Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

KIBICE :
wybór materiałów

 

 

KSIĄŻKI

 

1. DUDAŁA JERZY

Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Jerzy Dudała. Warszawa : „Żak”, cop. 2004, Sygn. 292704

2. FILIPIAK MARIAN

Szalikowcy / Marian Filipiak. W: Filipiak Marian : Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych. Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1999. Sygn. 269737 Cz (Socj. 404), 274881, S.82-86

3. FOER FRANKLIN

Jak futbol wyjaśnia świat czyli Nieprawdopodobna teoria globalizacji / Franklin Foer ; z ang. przeł. Anna Czarnecka. [Lublin] : „Red House”, cop. 2006

4. JĘDRZEJEWSKI MAREK

Subkultura szalikowców / Marek Jędrzejewski. W: Jędrzejewski Marek : Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Warszawa : „Żak”, [2001?]. Sygn. 277802Cz (Socj. 446), 277803, S.48-50

5. JĘDRZEJEWSKI MAREK

Szalikowcy jako futbolowi chuligani / Marek Jędrzejewski. W: Jędrzejewski Marek : Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. Warszawa : „Żak”, 1999. – Sygn. 259167 Cz (Socj. 355), 263636-263637, 259168, S.181-182

6. KOWALSKI RADOSŁAW

Potomkowie Hooligana - Szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych / Radosław Kowalski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002

7. KOWALSKI RADOSŁAW

Potomkowie Hooligana - szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych / Radosław Kowalski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000, Sygn. 271635

8. PIOTROWSKI PRZEMYSŁAW

Szalikowcy : o zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych / Przemysław Piotrowski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000, Sygn. 267644

9. PREJS BOGDAN

Szalikowcy / Bogdan Prejs. W: Prejs Bogdan : Bunt nie przemija : bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych / Bogdan Prejs. Katowice ; Warszawa : „Śląsk”, 2004, Sygn. 295368 Cz (Sł. 1295), S.84-85

10. ZIELIŃSKI ROMAN

Liga chuliganów / Roman Zieliński. Wrocław : „Croma”, cop. 1997

11. ZIELIŃSKI ROMAN

Pamiętnik kibica : ludzie z piętnem Heysel / Roman Zieliński. Wrocław : [b.w.], 1993

 

ARTYKUŁY

 

1.         "Faithful until death" : sports fans and nationalist discourse in Bulgarian Internet forums / Maria Iliycheva // Polish Sociological Review 2005 [nr] 3 s. 251-270

2.          Agresja i bezradność / Robert Walenciak // Prz. Tyg. 1998 nr 2 s. 4-5 (Śmierć słupskiego kibica)

3.          Agresja w sporcie z perspektywy socjologicznej / Zbigniew Dziubiński // Sport Wyczynowy R. 45 nr 1/3 (2007) s. 75-81

4.          Agresywne zachowania widzów imprez sportowych - w świetle współczesnych teorii / Witold Półtorak // Sport. Wyczyn. 2001 nr 3/4 s. 49-57

5.          Agresywny sport w agresywnym świecie / Barbara Karolczak-Biernacka // Sport. Wyczyn. 2000 nr 7/8 s. 5-13

6.          Alfabet Kazimierza Górskiego / oprac. Maciej Polkowski // Przegląd 2004 nr 7 s. 57-59

7.          Antropologia stadionu / Andrzej Pawłucki // Hum. i Przyrodozn. [T.] 8 (2002) s. 109-120

8.          Arkan gola / Tadeusz Olszański // Polityka 2000 nr 14 s. 86-87 (Przejawy rasizmu i nacjonalizmu na stadionach piłkarskich)

9.          Barbarzyństwo na stadionach / Witold Bugajny // Probl. Alkoh. 1997 nr 5 dod. s. VI-VII

10.      Bezpieczeństwo podczas rozgrywek piłki nożnej : oczekiwania, realia, możliwości / Alicja Gorący, Czesław Podhorodecki, Władysław Winnicki // Rocz. Nauk. AWF / AWF Warsz. T. 41 (2002) s. 135-147

11.      Bilet numer 2378 / Grzegorz Borkowski // Tyg. Powsz. 1998 nr 4 s. 5 (Starcia policji z kibicami w Słupsku)

12.      Bojówkarz jak guru / Marek Kręskawiec // Prawo i Życie 1997 nr 18 s. 3,21 (Chuligaństwo na stadionach)

13.      Brama / Krystyna Stołecka // Tyg. Kult. 2005 nr 4/6 s. 171-176

14.      Brunatne szaliki : organizacje faszystowskie rekrutują nowych członków spośród piłkarskich kibiców / Jolanta Skubiszewska // Wprost 2001 nr 31 s. 64-65

15.      Bunt trybun : czy piłkarscy kibice będą współrządzić klubami? / Krzysztof Olejnik // Wprost 2001 nr 41 s. 88-89

16.      Can hooliganism at sport stadiums be prevented? / Jolanta Elżbieta Kowalska // Stud. Phys. Cult. Vol. 8 (2001) s. 203-216

17.      Chuligańska kakofonia : fanatycy na piłkarskich trybunach / Krzysztof Duliński // Prawo i Życie 1996 nr 21 s. 6

18.      Chuligaństwo futbolowe a przestępczość / Andrzej Rejzner // Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 5 s. 30-35

19.      Chuligaństwo na trybunach obiektów sportowych czyli tolerancja w odwrocie / Jerzy Dudała // Tolerancja T. 7 (2000/2001) s. 233-244

20.      Corrida na szosie : widzowie pod kołami rajdowych samochodów / Sławomir Mizerski // Polityka 2000 nr 44 s. 104,106-107

21.      Czarna jesień stadionów / Wiesław Bendkowski // Wiad. Kult. 1996 nr 50 s. 9 (Chuligańskie ekscesy kibiców piłki nożnej w Polsce)

22.      Dobić go! / Mirosław Nowak // Przegląd 2000 nr 14 s. 13 (Agresywne zachowania piłkarzy podczas rozgrywek)

23.      Fani chuligaństwa / Tomasz Jastrzębowski // W Drodze 2004 [nr] 8 s. 49-54

24.      Fenomen kibicowania u progu XXI wieku : przejawy wzajemnej tolerancji wśród kibiców / Jerzy Dudała // Tolerancja T. 6 (1999) s. 157-167

25.      Futbol - druga religia Włochów / Piotr Kowalczuk // Przegl. Powsz. R. 124 nr 2 (2007) s. 126-135

26.      Futbolowe ziarnko pieprzu : piłka nożna: "świecka religia" Hiszpanów / Tomasz Wołek // Tyg. Powsz. 2003 nr 18 s. 13

27.      Gra obok gry - widowisko piłkarskie jako zjawisko generujące wspólnotę ludyczną / Albert Jawłowski // Societas Communitas 2006 nr 1 s. 243-258

28.      Gra w Małysza / Mariusz Czubaj // Polityka 2001 nr 11 s. 53-55

29.      Groza i nędza / Maciej Krassowski // Wiad. Kult. 1996 nr 23 s. 1,4 (Polscy kibice piłkarscy)

30.      Grupowe zachowania chuligańskie : uwarunkowania psychospołeczne i aspekty prawne / Przemysław Piotrowski // Prz. Polic. 2002 nr 1 s. 52-58

31.      Gry uliczne / Agnieszka Katrynicz // Tyg. Solid. 1998 nr 4 s. 4-5 (Starcia kibiców z policją w Słupsku)

32.      Gry uliczne / Paweł Szpecht // Prz. Tyg. 1998 nr 3 s. 9 (Starcia kibiców z policją w Słupsku)

33.      Holandia idzie na wojnę : chuligaństwo na stadionach [korespondencja z Hagi ] / Paweł Wilkowicz // Rzeczpospolita 2002 nr 260 s. A11

34.      Jak skuteczniej karać pseudokibiców - o stosowaniu art. 72 § 1 pkt 7 k.k. / Wojciech Wierzbicki // Prokurator 2002 nr 2 s. 82-87

35.      Jak to robią w Anglii : raport o szalikowcach / Michał Pol // Gaz. Wybor. 1998 nr 56 s. 12-13

36.      Jest kosa, trzeba się bić / Sławomir Starzyński, Dariusz Kortko // Gaz. Wybor. 1998 nr 77 s. 20-21 (Starcia kibiców podczas meczu Ruch Chorzów - GKS Katowice)

37.      Kibic na kozetce / Iza Falkowska // Polityka 2001 nr 37 s. 20-21 (Psychologiczne reperkusje sportowych zwycięstw)

38.      Kibic przed zamkniętymi drzwiami / Andrzej Nagański // Tyg. Solid. 1997 nr 45 s. 20 (Agresja na stadionach piłkarskich)

39.      Kibice i pseudokibice - analiza zjawiska chuligaństwa stadionowego / Tomasz Sahaj // Sport. Wyczyn. 2002 nr 7/8 s. 71-81

40.      Kibice, pseudokibice, chuligani stadionowi i pozastadionowi / Tomasz Sahaj // Sport Wyczynowy R. 42 nr 5/6 (2004) s. 76-85

41.      Kibicowanie, czyli nieopisana magia / Jerzy Dudała // Śląsk R. 13 nr 4 (2007) s. 26-30

42.      Kibole / Mirosław Nowak // Prz. Tyg. 1997 nr 49 s. 14 (Zachowania pseudokibiców na polskich stadionach)

43.      Kibole : wojna plemion / Jacek Hugo-Bader // Gaz. Wybor. 1998 nr 56 s. 9-11

44.      Kibole" minionej epoki / Maurycjusz // Nowa Myśl. Pol. 2004 nr 49 s. 16 (Bójki kibiców na stadionach w przedwojennej prasie)

45.      Kilka impresji piłkarskich / Grzegorz Luterek // Zesz. Karmel. 2003 nr 3 s. 45-49

46.      Kobiety na boisku i widowni / Tomasz Sahaj // Sport Wyczynowy R. 44 nr 5/6 (2006) s. 47-54

47.      Kodeks zachowań polskich kibiców piłki nożnej : (na przykładzie kibiców drużyny "Hetman Zamość" - sondaż diagnostyczny) / Barbara Pikor // Zamojskie Studia i Materiały R. 7 z. 1 (2005) s. 223-226 (Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu)

48.      Koncepcja zdwojonej podmiotowości C.G. Junga w zrównoważonym badaniu pedagogicznym nad zjawiskiem kibicowania lokalnym klubom piłkarskim wśród młodzieży / Piotr Skuza // Teraźn., Czł., Eduk. 2007 nr 2 s. 47-76

49.      Krajobraz po "Spodku" / Józef Krasucki, Michał Wójcik, Mirosława Trębacz-Zalitacz, Joanna Borczon, Jan Klimek ; oprac. Stanisława Warmbrand // Śląsk 1998 nr 6 s. 21-24 (Agresja na stadionach sportowych)

50.      Kultura kufla i kultura noża / Piotr Kowalczuk // Rzeczpospolita 2000 nr 102 s. D3 (Angielscy kibice)

51.      Liga chuliganów / Marcin Meller, Piotr Pytlakowski // Polityka 1998 nr 11 s. 3-6,8 (Agresja na stadionach)

52.      Ludzie honoru / Tomasz Pawłowski // Polityka 2000 nr 47 s. 98,100-101 (Agresywni kibice sportowi)

53.      Małysz jest nasz / Majka Lisińska-Kozioł // Przegląd 2003 nr 11 s. 70-71

54.      Małyszoterapia / Krzysztof Olejnik, Marek Zieleniewski // Wprost 2002 nr 6 s. 62-67

55.      Martwa natura z szalikiem : stadiony grozy: jak okiełznać kibiców / Andrzej Fąfara, Artur Górski // Polityka 1996 nr 44 s. 76-77

56.      Matka wszystkich bitew / Dariusz Rosiak // Tyg. Powsz. 1999 nr 48 s. 6 (Agresja kibiców piłkarskich)

57.      Media a chuligaństwo na stadionach / Przemysław Piotrowski // Zesz. Prasozn. 1996 nr 1/2 s. 7-14

58.      Młodzi mężczyźni kibicujący lokalnym klubom piłkarskim w dyskursie prasy niszowej : (na przykładzie wybranych feletonów magazynu "To My Kibice!") / Piotr Skuza // Teraźn., Czł., Eduk. 2006 nr 2 s. 89-112 (Czaspoismo „To My Kibice!)

59.      Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich / Jan F. Terelak, Wiktor Łukojć // Kult. Fiz. R. 61 nr 7/8 (2007) s. 1-12

60.      My będziemy kibicować ile sił nam starczy / Mirosław Marczyk // Lit. Lud. 1996 nr 1 s. 35-45 (Zwyczaje kibiców sportowych)

61.      Na przeciwnym biegunie / Michał Listkiewicz ; rozm. przepr. Wiesław Łuka // Prawo i Życie 1996 nr 44 s. 7 (Zapobieganie chuligańskim wybrykom kibiców podczas meczów piłki nożnej)

62.      Nawroty angielskiej choroby [korespondencja z Londynu ] / Tadeusz Jagodziński // Tyg. Powsz. 2000 nr 27 s. 6 (Chuligańskie ekscesy angielskich kibiców)

63.      Nie ma jak zadyma / Andrzej Grygierczyk // Śląsk 1998 nr 6 s. 18-20 (Ekscesy kibiców na stadionach)

64.      Nie wystarczy być przeciw... / Witold Półtorak // Kult. Fiz. 2001 nr 7/8 s. 20-23 (Agresywne zachowania kibiców sportowych)

65.      Niebezpieczna gra w agresję : futbolowe chuligaństwo / Mirosław Żukowski // Rzeczpospolita 2000 nr 146 s. A8

66.      Niech się boi cały świat : subkultura szalikowców w Polsce / Paweł Misior // Tyg. Powsz. 1998 nr 4 s. 5 (Agresja kibiców)

67.      Niełatwo być tolerancyjnym / Jerzy Dudała // Tolerancja T. 8/9 (2002) s. 249-253 (Subkultura kibiców piłki nożnej)

68.      O rewolcie w mieście Słupsk / Piotr Lisiewicz // Gaz. Pol. 1998 nr 3 s. 12-13 (Starcia kibiców z policją)

69.      Odwieczna natura kibica / Ewa Wipszycka ; rozm. przepr. Jerzy Ciechanowicz // Gaz. Wybor. 1998 nr 90 dod. s. 34-36 (O starożytnych widowiskach sportowych, Rzym)

70.      Oswajanie się społeczeństwa z agresywnością pseudokibiców - refleksja nad tolerancją społeczną zjawiska / Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański // Tolerancja T. 5 (1998) s. 149-164

71.      Patologiczne zachowania części widowni sportowej we współczesnej Polsce / Stanisław R[oman] Bryl // Rocz. Nauk. / AWF Katow. [Nr] 27 (1999) s. 89-104

72.      Patologiczne zachowania widzów podczas imprez sportowych : (konceptualizacja metodologii i organizacji badań) / Stanisław R[oman] Bryl // Pr. Nauk., Kult. Fiz. / WSP Częst. Z. 4 (2001) s. 75-86

73.      Patriotyzm w polu karnym / Waldemar Kuligowski // Czas. Kult. 2003 nr 5 s. 4-10 (Czynniki determinujące zachowania kibiców piłki nożnej)

74.      Piknicy, ultrasi i chuligani - wewnętrzne zróżnicowanie grupy subkulturowej kibiców piłkarskich w Polsce / Maciej Soliński // St. Hum. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie T. 4 (2006) s. 89-105

75.      Piłkarski młyn / Mirosław Skowron // Tyg. Solid. 1998 nr 51/52 dod. s. 30-32 (Kibice piłki nożnej)

76.      Piłkarski tygiel / Rafał Stec // Gaz. Wybor. 2004 nr 154 s. 17

77.      Planeta szalikowców / Andrzej Urbański // Polityka 1998 nr 4 s. 19-20 (Starcia kibiców z policją w Słupsku)

78.      Podniecenie i przemoc w sporcie / Salomé Marivoet; tł. Lucjan Balter // Communio R. 26 nr 4 (2006) s. 89-97

79.      Polska - Polska 1:0 : życie futbolowe dzikich : badania terenowe nad zachowaniami kibiców / Mariusz Czubaj. // Kultura Popularna 2006 nr 3 s. 33-39

80.      Polski Nedved. Instrukcja obsługi / Paweł Misior //Tyg. Powsz. 2004 nr 28 s. 12

81.      Potrzeba bicia / Gustaw Szreder // Wiad. Kult. 1997 nr 18 s. 22 (Wandalizm kibiców sportowych)

82.      Poziom agresywności wypowiedzi internetowych - analiza wybranych uwarunkowań / Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks // Teraźn., Czł., Eduk. 2005 nr 3 s. 75-88

83.      Prawo ulicy / Bartłomiej Leśniewski, Ryszard Maciejewski // Wprost 1998 nr 4 s. 26-28,30 (Starcia kibiców z policją w Słupsku)

84.      Problem kibiców i pseudokibiców w sporcie współczesnym / Tomasz Sahaj // Rocz. Nauk. / AWF Pozn. Z. 49 (2000) s. 131-139

85.      Przemoc stadionowa / Anna Abramczyk // Prawo i Życie 1998 nr 12 s. 20-21

86.      Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej / Piotr Chlebowicz // Prokuratura i Prawo 2006 [nr] 1 s. 149-159

87.      Psychospołeczne uwarunkowania zachowań chuligańskich na imprezach sportowych / Stanisław Wanat, Alicja Gorący // Rocz. Nauk. AWF / AWF Warsz. T. 36 (1997) s. 153-164

88.      Ratunku - policja! / Piotr Lisiewicz // Gaz. Pol. 1997 nr 50 s. 7 (Zachowania kibiców i policji na stadionach)

89.      Refleksje dotyczące problematyki chuligaństwa stadionowego / Jerzy Dudała // Tolerancja T. 5 (1998) s. 165-171

90.      Republika kibiców / Agnieszka Filas, Krzysztof Olejnik // Wprost 1999 nr 4 s. 36-37

91.      Republika szalików / Piotr Kudzia, Grzegorz Pawelczyk // Wprost 2003 nr 15 s. 20-24

92.      Różne style życia "na kibicowskim szlaku" / Piotr Skuza // Probl. Opiek.-Wychow. R. 47 nr 5 (2007) s. 34-42

93.      Scenki myśliwskie z Polanki Redłowskiej / Cezary Łazarewicz // Gaz. Wybor. 1997 nr 275 s. 26-27 (Agresja na stadionach piłkarkich)

94.      Semiotyka marzeń a przestrzenie znaczeń w pozaszkolnych doświadczeniach uczniów kibicujących lokalnym drużynom piłkarskim / Piotr Skuza // Teraźn. Czł., Eduk. 2008 nr 1 s. 37-58

95.      Śmierć kibica, czyli o skutkach emocji związanych z oglądaniem meczów piłkarskich / Tomasz Sahaj // Sport Wyczynowy R. 44 nr 11/12 (2006) s. 54-59

96.      Spacer po żylecie / Igor T. Miecik // Polityka 2001 nr 25 s. 33-35 (Kibice Legii)

97.      Swoi i obcy w społecznej przestrzeni subkultur / Ewa Kołodziejek // Etnolingwistyka [Vol.] 19 (2007) s. 133-141 (Materiały z konferencji "Opozycja swój / obcy (inny) w językach i kulturach słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie", Lublin)

98.      Szalik, pałka czy kolegium / Marek Krukowski // Nowe Państ. 2001 nr 39 s. 20-21 (Bezpieczeństwo i porządek na stadionach sportowych)

99.      Technika operacyjna : jak policjanci rozprawiają się z kibicami / Krzysztof Grabowski // Wprost. 1997 nr 48 s. 32,34

100.  The ambivalence of the phenomenon : cheering for local football clubs among male youth / Piotr Skuza // Kult. i Eduk. 2006 nr 4 s. 77-94

101.  Tłuc szkło? / Janusz Korwin-Mikke // Najwyz. Czas 2002 nr 23 s. XXXVI-XXXVII (Uzup. do: Grecja - czy Niemcy? / Janusz Korwin-Mikke // Tamże. - 2002, nr 21)

102.  To był wypadek / Janusz Tomaszewski ; rozm. przepr. Agnieszka Kublik // Gaz. Wybor. 1998 nr 12 s. 4 (Starcia kibiców z policją w Słupsku)

103.  Widowisko sportowe - nowa (gorsza) jakość / Kazimierz Doktór // Sport. Wyczyn. 1996 nr 11/12 s. 7-10

104.  Wielki Brat na trybunach / Michał Nabiałek // Przegląd 2002 nr 8 s. 56-57

105.  Wojny kiboli / Iwona Konarska // Przegląd 2001 nr 14 s. 8-9

106.  Wołanie o Przymierze : jak walczyć z futbolowym chuligaństwem / Marek Cegliński // Rzeczpospolita 1996 nr 247 s. 28

107.  Wpływ szkoły i domu rodzinnego na zachowania młodego kibica / Mirosław Pietryga // Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 2 dod. s. 9-10

108.  Wybrane czynniki determinujące zachowanie publiczności sportowej / Edward Fiks // Sport. Wyczyn. 1996 nr 7/8 s. 69-71

109.  Zabawa na śmierć i życie / Albert Jawłowski; rozm. przepr. Lidia Ostałowska // Gaz. Wybor. 2003 nr 82 s. 20-21

110.  Zagospodarowanie turystyczne jako element atrakcyjności turystycznej w turystyce sportowej / Piotr Wojdakowski // Ekonom. Probl. Turyst. Nr 8 (2007) s. 341-349 (Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zagospodarowanie Turystyczne", Szczecin)

111. Zjawisko chuligaństwa na stadionach świata w świetle różnych teorii / Andrzej Lipczyński // Zesz. Nauk. / WSEiI w Lublinie Nr 5 (2007) s. 25-31

112. Zwyrodnialcy są niewinni / Paweł Reszka // Rzeczpospolita 1997 nr 140 s. 3 (Agresja kibiców Legii i Widzewa)

113. Żyleta, nabojka i psy / Katarzyna Surmiak-Domańska, Jacek Hugo-Bader, Włodzimierz Nowak // Gaz. Wybor. 2004 nr 137, dod. Duży Format nr 22 s. 6-9 (Kibice Legii Warszawa i Widzewa Łodź)

 

Aneks:

Artykuły i książki nadesłane przez dr. Tomasz Sahaja z Zakładu Filozofii i Socjologii Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 1. Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Wydawnictwo AWF, Poznań 2007, ss. 343;

 2. Problem kibiców i pseudokibiców w sporcie współczesnym, „Roczniki Naukowe AWF Poznań”, z. 49 – 2000 (wydane w 2001), s. 131-139;

 3. Kibice i pseudokibice. Analiza zjawiska chuligaństwa stadionowego, „Sport Wyczynowy”, nr 7-8, 2002, ss. 71-81;

 4. Kibice, pseudokibice, chuligani stadionowi i pozastadionowi, „Sport Wyczynowy”, nr 5-6, 2004, ss. 76-85;

 5. Chuligani stadionowi – studium społecznej bezsilności, „Sport Wyczynowy”, nr 7-8, 2005, ss. 50-57;

 6. Zachowania kibiców piłki nożnej po śmierci papieża Jana Pawła II, (w:) Sport jako kulturowa rzeczywistość, Z. Dziubiński (red.), seria „Monografie Salos RP”, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2005, ss. 246-250;

 7. Śmierć kibica, czyli o skutkach emocji związanych z oglądaniem meczów piłkarskich, „Sport Wyczynowy”, nr 11-12, 2006, ss. 54-59;

 8. Psychospołeczne aspekty agresywnych zachowań chuliganów futbolowych, (w:) Sport a agresja, Z. Dziubiński (red.), Zakład Socjologii AWF Warszawa i Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2007, ss. 109-118;

 9. Społeczne korzenie chuligaństwa futbolowego, (w:) Społeczne i kulturowe wartości sportu, J. Kosiewicz (red.) AWF Warszawa, 2007, ss. 196-206;

 10. Social roots of football hooliganism, (in:) Social and Cultural Aspects of Sport, J. Kosiewicz (ed.), AWF Warszawa, 2007, ss. 194-202.

 11. Poszukiwanie wolności poprzez sport – subkultury „sportowe”, (w:) Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Z. Dziubiński (red.), Salezjańska Organizacja Sportowa RP i AWF, Warszawa 2008, ss. 204-211;

 12. Pseudokibice – terroryści współczesnego sportu, (w:) Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych, T. Wojtkowiak (red.), AWF, Poznań 2009, ss. 7-13;

 13. Nadchodzi czas dyktatury pseudokibica futbolowego, „Sport Wyczynowy”, nr 1, 2009, ss. 90-100;

 14. Pseudo fans – the analysis of the phenomenon of football hooliganism, „Human Movement”, 2009, Vol. 10, No. 1, ss. 64-66.

 15. Upowszechnianie się wzorców związanych z (pseudo)kibicowaniem futbolowym, (w:) Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński i K.W. Jankowski, AWF Warszawa i Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2009, ss. 202-211.

 16. Śmierci kibiców, sportowców i działaczy sportowych oraz reakcje społeczne z tymi faktami związane, (w:) Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, J. Kolbuszewski (red.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009, ss. 115-120.

 17. Kibicowanie futbolowe, religia i socjologia sportu, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 3, ss. 137-161

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony