Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Odnawialne źródła energii:
wybór materiałów ze zbiorów PBW

 

Książki

 

1.          DOTACJE UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. [2] / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. - Warszawa : Europrimus Consulting. Europejskie Centrum Doradztwa, 2006. - Sygn.: 309041

2.          EKONOMIKA odnawialnych zasobów naturalnych / Augustyn Woś. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - Sygn.: 246559

3.          O energii inaczej : spotkanie z energią odnawialną / Dorota Chwieduk ; il. Agata Kropiniewicz ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Warszawa) ; konsult. Bartek, Michał, Maciek. - [Białystok] : "Ekonomia i Środowisko", [1997]. - Sygn.: 264810

4.          ODNAWIALNE źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami - studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2004. - Sygn.: 297817

 

Artykuły z czasopism

 

1.          "Bioenergia dla Europy" - a może i świata / Wiesław Denisiuk // Aura. - 2008 nr 3 s. 26-27

2.          Banan zrobiony w kapustę / Jolanta Zarembina // Rzeczpospolita. - 2002 nr 86 dod. Magazyn nr 15 s. 14-17

3.          Biomasa a energetyka : przykłady austriackich rozwiązań / Wiesław Denisiuk // Aura. - 2005 nr 3 s. 17-18

4.          Błoto jeszcze drzemie : w cieniu miedzi / Jerzy Domagała // Rzeczpospolita. - 1999 nr 254 dod. s. 10-15

5.          Brzydki zapach / Marta Zaraska // Polityka. - 2001 nr 13 s. 74-75

6.          Butelko wróć / Adam Orzeszak // Polityka. - 1999 nr 19 s. 65-66

7.          Ciepło z otoczenia. [Cz.] 1 / Zbigniew Szpil // Aura. - 2008 nr 2 s. 24-25

8.          Ciepło z otoczenia. [Cz.] 2 / Zbigniew Szpil // Aura. - 2008 nr 3 s. 19-20

9.          Coraz więcej odpadów motoryzacyjnych : PIOŚ skontrolowała bazy transportowe i autozłomy / Krystyna Forowicz // Rzeczpospolita. - 1997 nr 110 s. 23

10.      Cywilizacja : rozwój i zagrożenia / Wiesław Ciechanowicz // Aura. - 2002 nr 2 s. 4-6

11.      Czarne na zielonym. Energia odnawialna szkodzi środowisku / Aleksandra Postoła // Wprost. - 2007 nr 35 s. 64-65

12.      Ekogate / Eryk Mistewicz // Wprost. - 1996 nr 18 s. 28,30

13.      Ekologiczny prąd jutra, a polityka energetyczna państwa / Kazimierz Mikulski // Aura. - 1999 nr 10 dod. s. 1-2

14.      Ekologiczny system ogrzewania budynku szkoły w Gródku nad Dunajcem / Jacek Zimny, Piotr Michalak // Aura. - 2006 nr 12 s. 28-29

15.      Elektrowniom wiatr w oczy / Konrad Niklewicz // Gazeta Wyborcza. - 2001 nr 185 s. 16

16.      Energetyczne wykorzystanie biomasy : I Środkowoeuropejska Konferencja w Grazu / Elżbieta Koniuszy // Aura. - 2005 nr 3 s. 14-16

17.      Energia odnawialna kluczem do zrównoważonego rozwoju / Ryszard Ciach, Joanna Żelazny // Aura. - 2006 nr 6 s. 4-6

18.      Energia wody z kranu / Bożena Kastory // Wprost. – 2002 nr 48 s. 90-93

19.      Energia ze źródeł odnawialnych i odpady jako wyzwania XXI wieku : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Adriana Barańska // Aura. – 2004 nr 2 dod. s. 5-6

20.      Jest źle, może być gorzej : projekt ustawy o odpadach / Grzegorz Dobrowolski // Rzeczpospolita. - 1997 nr 66 s. 14

21.      Jeśli nie węgiel, to co? : rozwój energii odnawialnej w oparciu o wykorzystanie biomasy / Piotr Lech // Dyrektor Szkoły. - 2003 nr 11 s. 50-52

22.      Kariera energii odnawialnej / Daniel M. Kammen // Świat Nauki. - 2006 nr 10 s. 62-71

23.      Klondike po polsku / Jacek Krzemiński // Rzeczpospolita. - 2001 nr 28 dod. s. 4-8

24.      Krajobraz bez hałd / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita. - 1996 nr 37 s. 14

25.      Krajowa wytwórczość drogą do popularyzacji ekologicznych źródeł energii / Zbigniew Szpil // Aura. - 2003 nr 11 s. 24-26

26.      Laboratoria nowej ewangelizacji : doświadczenia ruchu odnowy charyzmatycznej / Marek Kita // Znak. - 2001 nr 9 s. 40-46

27.      Masakra przed wzgórzem Lassoty : o dwojgu takich co robią imprezy / Marcin Meller // Polityka. - 2001 nr 21 s. 62,64-65

28.      Może minister finansów zweryfikuje swoje stanowisko / Wojciech Sztuba // Rzeczpospolita. - 2002 nr 50 s. C3

29.      Nadchodzi boom inwestycyjny na odnawialne źródła energii / Maciej Nowicki ; rozm. przepr. Edward Garścia // Aura. - 2001 nr 3 s. 15-17

30.      Ni z gruszki, ni z buraka. [Odnawialne źródła energii] / Adam Grzeszak // Polityka. – 2008 nr 43 s. 46-49

31.      Nowe obowiązki dla większości przedsiębiorców / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita. - 2001 nr 40 s. C3

32.      Nurkowanie ekstremalne / Tomasz Lipko // Polityka. - 2004 nr 16 s. 116-121

33.      Odnawialne źródła energii / Wiesław Ciechanowicz // Aura. - 2005 nr 8 s. 4-7

34.      Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym krajów UE i USA / Stanisław M. Pietruszko // Aura. - 1999 nr 7/8 s. 5-8

35.      Odnawialne źródła energii w edukacji na przykładzie Zespołu Szkół oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie / Grzegorz Raganowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005 nr 2 s. 8-12

36.      Odnawialne źródła energii w Polsce - stan aktualny i możliwości zwiększonego ich wykorzystania / Halina Świć // Geografia w Szkole. - 1999 nr 2 s. 89-93

37.      Palmy malwą! / Ryszarda Socha // Polityka. - 2002 nr 18 s. 64-66

38.      Panie, przyjdź! / Marcin Kowalski // Gazeta Wyborcza. - 2004 nr 75 dod. Duży Format nr 13 s. 6-11

39.      Państwo śmieci / Paweł Walewski // Polityka. - 1996 nr 45 s. 4-6,8-9

40.      Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce / Maciej Nowicki // Aura. - 2004 nr 2 s. 12-15

41.      Pieniądze ze śmietnika / Piotr Michoń // Wprost. - 1998 nr 5 s. 44-45

42.      Polska na bombach śmieci / Krystyna Forowicz // Rzeczpospolita. - 1998 nr 9 s. 23

43.      Potencjał energetyczny ślazowca pensylwańskego / Jacek Antonkiewicz // Aura. - 2005 nr 3 s. 7-9

44.      Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kraju / Dorota Chwieduk // Aura. - 1999 nr 7/8 s. 9-13

45.      Prawo do śmieci / Michał Zieliński // Wprost. - 1997 nr 14 s. 48,50

46.      Przesuwanie góry śmieci / Michał Olszewski // Gazeta Wyborcza. - 2002 nr 300 s. 16-17

47.      Rady na odpady / Krystyna Forowicz // Rzeczpospolita. - 1996 nr 178 s. 24

48.      Referendum śmieciowe zostaje / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita. - 2002 nr 274 s. C3

49.      Rezygnacja z węgla to czysty zysk / Amory B. Lovins // Świat Nauki. - 2005 nr 10 s. 54-63

50.      Rzucimy dzieci na śmieci / Włodzimierz Kaczmarczyk ; rozm. przepr. Barbara N. Łopieńska // Gazeta Wyborcza. - 1999 nr 247 dod. s. 40-42

51.      Skarpetki Pana Boga / Mirosław Banasiak // Gazeta Wyborcza. - 1997 nr 189 dod. s. 6-9

52.      Spalarnie pieniędzy / Joanna Onoszko-Krośkiewicz // Polityka. - 2002 nr 12 s. 24-27

53.      Śląsk - jest lepiej / Krystyna Forowicz // Rzeczpospolita. - 1996 nr 173 s. 23

54.      Śmietnik Polska : dziesięć tysięcy nielegalnych składowisk odpadów działa w naszym kraju / Janina Blikowska // Wprost. - 2002 nr 48 s. 30-32

55.      Trudniejsze obowiązki dla większości firm : odpady - rządowy projekt nowej ustawy / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita. - 2000 nr 50 s. C2

56.      Uzgadnianie zanieczyszczeń / Krzysztof Gruszecki // Rzeczpospolita. - 1998 nr 148 s. 16

57.      Wierzba energetyczna – odnawialne źródło energii nowej generacji / Alicja Porada // Biologia w szkole [R.] 58 nr 2 (2005) s. 45-49

58.      Wizy dla śmieci / Joanna Solska // Polityka. - 1997 nr 5 s. 61-62

59.      Woda przemieniona w energię [tł. ] / Jeremy Rifkin // Wprost. - 2003 nr 12 s. 46,48

60.      Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii : na przykładzie zastosowania kanadyjskiej technologii w Szkocji / Andrzej Wesołowski // Aura. - 2002 nr 8 s. 10-11

61.      Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powiecie nowosądeckim / Sławomir Tomasik // Aura. - 2005 nr 3 s. 27-29

62.      Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szkołach / Adam Drosio // Dyrektor Szkoły. - 2003 nr 9 s. 57-58

63.      Zezwolenie na sprzątanie : usuwanie odpadów / Waleria Skarżyńska // Rzeczpospolita. - 2000 nr 276 s. C4

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony