism

 

1.       "Zielone szkoły" / Kazimierz Denek // Lider. - 2007 nr 6 s.9-12

2.       Autorski program koła sportowo-turystycznego dla klasy licealnej o profilu menadżersko-turystycznym / Anita Cieślar // Lider. - 2007 nr 1 s.29-30

3.       Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki / Roman Król // Wychowanie na co Dzień. - 2007 nr 7/8 s. 38-40

4.       Jak dobrze wykorzystać zieloną szkołę / M.M. // Gazeta Szkolna. - 2006 nr 19-20 s.24-25

5.       Jak organizować i prowadzić wycieczki szkolne / Dorota Lato // Lider. - 2006 nr 10 s.27-28

6.       Kompedium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego. Cz. 1. / Bożena Dziurla // Wychowanie Techniczne w Szkole.- R. 45[46] nr1 (2006) s. 57-61

7.       Krajoznawstwo i turystyka w szkole / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2007 nr 6 s.13-16

8.       Metodyka organizowania wycieczek szkolnych / Janusz Bielski // Lider. - 2007 nr 7-8 s. 24-27

9.       Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu.- [R.] 60 nr 7 (2007) s. 5-13

10.   Rola wycieczek szkolnych w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej / Alicja Kubiak // Szkoła Specjalna.- T. 68 nr 5 (2007) s. 364-373

11.   Rola wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Janusz Bielski // Lider. - 2008 nr 2 s.10-14

12.   Turystyka - pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki / Sylwia Trojniel // Lider. - 2007 nr 7-8 s.11-16

13.   Turystyka i krajoznawstwo w szkole podstawowej / Anna Kruszyńska // Przegląd Edukacyjny. - 2007 nr 1 s.22-24

14.   Turystyka jako technika oddziaływań wychowawczych / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2007 nr 5 s.17-20

15.   Turystyka jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły / Janusz Bielski // Lider. - 2007 nr 7-8 s.4

16.   Wychowanie do aktywności turystycznej / Jacek Mańczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- R. 54 nr 8/9 (2007) s. 27-29

17.   Wycieczka - jedna z form integracji zespołu klasowego / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008 nr 3 s.78-81

18.   Wycieczka podstawową formą działalności turystycznej dzieci i młodzieży / Janusz Bielski // Lider. - 2007 nr 7-8 s.17-18

19.   Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008 nr 7-8 s.13-21

20.   Wycieczki, które uczą i wychowują / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła.- R. 62 nr 10 (2006) s. 4-14

 

Przewodniki turystyczne : wydawnictwa zwarte

 

1.       POMORZE : przewodnik rowerowy / Piotr Albrecht, Aleksander Buczyński, Miłosz Kędracki. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2008. - 216 s., 32 s. map kolor. : il. ; 20 cm Sygn.: 308270

2.       ATLAS Polski / [oprac. i red. pracownia kartograficzna Carta Blanca ; konsult. Piotr Czubla i in. ; zdj. Sławomir Adamczak i in.]. - Bielsko-Biała : "Pascal", [2008]. - 268 s. : il. kolor., mapy, wykr. ; 21 cm Sygn.: 309229

3.       EUROPA magiczna / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", cop. 2007. - 276 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 23 cm. - (Wycieczki z Klasą ; 3) Sygn.: 297625 Bibl. (Geogr. 29/3)

4.       PRZEWODNIK turystyczny po Polsce / [tekst] Andrzej Walenciak. - Warszawa : "Daunpol", 2008. - 240 s. : il., mapy kolor. ; 22 cm. - (Odkryj Nasze Na Nowo) Sygn.: 307703 Bibl. (Geogr. 34)

5.       FRANCJA po polsku / Barbara Stettner-Stefańska. - Warszawa : "Świat Książki", 2008. - 615 s. : il. kolor. ; 24 cm Sygn.: 307728

6.       Z dala od drogi... : ponad 50 niezwykłych miejsc na wymarzony wypoczynek / tekst Teresa Kokocińska ; zdj. Zenon Żyburtowicz. - Warszawa : "Świat Książki", 2008. - 374, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm Sygn.: 307364

7.       ROWEREM po województwie łódzkim : znakowane szlaki rowerowe / [tekst i oprac. publikacji Piotr Machlański]. - Łódź : Urząd Marszałkowski. Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, 2007. - [30] s. : il. ; 21 x 27 cm Sygn.: 304978

8.       ŁÓDŹ / Robert Pasieczny, Gabriela Jarzębowska. - Warszawa : "Hachette", 2008. - 207 s. : fot. (kolor.), mapy ; 19 cm. - (Miasta dla Ciekawych) Sygn.: 307351 Bibl. (Hist. 31)

9.       PARKI narodowe i krajobrazowe w Polsce : nawigator turystyczny / tekst Patryk Grabski [i in.]. - Warszawa : "Carta Blanca", 2008. - 400 s. : il. kolor. ; 24 cm Sygn.: 309144

10.   PARKI narodowe Polski / [aut. Monika Karolczuk-Kędzierska i in. ; red. Michalina Pomorska]. - Kraków : "Kluszczyński", 2008. - 328 s. : fot. kolor., mapy ; 22 cm Sygn.: 308985

11.   WOJEWÓDZTWO Łódzkie : przewodnik turystyczny / Justyna Mokras-Grabowska, Piotr Rzeńca. - Łódź : Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Łódzkiego, 2007. - 320 s. : il. (w tym kolor.), fot., mapy ; 24 cm Sygn.: 305658

12.   RZYM i Watykan / Francesca Grazzi, Jack Altman ; [red. Barbara Ender-Jones ; tł. Tomasz Basiński i in.]. - Warszawa : Gazeta Wyborcza, 2008. - 71 s. : fot. kolor., mapy ; 18 cm. - (Przewodnik / Gazeta Wyborcza ; 1/10) Sygn.: 306723

13.   WILNO / Aleksandra Górska. - Kraków : Wydaw. Kluszczyński, 2007. - 192 s. : il. kolor. ; 22 cm Sygn.: 309308

14.   TOSKANIA i okolice : przewodnik subiektywny / Anna Maria Goławska ; fotografie Grzegorz Lindenberg [i in.]. - Wyd. 2 rozszerz.. - Warszawa : "Nowy Świat", 2007. - 191, [1] s., [48] s. tab. : il. kolor. ; 21 cm Sygn.: 304705

15.   POMORZE : przewodnik rowerowy / Piotr Albrecht, Aleksander Buczyński, Miłosz Kędracki. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2008. - 216 s., 32 s. map kolor. : il. ; 20 cm Sygn.: 308270

 

Przewodniki turystyczne : multimedia

 

1.    EGIPT [Dokument elektroniczny] = Egypt / director Rod Edge ; traveller Megan McCormick. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 599

2.    FRANCJA [Dokument elektroniczny] = Ultimate France / host Justine Shapiro ; travellers Christina Chang, Justine Shapiro, Ian Wright ; directors Bell Anthony, Anne Bogart, Martin Herring, Caius Julyan. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 592

3.    GRECJA [Dokument elektroniczny] = Greece : mainland / director Angus Cameron ; traveller Christina Chang. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 594

4.    HISZPANIA [Dokument elektroniczny] = Spain / director Dominic Allan ; travellers Shilpa Mehta, Christina Chang. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 597

5.    LONDYN [Dokument elektroniczny] = London : city guide / directors Gethin Aldous, Chris Howe ; travellers Jonathan Atherton, Megan McCormick. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 590

6.    PARYŻ [Dokument elektroniczny] = Paris : city guide / director Caius Julyan ; host Justine Shapiro. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 591

7.    PORTUGALIA i Azory [Dokument elektroniczny] = Portugal and the Azores / director Francis Delaney ; traveller Megan McCormick. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 598

8.    TUNEZJA i Libia [Dokument elektroniczny] = Tunisia and Libya / director Angus Cameron ; traveller Ian Wright. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 600

9.    TURCJA [Dokument elektroniczny] = Turkey / directed by Camilla Affleck ; traveller Justine Shapiro. - Film. - Warszawa : Carisma Entertainmet Group, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Wakacje z Pilotem = Pilot Guides) Sygn.: O 601

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony