Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Ochotnicze Hufce Pracy
zestawienie bibliograficzne w wyborze
 

Artykuły z czasopism

 1. 45 [Czterdzieści pięć] lat Ochotniczych Hufców Pracy / Marek Szczepański, Janusz Lewandowski //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 7-11

 2. Aktywizacja młodzieży na terenach wiejskich w Ochotniczych Hufcach Pracy / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. // Rynek Pracy. - 2006, nr 4, s. 94-109

 3. Aktywizacja zawodowa młodzieży w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Halina Iżycka. // Rynek Pracy. - 2004, nr spec. (wrzes.), s. 24-40

 4. Aktywna polityka rynku pracy prowadzona w Ochotniczych Hufcach Pracy jako metoda integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi / Leona Winczewska-Wróbel //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 49-58

 5. Cele strategiczne Ochotniczych Hufców Pracy / Kalina Kenczew-Pałasz //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 25-30

 6. Czynniki decydujące o socjalizacyjnej i profilaktycznej roli OHP / Zenon Wartel //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 96-99

 7. Działalność Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy / Daniel Pietrzak. -  Streszcz. w jęz. ang. // Pedagogika Pracy. - T. 51 (2007), s. 143-149

 8. Działalność ochotniczych hufców pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży / Teresa Listwan. // Problemy Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 137-142

 9. Działalność OHP na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych z terenów wiejskich i popegeerowskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Ryszard Ozga //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 84-89

 10. Działania OHP na rzecz wsparcia młodzieży w wejściu na rynek pracy / Kalina Kenczew-Pałasz. // Rynek Pracy. - 2006, nr spec. (wrzes.), s. 145-160

 11. Działania OHP w przygotowaniu młodzieży uczącej się do wejścia na rynek pracy w województwie małopolskim - rola i zadania centrów edukacji i pracy / Krystyna Rozłonkowska //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 59-64

 12. Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu / Patryk Zawadzki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 49, nr 1 (2009), s. 37-40

 13. Edukacja ustawiczna w Ochotniczych Hufcach Pracy / Stanisław Suchy //Pedagogika Społeczna .-2002 nr 2 s. 100-105

 14. Edukacja w ochotniczych hufcach pracy / Sławomir Męcina. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s. 17-19

 15. Indywidualny projekt kariery - portfolio dla młodzieży / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. -  Streszcz. ang. // Pedagogika Pracy. - T. 52 (2008), s. 143-150

 16. Indywidualny Projekt Kariery - portfolio dla młodzieży : informacja o projekcie / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. // Pedagogika Pracy. - T. 50 (2007), s. 160-162

 17. Młodzież - szansa - Europa : strategia Ochotniczych Hufców Pracy na lata 2003-2010 / oprac. Iwona Kacak. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 27-34

 18. Młodzież z OHP o przyszłości - wzory orientacji grupowej / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 46, nr 8 (2006), s. 12-20

 19. Mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy : (projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu "Pierwsza Praca") / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. // Rynek Pracy. - 2004, nr spec. (wrzes.), s. 101-112

 20. Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP : projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu "Pierwsza praca" / oprac. Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 99-107

 21. Nowe formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego / Monika Mazur. -Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 4, s. 90-94

 22. Ochotnicze Hufce Pracy jako realizator projektu "Twoja wiedza - Twój sukces", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego / Dariusz Gatner. // Rynek Pracy. - 2004, nr spec. (wrzes.), s. 95-100

 23. Ochotnicze Hufce Pracy na rzecz absolwentów / Janusz Lewandowski, Leona Winczewska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska //Rynek Pracy .-2002 nr 4 s. 58-73

 24. Ochotnicze Hufce Pracy w Unii Europejskiej / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 38-48

 25. Ochotnicze Hufce Pracy wobec wyzwań edukacji i zatrudnienia / Stanisław Suchy //Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2000 [nr] 1 s. 58-66

 26. Partnerzy o OHP / Zygmunt Puławski, Mieczysław Obuchowski, Tadeusz Sawicki, Mirosław Złomaniec, Dorota Kozłowska //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 102-112

 27. Powstanie, rozwój i transformacja Ochotniczych Hufców Pracy / Marian Najdychor //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 13-24

 28. Praca w procesie wychowania w Ochotniczych Hufcach Pracy / Sławomir Męcina //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 31-37

 29. Procedury standardu poradnictwa zawodowego w mobilnych centrach informacji zawodowej OHP / Mirosław Żurek, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. -  Bibliogr. // Rynek Pracy. - 2006, nr 2, s. 79-95

 30. Rola klubów pracy OHP w kształtowaniu pozytywnych wzorców wśród młodzieży / Mariusz Glock //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 72-76

 31. Targi i giełdy pracy jako jedna z form działalności OHP w poszukiwaniu zatrudnienia dla młodzieży na przykładzie województwa dolnośląskiego / Katarzyna Kiek //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 77-83

 32. Współpraca Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z władzami rządowymi i samorządowymi / Teresa Listwan. -  Streszcz. w jęz. ang. // Problemy Profesjologii. - 2007, nr 1, s. 153-158

 33. Współpraca z lokalnym środowiskiem na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie zadań realizowanych przez hufce pracy województwa opolskiego / Piotr Sabramowicz //Rynek Pracy .-2003 nr spec. s. 90-93
   

 Wydawnictwa zwarte

 1. Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego, Edwarda Nycza ; [wstęp Zenon Jasiński] ; Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie. Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 2004.

 2. Miejsce Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych / red. nauk. Zenon Jasiński, Edward Nycz ; [aut. Beata Bartumił et al.] ; Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2006.

 3. Ochotnicze hufce pracy 1958-2007 : (literatura polska w wyborze) / oprac. Krystyna Cetera. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2008.

 4. Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy / pod red. Zenona Jasińskiego, Ireny Mudreckiej ; Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole ; Dobieszków : "Antykwa", 2002.

 5. Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy / red. nauk. Zenon Jasiński, Irena Mudrecka ; Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 2001.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony