Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży :
wybór książek i multimediów

 

KSIAŻKI

 1. AGRESJA dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, cop. 2007. Sygn.: 305426 Cz (Psych. 1763), 305427
 2. AGRESJA i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, cop. 2007. Sygn.: 305428 Cz (Psych. 1764), 305429
 3. CAŁE życie w sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2008. Sygn.: 308740
 4. DEPRESJA i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: 295094, 302204, 302440
 5. DZIECKO a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2008. Sygn.: 310261 - 310262
 6. DZIECKO i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzej Steciwko [i in.] ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006. Sygn.: 302113 Cz (Socj. 667), 302114
 7. DZIECKO w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. Sygn.: 305588 Cz (Ped. 3777), 305589
 8. EDUKACJA wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabina Guz [i in.]. - Lublin : UMCS, 2008. Sygn.: 308624 Cz (Ped. 793), 308625
 9. MŁODZIEŻ wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003. Sygn.: 295117
 10. O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. Sygn.: 298130 Cz (Psych. 1666), 302916 - 302917
 11. OBLICZA współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. Sygn.: 303071, 301535
 12. PROBLEMY współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych / pod red. Franciszka Wanda Wawro. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. Sygn.: 305353 Cz (Socj. 146)
 13. PROBLEMY z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Dodr. do Wyd. 1. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. Sygn.: 309526, 302798 Cz (Psych. 1717), 302799 - 302800
 14. PRZEMOC wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portmann ; [przekł. [z niem.] Magdalena Rykowska]. - Kielce : "Jedność", 2006. Sygn.: 301919 Cz (Psych. 233), 301920, 303480
 15. PSYCHOPATOLOGIA okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletta Radziwiłłowicz [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn.: 303393 Cz (Psych. 1728), 303394
 16. ROZWÓJ społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: 292459 Cz (Psych. 1565), 292460
 17. SEKTY : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie Abgrall ; przekł. Wiesława Dzieża. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Sygn.: 296005 Cz (Psych. 1632)
 18. SOCJOLOGICZNE i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szk. Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. Sygn.: 306633 Cz (Socj. 681), 306634
 19. SRODOWISKO - młodzież - zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski [i in.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : "Akapit", 2007. Sygn.: 305363 Cz (Ped. 3776), 307094
 20. ŚRODOWISKOWY kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka. - Toruń : "Akapit", 2008. Sygn.: 308103 Cz (Socj. 693)
 21. WYBRANE zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Andrzej Czerkawski [i in.]. - Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007. Sygn.: 307496
 22. ZACHOWANIA dewiacyjne : symptomy, uwarunkowania / pod red. Irena Budrewicz ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2008. Sygn.: 307922 Cz (Socj. 691), 307923
 23. ZACHOWANIA dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Sygn.: 302841 Cz (Socj. 8), 302842
 24. ZACHOWANIA ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : WSHE, 2006. Sygn.: 301847
 25. ZAGROŻENIA okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, cop. 2008. Sygn.: 309625 Cz, 309626
 26. ZAGROŻONA młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i in.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. Sygn.: 300209 Cz (Socj. 645), 304071
 27. ZAGROŻONA niewinność : zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży / Jacek Kurzępa. - Kraków : "Impuls", 2007. Sygn.: 304927 - 304928
 28. ZJAWISKA patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresa Sołtysiak [i in.]. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. Sygn.: 306861 Cz (Socj. 686), 306862

 

MULTIMEDIA

 1. ALKOHOL i narkotyki : pomyśl, zanim będzie za późno / konsult. nauk. Bogusław Habrat ; oprac. materiałów pomocniczych Piotr Kostrzyński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 1999. Sygn.: W 679, W 818
 2. DZIĘKUJĘ... nie biorę! [Dokument elektroniczny] / scen., reż., muz. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz ; zdj. Marcin Wołkowicz ; występują Boguś Biernacki, Olga Gałązka, Łukasz Grójec [i in.] ; oprac. materiałów pomocniczych Bogusława Walczak ; rys. Iwona Pawlak. - Film. - Kraków : "Rubikon", 2005. Sygn.: O 660
 3. NIKOTYNA - legalny narkotyk [Dokument elektroniczny] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; dźwięk Tomasz Kochan ; obsada Alina Kamińska, Maciej Słota, Olaf Wójcik. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007. Sygn.: O 919/5
 4. OBIETNICA [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Dariusz Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Gabriela Ganczarska, Michał Rykowski, Krystian Wojtarowicz [i in.]. - Film. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. Sygn.: O 637/1
 5. ONI [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Bartłomiej Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Gabriela Ganczarska, Michał Rykowski, Rafał Zawierucha [i in.]. - Film. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. Sygn.: O 637/2
 6. PIOTREK [Dokument elektroniczny] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; dźwięk Tomasz Kochan ; muzyka Dariusz Regucki ; obsada Maciej Słota, Julia Bochenek, Agnieszka Ciochoń. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007. Sygn.: O 919/1
 7. PRZEMOC wobec dzieci. Cz. 1, 2, 3 [Film] / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1997. Sygn.: W 1225/1-3
 8. PRZEMOC i agresja [Film] : jak się im przeciwstawiać / oprac. wersji pol. Wydaw. Nauk. PWN ; oprac. materiałów pomocniczych Piotr Kostrzyński ; konsultacja nauk. Adam Frączek. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 1999. Sygn.: W 508, W 1218
 9. PRZYJACIEL [Dokument elektroniczny] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; dźwięk Tomasz Kochan ; obsada Alina Kamińska, Maciej Słota, Andrzej Gaździcki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007. Sygn.: O 919/2
 10. TV Story [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Dariusz Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Gabriela Ganczarska, Michał Rykowski, Rafał Zawierucha [i in.]. - Film. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. Sygn.: O 637/4
 11. W sidłach [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Dariusz Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Anna Grabińska, Michał Rykowski, Maciej Słota [i in.]. - Film. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. Sygn.: O 637/3
 12. WŁĄCZ się... Rodzice : telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański ; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Min. Edukacji Nar. i Sportu, 2003. Sygn.: W 1107 - W 1110
 13. WŁĄCZ się do gry : telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański ; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Min. Edukacji Nar. i Sportu, 2003. Sygn.: W 1104 - W 1106
 14. WWW. wsieci... [Dokument elektroniczny] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; dźwięk Tomasz Kochan ; obsada Alina Kamińska, Iwona Anna Wiśniewska, Maciej Słota. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007.Sygn.: O 919/4
 15. ŻYCIE pod murem [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Dariusz Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Dominika Buczek, Michał Rykowski, Krystian Wojtarowicz [i in.]. - Film. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. Sygn.: O 637/5

 

Czasopisma dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi podejmujące podobną problematykę:

 

Alkoholizm i Narkomania

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Dziecko Krzywdzone

Psychologia w Szkole

Karan

Remedium

Kultura Fizyczna

Świat Problemów

Lider

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

Narkomania. Serwis Informacyjny

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Niebieska Linia

Wychowawca

Problemy Narkomanii

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony