Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Zespół Aspergera
(wybór materiałów)

 WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. AUTYZM i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009. - Sygn.: 312148 - 312149

 2. AUTYZM i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - Sygn.: 296124 Cz (Psych. 453), 302513

 3. DZIECI z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan IIstedt. - Katowice : "Śląsk", 2000. - Sygn.: 277159 Cz (Psych. 1436), 302112, 277160

 4. DZIECI z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : "K.E. Liber", 2007. - Sygn.: 304660 Cz (Psych. 1751), 304661 - 304663

 5. DZIECKO autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - Sygn.: 266367 Cz (Psych. 386), 266368 - 266370

 6. DZIECKO autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Dorota Drała. Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

 7. NEUROKINEZJOLOGIA jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera : 8 kwietnia 2006, Warszawa / [ed. nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa] ; org. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP ; Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów TM (Warszawa). - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006.

 8. ŚWIRY, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : "Synapsis", 2005. - Sygn.: 299881

 9. UCZEŃ z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010.  - Sygn.: 314997 - 314998

 10. UWIĘZIONY umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari ; przekł. Maciek Sekerdej. - Kraków : "Znak", 2007. - Sygn.: 303403

 11. ZESPÓŁ Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - Sygn.: 302819 Cz (Ped. 1680), 302820, 314639

 12. ZESPÓŁ Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2009. - Sygn.: 313660 Cz (Psych. 604)

 13. ZESPÓŁ Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood. - Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2006. - Sygn.: 301620 Cz (Psych. 1700)

 14. ZESPÓŁ Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast [i in.]. - Warszawa : "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - Sygn.: 307577

 15. ZESPÓŁ Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / Liane Holliday Willey. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - Sygn.: 303601

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Autyzm i zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Bożena Zwierzyńska. // Nowa Szkoła. - R. 65, nr 2 (2009), s. 55-60

 2. Badania nad usamodzielnieniem osób z zespołem Aspergera w perspektywie samoakceptacji / Jacek J. Błeszyński. // Edukacja Zdrowotna. – 2009, vol. 6, nr 2, s. 47-55

 3. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 91-95

 4. Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych / Izabela Krasiejko. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 7, nr 1 (2007), s. 33-48
  Choroba Aspergera - strony WWW

 5. Geniusz w opałach / Magdalena Szwarc. // Polityka. - 2008, nr 50, dod., s. 27-29

 6. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera? / Marta Korendo. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 5, s. 76-77

 7. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 4, s. 62-63

 8. Kiedy Asperger dorasta z nami / Lee A. Wilkinson. / Charaktery. – 2008, nr 12, s. 72-76

 9. Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz. // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 52-56

 10. Niepełnosprytni / Krystyna Grażyńska // Polityka. - 2004, nr 51, s. 80-82

 11. Obraz świata w wypowiedziach dzieci z zespołem Aspergera / Marta Korendo. -  // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 8 (2008), s. 197-208

 12. Obraz zaburzeń językowych u chłopca z zespołem Aspargera i schizofrenią / Agnieszka Jęczeń.  // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 249-266

 13. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska. // Remedium. – 2010, nr 3, s. 6-7

 14. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior. // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 204-217

 15. Uczeń wagi ciężkiej. // Przekrój. - 2009, nr 48, s. 16-19

 16. Urodzony na niebiesko : Rain Man z Londynu / Ann Treneman. // Forum. - 2009, nr 7, s. 28-29

 17. Wybrane aspekty psychologiczno-dydaktyczne katechizacji dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych / Anna Zellma // Katecheta. – 2003, nr 10, s. 3-12

 18. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm : zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 5 (2009), s. 16-20

 19. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy / Aneta Kraszewska-Orzechowska. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 20 (2007), s. 43-55

 20. Zespół Aspergera - aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka-Zouaidia. // Katecheta. - R. 53, nr 10 (2009), s. 64-68

 21. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm. Inny mózg. Inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s.20-25

 22. Życie na aucie : uwięzieni w sobie / Borys Żukow. // Forum. - 2009, nr 19, s. 34-37

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony