Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Wywiadówka jako forma współpracy szkoły z rodzicami :
zestawienie bibliograficzne w wyborze
 

 WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. "I tak też można" : zebrania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową / Maria Olszewska, Halina Regent. - Toruń : "Aker", 2001.

 2. NAUCZYCIEL - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: 290625

 3. NAUCZYCIELE - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002. Sygn.: 286157 Cz (Ped. 3404/1)

 4. NAUCZYCIELE - rodzicom. Cz. II, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. Sygn.: 286157 Cz (Ped. 3404/2), 291612

 5. NIE "wywiadówki", lecz "spotkania"/ Beata Kaja. W: Projekt współpracy z rodzicami Animacja współpracy środowiskowej na wsi / pod red. Maria Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. Sygn.: 297914

 6. SPOTKANIA z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. Sygn.: 296388 Cz (Ped. 3655), 302901

 7. SPOTKANIA z rodzicami : jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę / Anna Nowak. - Poznań : "G&P", 2000. Sygn.: 266375 Cz (Met. 2936), 293302, 266376 – 266378

 8. WYWIADÓWKA inaczej : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne / [red. Elżbieta Płatkowska]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Fraszka Edukacyjna, 2007.

 9. Z rodzicami w szkole : wiedzieć, rozumieć, współpracować / Maria Borzęcka, Renata Mreńca. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2000. Sygn.: 270471 - 270472

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. AKTYWNA wywiadówka "Poznajmy się" / Jadwiga Susmenda // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7-8, dod. s. VI

 2. ATRAKCYJNA wywiadówka / Wanda Dawlud // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 6, s. 25-26

 3. JAK można prowadzić "wywiadówki" wykorzystując metody aktywne? / Małgorzata Tworkiewicz // Przegląd Edukacyjny. -  2008, nr 3, s. 15

 4. JAK nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 20-23

 5. JAK organizuję kontakty z rodzicami? / Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 23-24

 6. JAK polubić zebrania / Katarzyna Bogucka // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 9, s. 17

 7. JAK prowadzić wywiadówkę i konsultację / Katarzyna Bocheńska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 7, s. 22-23

 8. KONCEPCJA współpracy wychowawcy, uczniów, rodziców / Urszula Gawron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 30-33

 9. KRUSZENIE lodów - scenariusz pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów w szkole podstawowej / Bożena Będzińska-Wosik // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 27

 10. METODY aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Teresa Drwalewska-Biesiada // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 18-19

 11. NA wywiadówce o wadach postawy / Stanisław Żołyński // Lider. – 2003, nr 12, s. 22

 12. NIE wywiadówki a spotkania / Urszula Gawron // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s. 18-21

 13. NAUCZYCIEL wspomaga rodziców.../  Alfreda Adamik // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 27-31

 14. NOWE doświadczenie - wywiadówka inaczej / Halina Zając // Forum Humanistów. – 2001, nr 2, s. 26

 15. PIERWSZE spotkania z rodzicami "pierwszaków" : scenariusze / Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, wkładka s. I-II

 16. RODZIC - nauczyciel : trudne spotkania / Agnieszka Frankiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 48-49

 17. RODZICE idą do szkoły / Mariola Stasiak // Nowa Szkoła. - R. 60, nr 6 (2004), s. 59-60

 18. SFRUSTROWANI w oślej ławce [Wywiadówki] / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 41, s. 7

 19. SPOSÓB na atrakcyjną wywiadówkę / Marzena Napieralska // Gazeta Szkolna. 2002, nr 37, s. 14

 20. SPOTKANIE z rodzicami / Halina Jabłońska-Faryna, Urszula Bielejec-Omietańska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 9, wkładka s. IV

 21. SPOTKANIA z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej / Bernadeta Binnebesel // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, wkładka s. I-VII

 22. SZKOLNY "koszmar" – wywiadówka / Joanna Baś, Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 10-13

 23. ŚCIĄGA dla belfra / Kinga Zarembińska-Heins // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 48-49

 24. TEMATY do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 42-50

 25. WYCHOWYWAĆ razem - moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar // Lider. – 2009, nr 7-8, s. 20-22

 26. WYWIADÓWKA - spotkanie - dialog. Refleksje doświadczonego nauczyciela / Iwona Ratajek-Kolasa // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 56-59

 27. WYWIADÓWKA jako forma współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Mielech // Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, [nr] 1, s. 58-67

 28. WYWIADÓWKA to niewielki wysiłek, a rodzice to normalni ludzie / Jagoda Barańska // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 43, s. 23

 29. WYWIADÓWKA w sieci / Maria Śledzińska // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 9, s. 16

 30. WYWIADÓWKA z fizycznej edukacji i gimnastyki korekcyjnej - jako płaszczyzna kontaktów z rodzicami uczniów / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 55, nr 9, (2008), s. 26-34

 31. WYWIADÓWKA z gimnastyki korekcyjnej / Ewa Fronczek, Andrzej Mantel // Lider. – 2003, nr 10, s. 24-27

 32. WYWIADÓWKA z wychowania fizycznego / Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba // Lider. – 2002, nr 10, s. 9-11

 33. WYWIADÓWKA, dwa scenariusze / Ewa Kanty // Gazeta Szkolna. 2003, nr 4, s. 20-21

 34. WYWIADÓWKA? Wysiadam! / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 121-123

 35. WYWIADÓWKI w (nie)dalekiej przyszłości / Magdalena Korzekwa // Katecheta. - R. 50, nr 11 (2006), s. 71-73

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony