Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Inteligencje wielorakie
(wybór materiałów)

 Wydawnictwa zwarte:

 1. INTELIGENCJA : geneza - struktura – funkcje / Edward Nęcka . - Gdańsk : GWP, 2003. - S. 113-116: Inteligencje wielorakie. – Sygn.: 289225, 293162, 286540 Cz (Psych. 1476)

 2. INTELIGENCJA : wielorakie perspektywy / Howard Gardner, Mindy L. Kornhaber, Warren K. Wake ; red. nauk. Edward Nęcka. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2001. - Sygn.: 276646 Cz (Psych. 1425)

 3. INTELIGENCJE wielorakie : nowe horyzonty w teorii i praktyce / Howard Gardner. - Warszawa : Laurum, 2009. - Sygn.: 312481 Cz (Psych. 507)

 4. INTELIGENCJE wielorakie : teoria w praktyce / Howard Gardner. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002. - Sygn.: 281532

 5. INTELIGENCJE Wielorakie Howarda Gardnera. Opis i implikacje edukacyjne / Marzena Trela. W: Z teorii i praktyki edukacji artystycznej : w kregu przyjaciół / red. nauk. Wiesława Limont. - Toruń : UMK, 2005. – S. 55-77. - Sygn.: 298416 Cz (Ped. 518)

 6. INTELIGENCJE wielorakie na zajęciach języka angielskiego, czyli Jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Pamuła, Dorota Sikora-Banasik. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008. - Sygn.: 311713 Cz (Met. 1670)

 7. INTELIGENCJE wielorakie w nauczaniu ortografii : 7 walizek / Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

 8. INTELIGENCJE wielorakie w nowoczesnym kształceniu / Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - Sygn.: 294970 Cz (Ped. 3618)

 9. MOŻLIWOŚCI i ograniczenia wielorakiego wspierania inteligencji dziecka - koncepcja Howarda Gardnera w praktyce szkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. nauk. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 357-374. - Sygn.: 298853 Cz (Ped. 207)

 10. ODKRYWANIE zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. – Sygn.: 298133 Cz (Psych. 1664)

 11. ROZWIJANIE umiejętności czytania w języku obcym u dzieci w kontekście koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera / Małgorzata Pamuła. W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józef Kuźma [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. -  S. 485-490. -Sygn.: 298118 Cz (Ped. 72)

 12. TEORIA inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie w  edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Nowak-Łojewska // W: Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 195-203

 13. WIELORAKIE inteligencje / Wiesław Sikorski // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 , V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", cop. 2008. - s. 104-107

 Artykuły z czasopism: 

 1. H. Gardnera teoria inteligencji wielorakich - założenia filozoficzne / Wojciech Daszkiewicz. // Cywilizacja. – 2008, nr 26, s. 75-83

 2. Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich / Katarzyna Wójcik. // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s.16-17

 3. Inteligencja wieloraka, NLP, autonomia, ... i inne hity ostatnich dekad - jak z tym żyć? / Anna Turula. // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 68-73 

 4. Inteligencje wielorakie. Cz. 1 / Anthony Hall. // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 9, s.18-19

 5. Inteligencje wielorakie. Cz. 2 / Anthony Hall. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10 , s. 20-21

 6. Jak rozwijać wielorakie inteligencje u dzieci / Colin Rose, Małgorzata Taraszkiewicz. // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 16, s. 22-23
  Inteligencja językowa, matematyczna, wzrokowa/przestrzenna, fizyczna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, przyrodnicza.

 7. Koniec lekcji w ławkach / Monika Florek-Moskal. // Wprost. – 2009, nr 17, s.52-53

 8. Sprawność ortograficzna a inteligencja / Olga Przybyla. // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 214-217 
  M. in. kwestionariusz do badań wielorakich typów inteligencji.

 9. Technologia informacyjna w promowaniu autonomii w świetle wielorakich perspektyw inteligencji uczniów / Agata Hofman. // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 63-68

 10. Teoria inteligencji wielorakich : edukacja wczesnoszkolna / Jolanta Faliszewska. // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 7, s. 17-18 

 11. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera a zagadnienie indywidualizacji procesu nauczania L2 / Agata Hofman. // Przegląd Glottodydaktyczny. – 2008, t. 24, s. 59-67

 12. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Faliszewska. // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 32-33 

 13. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Faliszewska. // Życie Szkoły. – 2007, nr 8, s.45-48

 14. Teoria inteligencji wielorakich w pracy z dzieckiem 6-letnim / Agata Marszałek. // Twórczy Nauczyciel. – 2008, nr 17, s. 11-13

 15. Twórczość i inteligencja wg Howarda Gardnera / Dariusz Szadkowski. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2006, t. 5, s.217-226

 16. Uczeń w centrum zainteresowania : jak pomóc dziecku odkryć siebie, czyli teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w praktyce szkolnej / Jolanta Faliszewska ; rozm. przepr. Katarzyna Janus. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 46

 17. W jaki sposób stworzyć własny profil Inteligencji Wielorakiej / Anthony Hall. // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 1, s.25-26

 

Przykładowe strony omawiające zagadnienie inteligencji wielorakich:

Strona Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi

http://www.ppp1lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=10

Portal edukacyjny Literka.pl

http://literka.pl/3/31704/teoria_wielu_inteligencji_howarda_gardnera

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony