Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA :
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1.       BORYSZEWSKA, JOLANTA

ŹRÓDŁA sukcesu szkolnego młodzieży licealnej / Jolanta Krystyna Boryszewska. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 307862 Cz (Ped. 997)

2.       DERNOWSKA, URSZULA

DZIAŁANIA nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów / Urszula Dernowska. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2008. - Sygn.: 309741 Cz (Ped. 1189)

3.       JAK oceniać, aby uczyć? / Paul Black [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006. - Sygn.: 305489 Cz (Ped. 3779)

4.       Jeżowski, Antoni

Ekonomiczne determinanty efektywności w edukacji : (wybrane zagadnienia) / Antoni Jeżowski. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.

5.       KOMPETENCJE kluczowe kategorią pedagogiki : studia porównawcze polsko-słowackie / red. nauk. Waldemar Furmanek [i in.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2007. - Sygn.: 306118 Cz (Ped. 210)

6.       KOSZMIDER, MARIA

SZKOLNE standardy jakości procesu kształcenia / Maria Koszmider. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 308334 Cz (Ped. 1124), 308335

7.       KRZYCHAŁA, SŁAWOMIR

DOKUMENTARNA ewaluacja szkolnej codzienności / Sławomir Krzychała, Beata Zamorska. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. - Sygn.: 309709 Cz (Ped. 1157)

8.       MENEDŻER i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki [i in.] ; [aut. Henryk Bednarczyk i in.]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2008. - Sygn.: 306824 Cz (Ped. 861), 306825

9.       OCENIANIE kształtujące : doskonalenie kształcenia w szkole średniej / [oprac. red. Joanna Gospodarczyk]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 2006. - Sygn.: 307259 Cz (Ped. 995), 307260

10.   OLESKA, ALICJA

OD projektu do raportu - wybrane aspekty badania jakości pracy szkoły / Alicja Oleska. - Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygn.: 303705 Cz (Ped. 1563), 303706

11.   OSIĄGNIĘCIA maturzystów w roku 2008 : sprawozdanie z egzaminu maturalnego w maju 2008 roku / [oprac. Barbara Czarnecka-Cicha ; współpr. Agata Wiśniewska i in.]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. - Sygn.: 308545 - 308546

12.   OSIĄGNIĘCIA uczniów kończących gimnazjum w roku 2008 : sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2008 / [oprac. Teresa Chrostowska i in. ; współpr. Małgorzata Boba i in.]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. - Sygn.: 308543 - 308544

13.   OSIĄGNIĘCIA uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2008 / [oprac. Adam Brożek i in. ; współpr. Zofia Bolałek i in. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. - Sygn.: 308541 - 308542

14.   PORADNIK wizytatora. Z. 1, Jakość w edukacji / pod red. Marzenny Owczarz. - Warszawa : CODN, cop. 2006. - Sygn.: 303544 Cz (Ped. 932/1)

15.   PORADNIK wizytatora. Z. 2, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych / [aut. Jadwiga Brzdąk i in. ; red. Marzena Owczarz]. - Warszawa : CODN, cop. 2006. - Sygn.: 303544 Cz (Ped. 932/2)

16.   RUCHAŁA, FRANCISZEK

POMIAR sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. - Sygn.: 310425 Cz

17.   SZTEJNBERG, ALEKSANDER

DOSKONALENIE usług edukacyjnych : podstawy pomiaru jakości kształcenia / Aleksander Sztejnberg. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - Sygn.: 308420 – 308421

18.   UCZENIE się i egzamin w oczach nauczyciela : XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole, 26-28 września 2008 r / pod red. Bolesława Niemierki [i in.]. - Kraków : Grupa Tomami : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2008. - Sygn.: 309601 Cz (Ped. 1164)

 

ARTYKUŁY

 

1.       Czy mierzenie jakości pozwala szkołom zapewnić jakość - z doświadczeń dyrektora szkoły / Cezary Ziembicki // Meritum. – 2006, nr 2, s.75-77

2.       Czy ocenianie kształtujące się opłaca? / Danuta Sterna // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s.33-44

3.       Dylematy efektywności w edukacji / Antoni Jeżowski // Samorząd Terytorialny. - 2008, nr 3, s. 5-17

4.       Etyka egzaminatora nie tylko w teorii / Feliks Krzywicki // Meritum. – 2006, nr 3/4, s.49-51

5.       Ewaluacja kształcenia w praktyce a pomiar dydaktyczny / Jan Benesz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s.76-81

6.       Jak dbać o jakość kształcenia? / Zbigniew Marciniak ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-11

7.       Jak monitorować postępy w uczniu się i rozwoju uczniów / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 25-31

8.       Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości kształcenia (przykład opracowania i wdrażania szkolnego programu naprawczego) / Małgorzata Maria Nowakowska // Meritum. – 2006, nr 3/4, s.71-72

9.       Jakość nauczania a wielkość szkoły / Amir Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 2, s.32-33

10.   Kształtująca ocena oceniania kształtującego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s.61-64

11.   Modele oceniania ucznia / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 31-33

12.   Nowoczesne egzaminowanie i ocenianie // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 21-22, s.21

13.   O jakości (w) gimnazjum /  Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 9-13

14.   O modzie na ocenianie kształtujące.... / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s.78-87

15.   O testach i edukacyjnej wartości dodanej / Ewa Grodecka, Ewa Janiszewska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 34-35, s.20-21

16.   Ocena oceniania / Grażyna Gurud // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s.15-21

17.   Ocenianie / Elżbieta Marek // Życia Szkoły. - 2008, nr 2, s.63-64

18.   Ocenianie w edukacji / Michał Józef Kawecki // Lider. – 2008, nr 2, s.20

19.   Przepis na ocenianie w polskiej szkole / Joanna Berdzik // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 37-38, s.13,23

20.   Refleksje o ocenianiu / Maria Kalinowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 8-10

21.   Rozwój jako zdawanie egzaminów / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2008, nr 1, s. 7-23

22.   Subiektywizm oceniania czyli...nauczyciel też człowiek / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s.3-11

23.   System egzaminów zewnętrznych - próba poprawy / Irena Dzierzgowska // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 19-20, s.15

24.   W dążeniu do wyższej jakości pracy szkoły. O edukacyjnej wartości dodanej słów kilka / Anna Markowicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s.72-74

25.   Wagi procentowe w przedmiotowych systemach oceniania / Zbigniew Bury // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s.74-77

26.   Zestawienie bibliograficzne na temat: Ocenianie i egzaminowanie / Wanda Golec, Anna Korzeniewska // Meritum. – 2006, nr 3/4, s.77-78

 

Przykładowe adresy stron dotyczących pomiaru dydaktycznego, oceniania szkolnego i egzaminów zewnętrznych:

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony