Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 Fryderyk Chopin : bibliografia przedmiotowa w wyborze

 Książki: 

 1. Analytical perspectives on the music of Chopin / [ed. Artur Szklener]. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2003.

 2. Chopin - łowca dusz : szkic do portretu duchowego na podstawie prac i badań Marie-Madeleine Gérard / Jacqueline Willemetz ; przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : "Cyklady", 2000.

 3. Chopin - rodzimość i inspiracje : Pomorze Środkowe w 150 rocznicę śmierci artysty : materiały z konferencji naukowej / pod red. Kazimierza Chruścińskiego i Jarosława Chacińskiego ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2001.

 4. Chopin - w poszukiwaniu wspólnego języka : materiały z konferencji / [red. Artur Szklener]. -  Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2001.

 5. Chopin : człowiek, dzieło, rezonans / Mieczysław Tomaszewski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005.

 6. Chopin : Konstancja, Maria, Aurora / napisał Wacław Panek. - Wołomin : Wydaw. Polskie, 2000.

 7. Chopin : mazowieckie impresje / Barbara Owczuk. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2007.

 8. Chopin : powściągliwy romantyk / Adam Zamoyski ; przekł. Dominika Chylińska. - Kraków : "Znak", 2002.

 9. Chopin : Żelazowa Wola, dom urodzin / fot. Paweł Jaroszewski ; wstęp Krzysztof Burek. - Warszawa : Wydawnictwo Nobilis Krzysztof Sobieraj, cop. 2007.

 10. Chopin and his work in the context of culture. Vol. 2 / studies ed. by Irena Poniatowska ; collab. Zofia Chechlińska [et al.] ; Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. - Kraków : Musica Iagellonica, 2003.

 11. Chopin gra w duszy japońskiej / Lech Z. Niekrasz. - Kraków : "Impuls", 2000.

 12. Chopin i George Sand : miłość nie od pierwszego spojrzenia / Mieczysław Tomaszewski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003.

 13. Chopin i muzyka romantyczna / tekst Carlo Cavalletti ; oprac. graf. Sergio ; [przekł. Justyna Polony-Poluk]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2000.

 14. Chopin i Potocka : awantura o miłosną korespondencję / Piotr Szumiński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2005.

 15. Chopin in performance: history, theory, practice / [ed. board Artur Szklener et al.]. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2004.

 16. Chopin na Mazowszu : przewodnik po miejscach historycznych i współczesnych / Marita Albán Juárez, Ewa Sławińska. - Warszawa : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2004.

 17. Chopin na traktach Wielkopolski Południowej / Henryk F. Nowaczyk. - Kalisz : Centrum Kultury i Sztuki, 2006.

 18. Chopin w kulturze rosyjskiej : antologia / wybrał, przeł. i oprac. Grzegorz Wiśniewski. - Warszawa : "Verum", cop. 2000.

 19. Chopin w Nohant / Sylvie Delaigue-Moins ; przekł. Halina Żołek-Wiśniewska. - Warszawa : "Twój Styl", 2000.

 20. Chopin w oczach swoich uczniów / Jean-Jacques Eigeldinger ; przeł. Zbigniew Skowron. -  Kraków : "Musica Iagellonica", 2000.

 21. Chopin w Sannikach : konteksty historyczno-kulturowe / Ewa Sławińska-Dahlig. - Sanniki : Pałac, 2007.

 22. Chopin's musical worlds the 1840's / [ed. board Magdalena Chilińska, John Comber, Artur Szklener ; Eng. lang. transl. and rev. John Comber]. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cop. 2008.

 23. Chopin's work : his inspirations and creative process in the light of the sources / [ed. Artur Szklener]. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2002.

 24. Cień jaskółki : esej o myślach Chopina / Ryszard Przybylski.Wyd. 2 - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009.

 25. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina : aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne / Barbara Literska. - Kraków : Musica Iagellonica, 2004.

 26. Fryderyk Chopin / Bożena Weber. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, [2005].

 27. Fryderyk Chopin / Jan Pyzio. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 2000.

 28. Fryderyk Chopin / Jean-Jacques Eigeldinger ; [przekł. z jęz. fr. Renata Pragłowska-Woydtowa]. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2008.

 29. Fryderyk Chopin : biografia ilustrowana / Janusz Ekiert. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2009.

 30. Fryderyk Chopin : geniusz muzyki fortepianowej / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007.

 31. George Sand - Fryderyk Chopin : bieguny miłości / Pierre Brunel ; przeł. Wiktor Dłuski. - Warszawa : "W.A.B.", 2002.

 32. Jak grać Chopina - próba odpowiedzi : utwory na fortepian z orkiestrą / Regina Smendzianka ; pod red. Wojciecha Nowika. - Warszawa : Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, 2005.

 33. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 1, 1816-1831 / oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009.

 34. Miłość i przyjaźń w życiu Chopina / Elżbieta Pierożyna. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005.

 35. Notatki o Chopinie / André Gide ; [tł. Magdalena Musiał]. - Kraków : Oficyna Artystyczna Astraia, 2007.

 36. O wykonywaniu dzieł Chopina / Lidia Kozubek ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. AM, 2003.

 37. Paryskie światy Fryderyka Chopina / William G. Atwood ; przeł. Zbigniew Skowron. -  Kraków : Musica Iagellonica ; Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2005.

 38. Pogrzeb Chopina / Benita Eisler ; [przekł. Ewa Gabryś]. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005.

 39. Polska Chopina / Piotr Cieśla. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2009.

 40. Polska Chopina : przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora / Marita Albán Juárez, Ewa Sławińska-Dahlig. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2007.

 41. Szlakiem Chopina po Polsce / tekst Pamela i Iwo Załuscy ; zdjęcia Hanna i Juliusz Komarniccy ; [z ang. przeł. Zbigniew Bochenek]. - Warszawa : "JaR", 2000.

 42. W kręgu recepcji i rezonansu muzyki : szkice chopinowskie / Irena Poniatowska. - Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2008.

 43. Wokół Chopina i Polski : siedem szkiców / Krzysztof Bilica. - Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2005.

 44. Wybór listów / Fryderyk Chopin ; oprac. Zdzisław Jachimecki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004.

 Artykuły: 

 1. "Frycio" Chopin ssał piersi dwóch kobiet / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 17, s. 32-36

 2. "Koncert na Pianoforte kompozycyi Moszellesa" / Krzysztof Rottermund. // Ruch Muzyczny.  - R. 49, nr 4 (2005), s. 35-36

 3. "Mazurki" Fryderyka Chopina jako "zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności" / Aleksandra Garbal-Gleńsk, Alicja Gronau-Osińska, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Anna Szarapka // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz. - Z. 52, (2001), s. 7-32

 4. "Moja pieszczotka" Fryderyka Chopina do tekstu Adama Mickiewicza : inspiracje, kreacja, poetyka / Wojciech Nowik // Muzyka i Liryka. - Z. 10, (2002), s. 39-52

 5. "Polonezy" Fryderyka Chopina jako "zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności" / Barbara Tajchman, Małgorzata Waszak // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz.- Z. 52, (2001), s. 33-45

 6. "Przygody" Fryderyka Chopina koło Miechowa podczas podróży z Warszawy do Wiednia (lipiec 1829) / Stanisław Piwowarski // Koniec Wieku. - Nr 19/20, (2003), s. 174-179

 7. "The Scotsman" o recitalu Chopina / Henryk F. Nowaczyk. // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 7 (2008), s. 34-38

 8. "Znana z dowcipu swego dama" o Fryderyku Chopinie / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2003, nr 19, s. 29-31

 9. Alexandre Tharaud opowiada o Ravelu i Chopinie / rozm. przepr. Dorota Staszkiewicz // Muzyka 21. - R. 7, nr 11, (2006), s. 21-22

 10. Analiza integralna cyklu "Etiud op. 10" Fryderyka Chopina / Marcin Tadeusz Łukaszewski // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz. - Z. 52, (2001), s. 138-152

 11. Analiza integralna liryki wokalnej Fryderyka Chopina / Alicja Gronau-Osińska // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz. - Z. 52, (2001), s. 97-126

 12. Apokryf listu Fryderyka Chopina do Anny Belleville / Zofia Helman // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 19 (2005), s. 28-32

 13. Aż do ostatniej nuty : opowieść o Fryderyku Chopinie w filmie Andrzeja Żuławskiego "Błękitna nuta" / Bożena Kudrycka // Kwart. Film. - Nr 33, (2001), s. 91-102

 14. Carl Canstatt, lekarz i muzyk niemiecki : portret, listy i... odkrycie podróży Chopina do Brukseli / Sophie Ruhlmann ; tł. z fr. Ewa Przybyłowicz ; tł. z niem. Jerzy Michniewicz // Rocz. Chopin. - T. 24/25, (2001), s. 114-143

 15. Chińskie pochodzenie Chopina, czyli jak powstają legendy / Piotr Mysłakowski // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 14, s. 27-32

 16. Chopin - czyli dynamiczna jedność przeciwieństw / Mieczysław Tomaszewski // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz. - Z. 50, (2000), s. 13-21

 17. Chopin "przywiedziony do potęgi czternastoletniej pensjonarki" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 9 (2007), s. 35-37

 18. Chopin / Lucien Bourguès, Alexandre Denéréaz ; tł. Michał Bristiger // De Musica. - Vol. 1/3 (2006), s. 72-85

 19. Chopin grał dla angielskich przyjaciół Polski / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2003, nr 3, s. 34-37

 20. Chopin i "rasa polska" : o ideologiach narodowych i recepcji Chopina / Maja Trochimczyk ; tł. Magdalena Dziadek // Opcje. - 2005, nr 4, s. 51-57

 21. Chopin i Hesse : nowe fakty artystycznej znajomości / Krzysztof Rottermund // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 2 (2007), s. 35-38

 22. Chopin i panna Stirling o "pewnej przełożonej pensji" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 26, s. 34-36

 23. Chopin i Sand : wokół postaci Don Juana / Pierre Brunel ; tł. Zbigniew Naliwajek // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 3 (2005), s. 73-82

 24. Chopin i Szymanowski a współczesność [ref. ] / Roman Berger ; oprac. Grzegorz Piotrowski // Res Facta Nova. - Nr 4, (2001), s. 25-42

 25. Chopin jednak o tydzień młodszy / Czesław Sielużycki // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 16/17, s. 48-50

 26. Chopin mknął do Szkocji z prędkością 80 km/godz. / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 6 (2008), s. 31-35

 27. Chopin na falach Polskiego Radia / Jan Popis. // Z Dziejów Polskiej Radiofonii. - Nr 1, (2004/2005), s. 47-54

 28. Chopin nad Szprewą "z panami naturalistami" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 23 (2007), s. 34-39

 29. Chopin poeta i niezrozumiany innowator / Peter Feuchtwanger // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 4 (2007), s. 29-30

 30. Chopin w Bangkoku / (pm) // Ruch Muzyczny. - R. 50, nr 1 (2006), s. 18-19

 31. Chopin w operze / Will Crutchfield // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 18/19 (2007), s. 50-54

 32. Chopin w Stuttgarcie : nowe fakty i... znaki zapytania / Zbigniew Skowron // Ruch Muzyczny. - R. 50, nr 20 (2006), s. 32-36

 33. Chopin wiedeńskim korespondentem "Kurjera Warszawskiego / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2003, nr 10, s. 28-33

 34. Chopin, wirtuoz aelopantalonu / Krzysztof Rottermund // Ruch Muzyczny. - R. 48, nr 22 (2004), s. 34-35

 35. Chpinowskie mazurki - czyli folklor a pojęcie muzyki narodowej / Magdalena Broniecka // Literatura Ludowa. - R. 48, nr 6 (2004), s. 23-31

 36. Cystic fibrosis - a probable cause of Frédéric Chopin's suffering and death / Lucyna Majka, Joanna Goździk, Michał Witt // J. Appl. Genet. – 2003, nr 1, s. 77-84

 37. Czarodziej : rzecz o Chopinie / Anna Janusiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 43 (2004), s. 43-60

 38. Czy Chopin odgadł pieśni "co wojsko Jana śpiewało" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 4 (2005), s. 30-34

 39. Czy na list Chopina z 20 lipca 1831 roku jego ojciec odpowiedział już 29 czerwca? / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2004, nr 6, s. 29-32

 40. Czyją "muzykę" ofiarował Chopinowi Vaclav Hanka i kto był jego pośrednikiem? / Zbigniew Skowron // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 9 (2005), s. 30-34

 41. Duda Chopinowi / Magdalena Dziadek // Śląsk. - R. 10, nr 9 (2004), s. 71

 42. Dwaj książęta fortepianu : o Chopinie i Rachmaninowie opowiada pianistka Hélène Grimaud / rozm. przepr. Michael Chuch ; tł. z fr. Małgorzata Kaczmarek // Muzyka 21. - R. 6, nr 3 (2005), s. 17-18

 43. Dwaj sztukmistrze: Chopin i Norwid : (z dziejów pewnego zbliżenia) / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2001, nr 9, s. 31-48

 44. Dyskografia Chopinowska (kontynuacja) / Paweł Bagnowski // Rocz. Chopin. - T. 24/25, (2001), s. 200-222

 45. Dziewiętnastowieczne transkrypcje muzycznych arcydzieł : próba typologii na przykładzie utworów Fryderyka Chopina [ref. ] / Maciej Gołąb // Muzyka. – 2000, nr 1, s. 23-45

 46. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina : aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne / Barbara Literska // Muzyka. - R. 49, nr 2 (2004), s. 143-145

 47. Echo londyńskich rozmów z Koźmianem w nekrologu Chopina Cz. 1-2 / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2001, nr 20, nr 21, s. 29-33, s. 35-37

 48. Fakturalne współczynniki form i gatunków chopinowskich. Cz. 2 / Stanisław Olędzki. // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku. - Nr 4, (2004), s. 35-53

 49. Fakturalne współczynniki w formach i gatunkach chopinowskich [fragm. pracy ] Cz. 1 / Stanisław Olędzki // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz. Białyst. - Nr 3, (2003), s. 47-70

 50. Fantazja f-moll op. 49 Chopina w świetle wybranych metod analitycznych / Artur Szklener // Rocz. Chopin. - T. 24/25, (2001), s. 30-88

 51. Fenomen i paradoks muzyki Chopina / Mieczysław Tomaszewski // Ethos. - R. 19, nr 1/2 (2006), s. 317-330

 52. Folklor jako inspiracja w twórczości pieśniarskiej Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Stanisława Niewiadomskiego i Karola Szymanowskiego / Iwona Sawulska // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 49, nr 4 (2006), s. 3-18

 53. Fortepian Chopina / Marek Szlezer // Alma Mater. - Nr 107 (2008), s. 67-69

 54. Fryderyk Chopin wśród uczniów Liceum Warszawskiego / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 50, nr 1 (2006), s. 32-37

 55. Gdzie są odpisy listów Fryderyka do Delfiny? / Piotr Szumiński // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 22, s. 36-38

 56. Gracz Chopinoholik / Jacek Szerszenowicz. // Tygiel Kultury. - 2006, nr 1/3, s. 135-139

 57. Historia fortepianu Chopina / Erwin Kruk // Myśl Protest. – 2002, nr 2, s. 74-77

 58. Jak Chopin pomógł Mickiewiczowi zostać ojcem chrzestnym syna Towiańskiego / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 7, s. 29-33

 59. Jak Panna Belleville Chopinowi "dać nie chciała instrumentu" / Henryk F. Nowaczyk. // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 13 (2005), s. 35-40

 60. Kiedy Chopin "grał cudownie" na żychlińskim weselu? / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 16, s. 37-41

 61. Kiedy naprawdę Fryderyk Chopin przyjechał do Paryża? : "Chopin Fic music polon Strasb 5" / Zofia Helman, Hanna Wróblewska-Straus // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 6 (2007), s. 35-38

 62. Kim naprawdę był "Kocio" z listu Chopina / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 50, nr 6 (2006), s. 27-30

 63. Koncert Chopina w obozie 3. brygady piechoty / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2001, nr 4, s. 32-35

 64. Ktokolwiek by wiedział... / Krzysztof Bilica // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 17/18 (2008), s. 50-55

 65. Lato 1826 roku w "Reinertz" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 10, s. 28-32

 66. Leci liście z drzewa, albo Pożegnanie Chopina na Woli / Krzysztof Bilica // Tygiel Kult. – 2000, nr 1/3, s. 154-161

 67. List proboszcza z Brochowa do redakcji "Słowa" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 18, s. 36-38

 68. Losy "pierwszej miłości" Chopina od lat trzydziestych XIX wieku... do dzisiaj / Michał Domaszewicz // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 16 (2005), s. 34-38

 69. Mikołaj Chopin a metrykalna data urodzin jego syna / Czesław Sielużycki // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 1, s. 29-32

 70. Monachijski pobyt Chopina w świetle nowo odkrytych dokumentów / Zbigniew Skowron // Ruch Muzyczny. – 2004, nr 3, s. 32-37

 71. Moriolka i Chopin - czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? / Piotr Mysłakowski. // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 21 (2007), s. 35-39

 72. Nowe Preludium es-moll Chopina? : mity i rzeczywistość / Zbigniew Skowron // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 24, s. 31-34

 73. O "naznaczonej" przez matkę dacie urodzin Fryderyka / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzycz. – 2001, nr 10, s. 35-39

 74. O "panu Mańkowskim" z listów Chopina do Pleyela / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2001, nr 5, s. 32-35

 75. O Chopinie w "Rozmaitych wiadomościach" / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 5, (2008), s. 33-35

 76. O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 7-17

 77. O Mozarcie i Chopinie / Maurizio Pollini ; rozm. przepr. Herbert Glossner, Carsten Dürer ; tł. Magdalena Todynek // Muzyka 21. - R. 8, nr 5 (2007), s. 28-30

 78. O przyczynie rozterki Chopina przed wizytą u Hanki / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 12 (2005), s. 37-39

 79. O sercu Chopina w kościele św. Krzyża i nie tylko / Czesław Sielużycki // Ruch Muzyczny. – 2004, nr 6, s. 24-26

 80. O słowach Chopina cytowanych w jego nekrologu / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 4 (2007), s. 31-33

 81. O wykonawstwie i odbiorze muzyki Fryderyka Chopina na przykładzie małych miast prowincji pomorskiej w końcu XIX i początkach XX wieku / Józef Lindmajer // Prz. Zach.-Pom. – 2000, z. 1, s. 77-92

 82. Okoliczności urodzin Fryderyka Chopina : co mówią źródła / Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 20, s. 28-34

 83. On authority / Michael L. Klein // Interdisciplinary Studies in Musicology. - Vol. 4 (2004), s. 9-31

 84. Pierwszy koncert Chopina w Paryżu: 25 lutego 1832 : nieznane dokumenty / Jean-Jacques Eigeldinger // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 19 (2008), s. 34-38

 85. Pieśni Chopina w kontekście europejskiej liryki wokalnej / Mieczysław Tomaszewski // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. - Nr 81 (2001), s. 101-114

 86. Pięć lat z "Metodą" Chopina - podsumowanie eksperymentu / Stefan Kutrzeba // Ruch Muzyczny. – 2001, nr 11, s. 8-10

 87. Po co jeździć do Poturzyna? / Tadeusz Stefańczyk // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 6 (2008), s. 8-13

 88. Poeci XIX wieku w darze Chopinowi / Irena Chyła-Szypułowa // ISME. - 2000/2001, nr 3/2, s. 94-102

 89. Polskie interpretacje Chopina i jego dzieła / Irena Poniatowska // Kronika Zamkowa. - 2003, nr 2, s. 139-146

 90. Powstanie i historia dagerotypowych wizerunków Fryderyka Chopina - nowe ustalenia / Małgorzata Maria Grąbczewska // Muzyka. - R. 53, nr 3 (2008), s. 75-86

 91. Późne mazurki Fryderyka Chopina : uwagi etnomuzykologiczne / Piotr Dahlig // Ruch Muzyczny. - R. 52, nr 8 (2008), s. 36-38

 92. Profesor Chopin w Szkole Aplikacyjnej / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2004, nr 7, s. 32-36

 93. Prowadzenie melodii w utworach Fryderyka Chopina na przykładzie jego wybranych Nokturnów / Lidia Kozubek // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Warsz. - Z. 53, (2001), s. 46-61

 94. Refleksje nad pewnym preludium / Bengt Edlund ; tł. z ang. Zofia Chechlińska // Rocz. Chopin. - T. 24/25, (2001) s. 18-29

 95. Refleksje po lekturze wywodów Czesława Sielużyckiego / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 11, s. 22-27

 96. Romantyczny styl nokturnowy / Stefan Olbert // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. - Nr 2, (2005), s. 163-170

 97. Rozważania o "rodzinnej" dacie urodzin Fryderyka Chopina / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 22, s. 31-35

 98. Rzeczywista data urodzin Chopina - 1 marca 1810 / Czesław Sielużycki // Ruch Muzyczny.-2002, nr 10, s. 28-31

 99. Sanniki i Chopin - panorama historyczna / Ewa Sławińska-Dahlig // Rocznik Gostyniński. - T. 1, (2007), s. 163-182

 100. Spacer Chopina pod powierzchnią ziemi / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2004, nr 1, s. 32-35

 101. Stan badań nad balladami Fryderyka Chopina / Krystyna Juszyńska // Pr. Zakł. Pedag. Muz. UŁ. - Z. 4, (2000), s. 79-89

 102. Stuttgarcki adres Chopina / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2001, nr 8, s. 31-34

 103. Ślad sennego koszmaru Fryderyka Chopina z lata w Nohant 1844 roku / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 12, s. 32-35

 104. Śmierć Chopina : list do Ksawery Grocholskiej / Aleksander Jełowicki // Fronda. - Nr 35, (2005), s. 174-178

 105. Tajemnicza "Panna F." i zagadkowy "Baron" z listów Chopina / Henryk F. Nowaczyk. // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 8 (2005), s. 33-37

 106. The date of Chopin's arrival in Paris / Zofia Helman, Hanna Wróblewska-Straus // Musicology Today. - 2007, s. 95-103

 107. Tworzenie legendy czy zapis faktów? : Chopin jako wykonawca w biografiach autorstwa Liszta, Szulca i Niecksa. Cz. 1-2 / Zbigniew Skowron. // Ruch Muzyczny. - R. 49, nr 21 (2005), s. 8-10 R. 49, nr 22 (2005), s. 35-37

 108. Uniwersalizm i polskość muzyki Chopina / Piotr Paleczny ; rozm. przepr. Piotr Kędzierski // Aspiracje. - Lato (2006), s. 7-11

 109. Utwory Mickiewicza jako źródło inspiracji ballad g-moll i F-dur Chopina / Matti Asikainen // Zesz. Nauk. / AMuzycz. Gdańsk. - Z. 32, (2000), s. 7-42

 110. W kręgu ballady romantycznej: "Świtezianka" Mickiewicza jako źródło inspiracji w twórczości Chopina i Moniuszki / Andrzej Tuchowski // Muzyka i Liryka. - Z. 9, (2000), s. 147-163

 111. W poszukiwaniu genezy Etiudy a-moll op.25 nr 11 Fryderyka Chopina / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 48, nr 26 (2004), s. 30-35

 112. Wiedeńskie listy Chopina do Jana Matuszyńskiego : ich znaczenie i problemy edytorskie / Zbigniew Skowron // Ruch Muzyczny. - R. 48, nr 16 (2004), s. 30-36

 113. Wielkie szkoły pianistyczne : Chopin. Cz. 12 / Piotr Lachert // Ruch Muzyczny. - R. 50, nr 10 (2006), s. 32-33

 114. XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki / Dorota Grochowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 30-38

 115. Zabawne nieporozumienie w liście Chopina / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 51, nr 17 (2007), s. 36-37

 116. Zapiski o "muzyce" ofiarowanej Chopinowi przez Hankę / Henryk F. Nowaczyk // Ruch Muzyczny. - R. 48, nr 15 (2004), s. 37-40

  Internet:

Polska strona internetowa o Fryderyku Chopinie
http://www.chopin.pl/

 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie
www.tifc.chopin.pl 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
www.konkursy.miedzynarodowe.chopin.pl

 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Amatorów w Warszawie 
www.konkurs.amator.chopin.pl

 Międzynarodowy Konkurs Płytowy Grand Prix du Disque Frédéric Chopin
www.grandprix.chopin.pl

 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
www.nifc.pl

 Biuro Obchodów CHOPIN 2010 w Warszawie
www.chopin2010.pl

 Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina
www.chopin-nationaledition.com/kontakt.php

 Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich
www.ifcs.pl

 Chopin Foundation of The United States
www.chopin.org

 UNESCO Memory of the World
The Masterpieces of Fryderyk Chopin

 Strona dotycząca Juliana Fontany
www.julianfontana.com

 Dzieła Chopina w zbiorach The University of Chicago Library
http://chopin.lib.uchicago.edu/
http://www.chopin.info.pl/

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony