Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Metodyka pisania prac dyplomowych
(wybór literatury)

 

 1. JAK pisać prace dyplomowe : (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska. - Bydgoszcz : Wydaw. KPSW - Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005. Sygn.: 297424

 

 1. JAK pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. - [Wyd. 3, zm.]. - Kraków : "Universitas", 2006. Sygn.: 299903

 

 1. JAK pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsultacja językowa Jan Miodek. - [Wyd. 4, popr.]. - Wrocław : "Kolonia", 2003. Sygn.: 291392

 

 1. JAK pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - [Wyd. 7]. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn.: 306667, 310622, 299277

 

 1. JAK przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 2001. Sygn.: 282248

 

 1. LEKSYKON dla piszących prace dyplomowe : zawiera 4149 terminów i zwrotów / Kazimierz Borzęcki. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2000. Sygn.: 280648 Cz (Sł. 1200)

 

 1. METODYKA pisania prac dyplomowych : skrypt dla studentów / Danuta Hombek. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych, 2005. Sygn.: 298977

 

 1. METODYKA pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej / Henryk Lelusz, Mirosław Kowalewski, Renata Lasmanowicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Sygn.: 280743 Cz (Met. 3724)

 

 1. METODYKA pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Zdzisław Szkutnik. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. Sygn.: 297428

 

 1. METODYKA przygotowania prac dyplomowych - licencjackich i magisterskich / Józef Jura, Jan Roszczypała. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. Sygn.: 282830 Cz (Met. 3770)

 

 1. MODEL pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. - Kraków : "Impuls", 2001. Sygn.: 278124 Cz (Ped. 3178), 296820 - 296834, 296551

 

 1. PISZĘ akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik. - Wyd. 7 zm. i rozszerz.. - Warszawa : "Placet", 2005. Sygn.: 298137

 

 1. PISZĘ pracę licencjacką i magisterską : praktyczne wskazówki dla studenta / Barbara Zbroińska. - Wyd. 2 zm.. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. Sygn.: 298138

 

 1. PISZĘ pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wojcik. - [Wyd. 6]. - Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH, 2002. Sygn.: 282847

 

 1. PORADNIK : jak pisać? / Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : "Wilga", 2003. Sygn.: 289637

 

 1. PRACA doktorska na kierunkach historycznych : przewodnik metodyczny / pod red. Benon Miśkiewicz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. Sygn.: 302796

 

 1. PRACA dyplomowa w pedagogice : (koncepcja, konstrukcja, edycja) / Wiesław Wojciech Kubielski ;  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. Sygn.: 299945 Cz (Ped. 362)

 

 1. PRACA magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski. - Wyd. 2 uzup. i zm.. - Warszawa : "CeDeWu", [2005]. Sygn.: 299044, 302577

 

 1. PRACE magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : "LexisNexis", 2006. Sygn.: 304631

 

 1. PRACE promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów : licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego / pod red. Wiesław Ciczkowski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Sygn.: 280656

 

 1. PRAKTYCZNY sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Remigiusz Kozłowski. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009. Sygn.: 310473

 

 1. SCIENTIFIC communication, Czyli jak pisać i prezentować prace naukowe / Waleria Młyniec, Sylwia Ufnalska. - Poznań : "Sorus", 2003. Sygn.: 288220

 

 1. TECHNIKA pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. Sygn.: 285203

 

 1. TECHNIKA pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Wyd. 3 zm. i uzup.. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szk. Bankowej, 2004. Sygn.: 295727

 

 1. TECHNIKA pisania prac licencjackich i magisterskich : zagadnienia wybrane / Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2006. Sygn.: 301542

 

 1. TECHNIKA pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski. - Warszawa : "CeDeWu", [2005]. Sygn.: 298998

 

 1. TECHNIKA pisania prac o charakterze naukowym / Urszula Szubert-Zarzeczny ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja". - Wrocław : Wydaw. WSZ, 2001. Sygn.: 293024

 

 1. ZDOBYWANIE wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz ; Gdańsk : "Branta", 2004. Sygn.: 291509 Cz (Ped. 3527)

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony