Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

BLOGI:
wybór materiałów

 

KSIĄŻKI

 

1. Blogi polityczne – nowa formuła komunikatu i komentarza / Iwona Hofman. W: Media dawne i współczesne. T. II : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Kosmanowej. Poznań : Wydaw. Nauk. INP i Dziennikarstwa Uniw. im. A. Mickiewicza, 2007. – Syg. 307908, S.169-185

2. BONIECKA BARBARA

Językowa prezentacja (płci) nadawcy w blogu / Barbara Boniecka. W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009. - Sygn. 311068, S.96-112

3. DOCTOROW CORY

Blogging: przewodnik / Cory Doctorow [i in.. ; tł. Piotr Kresak]. Warszawa: „RM”, cop. 2003

4. GRABIANOWSKA KATARZYNA

Odzwierciedlenie rzeczywistych poglądów, czy czysta propaganda – blogi polityków. / Katarzyna Grabianowska. W: Media w Polsce: pierwsza władza IV RP? / red. nauk. Marek Sokołowski. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007 – Sygn. 306301 S. 275-280

5. LIPIEC PAWEŁ

Jak stworzyć najlepszy blog: WordPress 2.0 / Paweł Lipiec, Łukasz Sosna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN: Mikom, 2007

6. ŁĘSKI ZBIGNIEW

Blogosfera czy „błogosfera” – słów kilka o naturalnej sztuczności blogów / Zbigniew Łęski, Zbigniew Wieczorek. W: Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci /red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg: Państ. Wyższa Szk. Zawod., 2007 – Sygn. 307236 S.279-289

7. MAZUREK GRZEGORZ

Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu / Grzegorz Mazurek. Kraków ; Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008

8. MICHALAK ANNA

Społeczne uwarunkowania zjawiska blogów / Anna Michalak. W: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka: antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań / red. Agnieszka Janiak [i in.]. Wrocław: Wydaw. Nauk. Dolnośląśkiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007 – Sygn. 307246 S. 316-328

9. SEUL MICHAŁOWSKA SYLWIA

Świat społeczny w blogu nastolatka / Sylwia Seul Michałowska. W: Człowiek, rodzina, kultura : szkice psychologiczne / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniw. Pedagogicznego, 2008. – Sygn. 30258, S.156-164

10. SEUL-MICHAŁOWSKA SYLWIA

Wizerunek innej osoby kreowany w blogu gimnazjalisty / Sylwia Seul-Michałowska. W: (Kon)teksty kultury medialnej: analizy i interpretacje. T. 1 / red. nauk. Marek Sokołowski. Olsztyn: Uniw. Warmińsko-Mazurski: „Algraf”, 2007 – Sygn. 305313 Cz (Socj. 192/1) S. 279-289

11. SUSKA DOROTA

Ekshibicjonizm blogowy jako kategoria kulturowo-językowa / Dorota Suska. W: (Kon)teksty kultury medialnej: analizy i interpretacje. T. 1 / red. nauk. Marek Sokołowski. Olsztyn: Uniw. Warmińsko-Mazurski: „Algraf”, 2007 – Sygn. 305313 Cz (Socj. 192/1) S. 291-304

12. ŚLIWERSKI BOGUSŁAW

Ped@gog w blogosferze / Bogusław Śliwerski. Kraków : „Impuls”, 2008. – Sygn. 309582

13. TURSKA-KAWA AGNIESZKA

„Słowo się rzekło”. Analiza psychologiczno-lingwistyczna bloga Jerzego Bralczyka / Agnieszka Turska-Kawa, Magdalena Ślawska. W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009. - Sygn. 311068, S.79-95

14. WIĘCKIEWICZ MARTA

Blogowanie jako nowa forma aktywności. Różne oblicza polskiej blogosfey / Marta Więckiewicz. W: Homo creator czy homo ludens? : twórcy – internauci – podróżnicy / red. nauk. Wojciech Muszyński [i in.]. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. – Sygn. 308082, S.187-198

15. WRIGHT JEREMY

Blogowanie w biznesie: rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów / Jeremy Wright. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007 – Sygn. 305766

16. ZABAWA MARCIN

„My blogasek bierze udział w konQursie”. Czy polskie blogi internetowe są pisane po polsku? W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009. - Sygn. 311068, S.60-78

 

 ARTYKUŁY

 

1.          Blaga na blogu / Piotr Stasiak // Polityka 2007 nr 25 s.46-48

2.          Blog – nowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia / Marcin Matuzik // Nowa Polszczyzna 2008 nr 1 s.33-35

3.          Blog internetowy jako współczesna forma dziennika: (na przykładzie bloga Siergieja Łukianienki / Arkadiusz Witecki // Przegląd Rusycystyczny R. 27 nr 4 (2005) s. 82-96

4.          Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie / Marta Olcoń // Kult. i Społ. 2003 nr 2 s. 123-143

5.          Blog jako forma komunikacji politycznej w Polsce / Łukasz Szurmiński // Dyskurs (Opole) Nr 04 (2006) s. 51-59

6.          Blog jako zjawisko kulturowe / Antonio Spadaro // Przegląd Powszechny R. 122 nr 10 (2005) s. 28-43

7.          Blog w autobiograficznym trójkącie fikcji / Agnieszka Ogonowska // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria [Nr] 6 (2006) s. 204-216 (Materiały z konferencji naukowej poświęconej pisarskim wspomnieniom, pamiętnikom i dziennikom z perspektywy teorii, Maniowy)

8.          Blogerzy i blagierzy: o internetowym pamiętnikarstwie / Joanna Szwechłowicz. // Polonistyka [R.] 60 nr 1 (2007) s. 51-54

9.          Blogerzy nie do pominięcia / Maciej Komarczuk // Marketing w Praktyce 2007 nr 9 s.55-57

10.       Blogi - autoprezentacja i sposób na odmienność / Maria Świątkiewicz-Mośny. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 7 nr 2 (2007) s. 34-49

11.       Blogi - literatura interaktywna w sieci / Ignacy S[tanisław] Fiut, Marcin Matuzik // Estet. I Kryt. 2002 nr 2 s. 41-52

12.       Blogi - nowe narzędzie marketingowców / Grażyna Leloch. // Harvard Business Review Polska 2006 nr 10 s. 24-26,28

13.       Blogi i blagi: Internet na wojnie / Marcin Matuzik // Polityka 2004 nr 2 s. 78-79

14.       Blogi jako forma literacka / Anna M. Szczepan-Wojnarska // Pamiętnik Literacki R. 97 z. 4 (2006) s. 191-201

15.       Blogi, czyli prawo w cyberprzestrzeni / Mariusz Swora // Forum Akademickie R. 14 nr 7/8 (2007) s. 79-81

16.       Byłem kochankiem M.M., czyli między ekshibicjonizmem a konfesyjnością współczesnej kultury / Adam Regiewicz // Studia Laurentiana R. 4 nr 2 (2004) s. 155-168

17.       Firmowe blogowanie / Adam Augustyn // Marketing w Praktyce 2007 nr 1 s.12-13

18.       Internet i blogi tym razem dla seniorów / Piotr Drzewiecki // Gza. Szk. 2005 nr 49 s.19

19.       Internetowe dzienniki młodzieży jako przedmiot badań psychologicznych / Barbara Szmigielska // Przegląd Psychologiczny 2008 nr 1 s.55-68

20.       Każdy może mieć swój azyl / Karolina Wilczyńska // Gaz. Szk. 2007 nr 4 s.1, 20

21.       Kontrkultura banału. [Blogi] / Agnieszka Niedek // Wprost 2006 nr 50 s.60-63

22.       Nauczanie blogowaniem / Katarzyna Paliowoda // Prz. Eduk. 2009 nr 1 s.11-12

23.       Nowe technologie – blog edukacyjny / Dorota Janczak // Meritum 2008 nr 4 s.95-97

24.       O la bloga! / Mariusz Czubaj // Polityka 2006 nr 20 s.4-12

25.       Pamiętnik zagubiony w sieci / Marcin Matuzik // Nowa Polszczyzna. 2007 nr 4 s. 44-47

26.       Papież umiera na blogu: analiza zapisków w pamiętnikach internetowych po śmierci Jana Pawła II / Maria Świątkiewicz-Mośny // Teologia Praktyczna T. 7 (2006) s. 89-106

27.       Piąta władza – blogerzy kontrolują polityków i dziennikarzy / Robert Mazurek // Wprost 2007 nr 15 s.38-40

28.       Pora na blogi? / Grażyna Leloch // Marketing w Praktyce 2006 nr 3 s.20-22

29.       Rentierzy na browarku / Wiesław Kot // Wprost 2006 nr 16 s.72-75

30.       Światło mieszka w lodówce / Wojciech Wencel // Nowe Państ. 2004 nr 2 s. 52-53 (Autorzy dzienników internetowych)

31.       Światło z lodówki, czyli wyznania modnego pozera / Jakub Kamiński // Nowe Państ. 2004 nr 3 s. 53 (Popularność blogów)

32.       To, co nasze i to, co obce / Marcin Mizak // Języki Obce w Szkole R. 50 nr 6 (2006) s. 152-155 (Blogi opisujące polską rzeczywistość w obcych językach)

33.       Uczniowskie blogi / Karolina Wilczyńska // Gaz. Szk. 2007 nr 19-20 s.15

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony