Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Metoda projektów : wybór literatury od 2000 r.

Wydawnictwa zwarte

 1. JAK wdrażać metodę projektów?: poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - [Wyd. 2]. - Kraków: "Impuls", 2004. Sygn.: 296352

 2. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce: w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas. - Warszawa: "Nowa Era", 2000.

 3. METODA projektów i metoda tekstu przewodniego w liceum profilowanym / Alicja Oleska; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2002. Sygn.: 285256 Cz (Met. 3914)

 4. METODA projektów jako strategia postępowania dydaktycznego w liceum profilowanym / Agnieszka Mikina, Bożena Zając; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2002. Sygn.: 285255 Cz (Met. 3909)

 5. METODA projektów na lekcjach techniki / [aut. Krzysztof Makowski i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2006. Sygn.: 303711 Cz (Met. 1305), 303712

 6. METODA projektów w edukacji ekologicznej: praca zbiorowa / pod red. Małgorzata Gutkowska; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2003 Sygn.: 288610 Cz (Met. 4042)

 7. METODA projektów w edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej / aut. Kinga Gałązka [i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2006. Sygn.: 303715 Cz (Met. 369), 303716

 8. METODA projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów / Agnieszka Mikina; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. - Wyd. 5. - Łódź: WCDN i KP, 2000. Sygn.: 272624

 9. Metoda projektów w nauczaniu historii / pod red. Mariusza Dulibana. - Rzeszów: "Raf", 2000.

 10. METODA projektów w teorii i praktyce / Elżbieta Sałata. - Radom: PR. Wydaw., cop. 2004.

 11. METODA projektów w teorii i praktyce / Zofia Wójcikowska, Anna Kiszczak; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg: ODP, 2000.

 12. METODA projektu w praktyce oddziału przedszkolnego w szkole / pod red. Agnieszki Karczewskiej-Gzik. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2009.

 13. METODY aktywizujące w liceum profilowanym: metoda projektów / [aut.] Agnieszka Mikina, Bożena Zając; [red.] Janusz Moos; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2002. Sygn.: 285271 Cz (Met. 3925)

 14. O METODZIE projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Warszawa: "Żak", 2000. Sygn.: 266844 Cz (Ped. 2878), 266845 - 266846

 15. PRAKTYCZNE zastosowanie metody projektów: organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w profilu transportowo-spedycyjnym i "mechaniczne techniki wytwarzania" / [aut.] Bożena Zając; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Sygn.: 288631 Cz (Met. 4029)

 16. PROJEKT edukacyjny - projekt artystyczny / Wiesław Karolak; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004. Sygn.: 299852

 17. PROJEKT edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy w realizacji ścieżek edukacyjnych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: praca zbiorowa / pod red. Danuta Kitowska. - Piła: "K&K", 2003. Sygn.: 290975 Cz (Met. 4126), 305927, 290976

 18. PROJEKT edukacyjny: materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych / Jacek Królikowski. - Warszawa: CODN, 2000. Sygn.: 270714 Cz (Met. 3184), 305538

 19. PROJEKT jako metoda nauczania i wychowania: (z doświadczeń gimnazjum w Twardorzeczce) / oprac. Krystyna Barteczko-Chrapek; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Bielsko-Biała: WOM, 2001. Sygn.: 277469 Cz (Met. 3502)

 20. PROJEKT jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej: propozycje rozwiązań metodycznych: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Soszyńskiego; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. - Siedlce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002.

 21. PROJEKTY edukacyjne: poradnik dla nauczycieli / Bożena Potocka [i in.]. - Kielce: Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2002. Sygn.: 281566 Cz (Met. 3738)

 22. PROPOZYCJE wykorzystania metody projektów przez nauczycieli WOS w gimnazjum: praca / pod red. Agnieszka Mikina; [aut. oprac.] Urszula Baranowska [i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2004. Sygn.: 294078 Cz (Met. 4305), 294079

 23. Przygoda z przyrodą: metoda projektów w nauczaniu przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej: scenariusze / Urszula Grygier. - Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2007.

 24. SAMODZIELNE kształtowanie umiejętności poprzez metodę projektów / Urszula Kaczorkiewicz, Alicja Oleska; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. - Wyd. 4. - Łódź: WCDN i KP, 2000. Sygn.: 272612, 272623

 25. ŚCIEŻKAMI przez humanistykę: projekty edukacyjne / [red. i oprac. Adam Czetwertyński. - Warszawa: Instytut Artes Liberales, 2001.

 26. TECHNIKA: przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum / Zdzisław K. Dembek. - Toruń: "Temat", 2000. Sygn.: 271528, 275069

 27. TECHNOLOGIA informacyjna w metodzie projektów / Maria Raczyńska. - Radom: Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2008.

 28. UCZENIE metodą projektów / pod red. Bogusława Dorota Gołębniak. - [Wyd. 3]. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., [2004]. Sygn.: 302903

 29. WYKORZYSTANIE metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej: (z doświadczeń łódzkich nauczycieli) / red. Hanna Derewlana ; [aut. Elżbieta Kozicka i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2006. Sygn.: 303699 Cz (Met. 180), 303700

 30. WYKORZYSTANIE metody projektów w kształceniu geograficznym i regionalnym / [aut.] Ewa Dudkiewicz [i in.]; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź: ŁCDNiKP, 2003. Sygn.: 288605 Cz (Met. 4039), 304974

 

Artykuły z czasopism

 1. Atrakcyjność projektów w nauczaniu języków obcych. / Elżbieta Kazimierska. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 3 (2006), s. 151-152

 2. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : metoda projektu edukacyjnego. / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński // Geografia w Szk. - 2004 nr 1 s. 29-31

 3. Austria coraz bardziej nam bliska : zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu. / Agnieszka Czarnota // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 99-102

 4. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu. / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s.74-87

 5. Bornholm - turystyczne serce południowego Bałtyku : projekt edukacyjny zrealizowany w VI LO w Chełmie. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 24-28

 6. Czym jest projekt edukacyjny? / Arleta Biegańska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 67-68

 7. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Joanna Krawiec // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 97-99

 8. Droga książki : projekt edukacyjny./ Agata Nowak, Barbara Karol-Adamczyk // Biblioteka w Szkole 2004 nr 3 s.2

 9. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III. / Beata Korus // Nauczanie Początkowe 2005/2006 nr 4 s.37-51

 10. Jak odróżnić metodę projektów od innych metod? / Elżbieta Sozańska. -// Katecheta. - R. 51, nr 5 (2007), s. 31-36

 11. Jak planować projekt / Urszula Dróżdż, Katarzyna Nawrot // Matematyka.-2003 nr 6 s. 335-336

 12. Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka po włoskich szlakach w czasie i przestrzeni : projekt edukacyjny / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. -2002 nr 7 s. 25-29

 13. Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu? / Aleksandra Karasowska // Remedium 2008 nr 12 s.8-9

 14. Kalendarz jednego drzewa : metoda projektu / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska. // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 9 (2005), s. 19-28

 15. Kilka uwag o pracy metodą projektu. / Marlena Serwicka // Języki Obce w Szkole 2003 nr 1 s.160-162

 16. Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego / Małgorzata Jenorowska, Ewa Uznańska. // Aura. - 2004, nr 10, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 121, s. 3-6

 17. Lublin moje miasto (historia, kultura, gospodarka i społeczeństwo) : propozycja projektu interdyscyplinarnego / Mariusz Ausz, Anna Ausz.// Wiadomości Historyczne. - [R.] 50, nr 5 (2007), s. 55-60

 18. Metoda projektów - metoda stosowana chociaż nieznana / oprac. Elżbieta Sozańska. // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 6, nr 1 (2006), s. 73-78

 19. Metoda projektów - pomysł na interesujące lekcje matematyki. / Jolanta Ostrowska // Gazeta Szkolna 2009 nr 7/8 s.8-9

 20. Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Gębuś, Edyta Widawska. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - T. 14 (2005), s. 263-273

 21. Metoda projektów w edukacji elementarnej. / Anna Maciejewska // Przegląd Edukacyjny 2005 nr 5 s.19-20

 22. Metoda projektów w edukacji wyższej : podejmowanie odpowiedzialności za uczenie się / Joanna M. Michalak, Joanna Rachańska .-Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2 .-Z. 4 .-(2003) s. 57-64

 23. Metoda projektów w opinii uczniów / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 30-31

 24. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 68-73

 25. Metoda projektów w praktyce szkolnej / Elżbieta Sozańska // Katecheta. - R. 51, nr 6 (2007), s. 20-27

 26. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 1 (2007), s. 14-19

 27. Metoda projektów, czyli pomysł na nauczanie całościowe. Cz. 1 / Elżbieta Sozańska. // Katecheta. - R. 51, nr 4 (2007), s. 20-23

 28. Metoda projektów. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 2002 nr 2 s. 28

 29. Metoda projektu - "Afryka w potrzebie - pomagamy misjom" / Julita Nagel. // Katecheta. - R. 50, nr 9 (2006), s. 12-14

 30. Metoda projektu jako jedna z technik nauczania i sposób realizacji ścieżek edukacyjnych / Małgorzata Szewczykiewicz // Języki Obce w Szkole.-2003 nr 6 s. 163-168

 31. Metoda projektu w edukacji geograficznej : ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel, Alicja Szarzyńska. -  Bibliogr. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 12-16

 32. Metoda projektu w edukacji historycznej. // Gazeta Szkolna 2005 nr 40 s.12

 33. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 1 (2006), s. 68-74

 34. Metoda projektu w edukacji regionalnej : przykłady z "Geografii w Szkole" / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. - [R.] 58, nr 2 (2005), s. 41-45

 35. Metoda projektu w kształtowaniu świadomości kulturowej dzieci w wieku 10-13 lat : wykorzystanie zasobów percepcyjno-asocjacyjnych uczniów do prezentacji treści kulturoznawczych na lekcji języka angielskiego / Marek Krawiec. -  Bibliogr. // Poliglota. - 2007, nr 1, s. 58-71

 36. Metoda projektu w nauce języków obcych. / Katarzyna Kaczorowska // Edukacja i Dialog 2007 nr 5 s.12-15

 37. Metoda projektu w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego / Małgorzata Dziedzic. - Streszcz. w jęz. ros. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - Z. 2 (2007), s. 13-18

 38. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 3 (2006), s. 24-27

 39. Metoda projektu w praktyce szkolnej / Anna Gralec, Dorota Nowak. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2004, nr 1, s. 116-120

 40. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce Cz. 1 / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. -2004 nr 1 s. 17-20

 41. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych realizowanych na technice i informatyce Cz. 2 / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. -2004 nr 2 s. 31-33

 42. Metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej / Anna Florek, Joanna Wyrwas. // Aura. - 2004, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 119, s. 1-2

 43. Metoda projektu. / Anna Maliszewska // Wszystko dla Szkoły 2008 nr 3 s.4

 44. Metoda projektu. / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 9 s. 12

 45. Metoda projektu. / Renata Wesołowska, Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły 2005 nr 9 s.18

 46. Moja rodzina. Propozycja projektu / Alicja Tyła // Biblioteka w szkole. - 2003 nr 2 s. 6-8

 47. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek. / Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 94-96

 48. Nauczanie metodą projektów w gimnazjum / Renata Woźniak.// Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2003, nr 1, s. 177-185

 49. Nowe oblicze metody projektów. / Hanna Gulińska // Gazeta Szkolna 2009 nr 19/20 s.12

 50. Obchodzimy Dzień Ziemi : projekt edukacyjny / Maria Osuch, Marlena Zawadka // Geografia w Szkole. -2004 nr 1 s. 37-40

 51. Od glinianej tabliczki do komputera. Projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej. / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007 nr 9 s. 12-13

 52. Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku : projekt edukacyjny "Bornholm 2006" / Edyta Jóźwiakowska. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 5 (2006), s. 26-38

 53. Podróżujemy od równika ku biegunom poznając bogactwo biosfery : scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu / Wiesława Pajor. // Aura. - 2004, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 119, s. 3-4

 54. Poznajemy strusie : (metodą projektów) / Monika Wawer. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 58, nr 5 (2005), s. 29-34

 55. Praca metodą projektów - lekcja geografii i języka angielskiego / Anna Mazurkiewicz. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 2 (2004), s. 100-102

 56. Praca metodą projektów w zespole o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego / Teresa Smurzyńska. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 3 (2004), s. 105-107

 57. Praca metodą projektu / Magdalena Waszczuk // Języki Obce w Szkole.-2003 nr 6 s. 168-173

 58. Projekt - metodą aktywizującą i integrującą / Tamara Strzemecka. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 7 (2006), s. 22-25

 59. Projekt - recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czetwertyńska. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 47-54

 60. Projekt edukacyjny w zintegrowanym kształceniu środowiskowym. / Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005 nr 2 s. 28-32

 61. Projekt edukacyjny ze studenckiej perspektywy. / Anna Łojek // Edukacja Dorosłych 2005 nr 4 s. 113-117

 62. Projekt europejski - praca metodą projektów w szkole technicznej / Bernadetta Łozińska-Zięborak. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 2 (2006), s. 178-183

 63. Projekt interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Maria Małecka, Andrzej Burewicz. // Chemia w Szkole. - [R.] 50, nr 3 (2004), s. 12-16

 64. Projekt jako metoda aktywizująca. / Dorota Grabowska // Biblioteka w szkole. - 2009 nr 1 s. 5-9

 65. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń - cz. I. / Aleksandra Krasowska, Alina Szulirz // Remedium 2008 nr 10 s.30-31

 66. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń - cz. II. / Aleksandra Krasowska, Alina Szulirz // Remedium 2008 nr 11 s.12

 67. Projekt jako metoda nauczania / Bożena Belcar // Dyrektor Szkoły.-2003 nr 3 s. 24-25

 68. Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - R. 43[44], nr 5 (2004), s. 26-27,67

 69. Projekt na lekcjach języków obcych : dydaktyczny i wychowawczy aspekt metody / Mariola Madzia. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 5 (2004), s. 49-51

 70. Projekt pt. "Rola LXXXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie w edukacji o getcie warszawskim" / Wiesława Młynarczyk, Jacek Modrzejewski // Wiadomości Historyczne. - [R.] 51 nr 6 (2008) s. 37-45

 71. Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła.-2002 nr 9 s. 31-35

 72. Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 10 s. 1-5

 73. Projekty edukacyjne w bibliotekach edukacyjnych i bibliotekach szkolnych (2007/2008). // Biblioteka w Szkole. - 2009 nr 1 s. 34

 74. Projekty edukacyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii : nauczanie geografii metodą projektów : propozycja lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 17-23

 75. Projekty uczniowskie / Bożena Kotecka. - Fragm. pracy. // Fizyka w Szkole. - [R.] 50, nr 4 (2004), s. 28

 76. Proponuję metodę projektów. / Danuta Elsner // Gazeta Szkolna 2004 nr 41 wkł. s.I-II

 77. Przeprowadzajmy lekcje metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowa Szkoła.-2003 nr 7 s. 54-55

 78. Realizacja ścieżek metodą projektów / Joanna Chmielniak // Nowa Szkoła.-2003 nr 4 s. 45-48

 79. Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej. Projekt edukacyjny dla gimnazjalistów. / Irena Kulińska // Biblioteka w szkole. - 2003 nr 12 s. 16

 80. Rekolekcje szkolne z zastosowaniem metody projektów / Magdalena Stach-Hejosz // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 5, nr 1 (2005), s. 65-70

 81. Rola projektu edukacyjnego w procesie dydaktycznym. / Małgorzata Kalińska // Gazeta Szkolna 2004 nr 20 wkł. s.X-XI

 82. Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej / Gabriela Kryk. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 32-35

 83. Stara, dobra metoda projektów. / Barbara Klasińska // Edukacja i Dialog 2007 nr 5 s.8-11

 84. Strategia projektu w kształceniu zintegrowanym / Nina Osiecka. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 2, s. 25-32

 85. Śladami wędrówki Stasia i Nel. Projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej. / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 2007 nr 11 s. 13-14

 86. Świat bez uzależnień byłby lepszy. Debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu. / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 9 s. 13-14

 87. Święto książki dla dzieci. Projekt edukacyjny dla klas III-IV / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Biblioteka w szkole. - 2005 nr 5 s. 10-11

 88. Święto książki dla dzieci. Projekt edukacyjny dla klas III-IV. / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Biblioteka w Szkole 2005 nr 5 s.10-11

 89. Tradycje świąt Bożego Narodzenia. Projekt edukacyjny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej. / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2006 nr 11 s. 11-12

 90. Tydzień dla środowiska : projekt edukacyjny / Danuta Jaszek // Biologia w Szkole.-2003 nr 4 s. 237-240

 91. Wędrujemy z kornelem Makuszyńskim. Założenia projektu edukacyjnego / Renata, Piontkowska, Katarzyna Korycka // Biblioteka w szkole. - 2004 nr 11 s. 12-13

 92. Wieczór Mozartowski - zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu / Monika Dryjska. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 4 (2006), s. 166-170

 93. Witrażowa szopka : czyli wykorzystanie metody projektów w korelacji przedmiotów - katecheza, plastyka i technika / Magdalena Wiśniewska, Danuta Stępińska-Sobolewska. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - R. 45, nr 1 (2005), s. 34-35,40-41

 94. Wykorzystanie metody projektu w kształceniu nauczycieli języków obcych / Sylwia Potrzuska-Bisping. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 6, cz. 1 (2007), s. 353-359

 95. Zabawy w sklep : (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 58, nr 5 (2005), s. 35-39

 96. Zastosowanie metody projektów w nauczaniu / Małgorzata Jarema // Kwartalnik. Edukacyjny. -2004 nr 2 s. 58-65

 97. Życie i działalność Brata Alberta a potrzeby współczesnego świata : relacja z realizacji pracy dydaktycznej metodą projektów / Elżbieta Kotkowska. // Katecheta. - R. 48, nr 7/8 (2004), s. 57-63

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony