Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Programowanie neurolingwistyczne : zestawienie bibliograficzne
w wyborze

 WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. ALCHEMIA manipulacji / Richard Bandler, John La Valle ; [tł. Michał Dadan]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

 2. GENIALNE NLP : myśl i działaj jak człowiek sukcesu / Pat Hutchinson, David Molden ; [tł. Agnieszka Krawczyk]. – Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2009.

 3. KRÓTKI kurs NLP / Catherine Cudicio ; tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska. - Katowice : "Videograf II", 2008. Sygn.: 307735

 4. KU harmonii w miłości : jak pogłębić to, co w życiu najważniejsze ? / Leslie Cameron-Bandler ; przekł. Mirosław Przylipiak. - [Wyd. 3]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. Sygn.: 295288

 5. MAGIA w działaniu : sesje NLP Richarda Bandlera / Richard Bandler ; [tł. Anna Zawadzka]. - Warszawa : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 6. METODY NLP : podstawy skutecznej techniki osiągania sukcesu / Ryszard Gąsierkiewicz. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2004.

 7. NLP / Romilla Ready, Kate Burton ; [tł. Cezar Matkowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 8. NLP : szkolenie menedżerów i trenerów / Joseph O'Connor, John Seymour ; przekł. Elżbieta Korszewska-Owczarczyk. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002.

 9. NLP : terapia krótkoterminowa / Ian McDermott, Wendy Jago ; przeł. James West. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006. Sygn.: 299280 Cz (Psych. 772), 299281

 10. NLP : wpływ na siebie i innych / Andrew Bradbury ; [tł. Marta Kącka]. - Gliwice : "Helion", cop. 2004.

 11. NLP : zwięzłe i kompetentne wprowadzenie / Joseph O'Connor, Ian McDermott ; przekł. Jolanta Bartosik. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2000.

 12. NLP ewolucja / Michał Podbielski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009.

 13. NLP dla liderów : umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi i wywieraniu wpływu / Joseph O'Connor ; przekł. Iwona Żółtowska. - Poznań : "Zysk i S-ka", [2007]. Sygn.: 306829 Cz (Psych. 88)

 14. NLP dla menedżera / David Molden ; [tł. Aleksandra Podsiadlik]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009.

 15. NLP dla nauczycieli : szkoła efektywnego nauczania / Richard Churches, Roger Terry ; [tł. Bogusław Solecki]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. Sygn.: 314351 Cz (Psych. 715)

 16. NLP dla szefa czyli Jak osiągać cele przy pomocy innych ludzi / Jerzy Rzędowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005.

 17. NLP i skuteczne sprzedawanie : programowanie neurolingwistyczne - droga do sukcesu na nowym rynku / Joseph O'Connor, Robin Prior ; przekł. Mariusz Siemiński. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002.

 18. NLP i związki : proste strategie poprawiające funkcjonowanie związku / Robin Prior, Joseph O'Connor ; tł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2003. Sygn.: 291631

 19. NLP w 21 dni / Harry Alder, Beryl Heather ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : "Rebis", 2001. Sygn.: 280098

 20. NLP w biznesie : techniki skutecznego przekonywania : słowa-klucze, gesty-klucze, obrazy-klucze do ludzkiego umysłu / Sue Knight ; [tł. Joanna Krzemień-Rusche]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

 21. NLP w ćwiczeniach / Susanne Haag ; przeł. Elżbieta Cieślik. - Łódź : "Ravi", cop. 2004. Sygn.: 291536

 22. NLP według Dantego : jak zmienić swoje życie korzystając z "Boskiej komedii" i psychosemantyki / Jan Raudner. - Łódź : JK, 2007.

 23. PRZEBUDOWA twojego Ja : stań sie tym kim pragniesz być / Steve Andreas ; przekł. Artur Chojecki. - Wrocław : "METAmorfoza", 2003. Sygn.: 292689, 293470

 24. PRZEKONUJ i zdobywaj zaufanie w 90 sekund : techniki mistrza NLP / Nicholas Boothman ; przekł. Urszula Zinserling. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2009.

 25. PRZYGODA z komunikacją / Wolfgang Walker ; przeł. Joanna Mańkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. Sygn.: 273653 Cz (Psych. 1401), 295295

 26. PSYCHOLOGIA i New Age : psychologiczne terapie czy okultystyczne inicjacje? / Aleksander Posacki. - Gdańsk : "Arka Noego" ; Radom : "Polwen", 2007. Sygn.: 303505 Cz (Psych. 1725)

 27. SERCE umysłu : jak przezwyciężyć trudności, z którymi borykamy się na co dzień? / Connirae Andreas, Steve Andreas ; przekł. Krystyna Adamska. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. Sygn.: 273983

 28. STRUKTURA magii : kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP. Cz. 1-2 / Richard Bandler [oraz] John Grinder ; [tł. Jolanta Krzemień-Rusche]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 29. SZTUKA stosowania NLP w grupie : ja, mój zespół i ja / Angus McLeod ; [tł. Monika Szczęsny]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 30. TECHNIKI NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi / Lucas Derks ; przekł. Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Sygn.: 286356

 31. TRENING NLP : poradnik, dzięki któremu odniesiesz sukces w życiu osobistym i zawodowym / Ian McDermott, Wendy Jago ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : "Rebis", 2003. Sygn.: 285761

 32. UMYSŁ : jak z niego wreszcie korzystać? / Richard Bandler ; [tł. Anna Dunajska]. - Wyd. 3 polskie. - Żyrardów : Centrum Kreowania Liderów, 2007. Sygn.: 305574

 33. WYWIERANIE wpływu na siebie : jak być tym, kim się chce i mieć to, czego się pragnie / Arkadiusz Bednarski. - Wyd. 2. - Łódź : "JK", 2008. Sygn.: 307747

 34. ZROZUMIEĆ NLP : reguły i praktyka / Peter Young [tł. Wojciech Sztukowski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 

 1. ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 2. CZYM jest Neurolingwistyczne Programowanie? / Janina Jaworek // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 12-13, s. 28

 3. CZYM jest Neurolingwistyczne Programowanie? Część 2 / Janina Jaworek // Gazeta Szkolna.200,7 nr 14-15, s. 22-23

 4. CZYM jest Neurolingwistyczne Programowanie? Część 3 / Janina Jaworek // Gazeta Szkolna.200,7 nr 16, s. 20

 5. CZYM jest NLP. Cz. 4 / Janina Jaworek // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 17-18, s. 28

 6. DOBRZE i źle o NLP / Lidia Węgrzynowicz // Charaktery. – 2001, nr 8, s. 30-33

 7. INTELIGENCJA wieloraka, NLP, autonomia,... i inne hity ostatnich dekad - jak z tym żyć? / Anna Turula // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 68-73

 8. MOJE doświadczenie z NLP / Urszula Kołodziejczyk // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2004, nr 3, s. 12-14

 9. NA lodzie pałac / Tomasz Witkowski // Charaktery. – 2006, nr 4, s. 30-32

 10. NEURO-LINGWISTYCZNE programowanie - mity i fakty / Benedykt Krzysztof Peczko // Nowiny Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 37-58

 11. NEUROLINGWISTYCZNE programowanie w dydaktyce / Wiesław Majos // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 3, (2003), s. 19-31

 12. NEUROLINGWISTYCZNE programowanie w edukacji (NLP) / Iwona Koźbiał // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 24-26

 13. NEUROLINGWISTYCZNE programowanie w nauce ortografii - projekty lekcji własnych / Joanna Górnisiewicz // Wszystko dla Szkoły. -  2003, nr 5, s. 1-7

 14. NEUROLINGWISTYCZNE programowanie w nauczaniu ortografii / Adam Rychlik // Edukacja Humanistyczna (Ziel. Góra). - T. 2, (2002), s. 57-66

 15. NLP a przywództwo, czyli jak obudzić w sobie ducha przywódcy / Iwona Chmielewska // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 9, (2007), s. 81-87

 16. PRESUPOZYCJE w kaznodziejskim komunikacie perswazyjnym : neurolingwistyczne programowanie (nlp) na ambonie / Tomasz Szałanda // Ateneum Kapłańskie. - T. 149, z. 1 (2007), s. 133-145

 17. PROGRAMOWANIE neurolingwistyczne - alternatywne spojrzenie na komunikację interpersonalną / Anna Balicka // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 2, (2008), s. 149-154

 18. PROGRAMOWANIE neurolingwistyczne w pracy nad sobą / Maria Wanda Poznańska // Oświatowiec. – 2000, nr 4, s. 9-21

 19. ROLA neuropsychologii w nowoczesnym nauczaniu / Ewa Kusideł // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 217, (2008), s. 87-97

 20. RÓŻNE oblicza NLP / Benedykt Krzysztof Peczko // Charaktery. – 2006, nr 5, s. 39-41

 21. TEORIA i praktyka NLP w oczach psychologa społecznego / Tomasz Witkowski // Nauka. - 2006, [nr] 4, s. 55-71

 22. ZMIANY obrazu siebie samego u uczestników treningu programowania neurolingwistycznego. [Cz. 1] / Wojciech Wypler // Studia Psychologica. - R. 3[5], nr 5 (2004), s. 177-185

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony