Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE :
wybór materiałów od 2004 r.

 

ABSOLWENCI PRZEDSZKOLI

Artykuły
 1. Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły 2006 nr 12 s. 48-51

 2. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 3-8

 3. Przedszkolaki i absolwenci / Anna Czyż // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 55-56 (Wizyty uczniów w przedszkolu)

 4. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 44-46

 5. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 6 s. 20-22

 6. Warunki środowiskowe a wrażliwość moralna dzieci kończących edukację przedszkolną / Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki Nr 3 (2006) s. 29-42

 7. Wiedza o przyczynach i przejawach emocji dzieci kończących edukację przedszkolną / Grażyna Rudkowska // Psychologia Rozwojowa T. 11 nr 2 (2006) s. 77-91

 

 

ADAPTACJA

 

Książki
 1. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006

 2. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Siedlce : Anna Klim-Klimaszewska, 2007

Artykuły
 1. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Hanna Piwowarska-Krukowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007) s. 47-50

 2. Długi proces adaptacji / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 26-28

 3. Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń, Elżbieta Tubacka // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006), s. 50-52

 4. Jeszcze o tworzeniu więzi społecznych / Jolanta Sieroń // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 34-37 (Scenariusze zajęć)

 5. Kontakty z rówieśnikami / Anna Pawlukiewicz // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 27-29

 6. Pierwsze kontakty / Katarzyna Niewiarowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 38-40

 7. Pierwsze kroki / Dorota Wojewoda // Wychowanie w Przedszkolu 59 nr 7 (2006) s. 41-45

 8. Pokonać lęki trzylatków / Beata Szurowska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 16-21

 9. Pomagamy przekroczyć próg przedszkola / Pelagia Cyrulik. // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004), s. 47-48 (Stres)

 10. Program działań adaptacyjnych : wczesna adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkolnych / Anna Kempisty, Anna Bukowska // Wychowawca 2004 nr 3 s. 12-14

 11. Spotkania adaptacyjne / Anna Kubik // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 41-43

 12. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 38-39

 13. U progu przedszkola / Elżbieta Brzostowska.// Wychowawca 2006 nr 4 s. 15

 14. Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szabelska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 29-31

 15. Witamy trzylatki / Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 21-23

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Artykuły
 1. Bezpieczeństwo dziecka / Małgorzata Dela // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 44-45

 2. Bezpieczne dziecko / Elżbieta Lorenc-Mytnik // Edukacja dla Bezpieczeństwa 2004 nr 4 s. 23-29

 3. Bezpiecznie w przedszkolu / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2008) s. 27-31

 4. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 32-37

 5. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 37-39 (Scenariusz zajęć)

 6. Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ze strony dorosłych? / Agata H. Wiśniewska // Wychowawca 2004 nr 11 s. 19-21 (Scenariusz zajęć)

 7. Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwem / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008), s. 34-37

 8. Ogród bezpieczny i wesoły / Iwona Szlachtowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 53-54

 9. Stan realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne życie" w roku szkolnym 2005/2006 / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa 2006 nr 3 s. 20-24

 10. Unikajmy zagrożeń / Bogumiła Wódka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 35-36

 11. W trosce o bezpieczne dzieciństwo : konferencja w Toruniu / H.R. // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 48-49

 

CZYTANIE, PISANIE

 

Książki
 1. BADACZE pisma i znaków : co dzieci chcą wiedzieć? / Heike Tenta. - Kielce : "Jedność", 2005. - Sygn.: 298351 Cz (Met. 4479)

 2. JUŻ się uczę! / [przygot. ćwiczeń Jadwiga Stasica]. - Poznań : "Publicat", 2008. - Sygn.: 307732

 3. LEWA ręka rysuje i pisze : ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. 3 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : "Harmonia", 2006. - Sygn.: 293216  M

 4. MODEL naturalnej nauki języka jako strategia pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym / [red. Beata Wosińska] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 303669 Cz (Met. 1259), 303670

 5. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005].

 6. NAUKA czytania przez zabawę / Jackie Silberg. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. - Sygn.: 298876 Cz (Met. 4486), 302507

 7. W krainie sześciolatka. 1 / Henryka Czerniawska, Barbara Lauba, Barbara Papier. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2008

 8. W krainie sześciolatka. 2 / Henryka Czerniawska, Barbara Lauba, Barbara Papier. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2008

 9. W krainie sześciolatka. 3 / Henryka Czerniawska, Barbara Lauba, Barbara Papier. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2008

 10. W obronie dziecięcego rozumu / [aut. Irena Majchrzak]. - Kraków : Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 2007. – Sygn. : 306435

 11. ZACZYNAM czytać : skuteczna metoda nauki czytania / [oprac. Anna Juryta, Anna Szczepaniak]. - Wrocław : "Siedmioróg", 2007. - Sygn.: 305578 Cz (Met. 1080)

Artykuły
 1. Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej / Maria Burtowy // Życie Szkoły nr 2 (2005) s. 7-13

 2. Nauka czytania w przedszkolu / Renata Kośmider // Nauczyciel i Szkoła 2004 nr 3/4 s. 278-285 (Scenariusz zajęć)

 3. Świadomość fonologiczna jako predyktor postępów w nauce czytania i pisania / Alicja Maurer // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica [Nr] 2 (2007) s. 119-141

 4. W świecie liter / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006), s. 40-42 (Gry edukacyjne)

 5. W świecie pisma / Barbara Kogaczewska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 2 s. 30-31

 

CZYTELNICTWO

 

Artykuły
 1. "Opowieści z kubka" i inne ciekawe pomysły pracy z książką / Mariola Jąder. // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2008) s. 40-46

 2. Biblioteka... już w przedszkolu! / Beata Jeka, Alicja Miśkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 54-55

 3. Codzienne czytanie / Joanna Rynek. // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 42-44

 4. Czy warto czytać dzieciom? / Danuta Doskocz. // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 56-58 (Scenariusz zajęć)

 5. Czytam, bawię, uczę... / Agnieszka Danielewicz. // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 32-36

 6. Dorota Gellner wśród przedszkolaków / Dorota Malecka // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004) s. 55-57

 7. Dzieci, książki i dorośli : refleksje na marginesie konkursu / Hanna Ratyńska. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 10 (2007), s. 28-31

 8. Godzina radości z Janem Brzechwą : scenariusz imprezy literackiej / Maria Kulik. // Guliwer 2007 nr 2 s. 102-104

 9. Humor w literaturze - możliwości przekazu i odbioru w warunkach przedszkola / Małgorzata Machoń // Dyrektor Szkoły 2006 nr 9 s. 46-47

 10. Jak pozyskiwać dzieci dla literatury? / Jadwiga Droszcz // Wychowanie na co Dzień. 2004 nr 1/2 dod. s. VII-VIII

 11. Lektury moich przedszkolaków / Urszula Nadolna. // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007) s. 27-29

 12. Liryczna nuta i żart w wierszach Jana Sztaudyngera / Alicja Pietraszewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007) s. 36-38 (Scenariusz zajęć)

 13. O głośnym czytaniu przedszkolakom / Sławomira Załęska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 2 s. 38-41

 14. O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 12-17

 15. Od bajeczki do książeczki : o wystawie "Moja książeczka" / Elżbieta Stępniewska, Elżbieta Wasiak // Wychowanie w Przedszkolu 59 nr 9 (2006), s. 49-51 (Przedszkole nr 82 – Warszawa)

 16. Pod urokiem książek / Róża Dykiel // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 53-54

 17. Radość czytania / Anna Pawłowska-Niedbała // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 48-52

 18. Spotkania z Calineczką : edukacja sześciolatków / Maria Lipka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004), s. 41-43 (scenariusz zajęć)

 19. Spotkania z literaturą / Alicja Buglińska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2006) s. 47-48 (Cykl zajęć w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" w Przedszkolu nr 22 w Lublinie)

 20. Spotkania z pisarką / Ewa Jabłońska. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 5 (2004) s. 51-52 (Wioletta Piasecka)

 21. Spotkanie z bajką / Małgorzata Parszyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007) s. 48-49

 22. Spotkanie z patronem przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 54-56 (Urszula Smoczyńska)

 23. Strach, gniew i radość w książkach dla dzieci / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004) s. 32-35

 24. Wieczorki literackie / Dorota Brodaczewska, Małgorzata Zglenicka // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 54-55 (Hans Christian Andersen)

 25. Wieczór z bajką / Bożena Staniszewska. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 5 (2006) s. 50-52 (Teatr)

 26. Wiersze uczą mądrości / Barbara Pisowocka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 38-41

 27. Z książką poznajemy świat / Urszula Garzyńska, Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007) s. 30-32

 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

 

Książki
 1. CZY moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy. - Kielce : "Jedność", 2009. - Sygn.: 310446

 2. CZY Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - Sygn.: 301496 Cz (Psych. 316)

 3. DIAGNOZA psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. - Katowice : "Śląsk", 2005. - Sygn.: 299112 Cz (Psych. 950), 299726

 4. JAK badać dojrzałość szkolną dziecka : materiały opracowane w ramach pracy zespołu ds. integracji oddziaływań między nauczycielami przedszkoli i szkoły / [red.] Beata Wosińska [i in.]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2004. - Sygn.: 294091 Cz (Ped. 3567), 294092

 5. KAŻDY przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., [2005?]. - Sygn.: 302984

 6. KOMPUTEROWE wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - Sygn.: 304303 Cz (Ped. 1467)

 7. ODDZIAŁY przedszkolne w szkołach podstawowych : mini poradnik dyrektora / Anna Łukaszewska. - Toruń : "Aker", 2005. - Sygn.: 299072 Cz (Ped. 635)

 8. SAMORZĄDY lokalne wobec wdrażania obowiązku edukacyjnego sześciolatków / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. - Sygn.: 295721 Cz (Ped. 3634)

 9. SZEŚCIOLATKI w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla i in.]. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007. - Sygn.: 305217 Cz (Ped. 3770), 305218

 10. SZEŚCIOLATKI w Polsce : województwo łódzkie : raport z badań 2006 / pod red. Małgorzaty Markowskiej ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla i in.]. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007. - Sygn.: 305029

 11. Testy diagnozujące osiągnięcia poznawcze dla dzieci 6-letnich / Lilianna Jankowska-Smętek. - Gdańsk : "Sigma", 2005

Artykuły
 1. Dylematy przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej : nie doceniana rola przedszkola / Beata Łukomska // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 2002 nr 1 s. 144-152

 2. Przedszkolak będzie uczniem / Elżbieta Grzemska, Renata Frąszczak. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 52-54

 

EDUKACJA EUROPEJSKA

 

Książki
 1. "NAJMŁODSI w Europie, czyli podróże z Misiem Unisiem" : (edukacja europejska w przedszkolu) : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i klas "0" / Katarzyna Ewa Dębska. - Łysomice : "Aker", 2004. - Sygn.: 308179 Cz (Met. 1261)

Artykuły
 1. Edukacja europejska / Małgorzata Mszyca. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 4 (2005) s. 32-34 (scenariusz zajęć)

 2. Mokotowska "15" : Spotkanie Małej Unii Europejskiej / Anna Kozłowska, Agnieszka Grzywacz // Dyrektor Szkoły 2004 nr 5 s. 16-17

 3. O Unii już w przedszkolu / Elżbieta Siebielec, Agnieszka Kukawska-Żydek // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 35-37

 4. Pociągiem do Rzymu / Wiesława Jończyk // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 42-43

 5. Poznajmy się lepiej / Jolanta Rogoza. // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005) s. 29-31 (Międzyprzedszkolny Klub Europejski)

 6. Przybliżanie dzieciom pojęć o Unii Europejskiej / Mirosław Kisiel // Życie Szkoły nr 5 (2005) s. 15-20

 7. Unia Europejska - wspólnota ojczyzn / Teresa Dziurzyńska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005), s. 16-19

 

EDUKACJA MEDIALNA

 

Książki
 1. MEDIA - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2", 2006. - Sygn.: 303522 Cz (Ped. 469), 303523

Artykuły

 1. Dzieciństwo "medialne" i jego konsekwencje pedagogiczne / Iwona Samborska // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne T. 1 (2007) s. 150-155

 2. "Gender studies" w przedszkolu : kobiece bohaterki w medialnej rzeczywistości dobranocek / Małgorzata Bogunia-Borowska // Kultura Popularna 2006 nr 1 s. 109-117

 3. Zapraszamy na seans filmowy / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2007 nr 5 s. 48-50

 

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 

Książki

 1. NAUCZYCIEL wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości / Krystyna Kamińska. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2007. - Sygn.: 306131Cz (Ped. 101), 306132

 2. W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. - Warszawa : WSiP, cop. 2005. - Sygn.: 298168 Cz (Ped. 74), 302919

Artykuły

 1. Przedszkole - miejsce wczesnej edukacji wielokulturowej : (szkic do dyskusji) / Maria Królica // Tolerancja. - T. 12 (2006), s. 171-177

 2. Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 10-14

 

EDUKACJA REGIONALNA

 

Książki

 1. EDUKACJA regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej / Lidia Pawelec. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. - Sygn.: 301763 Cz (Ped. 538)

Artykuły

 1. Biesiada śląska / Agnieszka Grzegorzewska /. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 2 s. 46-47 (Kultywowanie śląskich tradycji w Przedszkolu nr 1 w Tarnowskich Górach)

 2. Biesiada śląska / Małgorzata Karpińska, Beata Pająk-Raś, Danuta Wosk // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 45-46 (Dzień Górnika w przedszkolu)

 3. Dlaczego warto wpaść na Pragę / Lidia Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 32-33 (Projekt edukacyjny "Mapa Pragi" z udziałem przedszkolaków-edukacja regionalna)

 4. Lubelszczyzna chlebem pachnąca / Elżbieta Siebielec, Agnieszka Kukawska-Żydek // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 26-28

 5. Na krakowską nutę / Hanna Siwek, Joanna Niedźwiedź, Dorota Czachura. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2007), s. 18-21 (Scenariusze przedstawień z okazji 750-lecia lokacji Krakowa)

 6. Nad morzem i na Kaszubach / Danuta Węglińska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2007) s. 49-53

 7. Oswajanie tradycji / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły 2007 nr 6 s. 50-51

 8. Pałuki - moja mała ojczyzna / Jolanta Storzyńska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 26-28

 9. Pielęgnując naszą regionalną tradycję integrujemy się z Europą - z doświadczeń pracy przedszkolnej / Barbara Skóra // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 6 s. 26-27

 10. Przedszkolne Święto Piernika / Anna Blum // Wychowanie w Przedszkolu. nr 7 (2007) s. 45-48

 11. W kręgu edukacji regionalnej w przedszkolu / Teresa Parczewska // Pedagogika Kultury T. 2 (2006) s. 225-233

 12. Warszawa - moje miasto / Ewa Walczak. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 7 (2007), s. 27-30

 13. Zachować w pamięci / Zyta Osiej. // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005), s. 39-40 (zajęcia terenowe)

 14. Zaginiona kultura / Barbara Kotowicz // Dyrektor Szkoły 2008 nr 1 s. 46,49 (Program edukacji regionalnej "Jamno, tak daleko, a tak blisko")

 

GRY I ZABAWY

 

Książki

 1. 49 gier i zabaw : scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych / J. i B. Luvmour [i in.]. - Wyd. 2 w jęz. pol.. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - Sygn.: 307991

 2. BADACZE przeszłości : co dzieci chcą wiedzieć? / Jakobine Wierz. - Kielce : "Jedność", 2005. - Sygn.: 298352 Cz (Met. 4480)

 3. BADACZE zwierząt : co dzieci chcą wiedzieć? / Maria Förster. - Kielce : "Jedność", 2006. - Sygn.: 299474

 4. BAW się i ucz Przedszkolaku / Penny Warner. - Warszawa : "K.E. Liber", 2006. - Sygn.: 302632 Cz (Ped. 3725)

 5. BEZPIECZEŃSTWO na drodze : propozycje gier i zabaw do wykorzystania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Jolanta Gruchlik, Anna Łukaszewska ; współpr. Marek Ziomek ; Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Toruń : "Aker", 2004. - Sygn.: 299062 Cz (Met. 178)

 6. COŚ w ten deseń. [Cz. 1] / Colin Rose, Gordon Dryden. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : "Transfer Learning", 2006. - Sygn.: 302644

 7. Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. Wyd. 1 dodr. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005. – Sygn. 299588, 296127 Cz (Met. 4427)

 8. Dzieci witają lato / Cordula Pertler i Eva Reuys. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006

 9. ENCYKLOPEDIA gier i zabaw dla przedszkolaków / K. Charner, M. Murphy, Ch. Clark. - Warszawa : "K.E. Liber", 2008. - Sygn.: 307269 Cz (Met. 1227)

 10. JAK rozwijać spostrzegawczość i koncentrację? : zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym / Jutta Bläsius. - Kielce : "Jedność", 2007. - Sygn.: 306608 Cz (Met. 1162)

 11. Kocham, lubię, szanuję. [Cz. 1] / Colin Rose, Gordon Dryden. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : "Transfer Learning", 2006. - Sygn.: 302646

 12. Kot zdejmuje buty : propozycje zabaw wspierających spokój i koncentrację / Ingrid Biermann. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006. – Sygn. 301812 Cz (Met.1199)

 13. KSZTAŁTOWAĆ świat z fantazją : ćwiczenia rozwijające kreatywność : książka ćwiczeń / Barbara Mössner. - Kielce : "Jedność", 2006. - Sygn.: 301506

 14. MALI badacze - zabawy badawcze i eksperymenty w przedszkolu / [aut. Elżbieta Boczkowska i in. ; praca pod kier. Barbara Wosińska] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 303701 Cz (Met. 216), 303702 (Met. 216)

 15. POZNAWAĆ świat wszystkimi zmysłami : książka ćwiczeń / Renate Zimmer. - Kielce : "Jedność", cop. 2005. - Sygn.: 299084 Cz (Met. 1475)

 16. RUSZ ręką. [Cz. 1] / Colin Rose, Gordon Dryden. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : "Transfer Learning", 2006. - Sygn.: 302646

 17. W przedszkolu : propozycje ćwiczeń, zabaw i eksperymentów / [Sandra Hänsch, Gabriele Wensky, Jutta Eichhorn. - Kielce : "Jedność", cop. 2007. - Sygn.: 304370 Cz (Met. 223)

 18. Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2004. - Sygn.: 292553 Cz (Met. 4180)

 19. ZABAWA w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 300472 Cz (Met. 1595), 300473

 20. Zabawy aktywizujące w przedszkolu. T. 1 / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel. - Kielce : "Jedność", 2005

 21. Zabawy aktywizujące w przedszkolu. T. 2 / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel. - Kielce : "Jedność", 2005

 22. ZABAWY badawcze w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2006. - Sygn.: 302182

 23. Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli / Zofia Bogdanowicz. Wyd. 9. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

 24. ZABAWY przygotowujące do szkoły / Bärbel Merthan. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 296323, 293198

 25. ZGADYWAJKI, czyli Rymowanki dla przedszkolaka / tekst Marta Berowska. - Warszawa : "SBM", cop. 2007. - Sygn.: 304388

Artykuły

 1. "Ale zabawa!" - zabawy stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka sześcioletniego / Irena Raczyńska, Anna Werońska // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 1/2 dod. s. V-VI

 2. Bańki mydlane / Jolanta Jelonek // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 49-50

 3. Baśniowe podróże : jestem europejczykiem / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005) s. 38-40 (Zabawy inspirowane treścią utworów literackich)

 4. Bez telewizora i komputera / Renata Daniel. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006), s. 55-58

 5. Co piszczy w makulaturze? / Elżbieta Gołoś // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 16-19

 6. Codzienne przedmioty - niecodzienne zabawy / Ewa Rusinek // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004), s. 36-40

 7. Czary-mary czyli wróżby andrzejkowe / Krystyna Klepacka // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005), s. 46-48

 8. Gry plenerowe / Edyta Milczarek // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 14-15

 9. Iskierki wyobraźni / Beata Niemiec, Jolanta Winkowska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 2 s. 23-29 (Scenariusze zabaw i zajęć dla 5- i 6-latków)

 10. Jesienne zabawy / Anna Łakomska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 31-32 (scenariusze)

 11. Kamyki - sposób na udany dzień / Katarzyna Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 10-13

 12. Kolorowe dni / Małgorzata Komorowska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 37-39 (Scenariusz wspólnej zabawy wszystkich grup)

 13. O zabawach sterowanych przyciskami, lalkach Barbie i dzieciach chmur - czyli świat zabaw przedszkolaka / Brigitte Vom Wege, Mechthild Wessel. -Fragm. książki "Zabawy aktywizujące w przedszkolu". -Tł. // Poezja i Dziecko 2006 nr 1 s. 82-85)

 14. Ozdoby bożonarodzeniowe / Katarzyna Jabłońska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006), s. 28-30 (ozdoby choinkowe)

 15. Pamiętajcie o ogrodach... / Marcin Korniluk. // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006), s. 20-25 (Place zabaw)

 16. Pełnienie ról rodzinnych w zabawie tematycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Danuta Grzesiak-Witek // Społeczeństwo i Rodzina R. 3 nr 4 (2006) s. 103-111

 17. Pod kolorowym drzewem / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 36-37 (Pedagogika zabawy)

 18. Podróż do Leśnej Krainy / Lidia Kaszyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 26-27

 19. Szukamy i tropimy / Renata Bulanda // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 40-41 (Gry i zabawy)

 20. To lubię - zabawy dydaktyczne / Jadwiga Raszka. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 4 (2006), s. 34-37 (scenariusze)

 21. W ogrodzie / Jolanta Durmaj, Hanna Sokołowska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 7 (2006) s. 60-62

 22. W świątecznym nastroju / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006), s. 22-26 (Gry i zabawy – ozdoby choinkowe)

 23. Weź do ręki gazetę... : zabawy i ćwiczenia / Agata Szczepaniak-Masłowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007) s. 30-31

 24. Weź karton i nożyczki... Zabawki na letni czas / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. nr 7 (2007) s. 54-58

 25. Wędrówki przez świat / Barbara Baranowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006), s. 43-44

 26. Wspaniałe zabawy z okazji Dnia Dziecka / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2005), s. 54-55

 27. Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci / Anna Cygal // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 43-45

 28. Zabawa i edukacja w przedszkolu : edukacja i wychowanie w zakresie bezpiecznych zachowań / Bronisław Bieś // Atest 2004 nr 2 dod. s. I-III

 29. Zabawa z kolorami / Wiesława Grabarz // Wychowanie w Przedszkolu. 59 nr 10 (2006) s. 32-33

 30. Zabawy badawcze pięciolatków / Jolanta Ambrożuk. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007) s. 32-33 (scenariusz zajęć)

 31. Zabawy edukacyjne / Wiesława Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. 2004 nr 4 s. 47-49

 32. Zabawy językowe / Małgorzata Narożnik. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006), s. 20-21

 33. Zabawy relaksacyjne / Alicja Urbańska. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2006) s. 43-44

 34. Zabawy słowem dzieci pięcioletnich inspirowane ilustracjami róźnych twórców do wiersza J. Tuwima "Okulary" / Elżbieta Szefler // Nauczyciel i Szkoła 2004, nr 3/4, s. 171-187

 35. Zabawy w sklep : (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2005), s. 35-39

 36. Zabawy wspomagające rozwój umysłowy / Sylwia Wruk // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 34-36 (Scenariusze zajęć)

 37. Zabawy z balonami / Renata Daniel. // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 50-52

 38. Zabawy z gazetami / Beata Musielak. // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2006) s. 22-24

 39. Zabawy z tekstem literackim / Marzena Siejak // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008), s. 38-42

 40. Zaczarowane krzesła / Beata Niemiec, Jolanta Winkowska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7(2006), s. 31-33

 41. Ziemniaki-cudaki / Lidia Parzniewska, Zuzanna Bartos. // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 39-40

 42. Zimowe zabawy / Marzena Jantas // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 34-36 (scenariusz zajęć)

 43. Zrozumieć siebie i innych : przykłady zabaw / Teresa Pokajewicz. // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2006) s. 31-34

 

HISTORIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Artykuły

 1. Historia przedszkola w Libiążu / Małgorzata Jagoda // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005) s. 53-54

 2. Historia wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Wołomin / Anna Wojtkowska. // Rocznik Wołomiński. - T. 1 (2005), s. 143-172

 3. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter //Wychowawca 2004 nr 3 s. 16-17

 4. Łódzkie pionierki wychowania przedszkolnego / Wiesława Leżańska // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki Nr 3 (2006), s. 7-16 (Janina Pawłowska, Maria Janina Łabęcka)

 5. Miejsce wychowania przedszkolnego w systemie oświaty / Ewa Tabaczyńska // Dyrektor Szkoły 2008 nr 3 s. 52-53

 6. Miejskie placówki wychowania przedszkolnego w Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Beata Szczepańska // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki Nr 3 (2006) s. 17-28

 7. Opieka nad dzieckiem przedszkolnym w ujęciu historycznym / Andrzej Żółtek, Magdalena Rozbarska // Nauczyciel i Szkoła 2004 nr 3/4 s. 286-299

 8. Organizacja wychowania przedszkolnego w Zgierzu po 1945 roku / Dorota Nożewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika T. 2 (2004) s. 233-242

 9. Przedszkola i ochronki w międzywojennym Toruniu / Przemysław Olstowski // Rocznik Toruński T. 31 (2004) s. 215-226

 10. Struktura narodowościowa wychowanków przedszkoli, według języka prowadzenia zajęć, w II Rzeczypospolitej w roku 1937/38 / Tomasz Wysocki // Przegląd Historyczno-Oświatowy R. 48 nr 1/2 (2005) s. 151-158

 11. Wychowawcze i edukacyjne funkcje placówek wychowania przedszkolnego w Częstochowie w latach 1918-1939 / Mirosława Szczygieł. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika T. 14 (2005) s. 163-171

 12. Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku / Adam Winiarz // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 4-10

 13. Zasługi Marii Papiewskiej dla kształtowania i rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej / Jerzy Doroszewski. // Przegląd Historyczno-Oświatowy nr 1/2 (2005) s. 173-186

 

JĘZYKI OBCE

 

Książki

 1. JĘZYK angielski w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Daniele Champagne, Catherine Chauvel. - Warszawa : CODN, 2005. - Sygn.: 301054 Cz (Met. 1540)

 2. JĘZYK niemiecki w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Daniele Champagne, Catherine Chauvel. - Warszawa : CODN, 2005. - Sygn.: 301060 Cz (Met. 1544)

 3. PRZEDSZKOLAK, język obcy i... ty : metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach / Marta Kotarba. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. - Sygn.: 305354 Cz (Met. 1027)

Artykuły

 1. "Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków" jako instrument kontroli i oceny oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka / Małgorzata Pamuła // Języki Obce w Szkole nr 6 (2005) s. 52-55

 2. Co dalej z Europejskim portfolio językowym? / Maria Gorzelak // Języki Obce w Szkole R. 51 nr 2 (2007) s. 83-85

 3. Elektroniczny słownik obrazkowy / Elżbieta Gajek. // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2006) s. 35-37 (język angielski)

 4. Indywidualizacja procesu nauczania a akwizycja drugiego języka u najmłodszych / Agata Hofman // Języki Obce w Szkole R. 51 nr 4 (2007) s. 45-49

 5. Jak oceniać znajomość języka niemieckiego w przedszkolach i klasach zerowych? / Joanna Środkowska // Języki Obce w Szkole nr 6 (2005) s. 141-144

 6. Język angielski w przedszkolu - specyfika pracy / Joanna Sokołowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008) s. 26-32

 7. Język niemiecki zabawą w przedszkolu / Renata Mueller-Trinczek // Języki Obce w Szkole nr 4 (2004) s. 83-84

 8. Klik uczy angielskiego - Multimedialne zabawy językowe dla dzieci w wieku 4-8 lat / Magdalena Szpotowicz // Języki Obce w Szkole nr 3 (2005) s. 182-185

 9. Moje pierwsze europejskie portfolio językowe - Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków / Małgorzata Pamuła, Joanna Rzyska, Maja Zazula // Języki Obce w Szkole nr 5 (2005) s. 25-28

 10. Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne : siedem uwag, aby odpowiedzieć na potrzeby dzieci / Hugues Denisot ; tł. Małgorzata Piotrowska-Skrzypek // Języki Obce w Szkole nr 3 (2005) s. 24-26

 11. Nauka języka angielskiego a rozwój kompetencji fonologicznej polskich dzieci w wieku przedszkolnym / Paulina Petrus, Marta Bogdanowicz // Psychologia Rozwojowa T. 10 nr 3 (2005) s. 111-121

 12. Nauka języka z komputerem / Elżbieta Gajek. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2005) s. 46-47 (Program "Klik uczy angielskiego")

 13. O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków / Maja Dobkowska // Języki Obce w Szkole nr 4 (2007) s. 108-112 (język angielski)

 14. Ocena nabytych umiejętności u dzieci w wieku 2-6 lat podczas zajęć języka francuskiego / Aneta Porczyk // Języki Obce w Szkole nr 6 (2005) s. 139-141

 15. Pozytywny wpływ nauki języka obcego na rozwój dziecka / Magdalena Jałowiec-Sawicka // Języki Obce w Szkole nr 3 (2006) s. 15-19

 16. Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych, czyli rola rodzica w budowaniu "Europejskiego portfolio językowego dla dzieci" (od 3 do 6 lat i od 6 do 10 lat) / Małgorzata Pamuła // Języki Obce w Szkole R. 50 nr 5 (2006) s. 37-40

 17. Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesu nauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiego jako języka drugiego / Agata Hofman // Języki Obce w Szkole nr 3 (2007) s. 46-52

 18. Wczesna edukacja językowa : (na przykładzie języka angielskiego) / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008) s. 5-9

 

KOMPUTER

 

Artykuły

 1. Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 12 s. 10-13

 2. Komputer w przedszkolu - propozycja zajęć / Jolanta Sambok // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 7/8 dod. Wkł. Metod. nr 7/8 s. VII-VIII

 3. Miejsce komputera w placówkach wychowania przedszkolnego / Anna Watoła // Pedagogika Mediów 2006 nr 1/2 s. 104-113

 4. Mysz i ja : przygoda z komputerem / Ewa Fura. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2005), s. 25-28

 

LOGOPEDIA

 

Książki

 1. DYSLEKSJA : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska [i in.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - Sygn.: 304885 Cz (Ped. 3761), 304886

 2. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer ; [aut. ćwiczeń Elżbieta Bierońska et al.]. - Wyd. 3. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

 3. JARMARK logopedyczny : wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków / Mariola Malkiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007. - Sygn.: 308222 Cz (Ped. 791)

 4. MATERIAŁ wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 295852

 5. MATERIAŁ wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 295850

 6. MATERIAŁ wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 295851

 7. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

 8. Od obrazka do słowa : gry rozwijające mowę dziecka / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka. - Wyd. 7. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

 9. PRZYGODY Drewniaczka dla przedszkolaczka : bajka logopedyczna dla dzieci / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - Sygn.: 309548

 10. ROZWÓJ aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska. - Kraków : "Impuls", 2007. -

 11. Rozwój sprawności syntetyzowania wyrazów z fonemów w grupie dzieci 6 - letnich : studium językoznawcze / Małgorzata Rocławska-Daniluk. - Gdańsk : Przedsiębiorstwo Glottispol, 2007

 12. SAMOGŁOSKI nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Kamińska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - Sygn.: 296033

 13. SPRÓBUJMY mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego / Bożena Dittfeld. - Kraków : "Impuls", 2004. - Sygn.: 293741 Cz (Ped. 3575)

 14. Sygn.: 304724 Cz (Ped. 3758), 304725

 15. Uczymy poprawnej wymowy / Elżbieta Sachajska. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]

 16. WYCHOWANIE słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Ewa Kulczycka. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - Sygn.: 303202 Cz (Ped. 3741), 303203

 17. WYRAZY dźwiękonaśladowcze w ekspresji i komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym / Wanda Łata. - Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. -  Sygn.: 310290

Artykuły

 1. Bilingwizm a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach / Małgorzata Rocławska-Daniluk // Logopedia T. 34 (2005) s. 77-83 (Dwujęzyczność)

 2. Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2004) s. 20-25

 3. Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna T. 68 nr 3 (2007) s. 206-213

 4. Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej / Ewa Słodownik-Rycaj. // Kwartalnik Pedagogiczny nr 4 (2004), s. 143-164

 5. Grupy spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych / Stanisław Milewski // Logopedia T. 34 (2005) s. 11-36

 6. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 1/2 s. 27-30

 7. Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny nr 3 (2005), s. 115-131

 8. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca 2006 nr 4 s. 20-21

 9. Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej - rola nauczyciela / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień 2007 nr 6 s. 8-11

 10. Profilaktyka wad wymowy / Małgorzata Woźniak-Wróblewska // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 11 (2007) s. 40-42

 11. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja 2004 nr 3 s. 23-35

 12. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja 2004 nr 2 s. 64-76

 13. Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna T. 65 nr 5 (2004) s. 383-389 (scenariusz zajęć)

 14. Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska. // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 3 dod. Wkładka Metodyczna nr 3 s. I-II (scenariusze zajęć)

 15. W trosce o mowę dziecka / Urszula Kapela, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2007), s. 36-38 (Scenariusze zajęć)

 16. Współtworzenie dialogowych form wypowiedzi przez dzieci niesłyszące w wieku przedszkolnym / Alicja Rakowska // Logopedia T. 34 (2005) s. 115-126

 17. Zajęcia ortofoniczne / Dorota Lipiec // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008), s. 51-52

 

MATEMATYKA

 

Książki

 1. Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]

 2. POMÓŻ mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy trzeciej / Gabriela Badura-Strzelczyk. - Opole : "Nowik", 2008. - Sygn.: 307795, 308177

 3. Skarbiec matematyczny : poradnik metodyczny : klasa 0 i klasy I-III / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Małgorzata Skura. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2005

 

METODY

 

Książki

 1. Bajki będą prawdą = Märchen werden Wahr / [Cezary Żołyński et al.]. - Nowiny Wielkie : Przedszkole Gminne "Na Środku Świata", 2004

 2. DRAMA i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 300406 Cz (Ped. 1593)

 3. EDUKACJA przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 297349 Cz (Met. 1405)

 4. EDUKACJA przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 296391 Cz (Met. 4456)

 5. JAK zorganizować święto? : 1000 pomysłów dla grup dziecięcych / Eva Reuys, Hanne Viehoff. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 291930

 6. LUBIĘ się uczyć / [przygot. ćwiczeń Jadwiga Stasica]. - Poznań : "Publicat", 2008. - Sygn.: 307736

 7. MARIA Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne / Horst Klaus Berg. - Kielce : "Jedność", cop. 2007. - Sygn.: 304350 Cz (Ped. 3747), 304351

 8. Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi / [zebr. i oprac. Maria Micorek]. - Wyd. 5 zm. - Bielsko-Biała : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2006

 9. METODA Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2006. - Sygn.: 300764 Cz (Ped. 323)

 10. METODY i techniki twórcze w edukacji przedszkolnej : praca zbiorowa / pod red. Beaty Wosińskiej ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2005. - Sygn.: 298044 Cz (Met. 80), 303689 - 303690

 11. NAUKA jest prosta : ponad 250 propozycji zajęć dla przedszkolaków / Peggy Ashbrook. - Kielce : "Jedność", cop. 2007. - Sygn.: 306622 Cz (Met. 1179)

 12. PEDAGOGIKA Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 303813 Cz (Ped. 1818), 303814

 13. PREORIENTACJA zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym / Bożena Grzeszkiewicz. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2004. - Sygn.: 296094 Cz (Ped. 3668)

 14. PROJEKTY wdrażane w łódzkich przedszkolach / mat. zebr. i oprac. Elżbieta Gajda [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 303697 Cz (Met. 263), 303698

 15. SPRÓBUJMY inaczej : metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym / Ryta Folejewska, Irena Zarzycka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 297354 Cz (Met. 1363)

 16. STRATEGIA wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 306499 Cz (Met. 1180)

 17. Wychowujemy, ucząc / pod red. Ewy Mrówki i Marii Twardowskiej ; Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2007

 18. Z praktyki wychowania przedszkolnego / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2005

 19. ZREFORMOWANA wczesna edukacja - od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzenna Nowicka. - Warszawa : "Żak", 2005. - Sygn.: 298419 Cz (Ped. 255)

Artykuły

 1. 100-lecie pedagogiki Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007), s. 10-13

 2. Aktualność pedagogiki Marii Montessori we współczesnym systemie edukacyjnym / Jolanta Kowalska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 3 (2004), s. 273-277 (Materiały z Sympozjum "Praca wychowawcza w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych - teoria i praktyka", Płock)

 3. Historyjki obrazkowe / Liliana Jurkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007), s. 28-30

 4. Jestem wśród innych / Marzenna Mateusiak// Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 54

 5. Mandala w pracy z dziećmi / Anna Kluska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007) s. 40-42

 6. Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 3-11

 7. Mądrość przysłów / Katarzyna Maksymowicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007), s. 34-37

 8. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2007) s. 14-19

 9. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna T. 67 nr 5 (2006) s. 380-388

 10. Metody przygotowujące przedszkolaków do nauki pisania w szkole / Maria Witkowska //Wychowanie na co Dzień 2004 nr 1/2 dod. s. I-IV (Scenariusze zajęć)

 11. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004) s. 3-11

 12. Motylowe drzewo czy drzewiasty motyl / Dorota Walczak // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 25-27 (Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie)

 13. Nasza przyjaciółka Rosy / Danuta Mostrąg, Ewa Sibińska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006), s. 47-48

 14. Niespodzianka dla mamy i taty / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 51-52

 15. O rycerzach świętego Floriana / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007), s. 19-27

 16. Pory roku / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 39-42 (metoda projektów)

 17. Poznajemy ginące zawody : pszczelarz / Małgorzata Muszyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2008), s. 32-35

 18. Pożegnanie zimy / Anna Kulbacka // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 44-45

 19. Przedszkole bez zabawek / Anna Chełminiak // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 55-57

 20. Razem jest lepiej / Ewa Pilch // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 37-38

 21. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / Iwona Zwierzchowska // Życie Szkoły nr 6 (2004) s. 46-49 (Metoda Montessori)

 22. Sanki, saneczki... / Hanna Łęgowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2006), s. 25-28 (Metoda projektów)

 23. Spotkanie ze szkołą / Małgorzata Różańska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 45-46

 24. Sukces czy porażka? / Joanna Rynek // Wychowanie w Przedszkolu. nr 6 (2006), s. 32-36 (Dziecko trudne)

 25. Szansa dla każdego dziecka / Anna Perek.// Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006), s. 46-49

 26. Urodziny przedszkolaków / Zofia Karolak // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 44-46

 27. W krainie dźwięków / Jolanta Witen // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007), s. 27-30

 28. W stronę tradycji / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2007) s. 26-29

 29. Wspomnień czar / Ewa Drewniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006), s. 58-59

 30. Współpraca z artystą / Małgorzata Piątek // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008), s. 56-57

 31. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna T. 68 nr 4 (2007) s. 269-278

 

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

 

Książki

 1. HISTORYCZNE i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004. - Sygn.: 307716

 2. KSZTAŁCENIE nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej [i in.]. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - Sygn.: 295376 Cz (Ped. 3597)

 3. NAUCZYCIEL w edukacji przedszkolnej / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - Sygn.: 301534 Cz (Ped. 2004)

 4. NAUCZYCIEL wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2007. - Sygn.: 306129 Cz (Ped. 530), 306130

 5. PYTANIA o przyszłość nauczyciela i ucznia jako podmiotów wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej [i in.]. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004. - Sygn.: 307715

 6. WSPÓŁCZESNE modele kształcenia nauczycieli przedszkola / Halina Dmochowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 305631 Cz (Ped. 160), 305669

Artykuły

 1. Awans zawodowy / Iwona Kucy // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2007) s. 51-52

 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych w latach 1992-2002 / Joanna Michalak // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Nr 7 (2006) s. 163-171

 3. Gdy myślę o swojej pracy w przedszkolu... - z refleksji nauczyciela / Małgorzata Sławińska // Probl. Wczesnej Edukacji nr 1 (2005) s. 85-88

 4. O potrzebach rozwiązywania dylematów edukacyjnych nauczycieli przedszkola / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. 2007 nr 9 s. 22-25

 5. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny nr 3/4 (2005), s. 47-54

 6. Praktyka studencka jako podstawowa forma przygotowania studentów do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III / Sabina Wieruszewska-Duraj // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. (2005) s. 113-118

 7. Praktyki pedagogiczne i ich rola w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela przedszkola / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień 2007 nr 7/8 s. 21-25

 8. Sposoby łagodzenia niepokojów egzystencjalnych nauczycieli przedszkoli w kontekście reformy oświaty / Leonarda Rożek // Problemy Wczesnej Edukacji nr 1 (2006) s. 90-97

 9. W pogoni za awansem / Grażyna Skrzydłowska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007) s. 53-54 (Polem. z: Awans zawodowy / Iwona Kucy // Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 1)

 10. Wszyscy jesteśmy załogą / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 19-23

 

PROGRAM

 

Książki

 1. ABC... : program wychowania przedszkolnego XXI wieku / Ewa Bełczewska [i in.]. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., [2004]. - Sygn.: 292295 Cz (Progr. 1749)

 2. DOBRY start - wielka podróż : program wychowania przedszkolnego dla klasy 0 / Marta Bogdanowicz [i in.] ; [red. Karina Kosicka i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. - Sygn.: 308235 Cz (Progr. 1828)

 3. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków : cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Nowa Era, 2007

 4. ODKRYJMY Montessori raz jeszcze... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi / Anetta Albinowska [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 307354 Cz (Met. 1247), 307355

 5. Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia na podstawie serii książek "Kamyczek" : kamyczkowe rady / Beata Kalmanowicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2005

 6. PROJEKTOWANIE procesu wychowawczo-dydaktycznego w oparciu o program "Świat przedszkolaka" / pod red. Beaty Wosińskiej ; [aut.] Anna Matusiak-Ziopaja, Dorota Tobiasz, Ewa Maciejewska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : ŁCDNiKP, 2004. - Sygn.: 294070 Cz (Met. 4299), 294071

 7. PIĘCIOLETNI program rozwoju przedszkola / Jadwiga Pytlarczyk. - Toruń : "Bea", 2006. - Sygn.: 300901 Cz (Progr. 1816)

 8. PROGRAM w edukacji dzieci : geneza, istota, kryteria / Danuta Waloszek. - Warszawa : "Żak", 2005. - Sygn.: 298144 Cz (Ped. 70)

 9. Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004

 10. DOBRY start : program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 - letnich / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Gdańsk : "Harmonia", 2008. - Sygn.: 307502 Cz (Progr. 1826)

Artykuły

 1. Bezpieczny (?) przedszkolak : "Obce Ręce" - profilaktyczny program edukacji społecznej dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Falkiewicz-Szult. // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 9 s. 25-27

 2. Bezpieczny przedszkolak / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2005) s. 20-22 (Program profilaktyczny "Obce Ręce" opracowany przez Sylwię Godlewską ze Szczecina)

 3. Cudze chwalicie, swego nie znacie... / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 46-49 (Program edukacji regionalnej "Łuków - moje miasto, mój dom, moja mała ojczyzna")

 4. Forum dyskusyjne "Edukacja elementarna" / Marta Kochan-Wójcik // Wychowanie w Przedszkolu. 2004 nr 2 s. 3-7 (Program)

 5. Guliwer i przedszkolacy / Justyna Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 13-15 (Wspólny program wychowawczy dla dzieci przedszkolnych i gimnazjalistów)

 6. Imponująca aktywność przedszkoli / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2004 nr 2 s. 8-11 (Spotkanie uczestników programu "Partnerskie przedszkole" w Warszawie)

 7. Jestem Polakiem i Europejczykiem / Wiesława Czerwiec // Wychowanie w Przedszkolu. 2004 nr 1 s. 40-41 (Program autorski)

 8. Ku tradycji - program dla mniejszości narodowej / Elżbieta Nielipińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005) s. 49-50 (Przedszkole nr 9 „Leśna Polana” – Bielsk Podlaski)

 9. Mamy się czym pochwalić / Mirela Nawrot ; rozm. przepr. Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły 2004 nr 9 s. 22 (O programie "Partnerskie Przedszkole")

 10. Prewencyjne badanie wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie programu koordynowanego przez nowojorską agencję rehabilitacyjną - Helen Keller Services for the Blind / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna T. 65 nr 4 (2004) s. 308-311

 11. Przedszkolak ratownikiem / Marian Stebelski // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 51-53 (Ratownictwo medyczne programy autorskie)

 12. Refleksje na temat przedszkolnych programów / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 4-9

 13. Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005), s. 26-27 (Program profilaktyki zagrożeń społecznych dla przedszkolaków)

 14. Wychowanie przedszkolne - od programu do podstawy programowej / Krystyna Kamińska // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki Nr 2 (2005), s. 91-98

 

PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNE

 

Artykuły

 1. Czy Piotruś sobie poradzi? / Beata Przybyłowska, Bożena Wodniok// Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 18-20 (Zajęcia w oddziale integracyjnym)

 2. Integrowanie dusz i ciał / Dorota Nowicka. // Dyrektor Szkoły 2005 nr 2 s. 47-49 (Przedszkole Integracyjne nr 314 Warszawa)

 3. Jest takie przedszkole / Iwona Jędryczkowska, Barbara Kratiuk // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 50-51 (Przedszkole Samorządowe nr 16 im. Jana Brzechwy – Biała Podlaska - Przedszkole integracyjne)

 4. Lider integracji / Joanna Szawłowska-Wasilewska // Dyrektor Szkoły 2006 nr 2 s. 49-50 (Przedszkole Integracyjne nr 209 – Warszawa)

 5. Przedszkole XXI wieku / Dawida Wyszkowska, Elżbieta Kępa // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 56-58 (Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament – Lublin)

 6. Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu. nr 3 (2005) s. 18-22

 7. U nas w Tymbarku / Dorota Wagner. // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008), s. 46-50 (Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Świętej Kingi w Tymbarku

 8. Wczesne wspomaganie rozwoju jako warunek efektywnej integracji przedszkolnej i szkolnej dziecka niepełnosprawnego / Wojciech Otrębski // Studia z Psychologii w KUL T. 12 (2005) s. 45-51

 9. Zajęcia w zróżnicowanej grupie / Monika Chodorowska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007), s. 42-46 (Grupy integracyjne)

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

 

Artykuły

 1. A może założyć przedszkole niepubliczne? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2008 nr 6 s. 50-51

 2. Jest takie przedszkole we Wrocławiu / Danuta Szlęzak, Anna Kwaśnica // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2006) s. 50-53 (Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” – Wrocław)

 3. Obawy wobec przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2007 nr 11 s. 47-50

 4. Przedszkola niepubliczne - uwagi i refleksje / Bogusława Wojciechowska. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2007) s. 11-13

 5. Przedszkola niepubliczne w ustawach i przepisach / Bogusława Wojciechowska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 10-11

 6. Przygotowanie do przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły 2006 nr 1 s. 46-48

 7. Toruńskie przedszkola niepubliczne : refleksje po latach / Anna Łukaszewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005), s. 47-48

 

PRZEDSZKOLA ZA GRANICĄ

 

Artykuły

 1. Czeskie przedszkole i kierunki jego zmian / Soňa Kot'átková ; tł. z czes. Anna Klim-Klimaszewska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae R. 2 (2006) s. 71-79

 2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej / Aldona Kopik // Nauczycel i Szkoła 2004 nr 3/4, s. 20-36

 3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA / Ewa Zawidniak, Agata Majewicz, Piotr Majewicz // Życie Szkoły nr 9 (2005) s. 53-58

 4. EECERA [European Early Childhood Education Research Association] - integracja badań nad wczesnym dzieciństwem / Anna Kienig // Edukacja 2000 nr 4 s. 116-119 (Konferencja w Londynie)

 5. Genewska mozaika / Teresa Dziurzyńska. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2004), s. 21-24 (Szwajcaria)

 6. I Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2007 nr 9 s. 49-50

 7. Instytucje opieki nad dzieckiem w krajach Unii Europejskiej : wskazania dla Polski / Dorota Głogosz. // Polityka Społeczna nr 9 (2004), s. 21-26

 8. Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Kienig // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2005) s. 4-7

 9. Kossan - niepubliczne przedszkole w Szwecji / oprac. Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2007) s. 17-22

 10. Mężczyzna i dziecko / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2005 nr 6 s. 48-49 (Program "MiC - Men in Childcare" w szkockich przedszkolach)

 11. Międzynarodowa konferencja w Poznaniu / Elżbieta Matyjaszczyk // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 48-50 ("Rola i miejsce wychowania przedszkolnego w krajach Europy")

 12. Model przedszkoli Reggio / Anna Lewandowska-Muller // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2007) s. 18-20 (Metody wych. w przedszk.-Włochy)

 13. Mój staż w Anglii / Agnieszka Rudzka // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 26-29 (Plymouth – Wielka Brytania)

 14. Nauczanie języka polskiego w przedszkolach w ramach białoruskiego systemu oświatowego / Agnieszka Grędzik-Radziak // Rocznik Wschodni Nr 12 (2006/2007) s. 9-17

 15. Nowe tendencje w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji / Natalia D. Sokołowa ; tł. z ros. Ewa M. Kulesza // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2005 nr 1 s. 37-50 (Przedszkola specjalne – Rosja)

 16. OMEP w Turcji / Katarzyna Żelichowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 19-21 (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego)

 17. Polscy studenci w niemieckich przedszkolach / Anetta Soroka-Fedorczuk, Ewa Kowalska // Wychowanie w Przedszkolu. 60 nr 10 (2007) s. 24-27

 18. Przedszkola Unii Europejskiej / Grażyna Kowalska, Marta Mieczkowska, Lidia Połomska, Elżbieta Siebielec // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 27-31

 19. Przedszkolaki w Unii Europejskiej / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły 2004 nr 7/8 s. 16-17

 20. Przedszkolaki w Unii Europejskiej / Renata Praczyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 34-36

 21. Przedszkole pod Brukselą / Lidia Klimczak ; rozm. przepr. Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005), s. 24-27 [Metoda Montessori-Wezembeek-Oppem (Belgia)]

 22. Przedszkole w Lipsku / Edyta Marciniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 32-33

 23. Przyszłość edukacji przedszkolnej - zapowiedź zmian / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły 2008 nr 4 s. 45-46 (II Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli)

 24. Rozwój edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej / Zora Syslová ; tł. z czes. Magdalena Domaradzka. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 11 (2007) s. 14-18

 25. Scenariusze szkolnictwa przyszłości a zmierzanie czeskich przedszkoli / Soňa Kot'átková ; tł. z czes. Olga Szkolnicka // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae R. 1 (2005) s. 55-64

 26. Seminarium w Arhus (Dania) / Barbara Kurant, Grażyna Bednarczyk // Życie Szkoły nr 5 (2006) s. 52-55 (Seminarium edukacyjne "Pierwsze kroki - kształtowanie rozwoju małego dziecka w Danii")

 27. Stanowisko OMEP w sprawie upowszechnienia wychowania przedszkolnego / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 5 (2008) s. 10-11 (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego)

 28. U sąsiadów / Danuta Łuczyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 30-31 (Edukacja europejska)

 29. Unijna wymiana doświadczeń / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły 2004, nr 7/8, s. 9-10 (Edukacja europejska)

 30. W angielskich przedszkolach / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 25-27

 31. W duńskich przedszkolach / Teresa Parczewsk. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 2 (2006), s. 21-25

 32. W naszej wesołej gromadzie / Katarzyna Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 50-51 (Przedszkole nr 144 „Wesoła Gromada” – Poznań)

 33. W ojczyźnie Friedricha Froebela / Iwona Bölter // Oświata i Wychowanie 2005 nr 9 s. 7-11 (Niemcy)

 34. Wrażenia z pobytu w Austrii / Wiesława Czerwiec // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 19-22

 35. Wspólnota miast i państw / Dorota Zabrocka // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004) s. 45-47 (Zgorzelec)

 36. Z wizytą w Berlinie / Anna Czech-Rzepkowska, Anna Ślązak // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005), s. 24-26 (Przedszkole Miejskie nr 12 – Gorzów Wielkopolski) (Przedszkola integracyjne Niemcy)

 37. Z wizytą we Vlotho / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 21-22 (Niemcy)

 

PRZEDSZKOLAK

 

Książki

 1. DZIECKO : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2007. - Sygn.: 304393 Cz (Ped. 1770)

 2. DZIECKO i konteksty jego rozwoju / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2007. - Sygn.: 304790 Cz (Psych. 1759)

 3. MAŁE dzieci - duży kłopot? : właściwe rozpoznawanie problemów u dzieci w wieku od 3 do 6 lat : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sabine Laerum. - Kielce : "Jedność", 2006. - Sygn.: 301589 Cz (Ped. 1999), 303491

 4. PEDAGOGIKA małego dziecka / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk [i in.]. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2007. - Sygn.: 304805 Cz (Ped. 1432), 304806

 5. PRZEDSZKOLAKI : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - Sygn.: 309527 Cz (Psych. 1779)

 6. ZROZUM swojego przedszkolaka / Corinne Aves. - Warszawa : K.E. Liber, 2007. - Sygn.: 304390 Cz (Psych. 1748)

Artykuły

 1. Co dzieci sześcioletnie wiedzą o pracy i jakie mają marzenia? / Teresa Parczewska // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 7/8 s. 24-27

 2. Dziecko i nauczyciel. Potrzeby - prawa - odpowiedzialność : konferencja w Białymstoku / Elżbieta Jaszczyszyn // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2005), s. 51-52

 3. Formy przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień 2005 nr 12 s. 7-10

 4. Formy samodzielności dzieci / Kinga Kuszak // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 9-13

 5. Gdy bliscy odchodzą... / Maria Magdalena Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2004) s. 43-44

 6. Gdy odchodzi ktoś bliski / Ewa Szulska-Wyrwa.// Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2005) s. 40-42

 7. Kształtowanie poczucia podmiotowości dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 4/5 s. 28-32

 8. Miara sukcesu / Agnieszka Glińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2006) s. 46-47 (Psychologia dziecka)

 9. Piękno kobiecej twarzy w ocenie dzieci przedszkolnych / Małgorzata Lipowska, Anna Jankowska // Psychologia Rozwojowa T. 11 nr 3 (2006) s. 97-103

 10. Poziom zdolności motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Irena Momola w jęz. ang // Antropomotoryka Vol. 15 nr 31 (2005) s. 47-53

 11. Rozumienie dyrektyw przez dzieci przedszkolne / Ewa Czaplewska // Psychologia Rozwojowa T. 10 nr 3 (2005) s. 101-110

 12. Rozumienie pojęć przyrodniczych jako warunek poznawania świata / Teresa Parczewska. // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 3 s. 17-19

 13. Rozumienie pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Dobrzyńska // Paedagogia Christiana 2007 t. 1 s. 83-95

 14. Samooceny a oceny rówieśników dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Grażyna Rudkowska // Psychologia Rozwojowa T. 10 nr 2 (2005) s. 61-71

 15. Stan badań naukowych dziecka w wieku przedszkolnym / Katarzyna Kotarska // Kultura. Fizyczna nr 11/12 (2005) s. 10-12

 16. Zainteresowania przyrodnicze miejskich i wiejskich dzieci przedszkolnych / Barbara Grabowska // Środowisko i Rozwój 2005 nr 2 s. 195-216

 

PSYCHOLOGIA

 

Książki

 1. DYNAMIKA rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym / Kinga Kuszak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - Sygn.: 301826

 2. KIEDY dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein. - Kielce : "Jedność", 2002. - Sygn.:285486, 303486 Cz (Psych.1731)

 3. ŁATWE sposoby na trudne dziecko / Ronald Mah. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag. : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - Sygn.: 309535 Cz (Psych. 1782)

 4. NADPOBUDLIWE i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram. - [Wyd. 3]. - Kielce : "Jedność", 2006. - Sygn.: 303489 Cz (Psych. 1732)

 5. NIGDY nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - Sygn.: 295121 Cz (Ped. 3609)

 6. ROZWÓJ i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz ; [aut. Beata Bednarczuk i in.]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - Sygn.: 298991 Cz (Ped. 343/1), 298992

 7. WSPIERANIE rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych : VI Wojewódzka Konferencja Wychowania Przedszkolnego / Kuratorium Oświaty. - Łódź : Kuratorium Oświaty, 2006. - Sygn.: 301958

Artykuły

 1. Dobre intencje nie wystarczą / Celina Wojciechowska // Dyrektor Szkoły 2004 nr 4 s. 17-18 (Rozwiązywanie problemów wychowawczych)

 2. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami przedszkolaka? : studium przypadku 5-letniego Olka / Krystyna Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 9 (2007) s. 62-64

 3. Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 10 (2006) s. 43-45

 4. Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci / Sławomir Jabłoński // Edukacja 2007 nr 1 s. 102-119

 5. Międzynarodowa konferencja OMEP / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007), s. 49-53 (Warszawska konferencja pt."Prawo dziecka do rozwoju")

 6. Praca z sześciolatkiem... od A do Z / Ewa Kamecka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004), s. 37-43

 7. Prawdziwe i fałszywe zachowanie w rozwoju psychicznym dzieci w wieku przedszkolnym / Olesia Konkova // Studia Psychologiczno-Pedagogiczne T. 1 (2007) s. 129-132

 8. Problemy dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w środowisku przedszkolnym / Małgorzata Saracka // Gospodarka Regionalna i Turystyka 2005 z. 1 s. 167-174

 9. Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym / Kinga Kuszak // Kwartalnik Pedagogiczny nr 3 (2007) s. 101-113

 10. Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2 (2005) s. 27-28

 11. Środowisko rodzinne jako układ modyfikujący rozwój biologiczny dziecka w wieku przedszkolnym / Dorota Młyńska // Studia Pedagogiczno-Artystyczne T. 4 (2004) s. 219-228

 12. Trudne dziecko - trudne wyzwanie / Alicja Buglińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 14-16

 13. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2 (2008) s. 28-34

 14. W świecie uczuć : gniew / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2007) s. 39-40

 15. W świecie uczuć : nuda / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 46-47 (Metody)

 16. W świecie uczuć : tęsknota / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 41-42

 17. W świecie uczuć : wstręt / Grzegorz Kasdepke. // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007) s. 46-47

 18. W świecie uczuć : wstyd / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007), s. 44-45

 19. W świecie uczuć : zazdrość / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2007) s. 41-42 (Metody)

 20. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar // Dyrektor Szkoły 2004 nr 4 s. 46-48 (Dziecko upośledzone umysłowo)

 21. Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego / Marianna Styczyńska // Dyrektor Szkoły 2007 nr 10 s. 46-48

 22. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 14-19

 23. Wspomóc rozwój sześciolatka / Ewa Brańska ; rozm. przepr. Anna Majewska // Dyrektor Szkoły 2004 nr 7/8 s. 15

 24. Wychowanie zaczyna się w przedszkolu / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2007 nr 1 s. 47-48 (Agresja)

 

RODZICE A PRZEDSZKOLE

 

Książki

 1. EDUKACJA przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : "Akapit", 2006. - Sygn.: 300508 Cz (Ped. 1077)

 2. Mamo, tato! - pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie : program oddziaływań wychowawczych dla dzieci 3-6 letnich : przykładowe scenariusze zajęć / [oprac. Wanda Generowicz et al.]. - Płock : "Iwanowski" Wydawnictwo i Poligrafia, 2004.

 3. MAMO, tato! idę do przedszkola : poradnik dla rodziców i opiekunów / Marta Rzadkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2006. - Sygn.: 302951 - 302952

 4. MOJE dziecko w przedszkolu : poradnik dla rodziców / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2009. - Sygn.: 309558

Artykuły

 1. Angażowanie rodziców w życie przedszkola / Jolanta Sambok, Jolanta Machulik // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 6 s. 26

 2. Baśniowe podróże Syrenki / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2006), s. 32-34

 3. Czary-mary, wosku lanie / Irena Budzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 10 (2006) s. 50-51 (Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych)

 4. Dialog z rodzicami / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 51-55

 5. Dobry pomysł / Jolanta Machulik, Jolanta Sambok // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 51-52

 6. Ekspresyjność i instrumentalność ról w rodzinach dzieci przedszkolnych : analiza zmian ról rodzicielskich / Julita Wojciechowska // Forum Oświatowe 2005 t. 2 s. 39-56

 7. Elastyczny Pracownik. Partnerska Rodzina / Karolina Łącka-Bakun // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 52-53 (Konferencja "Dostosowanie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do potrzeb pracujących rodziców", Białystok)

 8. Jak wspierać dzieci w trudnych sytuacjach / Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007), s. 60-63 (O książkach dla dzieci Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel i poradniku dla rodziców Marty Rzadkiewicz)

 9. Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 20-23

 10. Na leśnej polanie / Elżbieta Kwiecińska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2007) s. 47-48

 11. Nić porozumienia / Katarzyna Wioska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2007), s. 35-40

 12. O potrzebie współdziałania z rodzicami / Renata Kopek // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 11 (2007) s. 37-39

 13. O różnych formach kontaktów z rodzicami / Katarzyna Mitros // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 52-55

 14. Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja 2004 nr 4 s. 39-55

 15. Pikniki z rodzicami / Aleksandra Flajszer. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2007) s. 51-52

 16. Poczucie tożsamości oraz psychiczna reprezentacja rodziców i relacji rodzinnych u otyłych dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Misiec // Nowiny Psychologiczne 2007 nr 1 s. 21-34

 17. Potrzeby i oczekiwania wobec siebie przedszkola i rodziny oraz ich zaspokajanie / Violetta Tuszyńska-Bogucka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. 24 (2004), s. 151-161

 18. Przedszkola wielu możliwości / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły 2007 nr 10 s. 50-52

 19. Rola dziecka w wieku przedszkolnym w interakcji dziecko-rodzic / Valiantsina Valchok // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne T. 1 (2007) s. 227-232

 20. Wiosenne spotkanie z rodzicami / Ewa Guzik // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006), s. 53-54

 21. Wspólne działania / Alicja Jaczun // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004), s. 45-46 (Współpraca z opiekunami dziecka)

 22. Zajęcia popołudniowe / Iwona Gąsior, Edyta Korbasińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 53-55

 23. Zbliża się Wielkanoc / Bogusława Kubiak, Lidia Suska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 48-49 (Scenariusze zajęć)

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ I ROZKŁADY MATERIAŁU

 

Książki

 1. ABC czterolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć / Małgorzata Ćwiek, Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007

 2. ABC czterolatka : rozkład materiału / Anna Łada-Grodzicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. - Sygn.: 291338 Cz (Met. 4141)

 3. ABC książka pięciolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 1 / Małgorzata Ćwiek, Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

 4. ABC książka pięciolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 2 / Małgorzata Ćwiek, Bożena Godzimirska, Joanna Wasilewska. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

 5. ABC książka sześciolatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 1 / Krystyna Datkun-Czerniak, Małgorzata Ćwiek. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. - Sygn.: 291566 Cz (Met. 13)

 6. ABC trzylatka : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć / Małgorzata Ćwiek, Bożena Godzimirska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.

 7. ABC trzylatka : rozkład materiału / Anna Łada-Grodzicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2005. -

 8. ABC trzylatka. Cz. 1 / Anna Łada-Grodzicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2005. - Sygn.: 296396

 9. ABC trzylatka. Cz. 2 / Anna Łada-Grodzicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 296396

 10. ABC trzylatka. Cz. 3 / Anna Łada-Grodzicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 296396

 11. Baśniowe spotkania - radosna nauka, twórczy rozwój ucznia i nauczyciela : scenariusze zajęć opracowane przez uczestników kursu doskonalącego / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. -Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2004

 12. CZTEROLATEK : bawię się i uczę : karty pracy / Czesław Cyrański, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja, cop. 2006. - Sygn.: 304120

 13. CZTEROLATEK : bawię się i uczę. 1 / Czesław Cyrański, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja, cop. 2006. - Sygn.: 304118

 14. CZTEROLATEK : bawię się i uczę. 2 / Czesław Cyrański, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : "Mac Edukacja", cop. 2006. - Sygn.: 304118

 15. Cztery lata mam i nie jestem sam : scenariusze zabaw i zajęć do książeczek nr 1 i 2 dla czterolatków / Teresa Fiutowska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2006

 16. Cztery lata mam i nie jestem sam : scenariusze zabaw i zajęć do książeczki nr 3 dla czterolatków / Teresa Fiutowska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2006

 17. KONCEPCJA pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć / Barbara Wlaźlik. - Łódź : Wydaw. WSHE, 2008. - Sygn.: 307407 Cz (Met. 1246), 307408

 18. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2004

 19. Mam 5 lat i swój świat : scenariusze zabaw i zajęć do książeczek dla pięciolatków. Cz. 1 / Teresa Fiutowska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005

 20. Mam 5 lat i swój świat : scenariusze zabaw i zajęć do książeczek dla pięciolatków. Cz. 2 / Teresa Fiutowska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005

 21. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]

 22. Potrafię rozmawiać / pod red. Anny Krawczyk. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2005

 23. SCENARIUSZE zajęć dziennych z sześciolatkami. Cz. 1 / [aut.] Stenia Doroszuk [i in.] ; [oprac. scenariuszy muzycznych] Kamilla Palińska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Nowa Era", 2004. - Sygn.: 294437 Cz (Met. 4369/1)

 24. SCENARIUSZE zajęć dziennych z sześciolatkami. Cz. 2 / [aut.] Stenia Doroszuk [i in.] ; [oprac. scenariuszy muzycznych] Kamilla Palińska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Nowa Era", 2004. - Sygn.: 294437 Cz (Met. 4369/2)

 25. SCENARIUSZE zajęć dziennych z sześciolatkami. Cz. 3 / [aut.] Urszula Czerwińska [i in.] ; [oprac. scenariuszy muzycznych] Kamilla Palińska. - Warszawa : "Nowa Era", 2004. - Sygn.: 294437 Cz (Met. 4369/3)

 26. SCENARIUSZE zajęć dziennych z sześciolatkami. Cz. 4 / [aut.] Urszula Czerwińska [i in.] ; [oprac. scenariuszy muzycznych] Kamilla Palińska. - Warszawa : "Nowa Era", 2004. - Sygn.: 294437 Cz (Met. 4369/4)

 27. Scenariusze zajęć w przedszkolu z "Zeszytem czterolatka" Marii Radwan / Alina Bojakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2004

 28. Scenariusze zajęć w przedszkolu z "Zeszytem trzylatka" Marii Janiak / Maria Janiak.  - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2004

 29. SKĄD przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2005. - Sygn.: 295604 Cz (Met. 4383), 296054, 300490

 30. Sygn.: 284001 Cz (Met. 3868/6)

 31. Sygn.: 297366 Cz (Met. 4476)

 32. SZEŚCIOLATEK : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 1, Wrzesień - październik / oprac., red. Bożena Florczuk [i in.]. - Kielce : "Mac Edukacja", cop. 2004. - Sygn.: 295917 Cz (Met. 4388/1)

 33. SZEŚCIOLATEK : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 2 , Listopad - grudzień / oprac. i red. Bożena Florczuk [i in.]. - Kielce : "Mac Edukacja", 2004. - Sygn.: 295917 Cz (Met. 43888/2)

 34. SZEŚCIOLATEK : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 3, Styczeń - luty / oprac. i red. Bożena Florczuk [i in.]. - Kielce : "Mac Edukacja", 2004. - Sygn.: 295917 Cz (Met. 4388/3)

 35. SZEŚCIOLATEK : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 4, Marzec - kwiecień / oprac. i red.] Bożena Florczuk [i in.]. - Kielce : "Mac Edukacja", cop.2004. - Sygn.: 295917 Cz (Met. 4388/4)

 36. SZEŚCIOLATEK : bawię się i uczę : [przewodnik metodyczny]. Cz. 5, Maj - czerwiec / [oprac. i red.] Bożena Florczuk [i in.]. - Kielce : "Mac Edukacja", cop. 2004. - Sygn.: 295917 Cz (Met. 4388/5)

 37. SZEŚCIOLATEK : bawię się i uczę : wycinanki. - Kielce : "Mac Edukacja", [2004]. - Sygn.: 295927

 38. TRZYLATEK : bawię się i uczę : karty pracy / Czesław Cyrański, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : "Mac Edukacja", 2006. - Sygn.: 304123

 39. TRZYLATEK : bawię się i uczę. 1 / Czesław Cyrański, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC edukacja, cop. 2006. - Sygn.: 304121

 40. TRZYLATEK : bawię się i uczę. 2 / Czesław Cyrański, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2006. - Sygn.: 304121

 41. TRZYLATEK bawię się i uczę : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / [aut.] Urszula Stadnik. - Kielce : MAC Edukacja, cop. 2006. - Sygn.: 304132 Cz (Met. 260/1)

 42. TRZYLATEK bawię się i uczę : przewodnik metodyczny. Cz. 2 / Urszula Stadnik, Elżbieta Januchta, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja, cop. 2006. - Sygn.: 304132 Cz (Met. 260/2)

 43. WARSZTAT opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : "Gaja", 2004. -

 44. Wesołe przedszkole pięciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 1. / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. – Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

 45. Wesołe przedszkole pięciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 2 / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

 46. Wesołe przedszkole pięciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 3 / Małgorzata Walczak, Danuta Kręcisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

 47. Wokół edukacji małego dziecka : pomysły zajęć przedszkolnych / red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008

 48. WSPOMAGANIE dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2006. - Sygn.: 303001

 49. WYCHOWANIE przedszkolne - 3- i 4-latki : przykładowe wpisy do dziennika zajęć. - [Kielce] ; [Warszawa] : "Mac Edukacja", [2004]. - Sygn.: 299316 Cz (Met. 1541)

 50. WYCHOWANIE przedszkolne - 5-latki : przykładowe wpisy do dziennika zajęć. - Kielce : "Mac Edukacja", cop. 2004. - Sygn.: 299317 Cz (Met. 1543)

 51. WYCHOWANIE przedszkolne - 6-latki : przykładowe wpisy do dziennika zajęć / [oprac. i red. Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce : "Mac Edukacja", cop. 2004. - Sygn.: 299318 Cz (Met. 1545)

 52. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

 53. Znam swoją wartość / pod red. Anny Krawczyk. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2005

Artykuły
 1. Chodźcie wszyscy tu do koła / Zofia Buda // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 43-44 (Zajęcia w grupie sześciolatków - scenariusze zajęć)

 2. Co tak pachnie? : zioła i ziółka / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007) s. 30-31 (Edukacja zdrowotna, przyroda - scenariusze zajęć)

 3. Czarodziejskie klucze / Iwona Orzechowska, Agnieszka Wołek// Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005), s. 43-45 (Andrzejki połączone z dniem otwartym dla rodziców - scenariusz)

 4. Czekamy na święta / Małgorzata Wąs // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 26-28 (Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich)

 5. Damy, rycerze i dżinsy / Małgorzata Bartyska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2007), s. 30-31

 6. Dawne i nowe sprzęty domowe / Urszula Wojtecka // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 17-21

 7. Dożynki w przedszkolu / Ewa Wendland // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 32-34

 8. Drzewo dobrych manier / Renata Stawczyk-Mizińska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 5 (2004) s. 36-37 (Zajęcia nt. używania form grzecznościowych - Scenariusze zajęć)

 9. Działalność dydaktyczna nauczyciela a twórcza aktywność dzieci w wieku przedszkolnym / Stanisława Hawryluk, Danuta Masna // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne Nr 11/12 (2005) s. 25-46

 10. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2008) s. 36-39

 11. Dziecko i zakupy, czyli jak wychować świadomego konsumenta / Wiesława Gromotowicz-Celińska, Aleksandra Kołoło-Gruszka // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2007) s. 41-43

 12. Dźwięki gamy wszyscy znamy / Elżbieta Piórkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005) s. 25-28

 13. Jaka jesteś jesieni? / Małgorzata Węglowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 24-27 (Przyroda – scenariusze zajęć)

 14. Już październik : zabawy z metaforą / Elżbieta Dębkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 32-34

 15. Kto to jest przyjaciel? : scenariusz propozycji edukacyjnej dla sześciolatków / Agata Opach. // Wychowawca 2006 nr 4 s. 27

 16. Moja rodzina / Urszula Wojtecka // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2006) s. 26-30

 17. Piernikowe święto / Grażyna Pietrzak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004) s. 41-42

 18. Pisanki, kraszanki... / Marzena Jantas, Agnieszka Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 48-49

 19. Podróż w nieznane / Katarzyna Tużylak // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2007) s. 35-36

 20. Podróże dawniej i dziś / Anna Gawor // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004) s. 23-29

 21. Przygoda w Bałwankowie / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005) s. 32-37

 22. Przygotowanie przedszkolaków do Świąt Bożego Narodzenia / Bożena Papierkiewicz // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 12 dod. Wkł. Metod. nr 12 s. II-III

 23. Przyszła do nas wiosna / Jadwiga Wydrzyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 24-25 (Przyroda scenariusze zajęć. Zajęcia terenowe)

 24. Radość fotografowania / Iwona Brylińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 34-38

 25. Rozwiać obawy / Elżbieta Stefanowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 49-50

 26. Słuchanie ciszy / Jadwiga Kępka // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 42-43

 27. Śladami szczęścia / Anna Gawor // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005), s. 24-29

 28. W krainie Indian / Aurelia Miedzińska, Magdalena Paściak, Iwona Prażmowska // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 6 (2007) s. 39-40

 29. W poszukiwaniu tradycji / Ewa Rak, Marzena Śpiewak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 31-33

 30. Wakacyjna podróż marzeń : pożegnanie starszaków / Elżbieta Bednorz, Mirosława Frydecka, Katarzyna Waisman // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007), s. 41-43

 31. Wędrówki kropelek / Dorota Iwańska, Dorota Pawlak // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007), s. 22-26 (Scenariusze zajęć)

 32. Wiewiórka : wspólnie z dziećmi // Aura 2006 nr 11 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 146 s. 5

 33. Wiosenna pogoda / Dorota Kaczmarek // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 40-41

 34. Wymarzona zima / Małgorzata Pielak // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 35-38

 35. Z przyrodą za pan brat / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 35-37

 36. Z wiatrem tańczę z deszczem gram / Elżbieta Tarasińska, Beata Walkowiak-Kocia. // Wychowanie w Przedszkolu 58 nr 9 (2005) s. 34-36

 37. Zachowania społeczne / Aneta Kobrzeniecka // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2008) s. 18-20

 38. Zaczarowane instrumenty / Ewa Sobotko // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 30-32 (Wychowanie estetyczne – scenariusze zajęć)

 39. Zajęcia matematyczne / Joanna Kowalewska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 32-34

 40. Zajęcia na niepogodę / Marzena Jantas // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007) s. 24-29

 41. Zrozumieć i odkryć / Wanda Generowicz, Anna Nadolińska, Małgorzata Witosławska // Wychowanie w Przedszkolu 59 nr 5 (2006) s. 42-45

 
SZANSE EDUKACYJNE

 

Książki

 1. "Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównania szans edukacyjnych" : III Debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 6-7 marca 2008 r. : materiały pokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, [2008]

Artykuły

 1. "Akademia Lolka i Bolka" w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Kwartalnik Edukacyjny 2007 nr 1 s. 37-42

 2. Alternatywa czy alibi? / Teresa Ogrodzińska ; rozm. przepr. Anna Wojciechowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6 (2006) s. 3-8 (Dostęp do oświaty)

 3. Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 1 / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 10/11 s. 32-36

 4. Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 2 / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 12 s. 22-26

 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych / Jadwiga Mielczarek // Życie Szkoły nr 10 (2007) s. 63-64 (Konferencja "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich" w Warszawie)

 

TEATR / MATERIAŁY REPERTUAROWE

 

Książki

 1. Dni niecodzienne : "O ziemi rodzinnej treści" : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 2008

 2. Kraków poznawany umysłem i sercem / Regina Dąbrowska. - Kraków : Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 2008

 3. NASZ teatrzyk : scenariusze dla przedszkolaków / Ewa Stadtmüller. - Kraków : eSPe, 2005. - Sygn.: 302703 Bibl. (Mat. rep. 126)

 4. STASIO Enter, czyli Afera z komputera : scenariusze przedstawień w przedszkolu / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - Sygn.: 302805 Bibl. (Mat. rep. 131), 302806

 5. TEATR w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Fürl. - Kielce : "Jedność" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004. - Sygn.: 295657, 293196

 6. TEATRZYKI z poradami na spotkania z kłopotami : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego / Dorota Szlendak. - Toruń : "Aker", 2008. - Sygn.: 308180 Bibl. (Mat. rep. 140), 308181

 7. TYLKO w przedszkolu : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - Sygn.: 307126 Bibl. (Mat. rep. 139)

Artykuły

 1. "Lalka i ja" po raz dwunasty! / Hanna Usielska-Ptaszek // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004), s. 53-54 (Festiwal Teatralny)

 2. Awantura na podwórku / Franciszek Kobryńczuk // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 38-40

 3. Dary świętego Mikołaja / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 42-44 (Teksty)

 4. Drama i teatr / Jolanta Maksymiuk-Jankiewicz, Anna Taracha. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 2 (2005) s. 48-50

 5. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 7/8 dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8 s. VI-VII (Wychowanie estetyczne)

 6. Kłopoty Muchomorka / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 42-43 (Teksty)

 7. Kto obudzi Lato? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 48-49

 8. Morze morską piosnkę gra... / Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły nr 10 (2006) s. 42-46 (Teksty)

 9. O Kraku i smoku : teatr z łyżki / Jadwiga Jałowiec // Wychowanie w Przedszkolu. nr 8 (2005) s. 42-43

 10. Podróże do "Guliwera" / Wirginia Borodzicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007) s. 18-21 (Teatr Lalek „Guliwer” - Warszawa)

 11. Powitanie wiosny / Franciszek Kobryńczuk // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 40-42 (Teksty)

 12. Przedszkolak aktorem / Lidia Dziubińska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 3 (2007) s. 42-43

 13. Przedszkolaki lubią jesień : scenariusz uroczystości pożegnania jesieni przez dzieci 6-letnie z udziałem rodziców i zaproszonych gości / Iwona Anna Czarkowska // Wychowawca 2006 nr 7/8 s. 14

 14. Rok z teatrem / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 39-41

 15. Rozmowy w parku : teatrzyk za siódmą górą / Stanisława Gujska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006), s. 47 (Teatr – teksty)

 16. Spotkanie ze świętym Mikołajem / Jolanta Jung // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 45-47 (Szopka)

 17. Szczęśliwa trzynastka / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 53-54 (Festiwal Teatralny dla Przedszkolaków „Lalka i Ja”)

 18. Teatr - świat wyjątkowy / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 45-47

 19. Teatr z łyżki / Elżbieta Minczakiewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005) s. 41-42

 20. W krainie bajki / Marzena Michalik // Wychowanie w Przedszkolu. nr 10 (2006) s. 54-55

 21. W Wojtusiowej izbie / Janina Porazińska ; oprac. Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 36-38

 22. Wyprawa do teatru "Guliwer" / Barbara Zubilewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 56-58 (Teatr Lalek „Guliwer” – Warszawa)

 23. Zabawy w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 37-40 (Teksty)

 24. Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 2 (2007) s. 32-34 (Scenariusze zajęć)

 25. Zwiastuny wiosny / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 47-49 (Teksty)

 

TEORIA I ORGANIZACJA

 

Książki

 1. EDUKACJA dzieci w wieku przedszkolnym : wybrane problemy teoretyczne i praktyczne / Bronislava Kasáčová. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2007. - Sygn.: 307141 Cz (Ped. 1004), 307142

 2. Edukacja elementarna : konteksty, szanse, perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wołodźko ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2004

 3. EDUKACJA elementarna szansą nowej jakości wychowania / pod red. Andrzeja Cichockiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005. - Sygn.: 300175 Cz (Ped. 935/1)

 4. EDUKACJA elementarna szansą nowej jakości wychowania. 2 / pod red. Andrzej Cichockiego [ i in.] ; przy współudz. M. Balicki [i in.]. - Białystok : Trans Humana, 2005. - Sygn.: 300175 Cz (Ped. 935/2)

 5. Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym : z doświadczeń nauczycieli. T. 2 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004

 6. EDUKACJA elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek [i in.]. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - Sygn.: 298117 Cz (Ped. 546)

 7. Edukacja przedszkolna : przewodnik dla studentów / Maria Królica. - Wyd. poszerz. i uzup. - Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza, 2004

 8. EDUKACJA przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 2006. - Sygn.: 302750 Cz (Ped. 1663), 302765, 302824, 302751

 9. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku : wyzwania i konteksty / pod red. Marii Królicy, Ewy Piwowarskiej, Edyty Skoczylas-Krotli ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2007

 10. EDUKACJA przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - Sygn.: 302981 Cz (Ped. 3734)

 11. EDUKACJA wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. -

 12. EWALUACJA strategii uelastycznienia publicznych żłobków i przedszkoli / Maciej Muczyński, Małgorzata Żynel. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - Sygn.: 309716

 13. FORUM nauczycieli : moja szkoła : wychowanie przedszkolne 5 / red. nacz. Barbara Tichy ; [aut.] Janina Uszyńska-Jarmoc [i in.]. - Kielce : "Mac Edukacja", 2004. - Sygn.: 295972 Cz (Met. 4412)

 14. JAKIEGO kształcenia potrzeba dzieciom? : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann. - Kielce : "Jedność", 2007. - Sygn.: 305008 Cz (Ped. 3780)

 15. KIERUNKI zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - Sygn.: 309717

 16. MAŁE dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka ; [Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ; Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2006. - Sygn.: 303652

 17. MAŁE dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji / pod red. Marty Zahorskiej [i in.] ; [aut.] Krystyna Kamińska [i in.]. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. - Sygn.: 293014 Cz (Ped. 1242)

 18. OBSZARY wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci / red. nauk. Iwona Kopaczyńska [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - Sygn.: 306831 Cz (Ped. 1237), 306832

 19. Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005

 20. PEDAGOGIKA przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - Sygn.: 304807 Cz (Ped. 3769), 304808

 21. PRZEMOC symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 300234 Cz (Psych. 552)

 22. SENSY i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005. - Sygn.: 296394 Cz (Ped. 1034), 302920

 23. Sygn.: 299732 Cz (Ped. 324)

 24. SYSTEM instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - Sygn.: 309713

 25. Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Puślecki ; Dolnośląska Szkoła Wyższa, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008

 26. WSPÓLNIE z dziećmi : o wspieraniu rozwoju małego dziecka : praktyka i teoria / pod red. Haliny Mazur [i in.]. - Łódź : "Tercja", 2005. - Sygn.: 298420 Cz (Met. 4484), 298421

 27. WSPÓŁCZESNOŚĆ i przyszłość edukacji elementarnej / pod red. Bożeny Grzeszkiewicz. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - Sygn.: 306709 Cz (Ped. 1066)

 28. WYBRANE problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz [i in.] ; [aut. Jolanta Andrzejewska i in.]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - Sygn.: 298991 Cz (Ped. 343/2), 299006

 29. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Osewskiej i Józefa Stali ; [aut. Radosław Chałupniak et al.]. Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2005

 30. Żywienie dzieci w przedszkolu : poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4-6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia / Barbara Jackiewicz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007

Artykuły

 1. "Gdy przedszkole pustoszeje..." : działania innowacyjne w przedszkolach - projekt środowiskowy / Jadwiga Króliczek, Helena Pawlita // Dyrektor Szkoły 2005 nr 7/8 s. 106-107

 2. "Nasze Przedszkole" / Anna Kałużny, Irena Kamieńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2006) s. 50-52 (Pisemko redagowane przez nauczycielki Przedszkola nr 319 w Warszawie)

 3. 100 lat troski o uśmiech dziecka / Danuta Kulik // Wychowanie w Przedszkolu. nr 4 (2007) s. 54-55 [(Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebryków (Zwierzyniec)]

 4. 20 [Dwadzieścia] lat z Marią Konopnicką / Jolanta Janik, Elżbieta Baracz // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 58-59 (Imprezy i spotkania w przedszkolu w Mielcu)

 5. 400-lecie Jastrowia / Eugenia Przybylska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 53-54 (Konkursy i zajęcia poświęcone obchodom jubileuszu)

 6. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły 2005 nr 4 s. 18-19

 7. Andersen w Staszowie / Wiesława Czerwiec, Justyna Lis // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2006) s. 53-54 (Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena w Staszowie)

 8. Arcyksiężna patronką przedszkola / Małgorzata Białek, Alina Sanetra, Anna Słonka // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 6 (2007) s. 55-57 (Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg – Żywiec)

 9. Czy gmina może odmówić zawarcia porozumienia dotyczącego zwrotu dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty? / oprac. Iwona Kołaczyńska-Wyszogrodzka // Finanse Komunalne R. 14 nr 12 (2007) s. 60-61

 10. Domowe Przedszkole - alternatywna forma przedszkolnej edukacji / Wirginia Borodzicz, Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2006) s. 12-17

 11. Dyrektor przedszkola - po co jestem w placówce? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2004 nr 6 s. 28-34

 12. Działalność Przedszkola Samorządowego w Jaciążku w latach 1970-1999 / Hanna Bożenna Chmielewska. // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 15 (2001), s. 303-310

 13. Edukacja przedszkolna szansą na sukces szkolny / Marietta Żubkowska // Wychowanie na co Dzień. 2005 nr 6 s. 28-29 (Sympozjum w Toruniu)

 14. Edukacja przedszkolna w gminie Kobierzyce / Halina Waligórska.// Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 48-49

 15. Edukacja przedszkolna w Lubelskiem / Elżbieta Pełka-Pryszcz // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005), s. 11-12

 16. Edukacja przedszkolna w procesie zmian / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007), s. 5-8

 17. Edukacyjna trampolina : Forum Edukacji Elementarnej / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły 2006 nr 9 s. 21-22

 18. Ergonomiczna ocena stanowiska pracy w przedszkolnej kuchni / Maria Boryczka, Maria Łazicka // Zastosowania Ergonomii 2005 nr 1/3 s. 309-316

 19. Ewolucja czy rewolucja w edukacji najmłodszych : refleksje z III debaty "Edukacja bez barier? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 57-60

 20. Fundusz świadczeń socjalnych : przedszkole w przepisach / Ewa Dyba, Wiesława Rohnka // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006), s. 14-16

 21. Funkcje i zadania współczesnego przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2006) s. 4-8

 22. Funkcjonowanie przedszkoli w Makowie Mazowieckim w okresie transformacji / Barbara Uliszewska // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie TN im. Adama Chętnika Z. 15 (2001) s. 285-302

 23. Gdzie tak miło? / Barbara Kuligowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 55-56 (Zjazd pierwszych wychowanków Przedszkola Nr 4 w Krasnymstawie)

 24. Gdzie te pieniądze? / Maria Aulich // Głos Nauczycielski 2004 nr 7 s. 8-9 (Finansowanie zerówek)

 25. II Forum Edukacyjne "Razem dla dzieci" / Julia Płachecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 9 (2007) s. 59-61

 26. II Letni Zjazd Optymistycznych Przedszkoli / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2006 nr 7 s. 46

 27. Innowacja - droga do podwyższenia jakości pracy przedszkola / Danuta Bartodziej // Dyrektor Szkoły 2005 nr 9 s. 51-53

 28. Jaki odpoczynek? : leżakowanie czy relaks? / Jolanta Olesińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2006) s. 52-53

 29. Jest takie przedszkole! / Agnieszka Glińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 54-55 (Gminne Przedszkole – Tymienice)

 30. Jubileusz na Szczepinie / Ewa Banach // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 57-59 (Przedszkole nr 105 „Szczepinek) – Wocław)

 31. Jubileusz tarnobrzeskiej "Piątki" / Jolanta Lis // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 58-59 (Przedszkole nr 5 – Tarnobrzeg)

 32. Jubileusz w Czudcu / Małgorzata Barć, Krystyna Grodzka // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 57-58 (55. rocznica założenia Przedszkola Publicznego)

 33. Kondycja wychowania przedszkolnego : wnioski z realizacji programu "Gdy przedszkole pustoszeje..." / Jadwiga Króliczek, Helena Pawlita // Dyrektor Szkoły 2006 nr 6 s. 51-52 (Innowacje)

 34. Konferencja naukowa "Przedszkole przyszłości" / Jolanta Andrzejewska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 52-55

 35. Łukowskie jubileusze / Anna Zielińska, Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005) s. 59-60

 36. Małe dziecko w Polsce - sytuacja edukacji elementarnej / Teresa Ogrodzińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 4 (2007), s. 52-53 (Konferencja zorganizowana przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie) (Dostęp do oświaty)

 37. Mały człowiek w wielkim świecie - teoria i praktyka wychowawcza wobec wyzwań współczesności / Joanna Krysiak, Mariola Marciniak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika T. 3 (2004) s. 85-91 (Materiały z Sympozjum "Praca wychowawcza w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych - teoria i praktyka", Płock)

 38. Mam 60 lat : jubileusz na Potrzebnej / Agnieszka Rowińska, Bożena Sitarz // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 52-53

 39. Miejsce przyjazne wszystkim / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły 2004 nr 9 s. 20-21 (Przedszkole nr 364 – Warszawa)

 40. Narastające zapóźnienia : edukacja przedszkolna / Ludwik Haligowski // Oświata i Wychowanie 2007 nr 1 s. 4-8 (Wieś)

 41. Nasz przedszkolak w Europie - Europejski Fundusz Społeczny szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, Warszawa, 10 maja 2004 roku / Barbara Bieleń. // Edukacja 2004 nr 3 s. 122-124

 42. Nasz przedszkolak w Europie / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 46-48 (Europejski Fundusz Społeczny)

 43. Nasze święto / Anna Pilch // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 57-58 (Obchody 15-lecia przedszkola – Przedszkole nr 20 Tomaszów Mazowiecki)

 44. Niderlandy do wzięcia / Maria Aulich // Głos Nauczycielski 2004 nr 6 s. 6-7 (Konkurs ofert na prywatyzację przedszkoli)

 45. Nie-Polak w przedszkolu / Krystyna Kamińska, Jolanta Kolibowska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 4-8 (Mniejszości narodowe)

 46. O statucie raz jeszcze / Marzenna Czarnocka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 8-10

 47. O współpracy przedszkola ze szkołą / Dorota Fortuna // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 50-51

 48. Obowiązek edukacyjny sześciolatków / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 7 (2004), s. 3-7

 49. Obowiązek sześciolatków : co na to samorząd? / Anna Majewska // Dyrektor Szkoły 2004 nr 7/8 s. 14

 50. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne / Joanna Berdzik, Ryszard Sikora // Dyrektor Szkoły 2004, nr 7/8, s. 74-75 (Obowiązek szkolny)

 51. Odpoczynek trzylatków / Jolanta Olesińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 44-45

 52. Odwiedzamy przedszkola Roztocza / Elżbieta Siebielec, Dorota Pachela // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004), s. 51-52

 53. Optymistyczne przedszkola / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2005 nr 5 s. 49-52

 54. Optymizmu można się nauczyć / Mirela Cecylia Nawrot // Dyrektor Szkoły 2007 nr 2 s. 44-45 (III Zimowy Zjazd "Optymistycznych Przedszkoli" w Bolesławcu)

 55. Organizacja edukacji przedszkolnej w gminie - dobre praktyki miasta Gliwice / Renata Kluska, Monika Gałażewska // Dyrektor Szkoły 2006 nr 12 s. 43-44

 56. Organizacja opieki nad dzieckiem w Opolu / Irena Koszyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 12-18

 57. Perspektywy rozwoju edukacji przedszkolnej : konferencja w Ministerstwie Edukacji Narodowej (15 stycznia 2008 r.) / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły 2008 nr 3 s. 49-51

 58. Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym na Lubelszczyźnie (1853-1939) / Adam Winiarz // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Nr 1 (2005) s. 125-140

 59. Podręcznik w przedszkolu? / Małgorzata Skalska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2007) s. 47-52

 60. Podziel się pomysłem / Anna Brzęczek, Izabela Jasiuchna, Monika Kmita, Katarzyna Jacewicz, Romualda Nowagiel, Aneta Grabowska-Lesisz, Marzena Antczak // Dyrektor Szkoły 2008 nr 6 dod. Niezbędnik Dyrektora s. 14-16

 61. Powszechnie dostępne czy obowiązkowe? / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 5-9

 62. Problemy edukacji przedszkolnej : konferencja w Miętnem / Joanna Berdzik, Ewa Halska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 53-55

 63. Projekcje demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna nr 5/6 (2008) s. 20-23

 64. Promocja przedszkola / Beata Raczyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2005) s. 22-24

 65. Promocja przedszkola / Wiesława Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 52-53

 66. Przedszkola - kształtowanie przestrzeni / Agnieszka Kołodzińska // Architectus. 2007 nr 1/2 s. 137-144

 67. Przedszkola z najwyższym certyfikatem jakości / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły 2004 nr 9 s. 16-19

 68. Przedszkole dla dzieci czy dzieci dla przedszkola / Jolanta Szymkowiak-Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005) s. 50-51

 69. Przedszkole jako placówka edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza / Dorota Nożewska. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika T. 3 (2004) s. 217-223 (Materiały z Sympozjum "Praca wychowawcza w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych - teoria i praktyka", Płock)

 70. Przedszkole miejscem przemocy symbolicznej a stawiane mu wyzwania humanistyki / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Edukacja Humanistyczna (Szczecin) 2006 nr 2 s. 139-148

 71. Przedszkole w perspektywie funkcjonalistycznej i krytycznej / Małgorzata Sławińska // Problemy Wczesnej Edukacji nr 2 (2005) s. 114-120

 72. Przedszkole w przepisach : uprawnienia emerytalne dla nauczycieli / Ewa Dyba, Wiesława Rohnka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 8-11

 73. Przedszkole Wesołej Ludwiczki / Marzena Faksa, Danuta Falkus // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 56-57 (Przedszkole Miejskie nr 21 im. Wesołej Ludwiczki (Katowice))

 74. Przedszkole wstęp do kariery edukacyjnej? / Ireneusz Białecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 (2006) s. 3-8

 75. Przedszkole XXI wieku : edukacja wczesnoszkolna w województwie lubuskim / Magdalena Zdaniewicz // Rocznik Lubuski T. 33 cz. 1 (2007) s. 145-157

 76. Przedszkole z klasą / Joanna Szawłowska-Wasilewska // Dyrektor Szkoły 2005 nr 12 s. 50-53 (Przedszkole nr 317 „smykolandia” – Warszawa)

 77. Przekształcać czy nie? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 12-16

 78. Przestrzenne rozmieszczenie placówek edukacyjnych w woj. świętokrzyskim / Agnieszka Kania // Wiadomości Statystyczne nr 10 (2005), s. 79-91

 79. Samorządy wobec edukacji sześciolatków / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 3-8

 80. Sięgnij po gotowe rozwiązania, a zaoszczędzisz czas! / Teresa Gańko // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 40-41 (O poradniku "Rady pedagogiczne w przedszkolu")

 81. Stan i perspektywy wychowania przedszkolnego w Polsce / Robert Pawlak // Kwartalnik Pedagogiczny nr 1 (2006) s. 43-66

 82. Tak krawiec kraje... / Maria Aulich // Głos Nauczycielski 2004 nr 13 s. 1,8-9 (Sytuacja zerówek w gminie Krasnopol)

 83. To już 50 lat! / Beata Balcerek // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 52-53 (Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej (Aleksandrów Łódzki)

 84. Toruńskie sympozjum / Anna Łukaszewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 50-51

 85. U nas w Nowej Jastrząbce / Władysława Główka // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 52-53 (Gminne Przedszkole – Nowa Jastrząbka)

 86. U nas w Radlinie / Bożena Nadskakulska, Arleta Wawer // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 57-58 (Przedszkole Publiczne nr 3 – Radlin)

 87. U nas w Zbąszyniu / Anna Plucińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 50-52

 88. Uroczystość w Nowym Sączu / Beata Majewska, Kazimiera Pajor, Małgorzata Karpiel // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 54-55 (30-lecie przedszkola – Miejskie Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori (Nowy Sącz)

 89. W trosce o jakość edukacji elementarnej / Danuta Pacholicka // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 2 s. 42-43

 90. Warszawski Odział PK OMEP / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007) s. 52-54 (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego – Oddział Warszawa)

 91. Warunki podmiotowego funkcjonowania nauczyciela, wychowanka i rodziny w procesie edukacji przedszkolnej / Dorota Dądzik // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika T. 3 (2004) s. 135-139 (Materiały z Sympozjum "Praca wychowawcza w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych - teoria i praktyka", Płock)

 92. Wychowanie przedszkolne - moralny i prawny obowiązek władz samorządowych / Maria Leśniak // Nowa Szkoła nr 6 (2008) s. 4-8

 93. Z życia Warszawskiego Odziału OMEP / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006), s. 54-56 (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego – Oddział Warszawa)

 94. Zagościł u nas Koszałek-Opałek / Jolanta Tekieli // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 52-53 (Przedszkole Samorządowe im. nr 127 im. Koszałka-Opałka – Kraków)

 95. Zagrożenia i szanse edukacji przedszkolnej / Ewa Brańska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 5-8

 96. Zajęcia dodatkowe w świetle przepisów oświatowych / Sławomir Frischmann // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 12-15

 97. Zaniedbany obszar demokratyzacji polskiej oświaty - edukacja przedszkolna / Ilona Kość // Edukacja Humanistyczna (Szczecin) 2006 nr 2 s. 183-194

 98. Złowieszcze słowo "prywatyzacja" / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 48-49

 99. ZNP dla edukacji przedszkolnej / Krystyna Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004) s. 26-29

 100. Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym / Grażyna Rowicka // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005) s. 43-46

 

TERAPIA

 

Książki

 1. "CZARODZIEJSKI pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom, przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 301490 Cz (Psych. 108)

 2. 33 odprężające opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Gabriele Hermanns. - Kielce : "Jedność", 2005. - Sygn.: 298347

 3. ANIMALOTERAPIA : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 305582 Cz (Met. 1132), 305756

 4. BAJKOTERAPIA, czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli 2008 / Katarzyna Szeliga. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 309459 Cz (Psych. 1780)

 5. DZIECI nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - [Wyd.3]. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 301881 - 301882

 6. HISTORIA Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 301568

 7. PROFIL osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - Sygn.: 303751 Cz (Ped. 3639), 303935

 8. PROGRAM pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", [2006]. - Sygn.: 304644 Cz (Met. 28), 304645 - 304646

 9. PROGRAM psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - [Wyd. 4]. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 302717

 10. REHABILITACJA dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć / pod red. Ewy Marii Kuleszy. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. - Sygn.: 298152 Cz (Ped. 127)

 11. SKARBIEC nauczyciela - terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) : czyli od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 298885 Cz (Met. 4489), 298886

 12. WSPOMAGANIE rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - Sygn.: 291368 Cz (Met. 4140), 303002

 13. WSPOMAGANIE rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : pakiet pomocy / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - Sygn.: 291368 Cz (Met. 4139)

 14. WSPOMAGANIE rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2005. - Sygn.: 303003 Cz (Psych. 1329)

Artykuły

 1. Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Maja Stańko // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 18-22 (Terapia plastyczna)

 2. Baśnie w profilaktyce zagrożeń / Maria Lipka // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 38-40 (Bajkoterapia)

 3. Terapia bajką / Jolanta Bot // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2008) s. 53-56 (Bajkoterapia)

 4. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 28-29 (Psychoterapia)

 

TWÓRCZOŚĆ DZIECI

 

Książki

 1. Jestem twórczy / pod red. Anny Krawczyk. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2005.

 2. KROK... w kierunku kreatywności : program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 296071 Cz (Ped. 3684)

Artykuły

 1. Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka - na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia. // Wychowanie na co Dzień 2008 nr 1/2 s. 34-36

 2. Jak rozwijać twórczość literacką małych dzieci? / Beata Oelszlaeger // Poezja i Dziecko 2004 nr 1 s. 114-118

 3. Niezwykłe drzewa / Elżbieta Płóciennik // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 38-40 (Zadania rozwijające potencjał twórczy dzieci 6-letnich)

 4. Ocalić od zapomnienia / Teresa Błaszczuk // Wiadomości Historyczne nr 1 dod. Muzeum Szkolne nr 68 (2006), s. 13-15 (Program "Sztuka ludowa inspiracją twórczości dzieci w dziedzinie muzyki, śpiewu, tańca i rzeźby" realizowany w chełmskim przedszkolu)

 5. Przedszkolny Ośrodek Twórczości Teatralnej / Hanna Usielska-Ptaszek // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 34-36

 6. Twórcze inspiracje / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 28-30

 7. Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007), s. 5-10

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLI

 

Artykuły

 1. Historia pewnej przyjaźni / Ewa Banach, Elżbieta Humięcka, Ewa Sozańska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2007) s. 46-47 (Współpraca wrocławskiego Przedszkola "Szczepinek" z Pracowniczym Ogrodem Działkowym "Aronia")

 2. Kraj naszych sąsiadów / Katarzyna Jacewicz, Monika Kmita // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007), s. 56-57 (Współpraca kulturalna między Przedszkolem nr 35 w Koszalinie a Kindergarten "Ucki's Spatzenhaus" w Schwedt/Oder)

 3. Nasze miasto - nasz dom / Maria Huchrak // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2007) s. 53-55 (Realizacja wspólnego projektu integracyjnego przez Przedszkole nr 1 w Nowej Rudzie i Przedszkole nr 6 w czeskim Broumovie)

 4. Polsko-niemiecka współpraca przedszkoli / Katarzyna Jacewicz, Monika Kmita // Dyrektor Szkoły 2007 nr 2 s. 46-47

 5. Pomóż innym / Kazimiera Lisowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 45-46 (Współpraca Przedszkola nr 2 w Morągu ze świetlicą parafialną "Caritas")

 6. Radosne współdziałanie / Anna Karpińska-Piwko // Wychowanie w Przedszkolu. nr 7 (2004) s. 36-37 (Współpraca przedszkola z Miejskim Domem Kultury)

 7. Wspólne działania / Anna Gwarek // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 50-51 (Współpraca przedszkola w Kieźlinach ze środowiskiem lokalnym)

 8. Współpraca z austriackim przedszkolem / Elżbieta Traczyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004) s. 30-31 (Uttendorf – Austria)

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE / PRZYRODA

 

Książki

 1. CO przedszkolak ze śmieciami robić powinien? / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak. - Kraków : "Zielone Brygady", 2006. - Sygn.: 303598

 2. CO warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? : scenariusze zajęć dla sześciolatków / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-Fiertak. - Kraków : Wydaw. "Zielone Brygady", 2005. - Sygn.: 298272 Cz (Met. 4481), 298273 - 298276

 3. CZŁOWIEK i przyroda / Agnieszka Bator. - Kraków : "Aksjomat", 2007. - Sygn.: 308937

 4. DZIECI stają się przyjaciółmi przyrody : edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej : zabawy, pomysły i projekty / Hedwig Wilken. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 291928 Cz (Met. 895)

 5. OGIEŃ / Gisela Walter. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 296138 Cz (Met. 4416)

 6. POWIETRZE / Gisela Walter. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 295081 Cz (Met. 4373)

 7. WODA / Gisela Walter. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 293195 Cz (Met. 4233)

 8. ZIEMIA / Gisela Walter. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 303478 Cz (Met. 338)

 9. ZIOŁA w przedszkolu / Martina Rusch. - Kielce : "Jedność", 2006. - Sygn.: 303474

Artykuły
 1. "Bądź przyjacielem przyrody" : najmłodsi w trosce o przyrodę : scenariusz spotkania uczniów z przedszkolakami / Grażyna Śliwa // Aura 2004 nr 5 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 116 s. 8 (Teatr)

 2. "Przedszkolaki sprzątały świat" / Anna Kuligowska // Aura 2005 nr 1 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 124 s. 7

 3. Drzewa wesołe i smutne / Wanda Strzelec // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 41-44 (Scenariusze zajęć)

 4. Edukacja przyrodnicza dzieci przedszkolnych / Ewa Łazur // Wychowawca 2004 nr 7/8 s. 15

 5. Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1/2 s. 3-7

 6. Ekoludki witają wiosnę / Beata Barańska, Teresa Domalewska // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 3 (2007) s. 55-56

 7. Kształtowanie postaw proekologicznych / Teresa Parczewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 16-19

 8. Łąka wiosną : scenariusz zajęć w grupie sześciolatków / Anna Żak // Biologia w Szkole nr 5 (2007) s. 51-53

 9. Mały modrzew rośnie ze mną / Celina Majewska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 28-30 (Kształtowanie postaw ekologicznych)

 10. Niedługo wakacje : wspólnie z dziećmi. // Aura 2007 nr 5 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 152 s. 10-11 (Scenariusze zajęć)

 11. O czym marzy las / Henryka Scendo // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008) s. 43-45

 12. O ochronie środowiska / Teresa Parczewska.// Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2005), s. 24-26

 13. Odgłosy lasu / Anna Poroszewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007) s. 28-29 (Scenariusze zajęć)

 14. Opiekujemy się ptakami zimą : wspólnie z dziećmi. // Aura 2007 nr 2 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 149, s. 6-7 (Scenariusze zajęć)

 15. Program przedszkolnej edukacji ekologicznej / Marcin Korniluk // Wychowanie w Przedszkolu. 2004 nr 2 s. 44-45

 16. Przedszkola ekologiczne w Polsce - stan na pierwsze półrocze 2003 roku : skrót wystąpienia podczas konferencji w St. Marienthal - październik 2003 roku / Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Danuta Wojtycza // Aura 2004 nr 1 dod. s. 1-4

 17. Przyjaciele drzew / Leonarda Stawiarz // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 34-35

 18. Przyjaciele lasu : edukacja sześciolatków / Anna Kuligowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004), s. 35-37 (Scenariusze zajęć)

 19. Przyroda i tradycje / Małgorzata Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008s. 22-25

 20. Przyroda wokół nas / Ewa Fudała-Łabuś, Katarzyna Nizioł, Beata Witko // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2008) s. 50-53

 21. Przyroda wokół nas / Małgorzata Maroń, Barbara Wierzbicka // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 31-33

 22. Słoneczna wierzba / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 4 (2007) s. 32-33

 23. Szaruga jesienna / Wanda Generowicz, Anna Nadolińska, Małgorzata Witosławska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 34-36 (Scenariusze zajęć)

 24. Tajemniczy zimowy świat / Jolanta Wojtasiak // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2006), s. 29-31

 25. W krainie Zimy / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007) s. 24-26 (Scenariusze zajęć)

 26. Wiosenny kącik przyrody / Janina Widz // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007) s. 34-35

 27. Wspólnie z dziećmi // Aura 2007 nr 4, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 151, s. 9-11 (Ekologia –gry i zabawy)

 28. Wychowanie ekologiczne w przedszkolu / Elżbieta Tyralska-Wojtycza // Aura 2006 nr 2 dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 137 s. 1-4

 29. Wychowanie środowiskowe w przedszkolu / Teresa John // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2004 nr 1 s. 54-58

 30. Z ekologią w przedszkolu za pan brat / Mirella Kozyra // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 6 dod. Wkładka Metodyczna nr 6 s. VI-VIII

 31. Zielone przedszkole / Joanna Szawłowska-Wasilewska. // Dyrektor Szkoły 2006 nr 6 s. 48-50

 32. Zielony dzień - zielone listy / Lidia Cichaczewska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 37-39

 33. Zostajemy przyjaciółmi przyrody - zajęcia dla dzieci sześcioletnich dotyczące ochrony wody / Jolanta Malesa // Edukacja. Biologiczna i Środowiskowa 2006 nr 1 s. 79-81 (Scenariusze zajęć)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Książki

 1. AKTYWNOŚĆ ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca [i in.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. - Sygn.: 309704 Cz

 2. GIMNASTYKA kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu / Dorota Trzcińska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. AWF, 2005. - Sygn.: 309762

 3. GIMNASTYKA przedszkolaka / Sławomir Owczarek. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., [2006?]. - Sygn.: 302983

 4. ZAJĘCIA ruchowe w przedszkolu / red. Gabriela Antoszczuk ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2004. - Sygn.: 300565 Cz (Met. 1546), 300566

 5. ZAJĘCIA sportowe w przedszkolu : pomysły na każdy dzień / Andrea Erkert. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 291034

Artykuły
 1. Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej / Maria Raszewska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004, s. 45-48

 2. Korektywa w przedszkolu – prawdy i mity / Aneta Dąbek, Janusz Domaniecki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 5 (2007) s. 36-38 (Gimnastyka korekcyjna)

 3. Mini Olimpiada Przedszkolaków - europejską edukacją przez sport / Anna Kozłowska. // Dyrektor Szkoły 2004 nr 7/8 s. 12-13

 4. Model wykształcenia rodziców a sprawność fizyczna dzieci przedszkolnych ze Szczecina / Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska // Zeszyty Naukowe Prace Instytutu Kultury Fizycznej / Uniwersytet  Szczeciński Nr 20 (2003) s. 39-53

 5. Nauczanie pływania dzieci w wieku 4 lat / Marcin Stachowiak, Ilona Tuszyńska-Stachowiak. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 6/7 (2005) dod. s. 5-7

 6. Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców płaskich / Alicja Lisowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 1 (2006) dod. s. 6-8 (Gimnastyka korekcyjna – scenariusze zajęć)

 7. Pływanie dzieci w wieku 5-6 lat z elementami korekcji / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 (2005) s. 14-18

 8. Pływanie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym jako przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej / Marcin Stachowiak, Ilona Tuszyńska-Stachowiak // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Z. 54 (2005) s. 131-136

 9. Rola zabawy w aspekcie wstępnej adaptacji do środowiska wodnego dzieci w wieku przedszkolnym / Marcin Milczunas // Podlaska Kultura Fizyczna 2006 nr 2 s. 22-24 (Pływanie)

 10. Rozwój i sprawność fizyczna dzieci przedszkolnych ze Szczecina na tle innych dużych miast / Katarzyna Kotarska, Alicja Drohomirecka // Zeszyty Naukowe Prace Instytut Kultury Fizycznej / Uniwersytet Szczeciński Nr 19 (2004) s. 27-41

 11. Rozwój zdolności motorycznych dziecka w czterech porach roku / Izabela Miller, Dorota Pysz. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 10 (2004) dod. s. 8-12

 12. Sprawność fizyczna dzieci przedszkolnych ze Stargardu Szczecińskiego a charakter pracy ich rodziców / Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska // Zeszyty Naukowe Prace Instytutu Kultury Fizycznej / Uniwersytet Szczeciński Nr 20 (2003) s. 29-37

 13. Z badań rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych z Zielonej Góry / Ryszard Asienkiewicz // Słupskie Prace Biologiczne Nr 1 (2005) s. 19-25

 
WYCHOWANIE komunikacyjNE

 

Artykuły

 1. Bezpieczeństwo komunikacyjne / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 37-38

 2. Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 9 dod. Wkładka Metodyczna nr 9 s. VII-VIII

 3. Bezpieczne ulice / Anna Podsiadła, Anna Różycka // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2008) s. 41-43

 4. Bezpieczny przedszkolak / Marta Żogała // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2007) s. 28-30

 5. Kolorowe znaki drogowe / Renata Kamienowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005) s. 28-31 (Realizacja programu "Bezpieczny przedszkolak") (Wychowanie komunikacyjne)

 6. Ostrożnie na jezdni! / Małgorzata Grzybowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 41-42 (Scenariusze zajęć)

 7. Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Marian Stebelski // Edukacja. dla Bezpieczeństwa 2006 nr 2 s. 9-16

 8. Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 9 s. 10-14

 9. Scenariusz zajęć o ruchu drogowym dla klas 0-III w szkole podstawowej pt. "Pieszy na drodze" / Bożena Maria Nowacka. // Edukacja dla Bezpieczeństwa 2005 nr 2 s. 17-24

 
WYCHOWANIE MORALNE

 

Książki

 1. A ja wcale nie oszukuję! : o kłamstwie i prawdzie / Heike Baum. - Kielce : "Jedność", 2005. - Sygn.: 298349

 2. Co naprawdę w życiu się liczy : odkrywanie wartości z dziećmi / Susanne Stöcklin-Meier. Białystok : Studio Astropsychologii, 2006

 3. WYCHOWANIE w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu ; współpr. Dominique Ache [i in.]. - Warszawa : WSiP, cop. 2004. - Sygn.: 294028 Cz (Ped. 3570), 294047

Artykuły

 1. Baśniowy Kopciuszek a oceny moralne / Renata Janik // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 34-36

 2. Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły 2007 nr 11 s. 50-53

 

WYCHOWANIE MUZYCZNE

 

Książki

 1. Edukacja muzyczna w przedszkolu : poradnik / Bożena Jaromin. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2004

 2. KONSPEKTY zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4 latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 304722

 3. KONSPEKTY zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6-latków na cały rok szkolny. Część I / Marzena Staniek. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 299908 Cz (Met. 1563), 299909

 4. MUZYCZNA zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : "Fosze", 2008. - Sygn.: 306618 Cz (Met. 1171), 306619

 5. MUZYKA w przedszkolu : metodyka / Beatrix Podolska. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 306757 Cz (Met. 1215), 309261

 6. RODZINA i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona / Beata Bonna. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2005. - Sygn.: 299140 Cz (Ped. 819)

 7. Śpiewające brzdące : piosenki i zabawy ruchowe. Cz. 1 / Katarzyna Komińska-Bayer, Adam Wacławski. –Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Akord, [2006]

 8. Śpiewające brzdące : piosenki i zabawy ruchowe. Cz. 2 / Katarzyna Komińska-Bayer, Adam Wacławski. –Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Akord, 2006

 9. Śpiewające brzdące : piosenki i zabawy ruchowe. Cz. 9 / Katarzyna Komińska-Bayer, Adam Wacławski. - Poznań : Wydawnictwo Akord, 2005

 10. ŚWIAT muzyki = świat zabawy : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Enzinger [i in.]. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Wydawnictwo Fundacja, 2006. - Sygn.: 304318 Cz (Met. 1483)

Artykuły

 1. Aktywne słuchanie muzyki / Ligia Hnidec // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku Nr 4 (2004) s. 117-122

 2. Audiacja wstępna na etapie przedszkola - projekt zajęć muzycznych prowadzonych metodą E.E. Gordona / Barbara Pazur // Wychowanie. Muzyczne w Szkole 2004 nr 3 s. 155-168

 3. Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów : (według idei Carla Orffa) / Jacek Tarczyński. // Wychowanie w Przedszkolu nr 2 (2006) s. 35-39

 4. Deszczu granie / Teresa Pykosz. -Fragm. pracy // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005) s. 20-24 (Edukacja muzyczno-teatralna)(Scenariusz zajęć)

 5. Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu 60 nr 3 (2007) s. 35-36 (Scenariusze zajęć)

 6. Flażolet w przedszkolu / Anna Rychławska-Krzyśko // Wychowanie w Przedszkolu. nr 6 (2004) s. 32-33

 7. Metodyka warsztatu muzycznego formą pracy studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego / Mirosław Kisiel // Nauczyciel. i Szkoła 2004 nr 1/2 s. 352-363

 8. Muzyczne spacery : edukacja sześciolatków / Agnieszka Rudzińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 38-40 (Scenariusze zajęć)

 9. Muzyka blisko dziecka / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. nr 3 (2006) s. 37-40

 10. Muzyka jest w nas / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 31-34

 11. Muzyka poważna w przedszkolu / Monika Wawer // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 25-26

 12. Muzyka w przedszkolu / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005) s. 4-9

 13. O aktywności muzycznej / Joanna Cieślik-Klauza. // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 8-11

 14. Problemy edukacji muzycznej / Danuta Dębska // Życie Szkoły nr 2 (2006) s. 18-20

 15. Przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Delecka-Bury // Wychowanie Muzyczne w Szkole 2006 nr 4 s. 12-21

 16. Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej / Elżbieta Zimnoch, Agnieszka Baszko // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 33-36 (Rytmika – scenariusze zajęć)

 17. Rozwój umiejętności muzycznych / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 24-31

 18. Rozwój wrażliwości słuchowej / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 12-19

 19. Ruch i muzyka / Elżbieta Cieślak // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 24-26

 20. Spotkanie z muzyką poważną / Justyna Pisarzowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005) s. 30-32

 21. Testy E.E. Gordona w badaniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Małgorzata Suświłło // Wychowanie Muzyczne w Szkole 2004 nr 3 s. 148-154

 22. Wiosenny wietrzyk : zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci 5-6-letnich / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. nr 5 (2008) s. 48-50 (Scenariusze zajęć)

 23. Wpływ aktywności rytmicznej związanej z treningiem lokomocyjnym na zdolność do synchronizowania elementów motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym [tł. ] / Paul L. Croom // Wychowanie Muzyczne w Szkole 2004 nr 3 s. 132-137 (Muzyka, rytmika)

 24. Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci / Ewa Hoffman-Lipska. // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005), s. 20-29 (Rytmika)

 25. Wszystko może być muzyką / Anna Gwarek. // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 18-22

 26. Zabawy muzyczne / Justyna Małecka. // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2005) s. 33-34

 27. Zdolności audiacyjne a umiejętności muzyczne / Beata Bonna // Wychowanie Muzyczne w Szkole 2004 nr 3 s. 138-147

 

WYCHOWANIE OBYWATELSKIE

 

Artykuły

 1. Być obywatelem już w przedszkolu - kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły 2006 nr 1 s. 30-31

 2. Kto ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005) s. 23-25 (Świadomość narodowa u przedszkolaków) (11 Listopada)

 3. Ojczyzna to Polska, to rzeka, to las... / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 29-31 (Scenariusze zajęć)

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

 

Artykuły

 1. Mój dom - nasz kraj / Urszula Święty // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 26-28 (Wychowanie patriotyczne dzieci przedszkolnych)

 2. Mój kraj, moja miejscowość / Danuta Kręcisz // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2007) s. 45-47 (Wychowanie patriotyczne – scenariusze zajęć)

 3. Patriotyzm w pieśniach zaklęty, czyli mała i wielka historia z optymistycznym zakończeniem / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły 2007 nr 4 s. 46,49

 

WYCHOWANIE PLASTYCZNE / SZTUKA

 

Książki

 1. KOLOROWE szybki czyli Jak małym dzieciom mówić o sztuce / Anna Kalbarczyk. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 306425 Cz (Met. 1195)

 2. SPOTKANIA z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Małgorzata Kapłon. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 303733 Cz (Met. 1706), 303734

 3. STWORZĘ sobie kolorowy świat : mieszanie farb, poszukiwanie kształtów : ćwiczenia praktyczne / S. Heilborn [i in.]. - Kielce : "Jedność" ; Freiburg : Herder, 2007. - Sygn.: 304010

 4. Sygn.: 302647

 5. SZTUKA dla przedszkolaka : bawimy się sztuką / Mary Ann Kohl. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. - Sygn.: 304385 Cz (Met. 129)

 6. TECHNIKI plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 296073 Cz (Met. 4390)

 7. WIELCY i mali artyści / Colin Rose, Gordon Dryden. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : "Transfer Learning", 2006. -

Artykuły

 1. Agresja w rysunkach dzieci w wieku przedszkolnym inspirowana treścią filmów animowanych / Marian Wójtowicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. T. 2 (2004) s. 345-373

 2. Bajki a aktywność twórcza dziecka / Beata Teresa Sabat // Wychowawca 2004 nr 1 s. 18-19

 3. Co możemy wykonać z jesiennych liści / Renata Daniel // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005) s. 32-33 (Sztuka – scenariusze zajęć)

 4. Deszcz i słońce / Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2004) s. 33-35 (Zjawiska atmosferyczne jako tematy zajęć plastycznych – scenariusze zajęć)

 5. I ty możesz być malarzem... / Marta Jakubiak // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004), s. 47-48 (Rozwijanie eksperesji twórczej u dziecka 6-letniego scenariusze zajęć)

 6. Inspiracje plastycznej twórczości / Ewa Rychter // Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2006), s. 28-30

 7. Jak rozwijam zainteresowania plastyczne dzieci? / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006), s. 37-38

 8. Jesienne klimaty / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły 2008 nr 4 s. 47 (II Plener malarski w koszalińskim przedszkolu)

 9. Kąciki sztuk plastycznych / Iwona Orienter // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 21-24

 10. Malowanie rękami - naturalna i twórcza wypowiedź dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 12 dod. Wkładka Metodyczna nr 12 s. I-II (Scenariusze zajęć)

 11. Moja książeczka : refleksje z wystawy / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2005) s. 51-53 (Wystawa prac plastycznych związanych z programem popularyzacji literatury pięknej wśród przedszkolaków)

 12. O panu Listopadzie i twórczej aktywności plastycznej / Małgorzata Sadlak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 29-31

 13. Plener małych artystów / Joanna Koźlak, Dorota Szmytkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 52-54

 14. Portret babci i dziadka / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2008) s. 46-47

 15. Problemy plastycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Jacek Znyk // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne T. 5 (2005) s. 385-400

 16. Spotkania ze sztuką / Anna Tarnowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2005) s. 40-41

 17. Sztuka origami w przedszkolu / Dorota Dziamska, Janina Krystyna Tiereszko // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 10-14

 18. Świat w rysunkach dzieci a malarstwo staroegipskie / Małgorzata Niwińska, Andrzej Niwiński // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 5-13

 19. Uroki jesieni / Anna Śliwińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2004) s. 33-34 (Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne scenariusze zajęć)

 20. W jesiennym słońcu / Beata Witko // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2007) s. 31-33 (Scenariusze zajęć)

 21. W wesołym nastroju / Bernadeta Jakubiec, Renata Pawelec // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2006) s. 35-36 (Scenariusze zajęć)

 22. Wychowanie przez sztukę : seminarium w Białymstoku / Iwonna Zaborowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2006) s. 58-60

 23. Zaczarowany pędzelek / Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2005) s. 27-34

 24. Zimowe zajęcia plastyczne / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1 s. 31-33 (Scenariusze zajęć)

 

WYCHOWANIE RELIGIJNE

 

Książki

 1. 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w szkole / Willi Hoffsümmer. - Kielce : "Jedność", 2004. - Sygn.: 301792

 2. CIESZYMY się Bogiem : podręcznik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich / Teresa Biłyk, Teresa Czarnecka, Władysław Kubik. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2004. - Sygn.: 300690 M

 3. KATECHIZM przedszkolaka : z Panem Jezusem za rękę / Ewa Czerwińska. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. - Sygn.: 308785

 4. KOCHAMY Boga : podręcznik metodyczny do religii dla dzieci pięcioletnich / [red. Teresa Czarnecka i in. ; zespół aut. Teresa Biłyk i in. ; opowiadania dla dzieci Joanna Gorecka-Kalita]. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2004. - Sygn.: 300691 M

 5. SKARBNICA zabaw na lekcje religii : dla przedszkoli, szkół i wspólnot parafialnych / Kerstin Kuppig. - Kielce : "Jedność", 2005. - Sygn.: 298887 Cz (Met. 4488)

Artykuły

 1. Bóg stwórcą i dawcą stworzonego świata : dla dzieci przedszkolnych / Antonina Waluś // Katecheta nr 10 (2004) s. 21-22 (Scenariusze zajęć)

 2. Katecheza dzieci w wieku przedszkolnym / Elżbieta Osewska // Ateneum Kapłańskie T. 143 z. 1 (2004) s. 4-24

 3. Katecheza dziecka sześcioletniego w nowej sytuacji edukacyjnej / Katarzyna Maciejewska. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła T. 2 (2004) s. 91-104 (Materiały z konferencji "Komunikacja i "trudne" problemy w katechezie", Poznań)

 4. Miłosierdzie w rozwoju moralnym i religijnym dziecka w starszym wieku przedszkolnym / Gabriela Janikula, Danuta Stec // Edukacja, Teologia i Dialog T. 3 (2006) s. 109-123 (Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej", Poznań)

 5. Modlitwa dzieci w wieku przedszkolnym / Emilian Gołąbek // Quaestiones Selectae R. 14 z. 21 (2007) s. 87-99

 6. Program kształcenia religijnego dla dzieci 3-6 letnich : jesteśmy dziećmi Pana Boga / Danuta Jackowiak. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła T. 1 (2003) s. 117-124

 7. Twórczość plastyczna w katechezie / Pelagia Cyrulik. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 1 (2006) s. 40-42

 8. Uczucia religijne dzieci w wieku przedszkolnym w świetle ich własnych wypowiedzi oraz w percepcji ich matek / Małgorzata Tatala, Maria Mańkowska // Roczniki Psychologiczne T. 8 nr 1 (2005) s. 81-104

 9. Znajomość zagadnień religijnych u dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska // Katecheta nr 4 (2008) s. 64-72

 
WYCHOWANIE SEKSUALNE

 

Książki

 1. DZIECI poznają siebie i swoje ciało : jak rozmawiać z przedszkolakami o seksualności / Christa Wanzeck-Sielert. - Kielce : "Jedność", 2008. - Sygn.: 310451

Artykuły

 1. Przedszkolaki i seksualność / Marta Jósewicz // Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2007) s. 20-25

 2. Trudne pytania / Mirosław Huszcz, Małgorzata Mięgoć // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004) s. 44-47

 

WYCHOWANIE SPOŁECZNE

 

Artykuły

 1. Edukacja społeczna dziecka / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 4-10

 2. Rozmowa w przedszkolu / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2006) s. 11-16

 3. Rytuały przejścia ze sfery prywatnej w sferę publiczną dzieci przedszkolnych / Jolanta Zwiernik // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2005 nr 1 s. 115-121

 4. Sedno sprawy / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2005), s. 42-43 (Kształtowanie umiejętności komunikowania u dziecka)

 5. Werbalne formy protestu jako przejaw samodzielności dziecka / Kinga Kuszak. // Studia Edukacyjne. Nr 6 (2004) s. 321-328 (Komunikacja społeczna)

 

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

 

Artykuły

 1. "Przyjaciele Zippiego" : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu 59 nr 5 (2006) s. 15-17

 2. "Zdrowym być" - program edukacji prozdrowotnej dla dzieci 6-letnich / Czesław Lewicki, Grażyna Szybiak, Jolanta Szubart // Kwartalnik Edukacyjny 2005 nr 2 s. 36-46

 3. Kąciki promujące zdrowie / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 1 (2008) s. 40-42

 4. Kiedy pan do nas przyjdzie, panie psycholu? : psycholog w przedszkolu / Hubert Czemierowski. // Psychologia w Szkole 2004 nr 3 s. 107-115

 5. Kolorowe dni w naszym przedszkolu / Aldona Górecka. // Wychowanie na co Dzień 2004 nr 10/11 dod. Wkł. Metod. nr 10/11 s. XII (Program "5 x dziennie owoce i warzywa")

 6. Kosz pełen zdrowia / Władysława Główka, Jerzy Główka // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2004) s. 29-31 (Scenariusze zajęć)

 7. Kształtowanie umiejętności życiowych w praktyce przedszkolnej i szkolnej - ewaluacja działań placówek i szkół promujących zdrowie / Barbara Wolny // Społeczeństwo i Rodzina nr 3 (2007) s. 105-118

 8. Prewencyjne badanie wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie programu koordynowanego przez nowojorską agencję rehabilitacyjną - Helen Keller Services for the Blind / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna T. 65 nr 4 (2004) s. 308-311

 9. Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 (2005) s. 32-34

 10. Stan uzębienia dzieci przedszkolnych / Anna-Maria Oleksiejuk // Wychowanie na co Dzień 2006 nr 10/11 s. 39-41

 11. Szpital Pluszowego Misia / Mirosława Szafrańska // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2006) s. 23-25

 

WYCIECZKI, ZAJĘCIA TERENOWE

 

Artykuły

 1. Cudze chwalicie, swego nie znacie... / Anna Kuligowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 21-23 (Wycieczka przedszkolaków do Świętokrzyskiego Parku Narodowego)

 2. Idźmy leśną ścieżką... / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2007) s. 31-36 (Wycieczki szkolne)

 3. Las i jego znaczenie / Małgorzata Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 32-34 (Zajęcia terenowe)

 4. Majowa łąka / Ewa Sawczuk // Wychowanie w Przedszkolu nr 5 (2006) s. 48-49 (Zajęcia terenowe)

 5. Mali strażnicy przyrody / Bożena Karaśkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2005) s. 30-31 (Zajęcia terenowe)

 6. Podobała się wycieczka? : trzylatki w muzeum / A.S. // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 46-47

 7. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2007) s. 5-13 (Wycieczki)

 8. Spacer po Sandomierzu / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu nr 7 (2007) s. 22-26 (Wycieczki)

 9. To warto zobaczyć / Ewa Zeman // Wychowanie w Przedszkolu nr 8 (2006) s. 56-58 (Wycieczki)

 10. W czerwcu - wędrujemy / Barbara Bies // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004), s. 51-52 (Wycieczki)

 11. W naszym ogrodzie / Małgorzata Węglowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2005) s. 39-41 (Zajęcia terenowe)

 12. Wycieczka w Dniu Dziecka / Alicja Borowiec, Barbara Kozera // Wychowanie w Przedszkolu nr 6 (2004), s. 49-50

 
ZDOLNOŚCI

 

Książki

 1. ODKRYWANIE zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.

 2. Sygn.: 298133 Cz (Psych. 1664)

Artykuły

 1. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły 2006 nr 11 s. 51-53

 2. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień 2007 nr 3 s. 3

 3. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007), s. 9-13

 

ZWYCZAJE. OBYCZAJE

 

Artykuły

 1. Dziś pisankę malowaną zrobię razem z moją mamą... / Aleksandra Orłowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 53

 2. Jajka kolorowe, bajki pisankowe / Mariola Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2007) s. 16-17

 3. Kolędujmy... / Joanna Niedźwiedź // Wychowanie w Przedszkolu. nr 11 (2007) s. 33-34

 4. Magia świąt / Elżbieta Stefanowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 47-48

 5. Nasze kolędowanie / Joalnta Jelonek, Małgorzata Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006), s. 36-37 (Scenariusze zajęć)

 6. Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek / Irena Budzyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2008), s. 53-55

 7. Niech obiegnie świat nowina... / Irena Budzyńska // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2007) s. 45-48 (Scenariusze zajęć)

 8. Pielęgnowanie tradycji wielkanocnych / Małgorzata Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007), s. 48-51

 9. Pisanki, palemki... / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2007) s. 40-44

 10. Poznajemy tradycje ludowe / Beata Kalisz, Barbara Nowoszewska // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 28-30 (Edukacja regionalna – Wielkanoc)

 11. Refleksje na Boże Narodzenie / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004),s. 43-44

 12. Świąteczna wydzieranka / Wiesława Grabarz // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006) s. 38-40 (Scenariusze zajęć)

 13. Świąteczne obrzędy i zwyczaje / Danuta Stach, Bernadeta Tomczyk // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2005) s. 28-30

 14. Świąteczne tradycje na wsi białostockiej / Elżbieta Piórkowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004) s. 33-35

 15. Świąteczne zakupy / Jolanta Kłapsia // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 38-40 (Scenariusze zajęć)

 16. W blasku szopki / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel. // Wychowanie w Przedszkolu. nr 11 (2007) s. 35-36

 17. W świetle świec / Jolanta Osińska // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004) s. 39-40 (Jasełka dla przedszkolaków przygotowane przez rodziców)

 18. Wielka radość i nowina / Marianna Jurojć // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004) s. 30-31 (Jasełka dla dzieci w wieku 4-5 lat)

 19. Wielkanocne spotkania / Barbara Gawracz, Lucyna Garbacz. // Wychowanie w Przedszkolu nr 4 (2006), s. 57-58

 20. Wielkanocne zabawy / Małgorzata Kucharska // Wychowanie w Przedszkolu 3 (2005) s. 25-27 (Scenariusz zajęć)

 21. Wielkanocny czas / Ewa Ciuba, Agata Zawadzka // Wychowanie w Przedszkolu nr 3 (2005) s. 43-45

 22. Wigilia w chłopskiej chacie / Grażyna Graczewska, Monika Magdalena Wichura // Wychowanie w Przedszkolu nr 10 (2004), s. 36-38

 23. Wigilijny wieczór / Elżbieta Gołoś // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 43-44 (Szopka)

 24. Wokół choinki - zabawy dydaktyczne / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu nr 11 (2006) s. 31-35 (Scenariusz zajęć)

 25. Wróżby andrzejkowe / Joanna Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. nr 9 (2004) s. 46-47 (Przedszkole Miejskie nr 235 – Łódź)

 26. Wróżby andrzejkowe / Joanna Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu nr 9 (2004), s. 46-47

 27. Zwyczaje wielkanocne / Mirosława Wojciechowska // Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 4 s. 29-31

 

MULTIMEDIA

 

 1. ALFABET [Dokument elektroniczny] : nauka czytania i pisania / [scen. Marcin Olejarz, Karolina Szablewska-Olejarz ; autor postaci Agnieszka Kłaczany, Krystyna Golędzinowska ; oprac. Piotr Krasuski ; muz. Tomasz Jachowicz]. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Aidem Media, 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Edukacja XXI Wieku). - Sygn.: O 560

 2. BAJKI na dobranoc. Cz. 3  [Dok. dźw.] / pomysłodawczyni i autorka programu Maria Łostowiecka ; śpiew i recytacja Tadeusz Bartosik ; ilustrowanie muzyką Franciszka Leszczyńska. - Warszawa : Polskie Radio SA : Sony Music Entertainmnet Polska, cop. 2003. - 1 płyta CD (69 min 34 s) : digital, stereo ; 12 cm. - (Polskie Radio Dzieciom : nagrania Polskiego Radia z lat 1971-1975 / red. Jan Popis, Waldemar Miksa ; realiz. Stanisława Grotowska. Sprzedawca Snów). - Sygn.: O 520/3

 3. BAJKI na dobranoc. Cz. 2, Poezja dla najmłodszych [Dok. dźw.]. - Warszawa : Polskie Radio SA : Sony Music Entertainmnet Polska, cop. 2002. - 1 płyta CD (69 min 57 s) : digital, stereo ; 12 cm. - (Polskie Radio Dzieciom : nagrania Polskiego Radia z lat 1971-1975 / red. Jan Popis, Waldemar Miksa ; realiz. Stanisława Grotowska). - Sygn.: O 520/2

 4. BAJKI na dobranoc. Cz. 4  [Dok. dźw.] / pomysłodawczyni i autorka programu Maria Łostowiecka ; śpiew i recytacja Tadeusz Bartosik ; ilustrowanie muzyką Franciszka Leszczyńska. - Warszawa : Polskie Radio SA : Sony Music Entertainmnet Polska, cop. 2003. - 1 płyta CD (72 min 15 s) : digital, stereo ; 12 cm. - (Polskie Radio Dzieciom : nagrania Polskiego Radia z lat 1971-1975 / red. Jan Popis, Waldemar Miksa ; realiz. Stanisława Grotowska. Sprzedawca Snów). - Sygn.: O 520/4

 5. BAJKI na dobranoc. Cz. 6  [Dok. dźw.] / pomysłodawczyni i autorka programu Maria Łostowiecka ; śpiew i recytacja Tadeusz Bartosik ; ilustrowanie muzyką Franciszka Leszczyńska. - Warszawa : Polskie Radio SA : Sony Music Entertainmnet Polska, cop. 2003. - 1 płyta CD (71 min 37 s) : digital, stereo ; 12 cm. - (Polskie Radio Dzieciom : nagrania Polskiego Radia z lat 1971-1975 / red. Jan Popis, Waldemar Miksa ; realiz. Stanisława Grotowska. Sprzedawca Snów). - Sygn.: O 520/6

 6. BAJKI na dobranoc. Cz. 5  [Dok. dźw.] / pomysłodawczyni i autorka programu Maria Łostowiecka ; śpiew i recytacja Tadeusz Bartosik ; ilustrowanie muzyką Franciszka Leszczyńska. - Warszawa : Polskie Radio SA : Sony Music Entertainmnet Polska, cop. 2003. - 1 płyta CD (72 min 42 s) : digital, stereo ; 12 cm. - (Polskie Radio Dzieciom : nagrania Polskiego Radia z lat 1971-1975 / red. Jan Popis, Waldemar Miksa ; realiz. Stanisława Grotowska. Sprzedawca Snów). - Sygn.: O 520/5

 7. BAJKI nie tylko dla dzieci głuchych. Cz. 1 / scen. i realiz. Maria Boruń ; teksty poradnika Małgorzata Kupsiewicz, Anna Prożych, Jolanta Wilczek ; koncepcja, oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 270). - Sygn.: W 252/1 P, W 254/1 Z, W 198/1

 8. BAJKI nie tylko dla dzieci głuchych. Cz. 2 / scen. i realiz. Maria Boruń ; teksty poradnika Małgorzata Kupsiewicz, Anna Prożych, Jolanta Wilczek ; koncepcja, oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 270). - Sygn.: W 252/2 P, W 254/2 Z, W 198/2

 9. PTAKI polskie czyli Latać każdy może / Jacek Bunsch ; Hanna i Antoni Gucwińscy  ; [il. Mirosław Kuźma]. - Wyd. 3. - Wrocław : "Europa", 2005. - [34] s. : il. kolor., fot. ; 30 cm + CD-ROM. - (Alfabet Polski). - Sygn.: DT 1003

 10. CONIECO czyli Nowe mruczanki Kubusia Puchatka i jego przyjaciół / muz. Tadeusz Woźniak ; słowa piosenek Bogdan Chorążuk ; narracja Andrzej Maria Marczewski ; narrator Krzysztof Majchrzak ; [wykonawcy wokal.] Krzysztof Majchrzak, Jolanta Majchrzak, Piotr Woźniak, Mariusz Jagoda ; wykonawca roli Krzysia Kamil Muzal ; skrzypce Mariusz Jagoda ; gitary Lesław Matecki ; gitara Piotr Woźniak ; drums midi Mateusz Woźniak ; akordeon, instrumenty midi Henryk Wojciechowski ; aranż. Henryk Wojciechowski ; realiz. dźw. Mateusz Woźniak. - Warszawa : "TransArt", cop. 1997. - 1 kas. dźw. (ok. 45 min) : stereo. Sygn.: K 1523 "A"

 11. DAWNO temu w trawie [Dokument elektroniczny] = A bug's life / screenplay by Andrew Stanton, Donald Mcenery, Bob Shaw ; orginal story by John Lasseter, Andrew Stanton, Joe Ranft ; directed by John Lasseter ; photography Sharon Calahan ; music Randy Newman. - Film. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 607

 12. DINOZAUR [Dokument elektroniczny] = Dinosaur / directed by Ralph Zondag, Eric Leighton ; screenplay by John Harrison, Robert Nelson Jacobs ; music by James Newton Howard. - Film. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, [2006?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 608

 13. DOLINA Paproci [Dokument elektroniczny] = FernGully : the last rainforest / directed by Bill Kroyer ; screenplay by Jim Cox ; based on the stories of "FernGully" by Diana Young ; music by Alan Silvestri ; czytał Daniel Załęcki. - Film. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, cop. 2006. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. Sygn.: O 609

 14. DOMOWE przedszkole. [Cz.] 4, Zima / scen. Virginia Borodnicz, Regina Frąckiewicz ; reż. Joanna Koenig ; oprac. muz. Danuta Zawierska ; zdj. Andrzej Borys [i in.]. - Warszawa : "Jawi", 2001. - 1 kas. wiz. [VHS] (86 min) : dźw., kolor.. - (Świat Przedszkolaka). - Sygn.: W 866/4

 15. DOMOWE przedszkole. [Cz.] 1, Wiosna. - Warszawa : "Jawi", 2001. - Sygn.: W 866/1

 16. DOMOWE przedszkole. [Cz.] 3, Jesień. - Warszawa : "Jawi", 2001. - Sygn.: W 866/3

 17. DZIK Ryjo [Dokument elektroniczny] / reż. Przemysław Petryszyn ; scen. i oprac. plastyczne Jan Petryszyn ; konsultacja merytoryczna Arleta Siarkiewicz-Hoszowska ; animacja Lidia Walczak, Renata Głąbicka [i in.] ; muz. i dźw. Tomasz Zborek ; wystąpili Adam Myrczek, Weronika Bednarczyk [i in.] ; Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. - Film. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 628

 18. EKOLOGIA [Dokument elektroniczny] : multimedialny program edukacyjny. - Multimedia interakcyjne. - Wrocław : "Europa", 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm + instrukcja obsługi + Ekologia : słownik ilustrowany. - (Alfabet Świata). - Sygn.: 0 443

 19. Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka  [Dok. dźw.] : muzyka do zabaw / Ewa Gęca, Leszek Gęca. - Kraków : "Impuls", 2004. - 1 płyta CD (44 min 26 s) : digital, stereo ; 12 cm + podręcznik. - Sygn.: 292553, O 495

 20. IDĘ do szkoły [Dokument elektroniczny] / [scen. Marcin Olejarz, Karolina Szablewska-Olejarz ; autor postaci Agnieszka Kłaczany, Krystyna Golędzinowska ; oprac. Piotr Krasuski ; muz. Tomasz Jachowicz]. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Aidem Media, 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Edukacja XXI Wieku). - Sygn.: O 561

 21. JAJKO to...?. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000?]. - 1 kas. wiz. [VHS] (23 min.) : dźw., kolor. - Sygn.: W 660

 22. JAK co rośnie?. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000?]. - 1 kas. wiz. [VHS] (32 min.) : dźw., kolor. Sygn.: W 661

 23. JAK wytwarza się...?. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000?]. - 1 kas. wiz. [VHS] (77 min.) : dźw., kolor. Sygn.: W 662

 24. JĘZYK polski w ZOO [Dokument elektroniczny] : program dla uczniów szkół podstawowych / animacje i reż. Milan Lesniak. - Wersja polska. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : MarkSoft, cop. 2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Biblioteka Edukacyjna). - Sygn.: O 562

 25. PTAKI polskie [Dokument elektroniczny] : multimedialny program edukacyjny / Hanna i Antoni Gucwińscy . - Wyd. 3. - Multimedia interakcyjne. - Wrocław : "Europa", 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm + instrukcja obsługi + Podręcznik. - (Alfabet Polski). - Sygn.: O 559

 26. KROPELKA [Dokument elektroniczny] : przygody z wodą = Raindrop : water is adventure / director Enrique Uviedo ; music Enrique Murillo. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2003. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 603

 27. KROPELKA [Dokument elektroniczny] : przygody z wodą = Raindrop : water is adventure / director Enrique Uviedo ; music Enrique Murillo. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2003. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 602

 28. KROPELKA [Dokument elektroniczny] : przygody z wodą = Raindrop : water is adventure / director Enrique Uviedo ; music Enrique Murillo. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2003. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 604

 29. KROPELKA [Dokument elektroniczny] : przygody z wodą = Raindrop : water is adventure / director Enrique Uviedo ; music Enrique Murillo. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2002. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 606

 30. KROPELKA [Dokument elektroniczny] : przygody z wodą = Raindrop : water is adventure / director Enrique Uviedo ; music Enrique Murillo. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2002. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 605

 31. KSIĘGA dżungli 2 [Dokument elektroniczny] = The jungle book 2 / screenplay by Karl Geurs ; directed by Steve Trenbirth ; music by Joel McNeely. - Film. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video : Walt Disney Pictures, [2003]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 612

 32. KTO kogo zjada?. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000?]. - 1 kas. wiz. [VHS] (30 min.) : dźw., kolor. - Sygn.: W 665

 33. MADAGASCAR [Dokument elektroniczny] / directed by Eric Darnell, Tom McGrath ; written by Mark Burton, Billy Frolick, Eric Darnell, Tom McGrath ; music by Hans Zimmer ; w polskiej wersji językowej głosów użyczyli Artur Żmijewski, Małgorzata Kożuchowska, Piotr Adamczyk [i in.]. - Film. - Warszawa : ITI Film Studio : DreamWorks Home Entertainment, cop. 2006. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 610

 34. MAGICZNE zwierzaki [Dokument elektroniczny] = The delightful world of farm animals and birds : adventures of nutzel and fruitzel / director Jayshree Shah. - Film. - Warszawa : Monolith Video : EPELPOL Distribution, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 589

 35. MAŁE ZOO Lucy [Dokument elektroniczny] / created and directed by An Vrombaut ; music by Rowland Lee. - Film. - [Warszawa?] : Monolith Video, 2006. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 564

 36. METODA dobrego startu [Dokument elektroniczny] / scen. i komentarz Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; reż. i zdj. Mieczysław Szemalikowski ; lektor Tadeusz Chmiel. - Film. - Gdańsk : "Harmonia" ; Bytom : "Pro-Film", cop. 2006. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: 0 758

 37. MÓJ brat niedźwiedź [Dokument elektroniczny] = Brother bear / directed by Aaron Blaise, Robert Walker ; screenplay by Tab Murphy, Lorne Cameron, David Hoselton, Steve Bencich, Ron J. Friedman ; photography John Cunningham ; music by Mark Mancina, Phil Collins. - Film. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video : Walt Disney Pictures, [2004]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 611

 38. PORUSZ umysł [Dokument elektroniczny] : program ogólnorozwojowy dla dzieci / strona merytoryczna Dorota Rudzińska-Friedel, Beata Grzenkowicz ; programowanie Krystian Potrykus, Sławomir Łągiewczyk ; szata graficzna Robert Szmit ; udźwiękowienie Krystian Potrykus. - Multimedia interakcyjne. - Rzeszów : LK Avalon, 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. Sygn.: O 749

 39. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 6 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Michel Goffard, Marine Locatelli, Annabelle Perrichon ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/6

 40. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 5 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Michel Goffard, Marine Locatelli, Annabelle Perrichon ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 538/5

 41. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 8 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Michel Goffard, Marine Locatelli, Annabelle Perrichon ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/8

 42. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 7 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Catherine Cuenca, Michel Goffard, Dab Sivalon ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/7

 43. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 2 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Natalie Altmann, Vincent Chalvon-Demersay ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/2

 44. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 1 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Natalie Altmann, Vincent Chalvon-Demersay ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 538/1

 45. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 4 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Natalie Altmann, Annabelle Perrichon, Sylvie Recourse ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 538/4

 46. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 3 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Natalie Altmann, Annabelle Perrichon, Eleanor Burian-Mohr ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/3

 47. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 11 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Catherine Cuenca, Joel Bassaget, Marine Locatelli ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 538/11

 48. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 12 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Michel Goffard, Marine Locatelli, Annabelle Perrichon ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 538/12

 49. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 13 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Joel Bassaget, Marine Locatelli, Sylvie Recourse ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 538/13

 50. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 9 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Annabelle Perrichon, Catherine Cuenca, Sylvie Recourse ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/9

 51. RODZINA Pytalskich : encyklopedia wiedzy dla dzieci. 10 [Dokument elektroniczny] = Saban's the Whywhy Family? / created by Marine Locatelli, Annabelle Perrichon ; directed by Bruno Bianchi ; music by Michel Dax. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). Sygn.: O 538/10

 52. WIGILIA na podstawie książki Andrzeja Sochackiego: opowiadanie interaktywne, zabawy, kolędy / Andrzej Sochacki ; muz. Paweł Grudzień ; ilustr. Łukasz Zabdyr. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Studio Inigo, 2004. - 1 dysk optyczny CD-ROM: dźw., kolor ; 12 cm. Sygn.: O 771

 53. TAJEMNICA kwiatu paproci [Dokument elektroniczny] / scen. Monika Chybowicz-Brożyńska, Tadeusz Wilkosz ; reż. Tadeusz Wilkosz ; zdj. Bogdan Malicki, Paweł Wendorff ; muz. Monika Wendorff, Szymon Janikowski. - Film. - Warszawa : SPI International Polska, cop. 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 566

 54. O Wielkanocnym Baranku [Dok. dźw.] / ks. Jan Twardowski ; oprac. tekstu Aleksandra Iwanowska ; czytają Alicja Kabała, Maciej Słota ; oprac. red. Małgorzata Soboń ; muz., dźw. Paweł Grudzień ; tekst i muz. piosenek Adriana Miś ; aranżacja, gitara, skrzypce, flażolet Paweł Grudzień ; instrumenty perkusyjne Andrzej Popiel ; śpiew Sonia Słomska [i in.] ; il. Łukasz Zabdyr ; przygotowanie multimedialne Zenon Rak ; oprac. graf. Piotr Druciarek. - Kraków : Wydaw. WAM - Studio Inigo, cop. 2005. - 1 płyta CD (54 min 26 s) : digital, stereo ; 12 cm. Sygn.: O 529

 55. TYGRYS i przyjaciele [Dokument elektroniczny] = The Tigger movie / screenplay and directed by Jun Falkenstein. - Film. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video : Walt Disney Pictures, [2004?]. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. Sygn.: O 615

 56. W co się bawić z dziećmi? Cz. 2, Piosenki i zabawy [Dok. dźw.] : ciało i przestrzeń : wersja instrumentalna, wersja wokalna / oprac. Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 1 płyta CD (ok. 71 min) : digital, stereo ; 12 cm + podręcznik. - Sygn.: O 492/2

 57. W co się bawić z dziećmi? Cz. 1, Piosenki i zabawy [Dok. dźw.] : ja wśród innych : wersja instrumentalna, wersja wokalna / oprac. Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 1 płyta CD (ok. 45 min) : digital, stereo ; 12 cm + podręcznik. - Sygn.: O 492/1

 58. W co się bawić z dziećmi? Cz. 3, Zabawy ruchowe z opowieścią [Dok. dźw.] : wersja instrumentalna, wersja wokalna / oprac. Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 1 płyta CD (ok. 38 min) : digital, stereo ; 12 cm + podręcznik. Sygn.: O 492/3

 59. WETERYNARZ Fred [Dokument elektroniczny] = Fetch the vet / screenplay by Stephen Thraves ; director Chris Taylor ; music Phil Bush. - Film. - Wrocław : Hagi Film i Video, cop. 2003. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Bajki bez Przemocy). - Sygn.: O 616

 60. "CHCIEĆ, pragnąć, myśleć, wiedzieć" [Dokument dźwiękowy] : rozumienie pojęć przez dzieci / Monika Wiśniewska-Kin. - [Wyd. 2]. - Kraków : Impuls, 2007. - 1 płyta CD (9 min 47 s) : digital, stereo ; 12 cm + podręcznik. Sygn.: O 819

 61. WSZYSTKIE zwierzęta małe i duże [Film] = The wild ones / director Peter Pullon ; written by Jack Litter, Keith Litter, Tony Barnes ; director of photography Peter Moseley ; music Mike Cross, Pete Wyer ; tekst polski Agata Malinowska ; czyta Paweł Sierpik. - Pruszków : "efv - Welpol", [2005?]. - 1 kas. wiz. [VHS] (75 min) : dźw., kolor. - Sygn.: W 1216

 62. ZABAWKI z papieru. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000?]. - 1 kas. wiz. [VHS] (36 min.) : dźw., kolor. Sygn.: W 672

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony