Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Eurosieroctwo :

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki:

 1. ASPIRACJE życiowe młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców / Wioletta Danilewicz // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2005. - s.283-295 - Sygn.: 298693 Cz (Ped. 774), 298694

 2. DZIECIŃSTWO w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008. – s.233-243: Obrazy dzieciństwa w rodzinach rozłączonych (niepełnych czasowo). - Sygn.: 308074

 3. DZIECIŃSTWO w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2008. - s.185-192. - Sygn.: 310261 Cz (Ped. 1395), 310262

 4. DZIECKO w rodzinie rozłączonej / Wioletta Danilewicz // W: Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym /pod red. Jadwigi Izdebskiej. – Białystok: „Trans Humana”, 2003. – s.103-142, bibliogr. - Sygn.: 290055 Cz (Ped. 3482)

 5. DZIECKO w rodzinie rozłączonej / Wioletta Danilewicz // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków: „Impuls”, 2005. – s.135-144, bibliogr. – Sygn.: 298176 Cz (Ped. 3672)

 6. POMOC dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym / Wioletta Danilewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach. - Białystok : "Trans Humana", 1995. – s.69-75: Rodziny czasowo niepełne ze względu na długotrwały pobyt rodzica za granicą. - Sygn.: 244020 Cz (Socj. 235), 244021

 7. PSYCHOLOGICZNA analiza systemów rodzinnych mężczyzn czasowo nieobecnych / Agnieszka Domaszuk // W: Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych / pod red. Andrzeja Dakowicza. - Białystok : "Trans Humana", 2004. – s.100-128, bibliogr.- Sygn.: 298990

 8. PYTANIA do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji zarobkowej / Zofia Kawczyńska-Butrym // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2008. – s. 227-237. - Sygn.: 309748

 9. RODZINA migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce. Wybrane aspekty / Wioletta Danilewicz // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : "Akapit", 2008. – s.66-73, bibliogr. - Sygn.: 311626

 10. RODZINY pełne nie w pełni - eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców / Edyta Mituła // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : "Atut", 2009. – s. 163-185. - Sygn.: 311674

 11. SYTUACJA wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji / Teresa Kukołowicz // W: Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. – s. 58-70, bibliogr. - Sygn.: 269429 Cz (Ped. 2897), 272119

 12. SYTUACJA życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz. - Białystok : "Trans Humana", 2006. - Sygn.: 303554

 13. WPŁYW migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego / Aleksandra Nowakowska // W: Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009. - s. 101-116. - Sygn.: 311278, 311095

Artykuły:

 1. Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 38, s.7

 2. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły.- [R.] 62[61], nr 7 (2007), s. 12-15

 3. Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.81-86

 4. Emigracyjne "sieroty" / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 1, s.38-40

 5. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6, s.3-5

 6. Eurosieroty / Ewa Winnicka // Polityka. – 2007, nr 46, s.34-40

 7. "Eurosieroty" w oczach młodych filmowców / Adriana Świerczyńska // Katecheta.- R. 52, nr 7/8 (2008), s. 86-88

 8. Gdy rodzice emigrują.... / Anna Fidelus // Nowa Szkoła .- R.64, nr 6 (2008), s. 37-43

 9. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 27, s.11

 10. Kiedy rodzice są tysiąc kilometrów stąd / Monika Sarwińska-Niewielska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 17-18, s.16, 26

 11. Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka / Beata Boćwińska-Kiluk, Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.47-60, bibliogr.

 12. Migracje rodzicielskie – skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje / Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.143-162, bibliogr.

 13. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej / Wioletta Danilewicz // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.9-22, bibliogr.

 14. Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci / Jadwiga Radwańska. //. Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s.44-46

 15. Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę / Anna Zielińska // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.87-104, bibliogr.

 16. Poakcesyjne migracje zarobkowe a wychowanie młodzieży szkolnej: wybrane implikacje / Bartłomiej Walczak // Katecheta.- R. 52, nr 7/8 (2008), s. 78-86

 17. Postawy wychowawcze rodziców-migrantów w percepcji dzieci / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.163-181, bibliogr.

 18. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s.67-69

 19. Rodzice wyjechali / Anna Marecik // Wychowawca. – 2008, nr 2 s.18

 20. Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. – 2009, nr 2, s.22-24

 21. Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. – 2008, nr 7, s.76-77

 22. Uczestnicy forów internetowych o migracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.105-142, bibliogr.

 23. W zawieszeniu. "Eurosieroty" w naszej klasie / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 20, s.11

 24. Wnioski i rekomendacje / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s.182-188

 25. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euroemigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- R. 48, nr 5 (2008), s. 21-26

 26. Zarobkowe migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny. – 2006, nr 1/2, s.51-66

Strony WWW:

1.  http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6C17CBC8

    Strona Sejmu RP

 

2.  http://209.85.129.132/search?q=cache:qI68BFC9ljIJ:www.bp.chelm.pl/p.php?nr=805+eurosieroctwo+definicja&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

    Strona Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

 

3.  http://pedagog.gim13bytom.w.interia.pl/html/eurosieroctwo.html

    Strona Gimnazjum nr 13 w Bytomiu

 

4.  http://www.brpd.gov.pl/eurosieroctwo/Pedagogium.pdf

    Strona Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Walczak Bartłomiej : Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia.
    Wstępna diagnoza społecznych i pedagogicznych skutków „euro-emigracji” rodziców i opiekunów

 

4.  http://www.cen.edu.pl/cen_serwis/index.php?art=345&id=7&id2=15

    Strona Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony