Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Świetlica szkolna:
wybór książek artykułów i multimediów

 

 

KSIĄŻKI

1.       ... droga do dorosłości : program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum / Irena Misiura. - Kraków : "Rubikon", 2001. - Sygn.: 275245 Cz (Progr. 1526), 276021

2.       160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Kraków : "Impuls", 2002. - Sygn.: 280763 Cz (Met. 1015)

3.       365 [Trzysta sześćdziesiąt pięć] gier i zabaw dla starszych dzieci : bez telewizji! : w wieku od 8 do 12 lat / Ann Donelly. - Warszawa : "Liber", 2003. - Sygn.: 290271

4.       ALFABET świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska [i in.]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - Sygn.: 299874 Cz (Met. 896)

5.       GDY dzieci się nudzą : 500 zabaw dla dzieci w każdym wieku / Di Hodges. - Warszawa : "Diogenes", 2003. - Sygn.: 285358

6.       GRY i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania / Jadwiga Andrychowska-Biegacz. - [Wyd. 2 popr.]. - Rzeszów : "Fosze", 2006. - Sygn.: 299583 Cz (Met. 2942)

7.       GRY i zabawy z całego świata / [red. wyd. polskiego] Edward Rutkowski. - Warszawa : "Delta W-Z", [2005?]. - Sygn.: 300896

8.       NIEKTÓRE obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygn.: 307841 Cz (Ped. 1134), 307842

9.       OPIEKA i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas [i in.]. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - Sygn.: 305347 Cz (Ped. 1496)

10.   PROGRAM wychowawczy świetlic Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : "Fosze", 2007. - Sygn.: 303878 Cz (Progr. 1820)

11.   PRZEWODNIK metodyczny do programu wychowawczego świetlic Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : "Fosze", 2007. - Sygn.: 303866 Cz (Met. 1553)

12.   SZCZĘŚLIWY świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. - Sygn.: 291602 Cz (Met. 270)

13.   SZKOLENIE przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. - Sygn.: 304568, 301781

14.   TEATR w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Fürl. - Kielce : "Jedność" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004. - Sygn.: 293196, 295657

15.   WCZESNE czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem / Pam Schiller. - Warszawa : "Liber", 2005. Sygn.: 296151 Cz (Met. 4455)

16.   ZABAWY dydaktyczne bodźcem stymulującym edukację dziecka 6-letniego / Danuta Cichoń. - Bielsko-Biała : WOM, [2000?]. - Sygn.: 277480 Cz (Met. 3538)

 

ARTYKUŁY

1. Baza i wyposażenie świetlicy szkolnej / Ewelina Kukla // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 1 s.11

2. Dziecko z astmą w świetlicy szkolnej / Urszula Tatoj // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 3 s.25

3. Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej / Maria Światła-Komisarczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2004 nr 10 s.19-10

4. Edukacja europejska w świetlicy szkolnej / Krystyna Folwarczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004 nr 5 s.20-21

5. Jak pracuję w świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Nowa Szkoła. - 2007 nr 6 s. 29-31

6. Jak przeciwdziałać agresji? Propozycje zabaw w świetlicy / Ewa Wędzina // Świetlica w Szkole. - 2009 nr 1 s.19-20

7. Koncepcja pracy świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007 nr 7/8 dod. Wkładka Metodyczna nr 7/9 s.VII-VIII

8. Kuferek rozmaitości. Program zajęć świetlicowych / Justyna Rolka // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 4 s.14-16

9. Muzyka uczy i relaksuje : (autorski program pracy świetlicy) / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła . - 2007 nr 7 s.22-25

10. Pierwszak w świetlicy - gry integracyjne / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 4 s.8

11. Plan pracy świetlicy szkolnej w gimnazjum / Beata Sporek // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 3 s.6-8

12. Plan pracy świetlicy w szkole podstawowej / Jolanta Kędra // Świetlica w Szkole. - 2009 nr 1 s.5-7

13. Plan pracy w świetlicy szkolnej w gimnazjum / Beata Sporek // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 1 s.4-5

14. Po co w szkole jest świetlica? / Barbara Nawrocka // Gazeta Szkolna. - 2005 nr 22 s.24

15. Profilaktyczne znaczenie świetlicy szkolnej / Beata Godyla // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 2 s.25-26

16. Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy / Krystyna Drewnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  -  2004 nr 10 s.34-35

17. Przechowalnia dzieci i... nauczycieli? / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. - 2008 nr 25-26 s.4

18. Psychologiczne aspekty pracy świetlicowej / Beata Godyla // Świetlica w Szkole. - 2009 nr 1 s.14-15

19. Seminarium dla nauczycieli świetlic / Agnieszka Czachorowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008 nr 3 s. 60-62

20. Spotkanie z wierszem : cykl zajęć świetlicowych / Anna Sawicka // Klanza w Czasie Wolnym. - 2005 nr 2 s.33-35

21. Świetlica szkolna (zestawienie bibliograficzne w wyborze - z czasopism 2000-2006) / Danuta Klukowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007 nr 5 s.15-16

22. Świetlica w gimnazjum / Elżbieta Odalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005 nr 4 s.42-44

23. Świetlicowe sprawności / Marta Majchrzak // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 4 s.23-25

24. Twórczość plastyczna dzieci w świetlicy szkolnej / Anna Ciba, Anna Górecka // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 3 s.13

25. W świetlicy szkolnej / Anna Makuch // Życie Szkoły. – 2005 nr 7 s.20-22

26. Wolontariat w świetlicy szkolnej / Renata Pulikowska // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 1 s.12-13

27. Współpraca wychowawcy świetlicy szkolnej z rodzicami wychowanków / Lidia Bułaś // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 3 s.22-24

28. Zabawa w teatr w świetlicy szkolnej / Iwona Oleksa // Klanza w Edukacji. - 2006 nr 1 s.9-12

29. Zabawy dla najmłodszych / Renata Małycha-Duda // Świetlica w Szkole. -  2008 nr 1 s.28

30. Zabawy relaksacyjne w świetlicy / Danuta Kmita // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 2 s.13

31. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Małgorzata Sienkiewicz-Karczmarzyk // Życie Szkoły. -  2004 nr 9 s.13-15

 

Scenariusze Zajęć

 

1. Bajki naszego dzieciństwa. Scenariusz zajęć świetlicowych / Halina Styrna // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 4 s.22

2. Ćwiczenia grupowe. Scenariusze zajęć świetlicowych dla uczniów gimnazjum / Barbara Pasikowska // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 4 s.9-10

3. Dobre myślenie o sobie. Scenariusz zajęć świetlicowych / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2009 nr 1 s.28

4. Ekologiczne zabawy na cztery pory roku. Scenariusz zajęć świetlicowych / Aleksandra Łysień // Świetlica w Szkole. - 2008 nr 4 s.11

5. Tworzymy książkę unikatową. Scenariusz zajęć świetlicowych  / Elżbieta Izydorkiewicz, Małgorzata Domagalska // Świetlica w Szkole. - 2009 nr 1 s.27

 

Multimedia

1.       BAJKI nie tylko dla dzieci głuchych. Cz. 1 / scen. i realiz. Maria Boruń ; teksty poradnika Małgorzata Kupsiewicz, Anna Prożych, Jolanta Wilczek ; koncepcja, oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 270) Sygn.: W 252/1 P, W 254/1 Z, W 198/1

2.       BAJKI nie tylko dla dzieci głuchych. Cz. 2 / scen. i realiz. Maria Boruń ; teksty poradnika Małgorzata Kupsiewicz, Anna Prożych, Jolanta Wilczek ; koncepcja, oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 270) Sygn.: W 252/2 P, W 254/2 Z, W 198/2

3.       KLIK uczy zasad ruchu drogowego : multimedialne zabawy z dziedziny wychowania komunikacyjnego dla dzieci w wieku 6-10 lat / Scen. Bogumiła Bogacka-Osińska ; Kier. projektu Grażyna Cejmerowska ; Scen. Ewa Królicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne, cop. 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm Sygn.: O 776 M

4.       MŁODY mistrz [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Transfer Learning, cop. 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm Sygn.: O 748

5.       NASZE literki : Domowe przedszkole. Cz. 1 / scen. Irena Dudzińska ; reż. Joanna Koenig ; teksty poradnika Ewa Barańska, Hanna Usielska-Ptaszek ; koncepcja, oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna) Sygn.: W 248/1 P, W 250/1 Z, W 196/1

6.       NASZE literki : Domowe przedszkole. Cz. 2 / scen. Irena Dudzińska ; reż. Joanna Koenig ; teksty poradnika Ewa Barańska, Hanna Usielska-Ptaszek ; koncepcja, oprac. graf. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. : Min. Edukacji Nar., 1997. - 1 kas. wiz. [VHS] (90 min) : dźw., kolor. + poradnik. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna) Sygn.: W 248/2 P, W 250/2 Z, W 196/2

7.       OSKAR odkrywa tajemnice lasu [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Rzeszów : LK Avalon, 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody. Oskar Poznaje Świat) Sygn.: 0 445

8.       OSKAR odwiedza gospodarstwo [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Rzeszów : LK Avalon, 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. - (Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody. Oskar Poznaje Świat) Sygn.: 0 446

9.       Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka, Maria Lorek, Anna Sowińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - 237, [1] s. : rys. ; 24 cm + 1 płyta CD Sygn.: DT 1002

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony