Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Biblioteki pedagogiczne
(zestawienie w wyborze 1999-2009)

 

Książki

 

 1. I Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2007.

 

 1. 40 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Sosnowcu : 1964-2004 / [oprac. zespół pracowników PBW Filii w Sosnowcu pod red. Anny Białej]. - Sosnowiec : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. Filia, 2004.

 

 1. 50 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku / [oprac. Ewa Osińska i in.]. - Słupsk : Agencja Reklamowo-Wydaw. " LenART" : na zlec. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, 2004. Sygn.: 298004

 

 1. 50 [Pięćdziesiąt] lat Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Zenona Klemensiewicza w Koszalinie (1951-2001) : praca zbiorowa / [pod red.] Małgorzata Mytnik ; Centrum Edukacji Nauczycieli.Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Zenona Klemensiewicza w Koszalinie.. - Koszalin : Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 2001. Sygn.: 278050

 

 1. 50 [Pięćdziesiąt] lat Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu 1952-2002 / [oprac.] Beata Góra [i in.] ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu. - Nowy Sącz : PBW, 2002. Sygn.: 290434

 

 1. 50 [Pięćdziesiąt] lat Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach (1951-2001) / [red.] Iwona Szwed [i in.] ; Biblioteka Pegagogiczna w Skierniewicach. - Skierniewice : Biblioteka Pedagogiczna, 2001. Sygn.: 290659

 

 1. 50-LECIE Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile / [oprac]. Beata Walczak [i in.] ; [aut. tekstów] Zofia Adamczewska [i in.]. - Piła : Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, 2006. Sygn.: 303594

 

 1. 55 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu : 1952-2007 / [oprac. mat. pod red. Maria Dziamba]. - Tarnobrzeg : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. Sygn.: 306212

 

 1. 60 [Sześćdziesiąt] lat Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku 1944-2004 / praca zbiorowa pod red. Anna Krawczuk ; Centrum Edukacji Nauczycieli.Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku.. - Białystok : Centrum Edukacji Nauczycieli, 2004. Sygn.: 295126

 

 1. 60-lecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku : sesja jubileuszowa, Gdańsk, 2 czerwca 2006 r. : materiały sesyjne / [red. Halina Menegon-Kozel et al.]. - Gdańsk : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, [2007].

 

 1. 60 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie 1945-2005 / pod red. Teresy Gębarowskiej i Marty Jarosiewicz ; [aut. tekstów Józefa Barcińska et al.]. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2005.

 

 1. Biblioteki pedagogiczne i działalność naukowa nauczycieli w województwie śląskim (1922-1939) / Małgorzata Olszówka, Urszula Wołczyk. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000.

 

 1. BIBLIOTEKI pedagogiczne w Polsce : informator bibliotek pedagogicznych w roku szkolnym 2003/2004 / [oprac. zesp. red.] Barbara Czajka [i in.] ; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. - Warszawa : CODN, 2003. Sygn.: 290785 Bibl. (Bibliot. 802), 291296

 

 1. BIBLIOTEKI pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : materiały konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. Danuta Wańka ; Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. Sygn.: 306739 Bibl. (Bibliot. 468)

 

 1. Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / [red. Bogumiła Celer]. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008.

 

 1. Księgozbiór Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / Katarzyna Kubiak. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004.

 

 1. KURATORYJNE biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : wybór źródeł / oprac. Jolanta Dzieniakowska. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2006. Sygn.: 305509

 

 1. POLSKIE księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 1922-1939 / Małgorzata Gwadera. - Katowice : UŚ, 2005. Sygn.: 269495

 

 1. INFORMATOR dla czytelników : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie : 1927-2002 / oprac. Anna Morszczyzna ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. - Lublin : PBW, 2002. Sygn.: 282019

 

 1. NAUCZYCIELSKA książnica : 80 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie 1927-2007 / [oprac. zbiorowe pod red. Halina Kołodziejczyk i in. ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie]. - Lublin : "Polihymnia", 2008. Sygn.: 311543

 

 1. WARMIŃSKO-MAZURSKA Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie : 1946-2006 / [oprac. zespół Zbigniew Ślesiński i in.]. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, 2006. Sygn.: 300817

 

 1. WOJEWÓDZKIE biblioteki pedagogiczne w krajowej sieci współpracy : ogólnopolska konferencja dyrektorów wojewódzkich bibliotek pedagogicznych . Ośrodek Szkoleniowy CODN w Sulejówku 3-4 pażdziernika 2002 r. / oprac. Janusz Kostynowicz [i in.] ; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im KEN w Warszawie. - Warszawa : CODN, 2002. Sygn.: 288365 Bibl. (Bibliot. 791)

 

 1. Z dziejów bibliotek nauczycielskich w Chorzowie / Janina Parysz, Jolanta Drosdzol. - Chorzów : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach. Filia : [Świętochłowice]: przy współpr. Agencji Wydawniczo-Reklamowej "map", 2006.

 

 

Artykuły

 

 1. 80 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi / Elżbieta Grzelakowska, Mariola Soboń // Przegląd Edukacyjny. – 2005, nr 5, s. 27-29

 

 1. Biblioteka pedagogiczna / Halina Chojnacka // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 21, s. 21

 

 1. Biblioteka pedagogiczna centrum edukacji medialnej - marzenia a rzeczywistość / Agnieszka Pietryka // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 9, s. 11-12

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie (1950-2002) / Elżbieta Mikulska-Piotrowska // Kutnowski Zeszyty Regionalne. - T. 7, (2003), s. 155-178

 

 1. Biblioteka pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym / Janina Parysz // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 4, s. 3-5

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim 1945-2000 / Jadwiga Czajka // Rocznik Mińsko-Mazowiecki. - Z. 9, (2002), s. 104-121

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu / Beata Kuc-Mazurek // Szkolne Wieści. – 2008, nr 4, s. 11-13

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Świnoujściu / Grażyna Lis // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 10, s. 12-16

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu w nowej siedzibie / Marzena Kwiatkowska, Aneta Moczulska // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 12, s. 30-32

 

 1. Biblioteka pedagogiczna: reforma - usługi – promocja / Janina Parysz // Nowe w Szkole. – 2002, nr 12, s. 7-9

 

 1. Biblioteki nauczycielskie w XIX wieku na tle światowego bibliotekarstwa / Anna Tokarska // Studia Bibliologiczne. - T. 12, (2000), s. 68-85

 

 1. Biblioteki pedagogiczne - postulowane kierunki przemian / Jackowicz-Korczyński J // EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – Nr 1, 2000, (09) [styczeń] . - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2000. - Tryb dostępu: Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib09/jjk.html

   
 2. Biblioteki pedagogiczne - sieć do likwidacji czy nasz atut w Unii Europejskiej / Kinga Hechsman // Poradnik Bibliotekarza.  – 2004, nr 9, s. 12-13

 

 1. Biblioteki pedagogiczne - ważna sieć, ważna sprawa / Kinga Hechsman // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 3, s. 8-9

 

 1. Biblioteki pedagogiczne nie są "reliktem przeszłości" / Sylwia Czachorowska, Maria Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza. -  2004, nr 9, s. 13-15

 

 1. Biblioteki pedagogiczne u progu reform... i co dalej? / Robert Miszczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 9-10

 

 1. Biblioteki pedagogiczne w 2000 roku / Barbara Zybert Elżbieta // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 3-8

 

 1. Biblioteki pedagogiczne w nowej rzeczywistości / Marzena Kowalczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 2, s. 6-8

 

 1. Biblioteki pedagogiczne wobec reformowanego systemu edukacji : rzeczywistość, oczekiwania, możliwości / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz Podlaski. - Nr 3, (2001), s. 102-107

 

 1. Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy dalsze losy... / Danuta Kozłowska // Bibliotekarz. – 2002, [nr] 5, s. 18-19

 

 1. Biblioteki szkolne i pedagogiczne wobec wyzwań XXI w. Konferencja prasowa inaugurująca Tydzień Bibliotek 2008 pod hasłem "Biblioteka miejscem spotkań" / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 6, s. 16-17

 

 1. Biblioteki w edukacji europejskiej (na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu) / Mirosława Grabowska, Bożena Ratajczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 5, s. 8-11

 

 1. Dary w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy / Grażyna Ruta- Balińska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 9

 

 1. Działalność edukacyjna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu / Zofia Góral // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 17

 

 1. Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s. 8-11

 

 1. Działania z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / Alina Hope // Bibliotekarz. – 2003, nr 7/8, s. 31-33

 

 1. Dziś i jutro działalności informacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Zenona Klemensiewicza w Koszalinie / Ewa Sklenarska // Bibliotekarz. – 1999, [nr] 1, s. 17-19

 

 1. Europejska i krajowa sieć współpracy bibliotek pedagogicznych w zapewnianiu jakości / Renata Rączka // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 9, s. 15-16

 

 1. Gromadzenie zbiorów w bibliotekach pedagogicznych - wyniki ankiety / Mirosława Ciesielska // Bibliotekarz. – 2003, nr 7/8, s. 27-30

 

 1. Informacja edukacyjna w kształceniu nauczycieli / Urszula Tobolska // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 14, nr 2 (2006), s. 27-34

 

 1. Informacyjne i pedagogiczne funkcje bibliotek systemu oświaty w Polsce : możliwość czy konieczność? / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz. – 2001, nr 7/8, s. 8-12

 

 1. Internet w bibliotece / Monika Szczerbacz // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 6, s. 7-8

 

 1. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1-5

 

 1. Internetowy serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP pomocą dla bibliotekarza i czytelnika / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 9, s. 10-13

 

 1. Jak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku weszła w XXI wiek / Lucja Ćwiok // Bibliotekarz. – 2002, [nr] 2, s. 18-19

 

 1. Język haseł przedmiotowych w bibliotece pedagogicznej / Bożena Zwierzyńska // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 9, s. 3-8

 

 1. Kilka słów o współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Grażyna Imporowicz // Biblioteka w Szkole. -  2005, nr 2, s. 4-6

 

 1. Klasyka kontra praktyka / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 2, s. 1,11

 

 1. Klimaty biblioteki pedagogicznej / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 3, s. 3-5

 

 1. Mama z dzieckiem w czytelni PBW - opis i analiza przypadku / Małgorzata Janik // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 1, s. 19-20

 

 1. Między biblioteką szkolną, publiczną i pedagogiczną. Projekt edukacyjny / Anna Dorota Zdunek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 4, s. 22-23

 

 1. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna / Joanna  Laszkowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 3/4, s. 400-407

 

 1. Nowa siedziba Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska, Małgorzata Sikorska // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 2, s. 32-34

 

 1. Nowe formy kształcenia przyszłych nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi / Agnieszka Pietryka // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 10

 

 1. O wystawach w PBW w Łodzi / Katarzyna Salska-Kopeć, Mariola Soboń // Przegląd Edukacyjny. – 2008, nr 5, s. 19-20

 

 1. Od PBW do WMBP : działalność Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu w latach 1998-2000 / Elżbieta Mieczkowska //Rocznik Elbląski. - T. 18, .-(2002), s. 245-258

 

 1. Ogólnopolska konferencja bibliotek pedagogicznych / Bogumiła Celer // Rocznik Kaliski. - T. 32, (2006), s. 279-283

 

 1. Palcem po mapie..., czyli śladami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi / Elżbieta Grzelakowska // Wędrownik. – 2005, Nr 2, s. 50-53

 

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia w Jaworznie / Barbara Kucharska // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 12, s. 27-29

 

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w świetle opinii i oczekiwań czytelników / Mirosława Ciesielska, Magdalena Schramm // Bibliotekarz. – 2002, [nr] 3, s. 20-22

 

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Koszalinie - powstawanie struktury organizacyjnej / Izabela Szydlik, Andrzej Zięba. // Rocznik Koszaliński. - Nr 35, (2007), s. 133-140

 

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia w Otwocku / Ewa Koc, Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 9, s. 30-33

 

 1. Początki Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i jej działalność w latach 1921-193 / Andrzej Skowroński // Fol. Tor. - T. 2/3, (2002), s .61-70

 

 1. Początki nie muszą być trudne : student w bibliotece pedagogicznej / Małgorzata Siedlecka // Przegląd Edukacyjny. – 2004, nr 1, s. 17-18

 

 1. Polskie księgozbiory pedagogiczne w wojewodztwie śląskim w latach 1922-1939 : stan badań / Małgorzata Olszówka  // Studia Bibliologiczne. - T. 13, .(2001), s. 106-111

 

 1. Potencjał informacyjny Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska, Małgorzata Sikorska // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 2, s. 8-11

 

 1. Potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki pedagogicznej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 5-8

 

 1. Powiatowe Targi Edukacyjne promocją Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Jolanta Kasperek  , Dorota Walus // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 5, s. 26-27

 

 1. Pracownicy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (1917-2002) /  Jadwiga Andrzejewska // Bibliotekarz. – 2002, nr 12,  s.7-11

 

 1. Prawne aspekty łączenia bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych z publicznymi / Lucjan Biliński // Bibliotekarz. – 1999, [nr] 10, s. 4-7

   
 2. Promocja biblioteki pedagogicznej - współpraca ze środowiskiem / Halina Rygiel // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 10, s. 21-22

 

 1. Przedsiębiorczość w bibliotece / Katarzyna Gajkowska // Szkolne Wieści. – 2009, nr 3-4, s. 27-28

 

 1. Przetrzymywanie książek przez czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku / Henryka Wichowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 5, s. 31-33

 

 1. Reforma systemu szkolnego : rola współpracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych / Anna Radziejowska-Hilchen // Bibliotekarz. – 2000, nr 1, s. 23-24

 

 1. Rola biblioteki pedagogicznej na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska // Bibliotekarz. – 2003, [nr] 2, s. 10-13

 

 1. Serwis Biblioteka Pedagogiczna SBP / Aldona Zawałkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 7-8, s. 21-22

 

 1. System PROMAX w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej / Małgorzata Czub // Poradnik Bibliotekarza. -  2004, nr 3, s. 10-12

 

 1. System zarządzania jakością wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie / Grażyna Stoma // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 1, s. 1-2

 

 1. Środowiskowa współpraca Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie / Wanda Dudek, Małgorzata Denisiuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 7-8, s. 10-13

 

 1. Tak zwana racjonalizacja. Biblioteki pedagogiczne pod nóż / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 52/53, s. 9

 

 1. Toruńska Książnica Pedagogiczna / Aldona Zawałkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 7/8, s. 20-22

 

 1. Tworzenie języka haseł przedmiotowych w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych : strategie działania / Wanda Klenczon // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 2, s. 6-8

 

 1. Usługi online w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 7-8, s. 11-16

 

 1. W poszukiwaniu czasopism pedagogicznych trzeba wybrać się do Łodzi / Agnieszka Pietryka // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 5-6, s. 1,6

 

 1. Witryny internetowe bibliotek pedagogicznych jako źródło informacji naukowej dla użytkowników sieci : (na przykładzie Bibliothek der Pädagogischen Hochschule we Freiburgu i Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) / Ewa Piotrowska, Renata Zając // EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2002 (38) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/38/witryny.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

 1. Współpraca bibliotek szkolnych z filialną biblioteką pedagogiczną / Agnieszka Jankowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 5

 

 1. Współpraca biblioteki pedagogicznj z bibliotekami szkolnymi / Bożena Jamorska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 3, s. 8

 

 1. Wybrane formy działalności PBW w Łodzi na rzecz środowiska oświatowego / Marcin Laskowski // Przegląd Edukacyjny. – 2008, nr 5, s. 10-12

 

 1. Z wizytą w bibliotece pedagogicznej / Iwona Bartczak // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 17 – 18

 

 1. Zmiany w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze / Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 1, s. 29-31

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony