Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Pedagogika personalistyczna : zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. ISTOTA i pogranicza pedagogiki : filary personalizmu / Henryk Noga. - Kraków : Henryk Noga, 2004.

 2. KU nauczaniu personalistycznemu w gimnazjum : przewodnik dla studentów i nauczycieli / Edward Biłos ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. Sygn.: 285018 Cz (Ped. 3384)

 3. O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania / Barbara Kiereś. – Lublin : Instytut Edukacji Narodowej, 2009.

 4. O podmiotowości : historyczna zmienność refleksji i praktyki edukacyjnej / Piotr Paweł Barczyk. - Bytom : Kolegium Nauczycielskie, 2001. Sygn.: 281075, 281074 Cz (Hist. Wych. 382)

 5. OSOBA i wychowanie : pedagogika personalistyczna w praktyce / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", 2003. Sygn.: 289232 – 289233

 6. OSOBA i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2000. Sygn.: 274627

 7. PERSONALISTYCZNA koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : WSFP "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2003. Sygn.: 291500 Cz (Ped. 3526), 309724

 8. PERSONALISTYCZNY wymiar filozofii wychowania / pod red. Anna Szudra [i in.] ; [tł. Patrycja Mikulska i in.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2009 Sygn.: 313022

 9. PODSTAWY pedagogiki nadziei : współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej / Stanisław Chrobak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

 10. STYLE działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością / Józefa Bałachowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009.

 11. WPROWADZENIE do edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008.

 12. WYCHOWANIE personalistyczne : wybór tekstów : praca zbiorowa / pod red. Franciszek Adamski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Sygn.: 301845 Cz (Ped. 1992)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. ANTROPOLOGICZNE podstawy przemian edukacyjnych w Polsce / Janusz Bielski, Ewa Blada // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 3 (2004), s. 23-30

 2. BUDOWANIE systemu wychowania personalistycznego w procesie reformowania edukacji / Marceli Cogiel // Śl. Stud. Hist.-Teol. - T. 35, n. 2 (2002) s .331-342

 3. CZYTELNOŚĆ aksjologiczna nauczyciela-wychowawcy / Wojciech Cichosz // Studia Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne. - T. 18/19 (2005/2006), s. 157-161

 4. E-POKOLENIE jako wyzwanie dla personalistycznej pedagogiki / Ewa Smołka // Cywilizacja. - Nr 22, (2007), s. 92-100

 5. FILOZOFICZNE konteksty pedagogii społecznej / Henryk Kiereś // Horyz. Wychow. – 2002, nr 1, s. 153-163

 6. ISTOTA pedagogiki personalistycznej / Wojciech Chudy // Ethos. - R.19, nr 3 (2006), s. 52-74

 7. KONCEPCJA personalistyczna człowieka podstawą integralnego wychowania / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2004, nr 12, s. 14-15

 8. KONCEPCJA wychowania w nauczaniu Jana Pawła II : ujęcie filozofii personalistycznej / Krystyna Solińska // Prz. Eduk. 2006 nr 1 s.2-3

 9. MIĘDZY indywidualizmem a kolektywizmem : personalizm, solidaryzm i prawo w koncepcji Sergiusza Hessena / Krzysztof Maliszewski // Pedagogika Kultury. - T. 2, (2006), s. 73-89

 10.  O wychowaniu na miarę naszych czasów / Józef Placha // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 61 (2008), s. 27-41

 11. ODMIENNOŚĆ celów i środków pedagogiki eklektycznej i personalistycznej / Krzysztof Wojcieszek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 58-61

 12. PEDAGOGIKA religijna, chrześcijańska i personalistyczna - bliska pedagogice kultury / Janusz Gajda // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - R. 6[7], nr 12 (2005), s. 15-36

 13. PEDAGOGIKA w świetle filozofii personalistycznej / Sylwester Dober // Sprawy Rodziny. – 2007, nr 3, s. 93-103

 14. PERSONALISTYCZNA koncepcja wychowania / Anna Jóźwik // Katecheta. - R. 51, nr 2 (2007), s. 71-79

 15. PERSONALIZM pedagogiczny jako jeden z nurtów nauk o wychowaniu / Renata Matysiuk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 9, (2004), s. 15-23

 16. W nurcie personalistycznego wychowania / Janusz Mółka // Rocz. Wydz. Pedag. WSF-P Krak. – 2003, s. 71-86

 17. WPŁYW filozofii personalistycznej na współczesną pedagogikę opiekuńczą / Ireneusz Pyrzyk  // Zeszyty Naukowe WSHE. - T. 25,  (2008), s. 57-75

 18. WSPÓŁCZESNA szkoła: wychowywać czy eksperymentować? / Barbara Kiereś // Cywilizacja. - Nr 18 (2006), s. 52-59

 19. WYCHOWANIE na rozdrożu : wołanie o personalistyczną filozofię wychowania / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Nowy Test. – 2000, nr 1, s. 124-126

 20. WYCHOWANIE personalistyczne nadzieją XXI wieku / Marianna Barlak // Kultura Fizyczna. - R. 60, nr 5/6 (2006), s. 10-13

 21. WYCHOWANIE personalistyczne wobec nowego paradygmatu edukacji / Marceli Cogiel // Aten. Kapł. - T. 136, z. 2 (2001), s. 283-290

 22. ZAŁOŻENIA filozoficzne i wychowawcze chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej / Adam Orczyk // Zesz. Form. Katech. – 2004, nr 2, s. 39-43

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony