Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko
(wybór materiałów)

 

 

KSIĄŻKI

 

1.             BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej nr 10(45) październik 2004 / [red.] Władysław Bułhak. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2004. - (Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej ; 10/2004) . - Sygn.: 276386

2.          Boguszewska, Teresa

Ksiądz Jerzy / Teresa Boguszewska. Warszawa : "Anagram" : Fundacja Sztuki na rzecz "Integracji", 2004.

3.          Branach, Zbigniew

Piętno księżobójcy : operacja Popiełuszko : rzecz o "zbrodni czterdziestolecia" / Zbigniew Branach ; współpr. Ewa Dolecka. [Toruń] : "Cetera", 2005.

4.          Chrostowski, Waldemar

Świadectwo : dokumenty / Waldemar Chrostowski. [Kraków] : "Irsa", 1991

5.          Czaczkowska, Ewa K.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.

6.          Daszkiewicz, Krystyna

Kulisy zbrodni : dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki / Krystyna Daszkiewicz. Poznań : Wydaw. Poznańskie : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994.

7.          DASZKIEWICZ, KRYSTYNA

SPRAWA morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki raz jeszcze / Krystyna Daszkiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004. - Sygn.: 297015

8.          DASZKIEWICZ, KRYSTYNA

ŚMIERĆ księdza Jerzego Popiełuszki / Krystyna Daszkiewicz. - Toruń : TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000. - Sygn.: 273891

9.          DASZKIEWICZ, KRYSTYNA

UPROWADZENIE i morderstwo ks[iędza] Jerzego Popiełuszki / Krystyna Daszkiewicz. - Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1990. - Sygn.: 232711, 233693

10.       Dąbrowski, Stanisław

Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki / Stanisław Dąbrowski. Gdynia ; Rumia : [nakł. autora], 1995.

11.       FREDRO-BONIECKI, TADEUSZ

WYCHODZENIE z piekła : dalszy ciąg zwycięstwa ks. Jerzego / Tadeusz Fredro-Boniecki. - Warszawa : "Rytm", 1991. - Sygn.: 236190

12.       FREDRO-BONIECKI, TADEUSZ

ZWYCIĘSTWO księdza Jerzego : rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim / Tadeusz Fredro-Boniecki. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990. - Sygn.: 232603

13.      Gałązka oliwna : z Księgi Pamiątkowej żoliborskiego sanktuarium / przedm. i wybór Wanda Spalińska. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991.

14.       Herold, Józef

Ostatni dzień ks. Jerzego Popiełuszki : wspomnienia bydgoszczan / Józef Herold. Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2004.

15.       ISAKOWICZ-ZALESKI, TADEUSZ

KSIĘŻA wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej / Tadeusz Isakowicz-Zaleski ; [konsult. historyczna Józef Marecki]. - Kraków : "Znak", 2007. - Sygn.: 303904

16.          Jerzy Popiełuszko : męczennik za wiarę / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007.

17.         Jestem gotowy na wszystko : ksiądz Jerzy Popiełuszko / [wybór tekstów i fot. Jadwiga Jabłkowska, Zofia Grzelczyk, Katarzyna Soborak]. Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1997.

18.       Kąkolewski, Krzysztof

Ksiądz Jerzy w rękach oprawców : rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki / Krzysztof Kąkolewski ; współpr. Joanna Kąkolewska. Warszawa : "von borowiecky", 2004.

19.       Kindziuk, Milena

Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Milena Kindziuk. Warszawa : Axel Springer Polska, 2009.

20.       Kindziuk, Milena

Świadek prawdy : życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki / Milena Kindziuk. Częstochowa : "Święty Paweł", cop. 2004.

21.       KotańskI, Janusz

Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Janusz Kotański. Lublin : Wydawnictwo Test : Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza, 2004.

22.       Kotkowicz, Ryszard

Księdzu Jerzemu w hołdzie / Ryszard Kotkowicz. Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2004.

23.         Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik 19 październik 1984 / red. tomu Janusz Aptacy. Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

24.          Ksiądz Jerzy Popiełuszko : (wokół procesu) / oprac. Jan Turno [pseud.] ; oprac. graf. oraz reprodukcje fot. prasowych Barbara Janczyńska. Wrocław : "Ogniwo", 1989.

25.          Ksiądz Jerzy Popiełuszko : sługa Boży, patriota, męczennik : 1947-1984 / pod red. Leszka Sosnowskiego ; aut. tekstów Jan Paweł II [oraz] Teofil Bogucki, Jerzy Popiełuszko, Stefan Wyszyński ; [fot. Adam Bujak et al.]. Kraków : "Biały Kruk", 2004.

26.       Malacki, Zygmunt

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki : u grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki / Zygmunt Malacki. Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1999.

27.       Malacki, Zygmunt

Muzeum Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki / Zygmunt Malacki, Grzegorz Pfeifer, Ewa A. Zając. Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2005.

28.       Malacki, Zygmunt

Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko / Zygmunt Malacki. Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2002.

29.       Malacki, Zygmunt

Zwyczajna niezwyczajna parafia : u grobu ks. Jerzego Popiełuszki / Zygmunt Malacki [et al]. Warszawa : Wydawnictwo Fundacja "Bonum", 2007

30.         Modlitwa za Polskę : ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach bliskich / wstępem opatrzył i wywiady przeprowadził Piotr Czartoryski-Sziler. Szczecinek : Fundacja "Nasza Przyszłość", 2004.

31.       Mojżyn, Norbert

Różaniec z kamienia : rozważania różańcowe z Tajemnicami Światła oraz refleksje nad sztuką przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki / Norbert Mojżyn. Ząbki : "Apostolicum", [2003].

32.         Mój krzyk, Ojczyzny był krzykiem / rozmowy przeprowadził i wypowiedzi zebrał Jan Korcz ; [red. merytor. Stefan Budzyński, Irena Burchacka]. Warszawa : "Adam", 2004.

33.         Na naszych oczach : antologia poezji poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce / w wyborze i oprac. Wacława Buryły ; [wykaz aut. prac plastycznych Krystyna Chromy et al.]. Krośnice ; Milicz : Wacław Buryła, 2004.

34.       Nitecki, Piotr

Znak zwycięstwa : ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984) / Piotr Nitecki. Wyd. 3 rozsz. Warszawa : "Pax", 2002.

35.       Okęcka-Bromkowa, Maryna

36.         Ballada o żołnierzu z Bartoszyc / Maryna Okęcka-Bromkowa. Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2000.

37.       Poniński, Antoni

Proces : zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki przed sądem w Toruniu / Antoni Poniński. Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2005.

38.       Popiełuszko, Jerzy

Dotknięcie Boga : myśli, modlitwy, wywiady / Jerzy Popiełuszko ; wybrał, oprac. i przedmową opatrzył Jan Sochoń. Warszawa : "Pax", 2000.

39.       POPIEŁUSZKO, JERZY

MYŚLI wyszukane / Jerzy Popiełuszko ; wybór Jan Sochoń. - Kraków : "Znak", 2001. - (Myśli Wyszukane) . - Sygn.: 286630

40.       Popiełuszko, Jerzy

Ofiara spełniona : msze święte za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984 / Jerzy Popiełuszko ; [red. Gabriel Bartoszewski et al.]. Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2004.

41.       POPIEŁUSZKO, JERZY

SŁOWA do narodu : kazania, modlitwy, zapiski z lat 1980-1984 / Jerzy Popiełuszko. - Kęty : "Antyk", [1991]. - Sygn.: 234940

42.         Proces o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Cz. 1, Wyjaśnienia oskarżonych / [oprac.Maria Bielska, Iwonna Kowalska]. Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa", 1992.

43.         Proces o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Cz. 2, Zeznania świadków / [oprac.Maria Bielska, Iwonna Kowalska]. Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa", 1992.

44.       RAINA, PETER

KS[IĄDZ] Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę. Cz. 1 / Peter Raina. - Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, 1990. - Sygn.: 232628

45.       RAINA, PETER

KS[IĄDZ] Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę. Cz. 2 / Peter Raina. - Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, 1990. - Sygn.: 232628

46.       Ruane, Kevin

Racja stanu : zabić księdza / Kevin Ruane. Kraków : "Znak", 2004.

47.         Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J. Popiełuszki / przemawiają E[dward] Wende [et al.]. Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985.

48.       Sochoń, Jan

Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Jan Sochoń. Kraków : "M", 2001.

49.       STANUCH, STANISŁAW

REPORTAŻ z beczki prochu / Stanisław Stanuch. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. - Sygn.: 222042

50.       Sumara Zdzisław

"Ks. Jerzy Popiełuszko na tle wydarzeń 1981-1985" : w świetle podziemnych publikacji i prasy polityczno-związkowej ukazującej się w kraju / Zdzisław Sumara. Tarnów ; [Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów], 2001.

51.       Sumliński, Wojciech

Kto naprawdę go zabił? / Wojciech Sumliński. Warszawa : Rosner i Wspólnicy, 2005.

52.       Sznaper-Zakrzewska, Stanisława

Tryptyk o księdzu Jerzym : (poemat) / Stanisława Sznaper-Zakrzewska. Warszawa : "Exlibris", 1989

53.       Śledziewska, Joanna

Jest wciąż wśród nas : wspomnienia, refleksje, świadectwo / Joanna Śledziewska. Warszawa : [nakł. autorki], 1994.

54.       ŚWIERKOWSKI, RYSZARD

GŁOŚNO nad trumnami / Ryszard Świerkowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - (Konflikty) . - Sygn.: 218216

55.          ŚWIĘCI i duchowni / [red. tomu] Joanna Knaflewska [i in.]. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 1999. Jerzy Popiełuszko, s.62-63 . - (Sławni Polacy) . - Sygn.: 262211

 

ARTYKUŁY

 

1.         "Był światłem w mroku..." / Hanna Grodzicka-Królak // W Drodze . - 1996 nr 4 s. 88-89

2.         "Dobrze było z nim być" / Roma Szczepkowska // W Drodze . - 1996 nr 3 s. 92-93

3.         "I wierzę, że ten cud się spełni..." / Katarzyna Łaniewska // W Drodze . - 1996 nr 4 s. 93-94

4.         "Ugiął kolana tylko przed Bogiem" / Aleksander Mirski // Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej . - Z. 6 .- (2001) s. 164-167

5.         "Wcześniej czy później zginę" / Anna Szaniawska // Tygodnik Powszechny. - 1999 nr 48 dod. s. II

6.         "Z miłości umarłeś..." : o miłości Ojczyzny i Kościoła w czasach komunizmu w dwudziestolecie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki / Piotr Nitecki // Ateneum Kapłańskie. - T. 143 z. 3 (2004) s. 427-434

7.         "Z Twej śmierci wyrosło zwycięstwo, jak z krzyża zmartwychwstanie" : scenariusz uroczystości szkolnej upamiętniającej 20. rocznicę męczeńskiej śmierci Kapelana Solidarności, sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 25-26

8.         [Wystąpienie pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych podczas procesu o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki] / Edward Wende // Palestra . - 2002 nr 7/8 s. 274-285

9.         20 [Dwadzieścia] lat temu zginął ks. Jerzy / Waldemar Chrostowski ; oprac. Józef Herold // Gazeta Wyborcza. - 2004 nr 244 s. 26-27

10.      Advocatus diaboli / Stanisław Kudelski // W Drodze . - 1996 nr 1 s. 17-22

11.      Bibliografia ks. Jerzego Popiełuszki / Antoni Lewek // Ateneum Kapłańskie. - T. 143 z. 3 (2004) s. 536-550

12.      Cały świat odwiedza księdza Popiełuszkę / Jan Sochoń // Więź . - 1999 nr 10 s. 107-116

13.      Chciałem zeznawać w procesie beatyfikacyjnym ks. Popiełuszki : fragmenty wywiadu prymasa Glempa dla KAI / Józef Glemp ; rozm. przepr. Marcin Przeciszewski // Gazeta Wyborcza. - 2009 nr 55 s. 29

14.      Cienka czerwona linia : śmierć ks. Popiełuszki / Piotr Litka, Przemysław Wojciechowski // Tygodnik Powszechny. - 2008 nr 43 s. 5-6

15.      Cierpienie za innych - czy to nie lekkomyślność! / Jan Sochoń // W Drodze . - 1996 nr 1 s. 23-34

16.      Czemu błądzi advocatus diaboli? / Józef Tischner //Tygodnik Powszechny. - 1996 nr 9 s.4. Sprawa beatyfikacji ks.Jerzego Popiełuszki Polem. z : Advocatus diaboli / Stanisław Kudelski // W Drodze. - 1996 nr 1

17.      Czy kazali zabić księdza? / Bogdan Wróblewski // Gazeta Wyborcza . - 1998 nr 44 s. 14-16 (Wznowienie procesu generałów SB Władysława Ciastonia i Zenona Płatka oskarżonych o zabójstwo księdza Jerzego).

18.      Diabłu też dobrem za zło / Tomasz Wasilczuk // W Drodze . - 1996 nr 3 s. 90-92

19.      Dialog i... ks. Popiełuszko : Kościół wobec wydarzeń / Janusz Korecki // Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej . - Z. 5 . - (2000) s. 150-161

20.      Dziedzictwo / Barbara Sułek-Kowalska // Tygodnik Solidarność. – 1994 nr 43 s.6-7, il.

21.      Głos świadka, być może, niewygodnego / Stefan Bratkowski // W Drodze . - 1996 nr 5 s. 61-70

22.      Jakby wyszedł na chwilę : wolność jest w nas / Adam Woronowicz ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Tygodnik Powszechny. - 2009 nr 10 dod. s. III

23.      Jan Paweł II wobec świadectwa ks. Jerzego Popiełuszki / Tomasz Kaczmarek // Ateneum Kapłańskie. - T. 143 z. 3 (2004), s. 494-507

24.      Jestem gotowy na śmierć / Ewa Owsiany // Pastores . - 2002 nr 2 s. 60-67

25.      Kasztanowe ludziki : wolność jest w nas / Tomasz Potkaj // Tygodnik Powszechny. - 2009 nr 10 dod. s. II-III

26.      Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki / Antoni Lewek // Ateneum Kapłańskie. - T. 143 z. 3 (2004) s. 476-493

27.      Kim dla mnie jest ks. Jerzy Popiełuszko? / Danuta Szaflarska // W Drodze . - 1996 nr 5 s. 71

28.      Kościół Jana Pawła II : brat Efraïm, kardynał Joseph Bernardin, Kiko Argüello, ksiądz Hans Küng, ksiądz Gustavo Gutiérrez, arcybiskup Marcel Lefebvre, kardynał Carlo Maria Martini, ksiądz Anthony de Mello, ksiądz John Richard Neuhaus, ksiądz Jerzy Popiełuszko, kardynał Joseph Ratzinger, arcybiskup Oscar Arnulfo Romero, Matka Teresa, Jean Vanier / Adam Boniecki, Andrzej Luter, Marek Zając, Stanisław Obirek, Michał Okoński, Piotr Dardziński, Wojciech Bonowicz // Tygodnik Powszechny. - 2003 nr 42 dod. s. 17-23

29.      Kościół na Żoliborzu w Warszawie - sanktuarium pamięci ks. Jerzego Popiełuszki / Jan Sochoń // Ateneum Kapłańskie. - T. 143, z. 3 (2004), s. 522-535

30.      Kreowanie bohaterów / Marcin Kula // Twórczość . - 1999 nr 11 s. 142-145

31.      Ksiądz Jerzy był tylko jeden / Rafał Wieczyński, Adam Woronowicz ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. - R. 41 nr 12 (2007) s. 19-22

32.      Ksiądz Jerzy Popiełuszko - wyzwanie dla kina / Rafał Wieczyński ; rozm. przepr. Jerzy Wójcik // Rzeczpospolita (W3). - 2006 nr 220 s. A11

33.      Księdza się pamięta / Wojciech Maziarski // Gazeta Wyborcza. - 1999 nr 245 s. 16-19 15 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

34.      Męczeństwo księdza Popiełuszki : "Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje" - ks. Jerzy Popiełuszko / Janusz Kotański // Teologia Polityczna. - Nr 2 (2004/2005) s. 90-102

35.      Miara męczeństwa : śmierć za sprawę czy za wiarę / Dariusz Karłowicz ; rozm. przepr. Tomasz Ponikło // Tygodnik Powszechny. - 2009 nr 10 dod. s. VIII

36.      Możesz nie lubić, kochać musisz / Anna Wielopolska // Rzeczpospolita . - 1997 nr 244 s. 3 13 rocznica śmierci

37.      Nie byłem przeciwny beatyfikacji ks. Jerzego / Józef Glemp. - Wywiad. // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 54, s. A14-A15

38.      Nie mieliśmy odwagi / Witold Starnawski // Głos . - 2004 nr 49 s. 12-13

39.      Niebezpieczne zbliżenie / Anna Przyborowska // W Drodze . - 1996 nr 4 s. 90-93

40.      Niewielka wielkość : okiem papieskiego wysłannika / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. - 2009 nr 10 dod. s. I, IV

41.      Nieznane dokumenty dotyczące poszukiwań zwłok księdza Jerzego Popiełuszki w dniach 24-29 X 1984 roku / Wojciech Polak // Rocznik Toruński. - T. 32 (2005), s. 265-280

42.      Obraz życia i działalności ks. Jerzego Popiełuszki w świetle jego "Zapisków" (1980-1984) / Gabriel Bartoszewski // Ateneum Kapłańskie. - T. 143 z. 3 (2004) s. 459-475

43.      Olśnienie : śmierć ks. Popiełuszki / Krzysztof Piesiewicz // Tygodnik Powszechny. - 2008 nr 43 s. 3-4

44.      Organy partyjno-państwowe a tzw. problem ks. Jerzego Popiełuszki : represje poprzedzające jego uprowadzenie i zabójstwo / Andrzej Witkowski // Ateneum Kapłańskie. - T. 144 z. 1 (2005) s. 152-158

45.      Patron sprawiedliwości społecznej / Józef Maj ; rozm. przepr. Jan Korcz // Tygodnik Solidarność. - 2005 nr 42 s. 10-11

46.      Pęknięty święty : powstaje film biograficzny o ks. Jerzym Popiełuszce / Andrzej Luter // Tygodnik Powszechny. - 2007 nr 35 s. 10

47.      Pętla, worek, kamień / Paweł Misior // Tygodnik Powszechny. - 1998 nr 18 s. 1, 5 (Przedmioty związane z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki)

48.      Początek i... koniec : czego jeszcze nie wiemy / Piotr Litka // Tygodnik Powszechny. - 2009 nr 10 dod. s. VI-VII

49.      Po dwudziestu latach / Jan Olszewski ; rozm. przepr. Antoni Poniński. // Ateneum Kapłańskie. - T. 143 z. 3 (2004) s. 508-521

50.      Pominięte dowody / Edmund Żurek // Prawo i Życie . - 1996 nr 13 s. 10 (Proces generałów SB oskarżonych o udział w zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki)

51.      Popiełuszko / Rafał Wieczyński ; rozm. przepr. Alicja Dołowska // Tygodnik Solidarność. - 2005 nr 35 s. 19-20

52.      Popiełuszko z daleka i z bliska / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. - 1999 nr 48 dod. s. II

53.      Potrzeba dziś odważnej obrony prawdy / Józef Glemp // Przegląd Katolicki. – 1994 nr 38 s.1-3

54.      Protokół znaków zapytania : co wiemy o męczeństwie ks. Popiełuszki? / Józefa Hennelowa // Tygodnik Powszechny . - 1997 nr 44 s. 1,7

55.      Przez rzekę / Agnieszka Niezgoda // Polityka. - 2004 nr 47 s. 116-121 (Rodzinne miasta ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Mirosława Milewskiego)

56.      Reakcje mieszkańców Bydgoszczy na zniknięcie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w meldunkach dziennych Służby Bezpieczeństwa / oprac. Alicja Paczoska // Kronika Bydgoska. - T. 25 (2003) s. 221-270

57.      Relikwie dla kurii : dowody męczeńskiej śmierci ks. J. Popiełuszki / Waldemar Piórkowski // Prawo i Życie . - 1997 nr 11 s. 28

58.      Sekcja śmierci : kto naprawdę zabił księdza Jerzego Popiełuszkę? / Violetta Krasnowska // Wprost . - 2002 nr 51/52 s. 30-32,34,36

59.      Solidarność księdza Jerzego Popiełuszki / Jan Sochoń. // Warszawskie Studia Teologiczne. - T. 19 (2006) s. 289-302

60.      Śmierć na zamówienie / Leszek Szymowski. // Wprost. - 2008 nr 27 s. 32-34

61.      Ta śmierć przynosi owoce / Zdzisław Król ; rozm. przepr. Jan Korcz // Tygodnik. Solidarność. - 2004 nr 14 s. 30-31

62.      Tajemnica śmierci księdza Jerzego / Jacek T. Żurek // Rzeczpospolita (W3). - 2009 nr 16 dod. Zabić Księdza, s. 2-3

63.      Tu słychać głos ks. Jerzego / Milena Kindziuk // Pastores. - 2005 nr 4 s. 186-188

64.      Zbrodnia państwowa : kto naprawdę zabił księdza Jerzego Popiełuszkę - dziennikarskie śledztwo "Wprost" i telewizji Polsat / Wojciech Sumliński, Mirosław Majeran, Łukasz Kurtz // Wprost. - 2005 nr 42 s. 41-42,44-46,48,50,52

65.      Znani sprawcy / Tomasz Wiścicki // Wprost . - 2004 nr 42 s. 24-26

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony