Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki 

 1. DZIECI zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.Pracownia Poradnictwa Rodzinnego, 2000. - 16 s. : fot. ; 14 x 21 cm. - (One Są Wśród Nas) Sygn.: 266419 Cz (Ped. 2816)

 2. DZIECI zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : "Liber", 2005. - 81 s. ; 21 cm Sygn.: 298062 Cz (Psych. 865)

 3. JAK kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998. - 213, [3] s. : rys. ; 24 cm. - (Literatura Pedagogiczna) Sygn.: 257873 Cz (Ped. 2638), 259741

 4. JAK odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent / Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe ; z niem. tł. Maria Skalska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 176, [1] s. fot., rys. ; 21 cm. - (Poradnik dla Rodziców / PZWL) Sygn.: 297682

 5. KAŻDE dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christine Kaniak-Urban ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2002. - 170 s. : il., tab. ; 20 cm Sygn.: 283400

 6. KSZTAŁTOWANIE zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. - Kraków : "Barbara", 2000. - 176, [8] s. : rys. ; 21 cm Sygn.: 271427 Cz (Ped. 2964), 271567, 271428

 7. MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / zeszyt oprac. A. Barańska [i in.]. - Warszawa : MEN, 1999. - 40 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Reformy ; 15) Sygn.: 262721 Cz (Ped. 2720), 262722

 8. MODELE opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 / pod red. Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 164 s., [16] s. tabl. kolor : il. ; 24 cm Sygn.: 270372 Cz (Ped. 2919), 270373

 9. ODKRYJ zdolności swojego dziecka / Mel Levine ; z ang. przeł. Witold Falkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2006. - 391, [1] s. ; 21 cm Sygn.: 298817 Cz (Psych. 1686)

 10. OSIĄGNIĘCIA uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2000. - 242 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 57) Sygn.: 271273, 287368, 271197 - 271198

 11. PSYCHOLOGIA zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 200, [2] s. : tab. ; 21 cm Sygn.: 292710 Cz (Psych. 1573)

 12. SOCJOPEDAGOGICZNE uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - 359, [1] s. :rys., tab. ; 24 cm Sygn.: 301779 Cz (Ped. 559)

 13. SZKICE do pedagogiki zdolności / pod red. Andrzej Góralski. - Warszawa : "Scholar", 1996. - 143 s. ; 24 cm Sygn.: 252108 Cz (Psych. 1096), 252109, 264537

 14. SZKOLNY system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń ; Łysomice : "Aker", [2005]. - 79 s. : rys. ; 21 cm Sygn.: 299071 Cz (Ped. 780)

 15. TEORIA i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - 372, [4] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. Sygn.: 295163 Cz (Ped. 3579)

 16. TWOJE dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; przeł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003. - 210, [2] s. : il. ; 20 cm. - (Wychowanie Bez Porażek) Sygn.: 290102, 290291

 17. Uczeń zdolny - rozpoznawanie i pielęgnowanie talentu : III sesja metodyczna, Gdańsk, 2 listopada 2005 r. : materiały sesyjne / [red. Halina Menegon-Kozel et al.]. Gdańsk : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, [2006].

 18. Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji : praca zbiorowa / pod red. Jana Łaszczyka, Małgorzaty Jabłonowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008.

 19. UCZNIOWIE zdolni i ich nauczyciele : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1998 / Danuta Nakoneczna ; Towarzystwo Szkół Twórczych ; Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. - Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1998. - 203, [1] s. : rys. ; 224 cm Sygn.: 258129 Cz (Hist.Wych. 397)

 20. W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1998 / Danuta Nakoneczna ; Towarzystwo Szkół Twórczych ; Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. - Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1998. - 197, [1] s. : rys. ; 24 cm Sygn.: 258130 Cz (Hist.Wych. 396)

 21. WSPIERANIE elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. - Kraków : "Impuls", 1999. - 207, [5] s. : rys., tab. ; 24 cm Sygn.: 265668 Cz (Met. 2969), 265669

 22. WYBRANE zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesława Limont [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. - 392 s. ; 24 cm Sygn.: 299929 Cz (Ped. 817/1), 299930

 23. WYBRANE zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesława Limont [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. - 392 s. ; 24 cm Sygn.: 299929 Cz (Ped. 817/2), 299930

 24. ZDOLNI, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów , psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. - 172 s. : rys. ; 24 cm Sygn.: 264940 Cz (Met. 2891), 266417, 264941

 25. ZDOLNOŚCI a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh [i in.] ; [aut. John Annett i in.] ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2002. - 151, [1] s. : wykr. ; 21 cm Sygn.: 301458 Cz (Psych. 757), 283924

 26. ZDOLNOŚCI i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka / red. nauk. Stanisław Popek. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1996. - 210, [1] s. : wykr. ; 24 cm Sygn.: 252815 Cz (Psych. 1125)

 

Artykuły z czasopism

 1. Abramczyk Janusz: Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych?. Nowa Szk. 2003 nr 5 s.18-22

 2. Bernacka Ryszarda E.: Kształcenie uczniów uzdolnionych. Remedium 2002 nr 10 s.10-11

 3. Bernacka Ryszarda Ewa: Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych. Remedium 2002 nr 3 s.10-12

 4. Bernacka Ryszarda Ewa: Szkoła nie dla Ikarów. Psychologia w Szkole.- 2006, nr 4, s. 81-87

 5. Bernacka Ryszarda Ewa: Wychowanie dziecka uzdolnionego. Remedium 2002 nr 5 s.8-9

 6. Bernacka Ryszarda Ewa: Zdolność a uzdolnienie. Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9

 7. Biernacka Beata: Zdolny, ale leniwy. Eduk. i Dialog 2003 nr 10 s.40-42

 8. Bonda Katarzyna, Rychter Magdalena: Złote dzieci. Wprost 2008 nr 13 s.40-43

 9. Chaber-Dądala Anna: Dzieci zdolne wymagają troski. Eduk. i Dialog 2004 nr 9 s.26-30

 10. Chruszczewski Michał: Kondycja uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień. Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 5-22

 11. Cieślikowska Joanna: Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy. Wychow. na co Dzień 2003 nr 7/8 s.27-30

 12. Dobrołowicz Justyna: Uczeń zdolny w szkole. Psychologia w Szkole 2004 nr 3 s.95-105

 13. Dobrzańska Magdalena: Edukacja ucznia zdolnego. Eduk. i Dialog 2006 nr 2 s.51-55

 14. Dyrda Beata: Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych. Wychowanie na co Dzień.- 2008, nr 3, s. 14-19

 15. Ejdys Dagmara: Szlifowanie diamentu. Eduk. i Dialog 2006 nr 2 s.56-59

 16. Gęca Teresa, Starostka Eliza: Sposoby kształcenia uczniów zdolnych. Gaz. Szk. 2001 nr 24 s.16

 17. Giza Teresa: Obszary i zakres wsparcia rozwoju zdolności uczniów w szkole. Problemy Wczesnej Edukacji. - R. 4, nr 1 (2008), s. 101-107

 18. Gondzik Erwin: Doskonalenie warsztatu badawczego na tle dojrzewania naukowego. Naucz. i Szk. 2002 nr 3/4 s.37-45

 19. Gondzik Erwin: Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych. Naucz. i Szk. 2001 nr 3/4 s.133-137

 20. Groenwald Maria: Uzdolniony uczeń w szkolnej wieży Babel. Problemy Wczesnej Edukacji. - R. 4, nr 1 (2008), s. 139-147

 21. Jagiełło-Rusiłowski Adam: Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków. Eduk. i Dialog 2008 nr 5 s.26-32

 22. Jarząbek Piotr: Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom?. Eduk. i Dialog 2001 nr 1 s.35-40

 23. Kozak Ewa: Szybciej, więcej, na wyższym poziomie. Eduk. i Dialog 2004 nr 9 s.31-37

 24. Krzywda Beata: Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem?. Eduk. i Dialog 2004 nr 2 s.51-55

 25. Kuc-Mazurek Beata: Uczeń zdolny (cz. 1) Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Szkolne Wieści 2007 nr 3 s.16

 26. Kuc-Mazurek Beata: Uczeń zdolny (cz. 2). Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Szkolne Wieści 2007 nr 4 s.20-21

 27. Kudela Katarzyna: Praca ze zdolnym uczniem. Gaz. Szk. 2000 nr 33/34 s.28-29

 28. Kurzawa Agnieszka: Jak pracuję z uczniem zdolnym. Prz. Eduk. 2008 nr 1 s.19-20

 29. Lewczak Józef: Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwart. Eduk. 2000 [nr] 3 s.45-49

 30. Lewicka Agnieszka: Empatyczny świat ucznia uzdolnionego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 18 (2005), s. 73-79

 31. Limont Wiesława: Jak wspierać zdolnych uczniów? Rozm. przepr. Ewa Jurkiewicz. Gaz. Szk. 2009 nr 11/12 s.1,4,8

 32. Limont Wiesława: Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego [ref. ]. Ruch Pedag .-2002 [nr] 1/2 s. 5-19

 33. Limont Wiesława: Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego?. Psychologia w Szkole 2004 nr 3 s.83-93

 34. Łebecka Grażyna: Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym. Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 2, s. 51-53

 35. Łebecka Grażyna: Uczeń zdolny w szkole. Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 2, s. 50-51

 36. Łuczak Agnieszka: Dzieci wybitnie inteligentne nie maja szansy na rozwój. Eduk. i Dialog 2007 nr 8 s.22-23

 37. Marek Elżbieta: Kontrowersje wokół kształcenia uczniów zdolnych. Piotr. Stud. Pedag. T. 7 (2000) s.101-107

 38. Marzec Magdalena: Pokarało mnie geniuszem.... Psychologia w Szkole.- 2008, nr 2, s. 67-76

 39. Marzec Magdalena: Uczeń zdolny...niespecjalnej troski. Psychologia w Szkole.- 2008, nr 1, s. 45-54

 40. Miłoszewska Ewa: Zdolni zawadzają. Głos Naucz. 2007 nr 15 s.6

 41. Piechal Anna: Praca z uczniem zdolnym. Eduk. i Dialog 2005 nr 3 s.27-30

 42. Piotrowski Eugeniusz: Samorealizacja ucznia zdolnego w warunkach klasy szkolnej. Stud. Eduk .-Nr 4 .-(1998) s. 169-180

 43. Popek Stanisław: Zdolności i uzdolnienia w świetle współczesnych teorii psychologicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. - Z. 1 (2004), s. 9-29

 44. Rostkowska Małgorzata: Praca z uczniem zdolnym w szkole średniej. Meritum 2006 nr 2 s.94-96

 45. Rudaś Anita: Dziecko zdolne, uczeń zdolny, zdolności : bibliografia w wyborze za lata 1980-2004. Ruch Pedagogiczny.- R.75, nr 5/6 (2004), s. 93-96

 46. Rychter Magdalena, Rusak Paweł: Prymusi eksportowi. Wprost 2008 nr 15 s.44-47

 47. Sadzińska Beata: O uczniu zdolnym i jego pozycji w klasie. Gaz. Szk. 2009 nr 17/18 s.18

 48. Sarnowska Magdalena: Dziecko zdolne - dziecko trudne?. Nowe w Szk. 2001-2002 nr 4 s.10-12

 49. Sawiński Julian Piotr: Szkolny system wspierania zdolności i talentów. Wszystko dla Szk. 2008 nr 2 s.21-22

 50. Schmidt Joanna: W sytuacji genialnego Golema. Eduk. i Dialog 2006 nr 6 s.22-25

 51. Sosnowska Joanna: Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych. Eduk. i Dialog 2001 nr 9-10 s.61-65

 52. Stróżyński Klemens: Inwestycje w uczniowskie talenty. Nowa Szkoła.- R.64, nr 6 (2008), s. 14-18

 53. Syrek-Kosowska Anna: "Klub Omnibusa" - projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych. Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 20-21

 54. Szczepańska Dorota: Praca z uczniem zdolnym. Nowe w Szk. 2004 nr 6 s.8, 9, 10, 11, 12

 55. Szmyd-Skórczewska Magdalena: Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole. Eduk. i Dialog 2003 nr 9 s.67-72

 56. Śliwicka Agata, Świątek-Gruszka Jolanta: Praca z uczniem zdolnym (zestawienie bibliograficzne). Wszystko dla Szk. 2009 nr 1 s.22-23

 57. Taraszkiewicz Małgorzata: Dzieci zdolne w szkole. Meritum 2006 nr 1 s.13-15

 58. Tokarz Aleksandra: Uczeń zdolny w szkole. Nowa Szk. 2004 nr 2 s.4-13

 59. Tomczyk-Churska Anna: Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną. Bibl. w Szk. 2009 nr 5 (Dodatek Biblioteka Centrum Informacji 2009 nr 2 s.12-14)

 60. Turska Dorota: Cele życiowe prymusów licealnych. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. - T.3, nr 2 (2006), s. 105-119

 61. Ubysz Anna, Dutkiewicz Danuta: Promujmy ucznia zdolnego. Prz. Eduk. [Łódź] 2004 nr 5 s.2-3

 62. Weckwert Anna: Praca z uczniem zdolnym. Gaz. Szk. 2001 nr 39 s.16

 63. Witkoś Maria: Uczeń wybitnie zdolny. Wychowawca.- 2006, nr 1, s. 18-20

 64. Zagrodnik Barbara: Jak wychowywać zdolne dziecko. Gaz. Szk. 2000 nr 20 s.21

 65. Zajdel Krzysztof: Co słychać u zdolnych?. Eduk. i Dialog 2001 nr 9-10 s.59-61

 66. Zaremba Iwona, Kucicka Małgorzata: Płyniemy z Kaliope na Wyspy Szczęśliwe - wspieranie zdolności twórczych uczniów. Meritum 2006 nr 1 s.40-41

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony