Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Coaching : wybór materiałów

Książki:

 1. COACHING : podstawy umiejętności / Jenny Rogers ; przekł. Katarzyna Konarowska [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Sygn.: 314020

 2. COACHING czyli Restauracja osobowości : jak odkryć tajemnice szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty? / Maciej Bennewicz. - Warszawa : G+J Gruner+Jahr Polska, cop. 2008. Sygn.: 312151

 3. COACHING dla kadry menedżerskiej : siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu / Mary Beth O'Neill ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : "Rebis", cop. 2005. Sygn.: 296470

 4. COACHING inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson ; przeł. Marta Werbanowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service, 2010. Sygn.: 314542

 5. COACHING zespołowy / David Clutterbuck ; przeł. Jacek Środa. - Poznań : "Rebis", 2009. Sygn.: 312609

 6. COACHING, czyli wspieranie rozwoju pracowników : 99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu : coaching jako cudowna broń?, przełożony w roli coacha, efektywne interwencje coachingowe / Jutta Kreyenberg ; przekł. Beata Moryl. - Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2010. Sygn.: 315303

 7. MENTORING w doradztwie zawodowym : praca zbiorowa / pod red. Henryka Skłodowskiego. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007.

 8. MENTORING w praktyce : ścieżka kształcenia mentorów i peer-mentorów dla grup defaworyzowanych / Anna Sołtys, Małgorzata Tarkowska. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Sygn.: 310410 Cz (Met. 1656), 310411 – 310412

 9. MODEL zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego / Jacek Woźniak ; Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. - Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 2009.

 10. PODRĘCZNIK coachingu : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów / Sara Thorpe, Jackie Clifford ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : "Rebis", 2004. Sygn.: 293493

 11. PSYCHOLOGIA coachingu kadry menadżerskiej : teoria i zastosowanie / Bruce Peltier ; przeł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : "Rebis", 2005. Sygn.: 298082

 12. TRENER i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się / Eric Parsloe, Monika Wray ; [przekł. Witold Biliński]. - Wyd. 2. - Kraków ; Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2008. Sygn.: 306502

 13. TUTORING dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Sygn.: 313877 Cz (Ped. 887)

 14. WYJĄTKOWY nauczyciel : szkolenia XXII wieku / Mateusz Grzesiak. - Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2009.

 15. ZESPÓŁ / Manfred Gellert, Klaus Nowak ; przekł. Magdalena Węglowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. Sygn.: 307276

Artykuły z czasopism

 1. CO opiekun stażu wiedzieć powinien czyli coaching w oświacie / Wojciech Turewicz // Gimnazjum. – 2000, nr 6, s. 42-48

 2. COACHING - nowe słowo na określenie znanej metody / Justyna Parzeniowska, Wiesława Serkowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s.62-66

 3. DOBRZY, lepsi, najlepsi - dbając o rozwój pracownika czyli o coachingu słów kilka / Martyna Kaflik-Pieróg // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 6, s. 32-34

 4. MENTORING w edukacji humanistycznej / Elżbieta Perzycka // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). – 2005, nr ½, s. 97-103

 5. Mistrz i przewodnik / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-7

 6. Na marginesie zarządzania - mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. – 2009, nr 10, s. 5-8

 7. ZARZĄDZANIE potencjałem ucznia w procesie mentoringu rozwojowego / Monika Jaworska // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2006, nr 2, s. 76-85

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony