Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELI

(ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE)

 

Wydawnictwa zwarte 

 1. BILANS psychologiczny w pracy nauczyciela / Ryszard Cibor. W: Rozwój pracy socjalno-opiekuńczej / pod red. Jerzy Stochmiałek. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2000. Sygn.: 301695

 2. EMISJA głosu nauczyciela : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Maria Przybysz-Piwko ; [aut. Maria Bończykowa i in.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006. Sygn.: 311709 Cz (Met. 1725)

 3. KOMPLEKSOWA ocena skuteczności ćwiczeń emisji głosu w profilaktyce zaburzeń głosu u nauczycieli / Anna Sinkiewicz ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. -  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008.

 4. KWESTIONARIUSZ obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP) : podręcznik / Jacek Pyżalski, Piotr Plichta. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. Sygn.: 310849 Cz (Ped. 1368)

 5. PROFILAKTYKA i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania [i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2006. Sygn.: 303864 Cz (Ped. 3742), 304410

 6. STRES organizacyjny a syndrom wypalenia zawodowego w grupie zawodowej nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj. W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józef Kuźma [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Sygn.: 298118 Cz (Ped. 72)

 7. STRES w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2006. Sygn.: 301924 Cz (Ped. 110), 304420, 301925

 8. WYPALENIE zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003. Sygn.: 288983 Cz (Psych. 1511)

 9. ZDROWIE jako funkcja radzenia sobie ze stresem : psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela / Helena Wrona-Polańska. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003. Sygn.: 290238

 10. ZDROWY głos / Mirosława Rokitiańska, Halina Laskowska. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. Sygn.: 292420 Cz (ped. 281)

 11. ZESPÓŁ myszy komputerowej / Barbara Voll ; przeł. Paweł Wieczorek. - Warszawa : "Amber", 2003. Sygn.: 288474

 

Artykuły z czasopism

 1. "Można zwariować.!" : o zagrożeniach zdrowia psychicznego nauczycieli / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 48-52

 2. Czy nauczycieli powinien badać psycholog? / Ryszard Szozda // Atest. – 1997, nr 2, s. 12-14

 3. Dbaj o głos! / Marzena Czwarny // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 22-23

 4. Emisja głosu jako istotny element pracy zawodowej nauczyciela / Małgorzata Tomczak-Banachowicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 6, cz. 1 (2007), s. 361-370

 5. Higiena głosu nauczyciela / Izabela Denst-Szydłowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 6, cz. 1 (2007), s. 371-379

 6. Jedenaste: dbaj o głos / Marzena Czwarny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 44[45], nr 1 (2005), s. 37-39

 7. Kto zadba o kształcenie i ochronę narządu głosu nauczycieli wf? / Magdalena Gawrońska // Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 154-157

 8. Nauczycielski głos / Agata Rataszewska-Gorczyńska, Jadwiga Roemert-Woźniak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. - T. 2, (2002), s. 141-148

 9. Obciążenie psychiczne – nowy czynnik chorobotwórczy w pracy nauczyciela / Józef Pustelnik // Lider. – 2006, nr 3, s. 17

 10. Przeciąganie struny (głosowej) / Małgorzata Mrowiec // Atest. – 1998, nr 2, s. 4-6

 11. Wytyczne oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela w szkole / Marcin Krause, Dorota Radosz. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. - 2007, nr 1, s. 55-68

 12. Zadbaj o głos / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - [R.] 62[61], nr 7 (2007), s. 40-43

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony