Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Edukacja na odległość : zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 1. AKADEMIA on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - Sygn.: 298775 Cz (Ped. 312)

 2. EDUKACJA dla przyszłości. T. 4 / red. nauk. Jan Franciszek Nosowicz [i in.] ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2007. - Sygn.: 296019

 3. EDUKACJA medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Sygn.: 293353

 4. EDUKACJA na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - Sygn.: 296086

 5. EDUKACJA techniczna i informatyczna : przygotowanie zawodowe, kwalifikacje, rynek pracy / pod red. Maria Kajdasz-Aouil [i in.]. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - Sygn.: 306819 Cz (Ped. 1137)

 6. EDUKACJA wobec tożsamości społecznej / pod red. Elżbieta Gaweł-Luty [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2008. - Sygn.: 308239 Cz (Ped. 1116)

 7. E-KULTURA, e-nauka, e-społeczeństwo / pod red. Bożena Płonka-Syroka [i in.]. - Wrocław : "Arboretum", 2008. - Sygn.: 312574

 8. E-LEARNING dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2009. - Sygn.: 311057 Cz (Ped. 1384), 311058

 9. E-LEARNING w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009. - Sygn.: 312616

 10. E-LEARNING w Społeczeństwie Wiedzy : materiały konferencyjne / pod red. Agnieszka Chrząszcz [i in.]. - Łódź : Wyższa Szk. Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - Sygn.: 303206

 11. ESTETYKA - sztuka - media : przestrzenie i konteksty pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. Maria Jabłońska ; [aut. Irena Barbara Czajkowska i in.]. - Wrocław : "Atut", 2008. - Sygn.: 307726 Cz (Ped. 1139)

 12. INFORMATYCZNE przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacek Migdałek [i in.] ; [aut.] Magdalena Andrzejewska [i in.]. - Kraków : "Rabid", 2003. - Sygn.: 290114 Cz (Ped. 3483)

 13. INTERNET w szkole wyższej / Joanna Nogieć. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2009. - Sygn.: 313983

 14. KSZTAŁCENIE na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - Sygn.: 311804

 15. KSZTAŁCENIE na odległość w świetle badań i analiz / pod red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - Sygn.: 302355 Cz (Ped. 1683), 303042

 16. LEKSYKON e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi / pod red. Ryszard Tadeusiewicz [i in.]. - [Wyd. 1, dodr.]. - Łódź : WSH-E, 2007. Sygn.: 306298

 17. MEDIA w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. - Sygn.: 311600 Cz (Ped. 1390)

 18. MEDIA, kultura popularna, edukacja / pod red. Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 296566 Cz (Socj. 622), 296567

 19. MULTIMEDIA w kształceniu / Józef Bednarek. - [Wyd. 1 - dodr. 1]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - Sygn.: 306756

 20. NAUCZYCIEL w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożena Muchacka [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 307837 Cz (Ped. 944), 307838

 21. PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / pod red. Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : "Impuls", 2004. - Sygn.: 295546 Cz (Ped. 3561), 295616 - 295618

 22. PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / pod red. Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - [Wyd. 2]. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2005. - Sygn.: 302137

 23. PLATFORMY edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - Sygn.: 306835 Cz (Met. 1220)

 24. PRZEWODNIK po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 3 uaktualnione. - Kraków ; Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009. - Sygn.: 312954

 25. ROLA i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - Sygn.: 284669 Cz (Ped. 3354)

 26. STUDIA na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Jacek Z. Górnikiewicz. - Białystok : "Trans Humana", 2004. - Sygn.: 297437 Cz (Ped. 477)

 27. TECHNOLOGIA informacyjna w edukacji humanistycznej / Zbigniew Osiński. - Toruń : "Mado", 2005. - Sygn.: 299775 Cz (Met. 1421)

 28. W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anna Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008. - Sygn.: 307297 - 307298

 29. WIRTUALNA edukacja koncepcja i wybrane kierunki realizacji : praca zbiorowa / pod red. Henryk Sroka [i in.]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2005. - Sygn.: 301545

 30. WSPÓŁCZESNE konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - Sygn.: 311150 Cz (Ped. 1321)

 31. WYBRANE zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszek Rudak ; [aut. Krzysztof Andrelczyk i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 2009. - Sygn.: 311934

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony