Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu (FAS)
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 Wydawnictwa zwarte: 

 1. BIORĘ odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : "Parpamedia" : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. Sygn.: 311593 Cz (Met. 1689)

 2. DZIECKO z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : "Parpamedia", 2009. Sygn.: 312991 – 312992

 3. FAScynujące dzieci / Małgorzata Klecka. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2007.

 4. NEUROPSYCHOLOGICZNY profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : "Parpamedia", 2008. Sygn.: 311240

 5. SPECYFIKA pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : "Parpamedia" : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2007. Sygn.: 308291

 6. USZKODZENIA płodu wywołane alkoholem /  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; tł. Agnieszka Basaj. - Warszawa : PARPA, 1998. Sygn.: 300168

 Artykuły z czasopism: 

 1. ALKOHOLIZM matki i jego destrukcyjny wpływ na dziecko / Beata Laskowska // Studia nad Rodziną. – 1998, [nr] 1, s. 177-185

 2. ALKOHOLOWY Zespół Płodowy - niechciane picie, niezawinione kalectwo / Monika Becker // Kultura i Edukacja. – 2004, nr 1, s. 129-130

 3. ALKOHOLOWY zespół płodowy (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. – 2008, nr 1, s. 24-25

 4. FETAL Alcohol Syndrome - Alkoholowy Zespół Płodowy : poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Klecka // Dziecko Krzywdzone. - Nr 8, (2004), s. 46-55

 5. NARAŻENIE płodu na działanie alkoholu na mózg // Świat Problemów. – 2002, nr 3, s. 39-41

 6. PICIE alkoholu i palenie papierosów przez kobiety ciężarne / Marcin Ziółkowski, Janusz Rybakowski, Jarosław Szułczyński, Jarosław Lach, Ewa Lach // Alkoholizm i Narkomania. – 1997, nr 4, s. 591-598

 7. PŁODOWY Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska // Remedium. – 2006, nr 10, s. 31-32
  http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=25&IM=01&VI=1&TX=Czech+Ewa

 8. POALKOHOLOWE uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania. - T. 17, nr 1/2 (2004), s. 9-20

 9. POTRZEBY edukacyjne dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. – 2007, nr 9, s. 24-25

 10. PROBLEM rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. – 20007, nr 10/11, s. 28-31

 11. TERATOGENNE działanie alkoholu / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. - T. 18, nr 1/2 (2005), s. 19-25

 12. TRUDNE dzieci z syndromem FAS / Monika Sarwińska // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 9-10, s. 18

 13. USZKODZENIA mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. – 2007, nr 12, s. 6-7

 14. UZALEŻNIENIE alkoholowe a rodzicielstwo / Włodzimierz Fijałkowski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 4 ,dod. s. III-IV

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony