Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Język migowy :

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki:

1.      "NIE głos, ale słowo..." : przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu / red. Kazimiera Krakowiak [i in.] ; [aut.] Gabriela Badowska [i in.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006. Sygn.: 301358

2.      Effatha! : język migowy / Bogdan Szczepankowski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005.

3.      FONOGESTY jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1996. Sygn.: 252740 Cz (Ped. 2544)

4.      Język migany - pierwsze kroki : podręcznik dla rodziców i nauczycieli / Bogdan Szczepankowski, Barbara Kossakowska, Teresa Małgorzata Wasilewska. - Olsztyn : "Infopress", 2001.

5.      JĘZYK migany w szkole 1 / Bogdan Szczepankowski. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., [2001?]. Sygn.: 275176

6.      JĘZYK migany w szkole 2 / Włodzimierz Pietrzak. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., [2001?]. Sygn.: 275176

7.      JĘZYK migany w szkole 3 / Izabela Prałat-Pyrzewicz, Jadwiga Bajewska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2001?. Sygn.: 275176

8.      Język migowy : pierwsza pomoc medyczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Centrum Edukacji Medycznej, 1996

9.      JĘZYK migowy dla pedagogów / Włodzimierz Pietrzak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn.: 239491 Cz (Ped. 1501), 239510 – 239511

10.  JĘZYK migowy w szkole i internacie / Izabela Prałat-Pyrzewicz, Jadwiga Bajewska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994. Sygn.: 255621, 260545 – 260547

11.  JĘZYK migowy w terapii / Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz. - Łódź : Wyższa Szk. Pedag. w Łodzi : Edukacyjna Grupa Projektowa, 2008. Sygn.: 307349, 307562

12.  JĘZYK, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących / Siegmund Prillwitz ; tł. [z niem.] Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1996. Sygn.: 254118 Cz (Psych. 1143), 255622

13.  KOMUNIKACJA alternatywna osób głuchoniewidomych / pod red. nauk. Marzenna Zaorska. - Toruń : "Akapit", 2008. Sygn.: 306611 Cz (Ped. 982), 306612

14.  Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem : poradnik dla pracowników służb społecznych. 1 / Bogdan Szczepankowski. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Warszawa ; Krapkowice : Centrum Języka Migowego, 2008.

15.  Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem : poradnik dla pracowników służb społecznych. 2 / Bogdan Szczepankowski, Ewelina Kapłon-Noglik, Jarosław Duszak. - Warszawa ; Krapkowice : Centrum Języka Migowego, 2006.

16.  Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem : poradnik dla pracowników służb społecznych. 3 / Bogdan Szczepankowski, Jarosław Duszak. - Warszawa ; Krapkowice : Centrum Języka Migowego, 2008.

17.  Kurs języka miganego dla nauczycieli - stopień IV / Jadwiga Bajewska, Izabela Prałat-Pyrzewicz. - Krapkowice [etc.] : Centrum Języka Migowego, 2007

18.  MOWA dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka / Laura Dyer ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "K.E. Liber", cop. 2006. Sygn.: 299508

19.  MÓWIMY z fonogestami : przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak, Jadwiga Sękowska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1996. Sygn.: 264964 – 264965

20.  PODSTAWY języka migowego / Bogdan Szczepankowski. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn.: 299990

21.  PODSTAWY języka migowego : podręcznik dla nauczycieli / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn.: 224207 – 224209

22.  POLSKI język migowy : opis lingwistyczny / Jacek Perlin, Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn.: 239462, 238444

23.  Pomigaj mi mamo : język migowy dla rodziców / Małgorzata Pluto-Kowalska, Maciej Kowalski. - Łódź : Poligraf Marek Więckowski, 2006.

24.  Słownik matematyczny języka migowego : zakres szkoły podstawowej / Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Jerzy Wygoda, Janusz Strzecha. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2005.

25.  SŁOWNIK polskiego języka miganego / Józef Kazimierz Hendzel. - Olsztyn : "Pojezierze", 1986. Sygn.: 234973

26.  Stan badań nad polskim językiem migowym / [red. Ewa Twardowska]. - Łódź : Polski Związek Głuchych. Oddział, 2008.

27. Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej / Iwona Grzesiak. - Olsztyn : Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego, 2007.

28.  STUDIA i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu / Kazimiera Krakowiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Wydaw. KUL, 2006. Sygn.: 304316 Cz (Ped. 3755), 304317

29.  TURYSTYCZNY słownik języka migowego / Józef Kazimierz Hendzel. - Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], Redakcja Wydawnictw Górskich i Narciarskich na, 1981. Sygn.: 165421 Cz (Sł. 140)

30.  W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. Sygn.: 258509 Cz (Ped. 2661), 258510, 261223

31.  WSPOMAGANIE rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Sygn.: 311624

32.  WYRÓWNYWANIE szans osób niesłyszących : optymalizacja komunikacji językowej / Bogdan Szczepankowski ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. - Siedlce : WSRP, 1988. Sygn.: 256688 Cz (Ped. 1251)

Artykuły:

1.      Dialog versus monolog : jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym? / Piotr Tomaszewski // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 51, nr 3, (2006), s. 43-56

2.      Humor w języku migowym / Iwona Grzesiak // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 2, (2006), s. 253-261

3.      Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej / Piotr Tomaszewski // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 3 (2005), s. 167-181

4.      Język migowy jako przedmiot nauczania w szkole / Małgorzata Czajkowska-Kisil // Audiofonologia. - T. 16, (2000), s. 59-67

5.      Język migowy w edukacji i nauczaniu dziecka głuchego / Kristina Svartholm ; tł. Agata Łukaszewicz // Audiofonologia. - T. 19, (2001), s. 103-110

6.      Kilka uwag o notacji "SignWriting", czyli tzw. piśmie migowym / Iwona Grzesiak // Poradnik Językowy. - 2006, z. 1, s. 57-67

7.      Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka : czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny? / Piotr Tomaszewski, Tadeusz Gałkowski, Paweł Rosik // Czasopismo Psychologiczne. – 2002, nr 1, s. 7-20

8.      Polski język migowy (PJM) - mity i fakty / Piotr Tomaszewski // Poradnik Językowy. - 2004, z. 6, s. 59-72

9.      Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchych / Piotr Tomaszewski // Przegląd Psychologiczny. – 2003, nr 1, s. 101-128

10.  Rola wychowania dwujęzycznego w procesie depatologizacji głuchoty / Piotr Tomaszewski // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 10, nr 2 (2005), s. 174-190

11.  Rozwój językowy dziecka głuchego : wnioski dla edukacji szkolnej / Piotr Tomaszewski // Audiofonologia. - T. 16, (2000), s. 21-57

12.  Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w polskim języku migowym: gramatyka twarzy / Piotr Tomaszewski, Paweł Rosik // Poradnik Językowy. - 2007, z. 1, s. 33-49

13.  Sygnały niemanualne a zdania złożone w polskim języku migowym : gramatyka twarzy / Piotr Tomaszewski, Paweł Rosik // Poradnik Językowy. - 2007, z. 2, s. 64-80

 

Strony WWW:

 

1.      http://effatha.lap.pl/

2.      http://pjm.interpsi.ok.pl/

3.       http://www.sluchowisko.net/jezyk-migowy/

4.       http://www.slownikmigowy.pl/

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony