Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE NAUCZYCIELI
(wybór materiałów)

 

Książki

 

1. EKSPERT komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. - Warszawa : CODN, 2003. - Sygn.: 289732 Cz (Met. 4102)

2. GAWRECKI, LECHOSŁAW

KOMPETENCJE menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPiý", 2003. - Sygn.: 289422 Cz (Ped. 3458), 296943, 292091

3. JAKOŚĆ kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / pod red. Ryszarda Gmocha. - Opole : Wydaw. UO, 2003. - Sygn.: 293422

4. JAKOŚĆ, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą : antologia IV / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej [i in.]. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji ; [Warszawa] : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], cop. 1997. - Sygn.: 257531 Cz (Ped. 2646)

5. KOMPETENCJA w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego : wielorakie perspektywy / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - Sygn.: 305330

6. KOMPETENCJA międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej / [red. Roman Lewicki i in. ; aut. Roman Lewicki i in. ; aut. wstępu Ingrid Pramling]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. - Sygn.: 304344 Cz (Ped. 3748)

7. KOMPETENCJE dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole : praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Prywatny Zespół Szkół P.U.H. "Derrata", Mysłowice. - Mysłowice : GWSP, 2000. - Sygn.: 278914 Cz (Ped. 3195), 278915

8. KOMPETENCJE nauczyciela : stan potrzeby i kierunki zmian / red. nauk. Edward Kozioł [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2002. - Sygn.: 288245 Cz (Ped. 1248)

9. KOMPETENCJE nauczyciela edukacji początkowej / pod red. Kazimierza Żegnałka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - Sygn.: 308085 Cz (Ped. 1024)

10. KOMPETENCJE nauczyciela polonisty we współczesnej szkole / pod red. Edyty Bańkowskiej [i in.]. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - Sygn.: 304035 Cz (Ped. 885), 304036

11. KOMPETENCJE nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych, 2002. - Sygn.: 281610 Cz (Ped. 963), 295375

12. KOMPETENCJE nauczycieli w reformowanej szkole / pod red. Marii Teresy Michalczewskiej ; przy współpr. Piotra Kowolika. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - Sygn.: 152551 Cz (Ped. 3582)

13. KOMPETENCJE pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak [i in.]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - Sygn.: 306554 Cz (Ped. 933), 306555

14. KOMPETENCJE pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza [i in.]. - Gliwice - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 307832 Cz (Ped. 919)

15. KOMPETENCJE szkolnego polonisty : szkice i artykuły z metodyki / pod red. Bożeny Chrząstowskiej. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1995. - Sygn.: 243786 Cz (Met. 1955), 243787

16. KOMPETENCJE szkolnego polonisty 2 : szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / pod red. Bożeny Chrząstowskiej. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997. - Sygn.: 243786 Cz (Met. 1955/2)

17. KOMPETENCJE wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska. - Poznań : Wydaw. AE, 2003. - Sygn.: 294980 Cz (Ped. 3591)

18. KOMPETENCJE zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / pod red. Elżbiety Sałaty ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Nauczycielski, Akademia Świętokrzyska. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ; Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. - Radom : PR Wydaw., 2001. - Sygn.: 281882

19. KOMUNIKACYJNE kompetencje zawodowe nauczycieli / pod red. Henryki Kwiatkowskiej [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997. - Sygn.: 21351 Cz (Ped. 33/62), 21352, 21349 - 21350

20. KSZTAŁTOWANIE kompetencji metodycznych nauczyciela geografii : scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii / aut. Marianna Nowak [i in.] ; pod red. Marianny Nowak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - Sygn.: 295706 Cz (Met. 4376)

21. LODZIŃSKI, KRZYSZTOF

KWALIFIKACJE zawodowe nauczycieli / Krzysztof Lodziński. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2008. - Sygn.: 308251 Bibl. (Przepisy pr. 98)

22. MALINOWSKA, JOANNA

KOMPETENCJE komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza - biograficzny wymiar ich u/formowania / Joanna Malinowska. - Wrocław : "Atut", 2008. - Sygn.: 309471

23. MĘCZKOWSKA, ASTRID

OD świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego : nauczycielskie kompetencje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia / Astrid Męczkowska. - Kraków : "Impuls", 2002. - Sygn.: 285584 Cz (Ped. 3398)

24. NOWAK, ZBIGNIEW

KOMPETENCJA moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkonej / Zbigniew Nowak. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - Sygn.: 301308 Cz (Ped. 1988)

25. PERZYCKA, ELŻBIETA

STRUKTURA i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym / Elżbieta Perzycka ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2008. - Sygn.: 308445

26. PLUTECKA, KATARZYNA

KOMPETENCJE zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu / Katarzyna Plutecka. - Kraków : "Impuls", 2006. - Sygn.: 300225 Cz (Ped. 295), 305881

27. PŁUSA, PAWEŁ

OPTYMALIZACJA kompetencji w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych : (studium porównawcze i próba modelowania na przykładzie języka francuskiego) / Paweł Płusa. - Katowice : UŚ, 1990. - Sygn.: 230726 Cz (Met. 1685)

28. POMIAR edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki US 29-30 maja 2000 r. / pod red. Kazimierza Wenty. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001. - Sygn.: 280833 Cz (Ped. 3232)

29. SERDYŃSKI, ANDRZEJ

KOMPETENCJE informatyczno-medialne nauczyciela / Andrzej Serdyński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - Sygn.: 306610 Cz (Ped. 2010)

30. SKŁADANOWSKI, HENRYK

AWANS zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Henryk Składanowski. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000. - Sygn.: 277820

31. SKŁADANOWSKI, HENRYK

AWANS zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Henryk Składanowski. - [Wyd. 2, poszerz.]. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002. - Sygn.: 286154 Cz (Ped. 3412)

32. SOŁTYS, DANUTA

DOSKONALENIE kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Danuta Sołtys, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 1997. - Sygn.: 254964 Cz (Ped. 2608), 254965

33. SOŁTYS, DANUTA

DOSKONALENIE kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Danuta Sołtys, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 1999. - Sygn.: 263996 - 263997

34. STRYKOWSKI, WACŁAW

KOMPETENCJE nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003. - Sygn.: 289421 Cz (Ped. 3459), 292090, 295760 - 295761, 296942

35. SYMELA, KRZYSZTOF

KSZTAŁCENIE modułowe a kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych / Krzysztof Symela ; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.. - Warszawa : CODN, 1994. - Sygn.: 243652 Cz (Ped. 2286)

36. SZALENIEC, HENRYK

EGZAMINY zewnętrzne : podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania zewnętrznego / Henryk Szaleniec, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 2001. - Sygn.: 276591 Cz (Ped. 3092)

37. WIĘCEK, MARZENA

CO warto wiedzieć o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe : materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcenia zawodowego / [Marzena Więcek]. - Łódź : ŁCDNiKP, 2005. - Sygn.: 298043 Cz (Ped. 790), 303677 - 303678

38. WILK, ANDRZEJ

PROBLEMAT kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992-1999 / Andrzej Wilk. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. - Sygn.: 295263 Cz (Ped. 3601)

 

Artykuły
 

1.      "Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela" : konferencja w Kamieniu Śląskim / Ryszard Gmoch // Fizyka w Szkole. - 2002 nr 1 s. 54-55

2.      Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela : konferencja Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN / Ryszard Gmoch // Ruch Pedagogiczny. - 2001 nr 3/4 s. 135-137

3.      Kluczowe kompetencje dyrektora w "Szkole z klasą" / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2003 nr 4 s. 16-18

4.      Kluczowe kompetencje nauczyciela biologii w "Szkole z klasą" / Julian Piotr Sawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003 nr 2 s. 42-47

5.      Kompetencje ewaluacyjne nauczyciela / Jolanta Szempruch // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001 nr 1 s. 8-16

6.      Kompetencje i rozwój zawodowy nauczyciela / Władysław Puślecki // Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. - Z. 32 . - (1995) s. 9-19

7.      Kompetencje kuratora, wójta i dyrektora szkoły po przemianach powstałych po 1989 roku : (stan prawny na 01.03.1999 r.) / Roman Siemiątkowski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pedagogika . - T. 1 . - (2002) s. 127-140

8.      Kompetencje menedżerskie dyrektora współczesnej szkoły / Bernard Sack // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 3 . - (1999) s. 141-148

9.      Kompetencje menedżerskie nauczycieli akademickich wynikajace z potrzeb współczesnego stylu zarządzania / Apolonia Suchora-Olech // Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu / Politechnika Koszalińska. - Nr 4 . - (1998) s. 263-272

10.  Kompetencje nauczyciela / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 1999 nr 4 s. 14-18

11.  Kompetencje nauczyciela a realizacja ścieżki edukacyjnej "Obrona cywilna" - oczekiwania i rzeczywistość / Urszula Zimińska //Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002 nr 2 s. 8-12

12.  Kompetencje nauczyciela w sytuacjach trudnych / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004 nr 1/2 s. 16-17

13.  Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym / Grażyna Kowalska // Edukacja . - 2000 nr 3 s. 32-51

14.  Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a potrzeby edukacyjne dzieci / Maria Sobieszczyk // Zeszyty Naukowe WSHE (Włoc.) . - T. 9 . - (2001) s. 139-146

15.  Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Kultura Fizyczna. - 2001 nr 1/2 s. 12-13

16.  Kompetencje nauczycieli osób z uszkodzonym wzrokiem - relacja z warsztatu w Bratysławie / Grażyna Walczak // Szkoła Specjalna. - 2000 nr 4 s. 216-218

17.  Kompetencje nauczycieli zajmujących się edukacją integracyjną / Jarosław Bąbka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001 nr 9 s. 515-519

18.  Kompetencje nauczycieli... / Joanna Jaśkowska // Życie Szkoły. - 2003 nr 8 s. 472-474 Nauczyciele nauczania początkowego

19.  Kompetencje profesjonalne nauczycieli / Władysław Puślecki // Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. - Z. 35 . - (1996) s. 9-15

20.  Kompetencje przestrzenne nauczycieli przedszkola w świetle badań empirycznych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień . - 2002 nr 7/8 s. 25-27

21.  Kompetencje wizytatora / Andrzej Sygut, Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 1998 nr 11 s. 17-19

22.  Kompetencje zawodowe nauczyciela : w kontekście reformy systemu edukacji / Ewa Mikszta // Dyrektor Szkoły. - 2002 nr 3 s. 10-12

23.  Kwalifikacje kluczowe i rola niezawodowego kształcenia ogólnotechnicznego w ich nabywaniu / Marek Gawrysiak // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1995 nr 3 s. 15-19

24.  Kwalifikacje nauczycieli / Tadeusz Siuda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002 nr 1 s. 34-37

25.  Kwalifikacje nauczycieli szkół rolniczych w świetle obowiązującego stanu prawnego w II Rzeczypospolitej / Edyta Wolter // Test . - 1997 nr 4 s. 77-85

26.  Kwalifikacje nauczycieli w nauczaniu bilingwalnym / Marek Dudek // Języki Obce w Szkole. -2002 nr 6 s. 37-40

27.  Kwalifikacje w roku 2001 - refleksje inspirowane badaniami duńskimi / Renata Towlson. // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 20 . - (1994) s. 93-97

28.  Kwalifikacje zawodowe nauczycieli - absolwentów wyższych szkół technicznych / Ryszard Frankowski // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. - Nr 2 . - (1997) s. 79-89

29.  Kwalifikacje zawodowe nauczycieli realizujących nauczanie rysunku w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1918-1939 / Anna Marta Żukowska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002 nr 3/4 s. 59-75

30.  Materiały z konferencji "Kompetencje zawodowe nauczycieli ludzi dorosłych", Szczecin 16-17 września 1999 r. // Edukacja Humanistyczna (Szczec.) . - 1999 nr 2 s. 1-188

31.  Nauczyciel informatyki - sylwetka, kompetencje pedagogiczne, kwalifikacje / Grzegorz Kiedrowicz // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 4 . - (2003) s. 333-343

32.  Nauczyciel muzyki i jego kompetencje / Jerzy Kurcz // Wychowanie Muzyczne w Szkole . - 1997 nr 3 s. 111-115

33.  Nauczyciel nauczania początkowego i jego kompetencje w zakresie edukacji zdrowotnej / Urszula Macioł-Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. - 2001 nr 1/2 s. 67-73

34.  Nauczyciele prowadzący wychowanie fizyczne w szkołach wiejskich, ich kwalifikacje i realizacja tego przedmiotu / Barbara Ignar-Golinowska, Agnieszka Kucharska // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudkeigo w Warszawie. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. - T. 6, supl. 1 . - (1999) s. 505-514

35.  Nowe umiejętności i kwalifikacje nauczycieli i szkoleniowców wspierające rozwój kształcenia ustawicznego - program COST / Jolanta Religa // Pedagogika Pracy. - [Nr] 41 . -(2002) s. 143-149

36.  O powodzeniu reformy edukacji zadecydują kwalifikacje nauczyciela / Kazimierz Denek // Ruch Pedagogiczny. - 1998 [nr] 3/4 s. 79-97

37.  Oceniać kompetencje? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 1999 nr 8 s. 14-18

38.  Pojęcie "kompetencje edukacyjne nauczycieli" w opiniach nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej / Elżbieta Perzycka // Dydaktyka Literatury. - [T.] 23 . - (2003) s. 147-151

39.  Zadania i kompetencje andragogów w świetle literatury niemieckiej / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 2003 nr 4 s. 101-116

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony